Zarządzenia Rektora

Zarządzenia Rektora

Zarządzenie 12/2023 w sprawie organizacja roku akademickiego 2023/2024
Zarządzenie 13/2023 w sprawie rodzaju zajęć dydaktycznych i liczebność grup studenckich
Zarządzenie 14/2023 w sprawie rodzaju zajęć dydaktycznych i liczebność grup studenckich na kierunku PIELĘGNIARSTWO
Zarządzenie 26/2023 w sprawie zmiany organizacji procesu kształcenia
Zarządzenie 4/2024 w sprawie organizacji roku akademickiego 2024/2025
Zarządzenie nr 5/2024 w sprawie rodzaju zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich
Zarządzenie 6/2024 w sprawie rodzaju zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich
na kierunku PIELĘGNIARSTWO