Władze uczelni

Władze uczelni

grzyb

REKTOR

dr n. chem. Sebastian Grzyb

e-mail: sebastian.grzyb@wsiiz.pl

Terminy konsultacji:
środy w godz. 09:00-16:00
(Kampus nr 1, Rektorat)

mgeryk

KANCLERZ I ZAŁOŻYCIEL

dr hab. Marcin Jarosław Geryk, prof. UJ

e-mail: biuro@wsiiz.pl
2

PROREKTOR
DS. RELACJI Z OTOCZENIEM
SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

dr n. med. Agata Wolska
 

e-mail: agata.wolska@wsiiz.pl

Terminy konsultacji:
wtorki i czwartki w godz. 15:30-17:00
(Kampus nr 1, Biuro Pełnomocników Rektora)

3

PEŁNOMOCNIK REKTORA
DS. KSZTAŁCENIA I DYDAKTYKI
 

dr n. med. Katarzyna Pytkowska
prof. WSIiZ 

e-mail: katarzyna.pytkowska@wsiiz.pl

Terminy konsultacji:
czwartki w godz. 12:00-16:00
(Kampus nr 1, Biuro Pełnomocników Rektora)

Fot._Małgorzta Frontczak-Baniewicz-2

PEŁNOMOCNIK REKTORA
DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 
prof. dr hab. n. med. Małgorzata

Frontczak Baniewicz

e-mail: malgorzata.frontczak-baniewicz@wsiiz.pl
 
Terminy konsultacji:
wtorki w godz. 14:00-16:00
(Kampus nr 1, Biuro Pełnomocników Rektora)
0

KIEROWNIK INSTYTUTU ZDROWIA DS. PIELĘGNIARSTWA

dr n. o zdr. Grażyna Dykowska
prof. WSIiZ 

e-mail: grazyna.dykowska@wsiiz.pl

Terminy konsultacji:
czwartki w godz. 10:00-13:00
(Kampus nr 2, Biuro Kierownika Instytutu Zdrowia ds.pielęgniarstwa)

4

KOORDYNATOR STUDIÓW

KOORDYNATOR STUDIÓW NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA I I II STOPNIA
 

mgr Patrycja Marciniak

e-mail: patrycja.marciniak@wsiiz.pl

Terminy konsultacji:
xxx w godz. 09:00-11:00
(Kampus nr 1, biuro koordynatorów, I piętro, balkon)

5

KOORDYNATOR STUDIÓW

KOORDYNATOR STUDIÓW NA KIERUNKACH: CHEMIA KOSMETYCZNA
i TECHNOLOGIA KOSMETYKU

mgr inż. Agnieszka Stateczna-Mędrek

e-mail: agnieszka.stateczna-medrek@wsiiz.pl

Terminy konsultacji:
każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16:00-18:00
(Kampus nr 1, biuro koordynatorów, I piętro, balkon)

1

KOORDYNATOR STUDIÓW

KOORDYNATOR STUDIÓW NA KIERUNKU DIETETYKA I i II STOPNIA

mgr inż. Mateusz Gemba

e-mail: mateusz.gemba@wsiiz.pl

Terminy konsultacji:
ostatni piątek miesiąca w godz. 10:00-12:00
(Kampus nr 1, biuro koordynatorów, I piętro, balkon)

herb

DYREKTOR UCZELNI

mgr Iwona Wachol

e-mail: iwona.wachol@wsiiz.pl
herb

KIEROWNIK DS. KSZTAŁCENIA I ROZWOJU

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

mgr Małgorzata Okulanis

e-mail: malgorzata.okulanis@wsiiz.pl