Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym

Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym

Za zakres współpracy odpowiada

Biuro ds. Rozwoju Uczelni i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, które realizuje postanowienia polityki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także projekty rozwojowe, w tym przede wszystkim zadania, których efektem jest nawiązywanie oraz podtrzymywanie sieci współpracy i jej ustaleń między Uczelnią, a pracodawcami, przedsiębiorcami, podmiotami naukowymi oraz innymi podmiotami w zakresie rozwoju kształcenia, przedsięwzięć proinnowacyjnych oraz działalności rozwojowej Uczelni.

Przykładowe działania skierowane do Pracodawców to:

 • zamieszczenie ofert pracy, staży i praktyk studenckich na wewnętrznych kanałach informacyjnych oraz fang pagach,
 • organizacja praktyk studenckich,
 • prezentacja działalności firmy na Uczelni oraz publikacja materiałów informacyjnych,
 • organizacja wizyty studyjnej studentów w siedzibie Pracodawcy,
 • udział Pracodawcy w pracach rad pracodawców,
 • doradztwo i analiza przypadku z zakresu działań badawczych, rozwojowych i innowacyjnych,

Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu z Biurem ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

BIURO ROZWOJU UCZELNI I WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

GODZINY PRACY BIURA – KAMPUS 1

 • PONIEDZIAŁEK: 08:00 – 16:00
 • WTOREK: 08:00 – 16:00
 • ŚRODA: 08:00 – 16:00
 • CZWARTEK: 08:00 – 16:00
 • PIĄTEK: 08:00 – 16:00
 • SOBOTA: nieczynne
 • NIEDZIELA: nieczynne