Promotor/recenzent

Promotor/recenzent

Jednolity System Antyplagiatowy - JSA

Raport powinien być wykonany najwcześniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem złożenia pracy dyplomowej w Biurze Nauki.

Kroki związane z wykonywaniem badania antyplagiatowego:

  • Student przesyła do promotora ukończoną, dostosowaną do wytycznych pracę dyplomową. Nazwa pliku:

           Imię/Imiona_Nazwisko_Nr albumu_Tytuł pracy dyplomowej

  • Promotor wykonuje próbę w systemie JSA -> Promotor akceptuje wynik raportu ! Raporty bez akceptacji promotora są nieważne -> Promotor przesyła do studenta raport skrócony z systemu JSA,
  • Student drukuje raport, zszywa go i dołącza do dokumentacji składanej wraz z pracą.
 
Prace dyplomowe i raporty JSA przed złożeniem w Biurze Nauki powinny być podpisane przez promotora !
 
  

Szczegółowe informacje dotyczące procedury antyplagiatowej dostępne są w poniższym regulaminie. 

Do pobrania:

Procedura antyplagiatowa – procedura antyplagiatowa

Recenzje

Szanowny promotorze, Szanowny recenzencie,

w celu wykonania recenzji pracy dyplomowej, prosimy o zalogowanie się do konta w systemie e-dziekanat podając login i hasło. Następnie prosimy w lewym bocznym MENU wyszukać zakładkę Prace dyplomowe. Kolejnym krokiem jest odpowiednie kliknięcie w górnym MENU (w części Prace dyplomowe) zakładki Prace prowadzone (dotyczy promotorów) lub Prace recenzowane (dotyczy recenzentów). Po kliknięciu w odpowiednią zakładkę ukaże się lista prac dyplomowych do wykonania recenzji (Imię i nazwisko studenta/tki, tytuł pracy, kierunek studiów).

W części Szczegóły pracy zawarte są informacje dotyczące pracy dyplomowej oraz Plik pracy w pdf., który należy pobrać na komputer przed wykonaniem recenzji (Nazwisko_Imię_Numer albumu.pdf).

Po kliknięciu w zakładkę Recenzja pokaże się okno wraz z recenzją (pytania i odpowiedzi na listach rozwijanych). Dla promotora i recenzenta są dwa różne wzory recenzji – prosimy o prawidłowe zaznaczanie odpowiedzi. System  automatycznie zlicza punktację.

Po zaznaczeniu odpowiednich odpowiedzi charakteryzujących pracę dyplomową prosimy o Zapisanie i Zatwierdzenie recenzji. Po Zatwierdzeniu recenzji nie można jej już edytować.

Po wykonaniu, zapisaniu i zatwierdzeniu recenzji prosimy ich nie drukować, ponieważ wypełnione dokumenty są generowane z systemu e-dziekanat i drukowane przez Biuro Nauki.

 

Recenzje są automatycznie podpisywane w systemie – nie ma potrzeby składania podpisów odręcznych pod dokumentami w wersji papierowej.

 

Ścieżka wykonania recenzji pracy w systemie e-dziekanat:

Promotor: lewe MENU -> Prace dyplomowe -> Prace prowadzone (górne MENU) -> Recenzja  -> Zapisz -> Zatwierdź

Recenzent: lewe MENU -> Prace dyplomowe -> Prace recenzowane (górne MENU) -> Recenzja -> Zapisz -> Zatwierdź

 

Ścieżka pobrania pliku pracy dyplomowej z systemu e-dziekanat:

Promotor: lewe MENU -> Prace dyplomowe -> Prace prowadzone (górne MENU) -> Szczegóły pracy -> Pliki pracy -> Plik do pobrania w pdf.

Recenzent: lewe MENU -> Prace dyplomowe -> Prace recenzowane (górne MENU) -> Szczegóły pracy -> Pliki pracy -> Plik do pobrania w pdf.

 

Instrukcję wykonania recenzji w systemie e-dziekanat w formie graficznej znajdą Państwo w zakładce DO POBRANIA

Do pobrania
Instrukcja wypełniania recenzji w systemie e-dziekanat
Instrukcja wypełniania protokołu egzaminu dyplomowego
Negatywna ocena pracy dyplomowej – recenzent
Oświadczenie promotora dotyczące nieregulaminowej ilości stron pracy dyplomowej