WELL-BEING i zdrowie w miejscu pracy

WELL-BEING i zdrowie w miejscu pracy

Czesne:

za studia w języku polskim

semestr
2 raty*
4 raty*
I - II semestr
6 000 zł
6 600 zł
(2 x 3 300 zł)
6 600 zł
(4 x1 650 zł)

*Opłata czesnego wnoszona w systemie podziału na 2 i 4 raty  ulega zwiększeniu o 10%

Kierunek ten jest odpowiedzą na podniesienie świadomości wpływu stanu psychicznego na poziom życia.

Powstał pod patronatem Fundacji Life Balance, organizatora ogólnopolskiego programu Poznaj depresję, poznaj siebie, skierowanego do uczniów i studentów, wśród których problem depresji w ostatnim czasie stał powszechnym ( więcej informacji….)

W pracę nad programem studiów w znacznym stopniu zaangażowała się Magdalena Cieśla – Prezes Fundacji.

Jako certyfikowany coach, trener stylów myślenia FRIS i DISC, terapeuta RTZ, autorka modelu RRSS (Rozwój i Realizacja Silnych Stron) i nauczyciel akademicki  zadbała o merytoryczny aspekt programu, bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu. Pani Prezes jest doktorantką na UM w Poznaniu, gdzie zajmuje się badaniem wpływu Technik Redukcji Stresu oraz medytacji na depresję, wypalenie zawodowe, uwagę, pamięć i koncentrację. Jest również twórcą i redaktorem naczelnym czasopisma „ Żyj naturalnie” oraz portalu www.kierunekzdrowie.info.

Informacje odnośnie działalności Fundacji i p. Magdaleny Cieśla dostępne są na stronach:

Celem Fundacji jest przedstawienie i wprowadzenie do nauki nowej, alternatywnej drogi do zdrowia psychicznego – poprzez promocję interdyscyplinarnego – holistycznego podejścia do zdrowia, opartego na modelu biopsychospołecznym. Za pośrednictwem licznych szkoleń i warsztatów uczy jak pozytywnie radzić sobie ze stresem dnia codziennego. Pomaga odkryć silne strony i uczy jak korzystać z nich na co dzień aby żyć szczęśliwiej. Pokazuje zdrowie i dobrostan jako połączenie aspektów fizycznych, psychicznych i społecznych.

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku well-being i zdrowie w miejscu pracy :

 • zna i definiuje koncepcję well-beingu osobistego oraz organizacyjnego;
 • zna i rozumie istotę oraz znaczenie dobrostanu pracowników;
 • zna i opisuje dobre praktyki w zakresie wdrażania i promowania well-beingu w organizacjach;
 • posiada nadbudowane umiejętności komunikacji w procesie realizacji well-beingu;
 • posiada umiejętność budowania, wdrażania i promowania programów, projektów i działań zwiększających dobrostan i bezpieczeństwo psychologiczne pracowników;
 • potrafi rozpoznać wczesne symptomy wypalenia zawodowego i oznak problemów ze zdrowiem psychicznym;
 • rozpoznaje i analizuje błędy występujące w trakcie wdrażania strategii programów well-beingowych;
 • wykazuje się zwiększoną świadomością w zakresie liderskiego oraz osobistego well-beingu;
 • dzięki nabytym kompetencjom przyczynia się do zwiększenia efektywności, zaangażowania i lojalności pracowników własnej organizacji.
Program Studiów

I semestr

wymiar godzin

godziny

lp.

bloki tematyczne

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

kontakt.

1.

Wellbeing w organizacji

Nauka o well-beingu

E

2

12

 

12

Work Life Balance

E

2

12

 

12

Zdrowa organizacja

Z

1

12

 

12

Wypalenie zawodowe a well-being

Z

1

12

 

12

2.

Wartości i sens (PIL)

Filozofia stoicka

Z

1

8

 

8

Filozofia egzystencjalna

Z

1

8

 

8

Filozofia transcedentalna

Z

1

8

 

8

Logoterapia – psychologia wartości

Z

3

 

12

12

3.

Zdrowie fizyczne w organizacji

Zdrowie a well-being

E

2

12

 

12

Psychodietetyka

E

3

 

16

16

Coaching zdrowia

E

3

 

16

16

Psychoneuroimmunologia

Z

1

12

 

12

4.

Zdrowie psychiczne w organizacji

Zdrowie psychiczne w organizacji

Z

1

12

 

12

Mindfullness

Z

2

12

 

12

Psychologia pozytywna

Z

2

12

 

12

Psychologia szczęścia

Z

2

12

 

12

Psychologia egzystencjalna

Z

2

12

 

12

5.

 

BHP

Z/BO

0

4

 

4

        

II semestr

wymiar godzin

godziny

lp.

 

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

kontakt.

1.

Zarządzanie emocjami i steresem

Zarządzanie emocjami

E

4

12

16

28

Medytacja

Z

3

 

16

16

Neuromindfullness

Z

1

8

 

8

2.

Zarządzanie talentami

Zarządzanie talentami

E

3

 

12

12

Psychologia osobowości

E

3

12

 

12

Life Coaching

E

3

12

 

12

Zarządzanie czasem

Z

2

 

16

16

Zarządzanie zgodne z NVC

Z

2

 

16

16

Zarządzanie różnorodnością

Z

2

 

12

12

3.

Tworzenie well-beingu w organizacji

Architektura well-beingu

Z

2

 

12

12

Warsztaty technik oddechowych

Z

2

 

8

8

Joga

Z

2

 

8

8

4.

Wykłady gościnne [ENG]

Digital tools and well-being

Z/BO

1

4

 

4

        
  

ćwiczenia warsztatowe

     
  

zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

   
         
Zarejestruj się

Aby rozpocząć proces rekrutacji należy dokonać rejestracji w systemie e – dziekanat

REJESTRACJA ONLINE  – kliknij i wypełnij formularz rekrutacyjny

 • Przed rozpoczęciem tego kroku przygotuj zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej.

UWAGA: zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania legitymacji studenckiej dlatego musi być dobrej jakości i spełniać następujące wymagania: wymiary  236 x 295 pikseli, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu “en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami.

 • Podczas rejestracji kandydat otrzymuje login i hasło do swojego konta w wirtualnym dziekanacie, które będą służyły mu przez cały okres kształcenia.
 • Podczas wypełniania formularza należy bezwzględnie wypełnić pola oznaczone gwiazdką „* ”
 • Po zakończeniu rejestracji należy pobrać formularz rekrutacyjny, wydrukować go i podpisać. Link z formularzem znajduje się na koncie w e-dziekanacie w zakładce „Wydruki rekrutacyjne”

Kontakt

Collegium SP- Logo bez tła

WELL-BEING I ZDROWIE W MIEJSCU PRACY

Studia podyplomowe

Język wykładowy

 • polski
 • angielski

Czas trwania

1 rok (2 semestry)

Forma studiów

 • niestacjonarna (zajęcia odbywają się w piątki w godz.17:00-20:40, soboty i niedziele w godz. 08:00-20:40)
 • część zajęć (wykłady/ ćwiczenia audytoryjne/ ćwiczenia warsztatowe) prowadzonych jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (platforma Clickmeeting)