Erasmus+

Erasmus+

Aktualności | Erasmus +

Nasze mobilności | Erasmus +

Skontaktuj się z nami!

  Formularz kontaktowy

  Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18 (02-366). Dane osobowe będą przetwarzane w realizacji przedmiotu działalności edukacyjnej WSIiZ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO.

   Contact form

   Warsaw College of Engineering and Health seated at Bitwy Warszawskiej 1920 no. 18 (02-366) is your personal data controller. Personal data shall be processed for the purpose of educational activities of the Warsaw College of Engineering and Health pursuant to Article 6(1)(a), (b), (c) and (f) of the GDPR.

   Kontakt z ERASMUS+
   Telefon