Chemia kosmetyczna

Chemia kosmetyczna

Czesne:

semestr
2 raty
4 raty
5 rat*
I – II semestr
3 800 zł
3 800 zł
(2 x 1 900 zł)
3 800 zł
(4 x 950 zł)
4 180 zł
(5 x 836 zł)
III – VII semestr
4 000 zł
4 000 zł
(2 x 2 000 zł)
4 000 zł
(4 x 1 000 zł)
4 400 zł
(5 x 880 zł)

*Opłata czesnego wnoszona w systemie podziału na 5 rat  ulega zwiększeniu o 10%

Podczas studiów na tym kierunku zdobędziesz wiedze i umiejętności w zakresie:

 • dokonywania analizy ilościowej z zastosowaniem metod wagowych, miareczkowych i instrumentalnych na podstawie poznanych procedur analitycznych;
 • znajomości form kosmetycznych i zasady tworzenia i optymalizacji receptur kosmetycznych;
 • samodzielnego uzyskiwania wybranych form kosmetyku, produktów do pielęgnacji wybranej części ciała, kosmetyk kolorowy, projektowania i tworzenia środków zapachowych, jak również ich opakowań i etykiet;
 • znajomości klasyfikacji produktów kosmetycznych oraz surowców wykorzystywanych do ich produkcji, w tym również metody ich pozyskiwania, transportu i przechowywania.

Absolwent studiów na kierunku chemia kosmetyczna może podjąć zatrudnienie w:

 • firmach branżowych na stanowiskach konsultantów i menadżerów oraz towaroznawców i technologów;
 • laboratoriach zajmujących się analizą kosmetyków;
 • jednostkach kontrolujących jakość produktów kosmetycznych;
 • jednostkach badawczych;
 • przedsiębiorstwach z sektora produkcji i technologii kosmetyków;
 • koncernach kosmetycznych zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków i kosmeceutyków.
Program Studiów

I semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Prawo kosmetyczne

E

3

x

  

75

2.

Matematyka stosowana

Z

5

x

x

 

125

3.

Chemia ogólna i nieorganiczna

Z

5

x

x

x

125

4.

Budowa i fizjologia skóry

E

4

x

x

 

100

5.

Biochemia i biologia molekularna

E

4

x

 

x

100

6.

Technologia informacyjna

Z

2

  

x

50

7.

PdW: Fundamentals of cosmetics science/ Wprowadzenie do produkcji i technologii kosmetyków

Z

4

x

x

 

100

8.

Mikrobiologia ogólna

E

3

x

 

x

75

9.

Wychowanie fizyczne

Z

0

 

x

 

30

10.

BHP i ergonomia

Z

0

x

  

4

 

RAZEM

 

30

   

784

 

II semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Matematyka stosowana

E

4

x

x

 

100

2.

Fizyka

E

3

x

x

 

75

3.

Chemia ogólna i nieorganiczna

E

4

x

x

x

100

4.

Chemia organiczna

Z

4

x

x

x

100

5.

Immunologia i alergologia

E

2

x

x

 

50

6.

Ekonomia (w przemyśle kosmetycznym)

Z

1

x

 

 

25

7.

Kosmetyka dermatologiczna

Z

2

x

 

x

50

8.

Wychowanie fizyczne

Z

0

 

x

 

30

9.

Studencka Praktyka Zawodowa

Z

10

 

 

x

300

 

RAZEM

 

30

   

830

 

III semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Własność intelektualna na rynku kosmetyków

Z

2

x

 

 

50

2.

Chemia analityczna

E

5

x

x

x

125

3.

Chemia organiczna

E

5

x

x

x

125

4.

Mikrobiologia kosmetyków

E

3

x

 

x

75

5.

Surowce kosmetyczne

E

4

x

x

x

100

6.

Materiałoznawstwo chemiczne

Z

3

x

x

 

75

7.

PdW:  Przemysłowa produkcja kosmetyków/ Elementy biofarmacji w przemyśle kosmetycznym

Z

5

x

x

 

125

8.

Polimery w kosmetyce

Z

2

x

x

 

50

9.

Język angielski

Z

1

 

x

 

25

 

RAZEM

 

30

   

750

 

IV semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Chemia fizyczna

E

3

x

x

x

75

2.

PdW: Surowce pochodzenia biotechnologicznego w kosmetologii/ Farmakognozja i technologia surowców roślinnych

E

3

x

x

x

75

3.

PdW: Analiza surowców kosmetycznych/ Analiza chemiczna kosmetyku,Metody oceny kosmetyków

Z

5

x

x

x

150

4.

Chemia i receptura kosmetyków

E

4

x

x

x

100

5.

PdW: Toksykologia kosmetyku/ Aspekty toksykologiczne w procesie produkcji kosmetyku

E

3

x

x

 

75

6.

Statystyczne opracowywanie danych pomiarowych

Z

1

x

x

 

25

7.

Język angielski

Z

1

 

x

 

25

8.

Studencka Praktyka Zawodowa

Z

10

 

 

x

300

 

 RAZEM

 

30

 

 

 

800

 

V semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Chemia stosowana i gospodarowanie chemikaliami

Z

2

x

x

 

50

2.

PdW: Projektowanie produktu kosmetycznego/ Wymagania i kryteria opakowań kosmetycznych

Z

5

x

x

 

125

3.

PdW: Krystalografia/ Reologia form kosmetycznych

Z

5

x

x

 

125

4.

Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych

E

5

x

x

 

125

5.

Fizykochemia form kosmetycznych

E

4

x

x

x

100

6.

Technologia chemiczna

E

4

x

x

x

100

7.

Aparatura i technologia w przemyśle kosmetycznym

Z

3

x

x

 

75

8.

Surfactants

Z

1

x

 

 

25

9.

Język angielski

E

1

 

x

 

25

 

RAZEM

 

30

   

750

 

VI semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

PdW: Synteza organiczna komponentów kosmetyków/ Optymalizacja receptur kosmetycznych

E

5

x

x

x

125

2.

PdW: Naturalne kosmetyki certyfikowane/ Eko certyfikacje w kosmetologii

Z

4

 

x

x

100

3.

Technologia preparatów kosmetycznych

E

4

x

x

x

100

4.

Towaroznawstwo w przemyśle kosmetycznym

Z

2

x

x

 

50

5.

PdW: Systemy zarządzania jakością/ Jakość i bezpieczeństwo produktu kosmetycznego

Z

2

x

x

 

50

6.

Seminarium inżynierskie I

Z

3

 

x

 

75

7.

Studencka Praktyka Zawodowa

Z

10

 

 

x

300

 

RAZEM

 

30

   

800

 

VII semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

PdW: Ocena oddziaływania na środowisko/ Promieniowanie UV, filtry ochronne stosowane w kosmetyce

E

4

x

x

 

100

2.

PdW: Nanotechnologia w kosmetyce/ Badanie in – vitro we współczesnej kosmtologii

Z

4

x

x

 

100

3.

PdW: Produkty zapachowe i podstawy perfumerii/ Sensoryka i środki zapachowe

E

6

x

x

x

150

4.

PdW: Kosmetyki kolorowe/ Kosmetyki do pielęgnacji i upiększania

E

6

x

x

x

150

5.

PdW: Zarządzanie w przemyśle kosmetycznym/ Marketing i zarządzanie w obrocie wyrobami kosmetycznymi

Z

2

x

x

 

50

6.

Seminarium inżynierskie II

Z

8

 

x

 

200

 

RAZEM

 

30

   

750

 

Zarejestruj się

Aby rozpocząć proces rekrutacji należy dokonać rejestracji w systemie e – dziekanat

REJESTRACJA ONLINE  – kliknij i wypełnij formularz rekrutacyjny

 • Przed rozpoczęciem tego kroku przygotuj zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej.

UWAGA: zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania legitymacji studenckiej dlatego musi być dobrej jakości i spełniać następujące wymagania: wymiary  236 x 295 pikseli, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu “en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami.

 • Podczas rejestracji kandydat otrzymuje login i hasło do swojego konta w wirtualnym dziekanacie, które będą służyły mu przez cały okres kształcenia.
 • Podczas wypełniania formularza należy bezwzględnie wypełnić pola oznaczone gwiazdką „* ”
 • Po zakończeniu rejestracji należy pobrać formularz rekrutacyjny, wydrukować go i podpisać. Link z formularzem znajduje się na koncie w e-dziekanacie w zakładce „Wydruki rekrutacyjne”

Kontakt

CHEMIA KOSMETYCZNA

Studia inżynierskie

Czas trwania

3,5 roku (7 semestrów)

Tytuł zawodowy absolwenta

inżynier

Forma studiów

 • stacjonarna (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:40)
 • niestacjonarna (zajęcia odbywają się w piątki w godz.17:00-20:15, soboty i niedziele w godz. 08:00-20:40)