Chemia i receptura kosmetyków

Chemia i receptura kosmetyków

Czesne:

semestr
2 raty*
4 raty*
I - II semestr
5 000 zł
5 500 zł
(2 x 2 750 zł)
5 500 zł
(4 x 1 375 zł)

*Opłata czesnego wnoszona w systemie podziału na 2 i 4 raty  ulega zwiększeniu o 10%

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku chemia i receptura kosmetyków:

 • zna i rozumie klasyfikację produktów kosmetycznych oraz surowców wykorzystywanych do ich produkcji, w tym również metody ich pozyskiwania, transportu i przechowywania;
 • zna formy kosmetyczne oraz rozumie zasady tworzenia i optymalizacji receptur kosmetycznych;
 • zna etapy projektowania produktu kosmetycznego oraz certyfikację kosmetyków naturalnych i organicznych;
 • potrafi pozyskiwać surowce kosmetyczne z ogólnodostępnych produktów, jak i stanu naturalnego;
 • samodzielnie uzyskuje wybraną formę kosmetyku, umie zaprojektować i stworzyć środek zapachowy, produkt do pielęgnacji wybranej części ciała, kosmetyk kolorowy, w tym również opakowanie i etykietę;
 • prawidłowo ocenia bezpieczeństwo i skuteczność stosowania kosmetyku przy wykorzystaniu odpowiednich metod i narzędzi.
Program Studiów

I semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Aspekty prawne, bezpieczeństwo i skuteczność stosowania kosmetyków

Z

2

12

 

 

2.

Aparatura i technologia w przemyśle kosmetycznym

E

4

10

 10

 

3.

Syntetyczne i naturalne surowce kosmetyczne

Z

6

12

 18 

4.

Wymogi i kryteria opakowań kosmetycznych

Z

4

10

 10

 

5.

Fizykochemia form kosmetycznych

E

3

12

 

18 

6.

Analiza chemiczna kosmetyku. Metody oceny kosmetyków

E

6

12

 

18 

7.

Chemia i receptura kosmetyków pielęgnacyjnych i ochronnych

Z

5

 12

 

 

8.

BHP

Z/BO

0

4

  

 

II semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Chemia i receptura kosmetyków kolorowych

E

6

 12 18 

2.

Chemia i receptura substancji i środków zapachowych

E

6

12

 

 18

3.

Optymalizacja receptur kosmetycznych

Z

6

12

 18

4.

Marketing i zarządzenia w obrocie wyrobami kosmetycznymi

Z

5

12

12 

 

5.

Systemy zarządzania jakością w produkcji kosmetyków

Z

4

10

 10

 

6.

Certyfikacja kosmetyków naturalnych i ekologicznych

Z

3

 12

 

 

 

 

 laboratoria

 

 zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zarejestruj się

Aby rozpocząć proces rekrutacji należy dokonać rejestracji w systemie e – dziekanat

REJESTRACJA ONLINE  – kliknij i wypełnij formularz rekrutacyjny

 • Przed rozpoczęciem tego kroku przygotuj zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej.

UWAGA: zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania legitymacji studenckiej dlatego musi być dobrej jakości i spełniać następujące wymagania: wymiary  236 x 295 pikseli, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu “en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami.

 • Podczas rejestracji kandydat otrzymuje login i hasło do swojego konta w wirtualnym dziekanacie, które będą służyły mu przez cały okres kształcenia.
 • Podczas wypełniania formularza należy bezwzględnie wypełnić pola oznaczone gwiazdką „* ”
 • Po zakończeniu rejestracji należy pobrać formularz rekrutacyjny, wydrukować go i podpisać. Link z formularzem znajduje się na koncie w e-dziekanacie w zakładce „Wydruki rekrutacyjne”

Kontakt

CHEMIA I RECEPTURA KOSMETYKÓW

Studia podyplomowe

Czas trwania

1 rok (2 semestry)

Forma studiów

 • niestacjonarna (zajęcia odbywają się w piątki w godz.17:00-20:40, soboty i niedziele w godz. 08:00-20:40)
 • część zajęć (wykłady/ ćwiczenia audytoryjne/ ćwiczenia warsztatowe) prowadzonych jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (platforma Clickmeeting)