Dietetyka

DIETETYKA

Studia podyplomowe

Czas trwania

1 rok (2 semestry)

Forma studiów

 • niestacjonarna (zajęcia odbywają się w piątki w godz.17:00-20:40, soboty i niedziele w godz. 08:00-20:40)
 • część zajęć (wykłady/ ćwiczenia audytoryjne/ ćwiczenia warsztatowe) prowadzonych jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (platforma Clickmeeting)

Czesne:

semestr
2 raty*
4 raty*
I - II semestr
5 000 zł
5 500 zł
(2 x 2 750 zł)
5 500 zł
(4 x 1 375 zł)

*Opłata czesnego wnoszona w systemie podziału na 2 i 4 raty  ulega zwiększeniu o 10%

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku dietetyka:

 • posiada wiedzę w zakresie norm żywieniowych, klasyfikacji diet, zasad ich sporządzania;
 • zna metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia u dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów;
 • zna i rozumie znaczenie zdrowego stylu życia, promocji zdrowia i właściwego odżywiania w profilaktyce chorób społecznych i dietozależnych oraz zna mechanizm działania i wpływ aktywności ruchowej na organizm;
 • potrafi przeprowadzić wywiad żywieniowy i udzielać porady dietetycznej;
 • potrafi określić wartość odżywczą i energetyczną pożywienia i typowych potraw;
 • potrafi w sposób komunikatywny wyjaśnić klientowi, jego rodzinie lub grupie istotę problemu i zaproponować właściwe rozwiązania żywieniowe;
 • potrafi prowadzić dokumentację opisującą podejmowane decyzje z wykorzystaniem programów komputerowych.
Program Studiów

I semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Style żywieniowe Polaków i ich społeczno-demograficzne uwarunkowania

Z

3

16

  

2.

Edukacja żywieniowa

E

3

18

  

3.

Anatomia i fizjologia układu pokarmowego

Z

2

12

12 

4.

Poradnictwo dietetyczne

E

3

12

12 

 

5.

Terapia nadwagi i otyłości

Z

4

12

 

18 

6.

Żywienie kobiet w ciąży, połogu i laktacji

Z

6

12 18 

7.

Alergie i nietolerancje pokarmowe

E

5

12

  

8.

Higiena żywności i żywienia

Z

4

12  

9.

BHP

Z/BO

0

4

  

II semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Coaching zdrowia i żywienia

E

3

 18  

2.

Przedsiębiorczość i organizacja poradnictwa żywieniowego

Z

3

12

 12

 

3.

Żywienie dzieci i młodzieży

E

6

12

 18

4.

Żywienie sportowców i osób aktywnych fizycznie

E

5

12

 18

5.

Żywienie seniorów

Z

5

12

 16

6.

Środki farmakologiczne wspomagające odchudzanie

Z

4

 

12

 

7.

Środki farmakologiczne wspomagające aktywność fizyczną

Z

4

 

12 

 
 

 ćwiczenia warsztatowe

 

 zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zarejestruj się

Aby rozpocząć proces rekrutacji należy dokonać rejestracji w systemie e – dziekanat

REJESTRACJA ONLINE  – kliknij i wypełnij formularz rekrutacyjny

 • Przed rozpoczęciem tego kroku przygotuj zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej.

UWAGA: zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania legitymacji studenckiej dlatego musi być dobrej jakości i spełniać następujące wymagania: wymiary  236 x 295 pikseli, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu “en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami.

 • Podczas rejestracji kandydat otrzymuje login i hasło do swojego konta w wirtualnym dziekanacie, które będą służyły mu przez cały okres kształcenia.
 • Podczas wypełniania formularza należy bezwzględnie wypełnić pola oznaczone gwiazdką „* ”
 • Po zakończeniu rejestracji należy pobrać formularz rekrutacyjny, wydrukować go i podpisać. Link z formularzem znajduje się na koncie w e-dziekanacie w zakładce „Wydruki rekrutacyjne”

Kontakt