Współpraca międzybiblioteczna

Współpraca międzybiblioteczna

Formularze porozumienia

Biblioteka Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie aktywnie współpracuje z bibliotekami instytucji naukowych z całej Polski.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą, prosimy o wiadomość mailową o temacie „Nawiązanie współpracy międzybibliotecznej”  wysłaną na poniższy adres: biblioteka@wsiiz.pl

 • Formularz porozumienia 1zobowiązuje do bezzwrotnego przekazywania publikacji
 • Formularz porozumienia 2zobowiązuje do bezzwrotnego przekazywania publikacji oraz określa warunki wymiany międzybibliotecznej
 • Formularz porozumienia 3zobowiązuje do bezzwrotnego przekazywania publikacji + określa warunki wymiany międzybibliotecznej + gwarantuje studentowi i wykładowcy dostęp do infrastruktury biblioteki partnerskiej

Zapraszamy do współpracy wszystkie biblioteki naukowe.

Podstawowe informacje dotyczące wypożyczenia międzybibliotecznego

 • z usługi wypożyczenia międzybibliotecznego mogą korzystać studenci i pracownicy posiadający aktywne konto biblioteczne;
 • ze sprowadzonych materiałów bibliotecznych można korzystać jedynie na miejscu, czyli w Bibliotece WSIiZ (wejście C);
 • sprowadzane będą jedynie materiały, które nie znajdują się w zasobach Biblioteki WSIiZ;
 • zamówienia należy dokonać za pomocą Formularza zamówienia bibliotecznego
 • wypełniony formularz należy dostarczyć do Biblioteki osobiście bądź mailowo na adres biblioteka@wsiiz.pl;
 • czytelnik zostanie poinformowany mailowo o możliwości skorzystania z zamówionych materiałów.

Biblioteki współpracujące

Biblioteka WSIiZ

Współpraca międzybiblioteczna

 • Kontakt z biblioteką:  biblioteka@wsiiz.pl

 • Tytuł wiadomości: „Nawiązanie współpracy międzybibliotecznej”

Zapraszamy do współpracy!