Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Czesne:

semestr
2 raty
4 raty
5 rat*
I – II semestr
4 200 zł
4 200 zł
(2 x 2 100 zł)
4 200 zł
(4 x 1 050 zł)
4 620 zł
(5 x 924 zł)
III – VI semestr
4 500 zł
4 500 zł
(2 x 2 250 zł)
4 500 zł
(4 x 1 125 zł)
4 950 zł
(5 x 990 zł)

*Opłata czesnego wnoszona w systemie podziału na 5 rat  ulega zwiększeniu o 10%

Podczas studiów na tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • wykonywania zawodu pielęgniarki, a zatem posiada szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa oraz ogólną wiedzę z zakresu nauk medycznych;
  • umiejętności korzystania z aktualnej wiedzy, dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym, a także komunikowania się w miejscu pracy oraz samodzielnego wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej;
  • organizacji i prawnych podstaw funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej.

Absolwent studiów na kierunku pielęgniarstwo zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które pozwalają mu na podjęcia pracy zawodowej  w podmiotach wykonujących działalność leczniczą tj. w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Program Studiów
I semestr
lp.modułrygorECTS
1AnatomiaE3
2FizjologiaE3
3GenetykaZ2
4Biochemia i biofizykaZ3
5Mikrobiologia i parazytologiaZ3
6PsychologiaZ2
7PedagogikaZ2
8Zdrowie publiczne E3
9Podstawy pielęgniarstwaZ6
10Promocja zdrowiaE2
11Zakażenia szpitalneZ1
12Wychowanie fizyczneZ/BO0
13BHPZ/BO0
    
    
II semestr
lp.modułrygorECTS
1PatologiaE2
2Język angielski Z2
3SocjologiaZ2
4Prawo medyczneZ2
5Podstawy pielęgniarstwaE10
6Etyka zawodu pielęgniarkiE1
7Podstawowa opieka zdrowotnaZ5
8Badanie fizykalneE3
9Podstawy ratownictwa medycznegoE3
10Wychowanie fizyczneZ/BO0
    
    
III semestr
lp.modułrygorECTS
1FarmakologiaE2
2RadiologiaZ2
3Język angielski Z2
4Podstawowa opieka zdrowotnaE7
5Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczneZ4
6Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczneZ6
7Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczneE7
    
    
IV semestr
lp.modułrygorECTS
1Język angielski E2
2DietetykaZ2
3Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczneE8
4Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczneE9
5Pielęgniarstwo w opiece długoterminowejE6
6Podstawy rehabilitacjiZ3
    
    
V semestr
lp.modułrygorECTS
1Organizacja pracy pielęgniarskiejZ1
2System informacji w ochronie zdrowiaZ1
3Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczneE12
4Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczneE8
5Opieka paliatywnaE6
6Badania naukowe w pielęgniarstwieZ1
7Seminarium dyplomowe: przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowegoZ1
    
    
VI semestr
lp.modułrygorECTS
1Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczneE8
2Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życiaE8
3Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczneE8
4Zajęcia fakultatywne do wyboru: Język migowy/ Współpraca w zespołach opieki zdrowotnejZ1
5Seminarium dyplomowe: przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowegoZ5
Zarejestruj się

Aby rozpocząć proces rekrutacji należy dokonać rejestracji w systemie e – dziekanat

REJESTRACJA ONLINE  – kliknij i wypełnij formularz rekrutacyjny

  • Przed rozpoczęciem tego kroku przygotuj zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej.

UWAGA: zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania legitymacji studenckiej dlatego musi być dobrej jakości i spełniać następujące wymagania: wymiary  236 x 295 pikseli, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu “en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami.

  • Podczas rejestracji kandydat otrzymuje login i hasło do swojego konta w wirtualnym dziekanacie, które będą służyły mu przez cały okres kształcenia.
  • Podczas wypełniania formularza należy bezwzględnie wypełnić pola oznaczone gwiazdką „* ”
  • Po zakończeniu rejestracji należy pobrać formularz rekrutacyjny, wydrukować go i podpisać. Link z formularzem znajduje się na koncie w e-dziekanacie w zakładce „Wydruki rekrutacyjne”

Kontakt

PIELĘGNIARSTWO

Studia licencjackie

Czas trwania

3 lata (6 semestrów)

Tytuł zawodowy absolwenta

licencjat

Forma studiów

  • stacjonarna (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:40)