Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

 

 

 SEMESTR ZIMOWY

 

 

 STUDIA STACJONARNE

 

 

 STUDIA NIESTACJONARNE

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 4 marca 2024 r. – 14 czerwca 2024 r 1 marca 2024 r. – 30 czerwca 2024 r.
1 marca 2024 r. – 14 lipca 2024 r.(*)
 PRZERWA ŚWIĄTECZNA 28 marca 2024 r. – 2 kwietnia 2024 r 29 marca 2024 r. – 31 marca 2024 r.
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 01 – 03 maja 2024 r., 30 maja 2024 r. 19 maja 2024 r.
SESJA ZALICZENIOWO – EGZAMINACYJNA – I TERMIN 17 czerwca 2024 r. – 29 czerwca 2024 r. 5 – 7 oraz 12 – 14 lipca 2024 r.;
19 – 21 lipca 2024 r. (*)
PRZERWA WAKACYJNA 1 lipca 2024 r. – 30 sierpnia 2024 r. 22 lipca 2024 r. – 1 września 2024 r
POPRAWKOWA SESJA ZALICZENIOWO – EGZAMINACYJNA – II TERMIN 2 września 2024 r. – 13 września 2024 r. 6 – 8 września 2024 r.;
13 – 15 września 2024 r.
OSTATECZNY TERMIN ROZLICZENIA SIĘ Z SEMESTRU ZIMOWEGO 4 marca 2024 r. 3 marca 2024 r.

 

 

 

SEMESTR LETNI

 

 

 STUDIA STACJONARNE

 

 

 STUDIA NIESTACJONARNE

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 4 marca 2024 r. – 14 czerwca 2024 r. 1 marca 2024 r. – 30 czerwca 2024 r.
1 marca 2024 r. – 14 lipca 2024 r.(*)
PRZERWA ŚWIĄTECZNA 28 marca 2024 r. – 2 kwietnia 2024 r. 29 marca 2024 r. – 31 marca 2024 r.
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

DYDAKTYCZNYCH

01 – 03 maja 2024 r., 30 maja 2024 r. 19 maja 2024 r.
SESJA ZALICZENIOWO – EGZAMINACYJNA – I TERMIN 17 czerwca 2024 r. – 29 czerwca 2024 r. 5 – 7 oraz 12 – 14 lipca 2024 r.;
19 – 21 lipca 2024 r. (*)
PRZERWA WAKACYJNA 1 lipca 2024 r. – 30 sierpnia 2024 r. 22 lipca 2024 r. – 1 września 2024 r.
POPRAWKOWA SESJA ZALICZENIOWO – EGZAMINACYJNA – II TERMIN 2 września 2024 r. – 13 września 2024 r 6 – 8 września 2024 r.;
13 – 15 września 2024 r.
OSTATECZNY TERMIN ROZLICZENIE SIĘ Z SEMESTRU LETNIEGO  30 września 2024 r. 30 września 2024 r.

(*)dotyczy kierunku Pielęgniarstwo

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2024/2025 

 

 

SEMESTR ZIMOWY

 

 

STUDIA STACJONARNE

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE  

1 października 2024 r. – 24 stycznia 2025 r.

 

5 października 2024 r. – 2 lutego 2025 r.

 PRZERWA ŚWIĄTECZNA  23.12.2024 r. – 02.01.2025 r.
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  01 listopada 2024 r., 11 listopada 2024 r., 06 stycznia 2025 r.
SESJA ZALICZENIOWO – EGZAMINACYJNA
– I TERMIN
 27 stycznia 2025 r. – 31 stycznia 2025 r.  7 lutego 2025 r. – 9 lutego 2025 r.
FERIE ZIMOWE  3 lutego 2025 r. – 14 lutego 2025 r.  Nie dotyczy
POPRAWKOWA SESJA ZALICZENIOWO – EGZAMINACYJNA – II TERMIN  17 lutego 2025 r. – 28 lutego 2025 r.  14 lutego 2025 r. – 23 lutego 2025 r.
OSTATECZNY TERMIN ROZLICZENIA SIĘ Z SEMESTRU ZIMOWEGO  3 marca 2025 r.  2 marca 2025 r.

 

 

 

SEMESTR LETNI

 

 

STUDIA STACJONARNE

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE  3 marca 2025 r. – 13 czerwca 2025 r.  1 marca 2025 r. – 29 czerwca 2025 r.
PRZERWA ŚWIĄTECZNA  17 kwietnia 2025 r. – 22 kwietnia 2025 r.  18 kwietnia 2025 r. – 20 kwietnia 2025 r.
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  1 – 2 maja 2025 r.  3 maja 2025, 8 czerwca 2025 r.
SESJA ZALICZENIOWO – EGZAMINACYJNA –
I TERMIN
 16 czerwca 2025 r. – 27 czerwca 2025 r.  4 – 6 lipca 2025 r. oraz 11 – 13 lipca 2025 r.
PRZERWA WAKACYJNA  30 czerwca 2025 r. – 29 sierpnia 2025 r.  10 lipca 2024 r. – 1 września 2024 r.
POPRAWKOWA SESJA ZALICZENIOWO – EGZAMINACYJNA – II TERMIN  1 września 2025 r. – 12 września 2025 r. 5 – 7 września 2025 r.;

12 – 14 września 2025 r.

OSTATECZNY TERMIN ROZLICZENIE SIĘ Z SEMESTRU LETNIEGO  30 września 2025 r.  30 września 2025 r.