Informacje ogólne

Informacje ogólne

Q&A Biura Nauki oraz Biblioteki

1. Jak można skontaktować się z Biurem Nauki/Biblioteką?

Kontakt z Biurem Nauki/Biblioteką jest możliwy:

 • adresy maile: Biuro Nauki: dyplomanci@wsiiz.pl Biblioteka: biblioteka@wsiiz.pl
 • telefony: 22 562 35 30 lub 22 562 35 31
 • osobiście w godzinach pracy Biura/Biblioteki; harmonogram prac obu Biur: https://wsiiz.pl/kontakt/dzial-nauki-oraz-biblioteka
2. W jakich godzinach czynne jest Biuro Nauki/Biblioteka?

Biuro czynne jest od wtorku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00.

Poniedziałek – Dzień wewnętrzny – nieczynne dla interesantów (bez obsługi telefonicznej)

Studenci obsługiwani są w pierwszą i drugą niedzielę oraz w trzecią, czwartą i piątą sobotę miesiąca w godzinach 09:00 – 17:00.

3. Gdzie mieści się Biuro Nauki oraz Biblioteka Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia?

Biuro mieści się w głównej siedzibie Uczelni, w Kampusie 1 tj.:

Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18

02-366 Warszawa

Wejście C (wejście od Kliniki okulistycznej Optegra).

4. W jaki sposób mogę założyć konto biblioteczne?

Konto biblioteczne można założyć osobiście w Bibliotece (posiadając ważną legitymację studencką; a w przypadku słuchaczy studiów podyplomowych – dowód tożsamości), bądź mailowo kierując wiadomość o tytule „Założenie konta bibliotecznego” na adres biblioteka@wsiiz.pl, podając w treści swoje dane osobowe: imię i nazwisko, nr albumu, kierunek studiów, adres mailowy, numer telefonu oraz aktualny adres do korespondencji.

5. Gdzie znajduje się katalog książek Libra.net

Katalog Biblioteki znajduje się na stronie Uczelni w zakładce Dla studenta

Księgozbiór online: https://wsiiz.pl/dla-studenta/wsparcie/biblioteka-wsiiz/publikacje-tradycyjne

6. Na jaki adres mailowy kierować zapytania dotyczące wypożyczenia/zwrotu książki?

Wiadomości prosimy kierować na adres biblioteka@wsiiz.pl podając: imię i nazwisko, nr albumu, kierunek studiów.

7. Na jaki okres można wypożyczyć książki z Biblioteki?

Książki wypożyczane są na okres 2 tygodni. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu książki (prolongaty). W tym celu należy zgłosić się do Biblioteki (osobiście, mailowo bądź telefonicznie) przed wyznaczonym terminem zwrotu. Prolongaty można dokonać maksymalnie 3 razy.

Biblioteka WSIiZ w Warszawie zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych wypadkach (np. dzieła szczególnie poszukiwane) żądać zwrotu wypożyczonych książek przed upływem regulaminowego terminu. Pracownik ma także prawo odmówić przedłużenia terminu wypożyczenia pozycji i zażądać natychmiastowego jej zwrotu.

Biblioteka nie wysyła monitów przypominających o zbliżającym się terminie zwrotu.

8. W jaki sposób mogę zarezerwować publikację?

Rezerwacji można dokonać poprzez katalog on-line Libra.net. Oprócz rezerwacji on-line zamówić książki można osobiście (podając sygnaturę), telefonicznie (podając tytuł i sygnaturę) lub mailowo (na adres biblioteka@wsiiz.pl wysyłając wiadomość z podaną sygnaturą, tytułem oraz imieniem i nazwiskiem zamawiającego). Zamówienie można odebrać w godzinach pracy Biblioteki WSIiZ po wcześniejszym umówieniu się na wizytę.

9. Czy ktoś inny może odebrać za mnie zamówioną publikację?

Książki wypożyczane są tylko i wyłącznie studentom/słuchaczom za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej/ dokumentu tożsamości w przypadku słuchaczy studiów podyplomowych.

10. Jak mogę zwrócić wypożyczone publikacje?

Książki może zwrócić osoba trzecia. Dodatkowo zabezpieczone publikacje można włożyć do czerwonej skrzynki nadawczej w holu głównym Kampusu I.

Publikacje zostaną zwrócone (odznaczone z konta czytelnika) dopiero po faktycznym dostarczeniu do Biblioteki.

11. Ile wynosi kara biblioteczna, w jaki sposób oraz w jakim terminie należy ją uregulować?

Kara biblioteczna wynosi 1 zł za każdy dzień zwłoki za każda pozycję. Kwotę należy przelać na indywidualny numer subkonta, który podany jest w systemie e-dziekanat lub opłacić kartą bezpośrednio w Bibliotece. Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko_Kara biblioteczna. Wszystkie opłaty powinny być uregulowane najpóźniej w terminie złożenia pracy dyplomowej w Biurze Nauki.

12. Czy uczelnia prenumeruje czasopisma?

Tak, Uczelnia prenumeruje czasopisma z obszarów właściwych dla prowadzonych kierunków studiów. Można je wypożyczyć na takich samych zasadach, jak książki.

Pełna lista prenumerowanych czasopism znajduje się tutaj: https://wsiiz.pl/dla-studenta/wsparcie/biblioteka-wsiiz/publikacje-tradycyjne

13. Czego nie można wypożyczyć z Biblioteki?

Nie można wypożyczać zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i kosztownych, dzieł znajdujących się w księgozbiorze podręcznym tj. encyklopedii, słowników, informatorów, zasobów czytelni, prac dyplomowych.

14. Czym jest Wirtualna Biblioteka Nauki?

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Źródło: https://wbn.icm.edu.pl/o-wbn/

15. Czym jest IBUK libra i jak uzyskać dostęp?

IBUK Libra – nowoczesna platforma oferująca dostęp do wybranych ebooków i e-czasopism:

Link do strony https://libra.ibuk.pl/ksiazki  

Należy napisać wiadomość na maila biblioteka@wsiiz.pl z prośbą o kod PIN (Tytuł wiadomości: Kod PIN IBUK Libra). Instrukcja korzystania z zasobów znajduje się pod linkiem: https://libra.ibuk.pl

16. Czym jest ACADEMICA i jak uzyskać dostęp?

Academica to darmowa wypożyczalnia, która umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Konto można założyć samodzielnie lub napisać w tej sprawie do pracowników Biblioteki WSIiZ: biblioteka@wsiiz.pl

W Academice udostępniane są dwie kategorie zbiorów:

Zbiory z domeny publicznej oraz te, które są udostępniane na wolnych licencjach lub w oparciu o licencje udzielone Bibliotece Narodowej.

Zbiory chronione prawem autorskim (dostęp możliwy jedynie z komputerów dostępnych na Uczelni).

17. Czym jest EBSCO i jak uzyskać dostęp?

EBSCO to platforma oferująca dostęp do 16 obszernych naukowych baz danych oraz EBSCO Open Dissertations. Biblioteka WSIiZ udostępnia na zapytanie (mailowe) loginy i hasła.

18. Czym jest ZOTERO i w jakim celu z niego korzystać?

Zotero jest bezpłatną aplikacją do zarządzania bibliografią (manager bibliografii). Szczególnie przydatny na etapie pisania pracy dyplomowej.

19. Jak uzyskać dostęp do prac dyplomowych obronionych na WSIiZ?

Katalog prac dyplomowych można znaleźć pod linkiem:

https://wsiiz.pl/dla-studenta/ksztalcenie/proces-dyplomowania/praca-dyplomowa zakładka: Korzystanie z prac dyplomowych. Na tym etapie należy wybrać maksymalnie 5 prac i spisać 4-cyfrowe numery przypisane danej pracy

Składają wniosek online o wgląd do pracy dyplomowej należy wskazać prace wpisując wspomniane 4-cyfrowe numery. Prace będą przygotowane do wglądu w ciągu 3 dni powszednich od złożenia wniosku. Wgląd jest możliwy do 30 dni od informacji o przygotowaniu prac.

20. Jak zgłosić prośbę o wgląd do pracy dyplomowej w Biurze Nauki?

Czytelnik ma prawo skorzystać z bazy prac dyplomowych, które powstały na Uczelni. W tym celu należy wybrać interesujący egzemplarz z załączonego katalogu prac dyplomowych, następnie wypełnić odpowiedni wniosek poprzez system e-dziekanat. Student na wniosku wpisuje tytuły max 5 prac dyplomowych.

 

O dostępności wybranych prac dyplomowych zostaną Państwo powiadomieni poprzez system e-dziekanat (termin wglądu prac ustalany jest po kontakcie z Działem Nauki).

21. Przez jaki okres czasu praca będzie udostępniona w Biurze Nauki?

Praca będzie dostępna w Dziale Nauki przez okres 30 dni od momentu przyniesienia z archiwum.

22. Jak przygotować pracę dyplomową do złożenia w Biurze Nauki?

Pracę dyplomową przygotowuje student pod opieką promotora. Gotowa praca powinna być zaakceptowana przez promotora pod względem merytorycznym oraz dostosowana pod względem edytorskim do wymogów uregulowanych przez Uczelnię. W trakcie pisania pracy warto korzystać z różnych źródeł naukowych, w tym z zasobów Biblioteki WSIiZ.

23. Gdzie znajdują się wytyczne pisania pracy dyplomowej?

Szczegółowe wytyczne dotyczące przygotowania pracy dyplomowej wraz z regulaminami znajdują się na stronie Uczelni: https://wsiiz.pl/dla-studenta/ksztalcenie/proces-dyplomowania/praca-dyplomowa zakładka: Wzory.

24. Czy wymagana jest okładka pracy dyplomowej w twardej oprawie?

NIE. Od roku akademickiego 2023/2024 należy złożyć 2 egzemplarze pracy dyplomowej w miękkiej oprawie, druk dwustronny, druk kolorowy.

25. Jak wygląda weryfikacja prac dyplomowych pod względem edytorskim?

Konsultacje odbywają się, co najmniej na miesiąc przed wyznaczonym terminem składania pracy dyplomowej.

Pracownicy Biura Nauki nie zajmują się poprawianiem całej pracy dyplomowej, a jedynie wskazaniem błędów w niej występujących oraz wyjaśnieniem istotnych kwestii.

Pracę do weryfikacji należy przesłać w dwóch plikach pdf. oraz doc. na dyplomanci@wsiiz.pl   Tytuł wiadomości: „Konsultacje – praca dyplomowa_ imię i nazwisko”.

26. Jakie dokumenty należy złożyć wraz z pracą?

Studenci składają prace dyplomowe bezpośrednio w Dziale Nauki wraz z następującymi dokumentami:

 • 2 egzemplarze pracy (druk w kolorze):  oba egzemplarze wydrukowane dwustronnie, w miękkiej oprawie, zszyty/zgrzany, marginesy lustrzane, wydruk kolorowy. Egzemplarze powinny zawierać stronę tytułową przygotowaną według wzoru (Załącznik nr 2 – Wzory);

Prosimy, aby przy oprawianiu pracy nie wstawiać na początek oraz na koniec pracy pustej strony.

 • praca w wersji elektronicznej na CD w formacie PDF, na kopercie należy dodać oświadczenie: „Zawartość płyty zgodna z wersją drukowaną”wraz z podpisem studenta (Załącznik nr 7 – Wzory);
 • aktualny raport skrócony z systemu antyplagiatowego JSA (wykonany nie wcześniej niż 2 tygodnie przed terminem złożenia) z podpisem promotora,
 • wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim (Załącznik nr 10 – Wzory).
 • dodatkowe informacje do Suplementu do dyplomu wraz z poświadczoną dokumentacją. Informacje zawarte w tym dokumencie są podstawą ich wyszczególnienia na Suplemencie do dyplomu (Załącznik nr 9 – Wzory).
27. Czy muszę dostarczyć zdjęcia do dyplomu?

NIE – do dyplomów wydawanych od 2020 r. nie należy dostarczać zdjęć.

28. Czy podczas złożenia pracy dyplomowej student powinien rozliczyć tok studiów, praktyki, opłacić czesne, kary biblioteczne?

Tak, student zobowiązany jest do rozliczenia wszystkich zobowiązań wobec Uczelni (Biura Administracyjne  – BSS, Płatności, Biblioteka). Obecnie wszystkie informacje uzupełniane są przez pracowników WSIiZ w elektronicznej karcie obiegowej. Należy zadbać, aby wszystkie rozliczenia mogły być uzupełnione do momentu złożenia pracy. Część biblioteczną uzupełnia pracownik Biblioteki w trakcie składania pracy przez studenta.

29. Czy składana praca dyplomowa powinna mieć podpisane oświadczenia?

Student przed złożeniem pracy zobowiązany jest do podpisania oświadczenia znajdującego się na przedostatniej stronie pracy dyplomowej oraz oświadczeń z ostatniej strony.

 

Prace niepodpisane przez promotora i studenta nie będą przyjęte w Biurze Nauki.

30. Czym jest JSA?

JSA to Jednolity System Antyplagiatowy, w którym sprawdzane są wszystkie prace dyplomowe. Procedura antyplagiatowa dostępna jest na stronie  https://wsiiz.pl/dla-studenta/proces-dyplomowania/praca-dyplomowa  zakładka: Informacje ogólne

31. Kto sprawdza pracę w JSA i przygotowuje raport z systemu?

RAPORT Z SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO JSA WYKONUJE PROMOTOR PRACY DYPLOMOWEJ.

Raport powinien być wykonany najwcześniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem złożenia pracy dyplomowej w Dziale Nauki.

Kroki związane z wykonywaniem badania antyplagiatowego:

Student przesyła do promotora ukończoną, dostosowaną do wytycznych pracę dyplomową. Nazwa pliku: Imię/Imiona_Nazwisko_Nr albumu_Tytuł pracy dyplomowej,

Promotor wykonuje próbę w systemie JSA -> Promotor akceptuje wynik raportu! Raporty bez akceptacji promotora są nieważne. Promotor przesyła do studenta raport skrócony z systemu JSA, student drukuje raport, zszywa go i dołącza do dokumentacji składanej wraz z pracą.

32. Czy osoba trzecia może złożyć za mnie pracę dyplomową?

Tak, istnieje taka możliwość. Student zobowiązany jest do powiadomienia pracowników Działu Nauki mailowo/telefonicznie o fakcie zastąpienia go przez osobę trzecią. .

Praca, która nie będzie spełniała wymogów formalnych, nie zostanie przyjęta.

33. Jakie są współczynniki prawdopodobieństwa plagiatu?

Wynik badania określa, czy wskaźniki ogólne nie przekraczają przyjętych poziomów tolerancji sygnalizowanych kolorem pomarańczowym (poziom ostrzegawczy, 30% i więcej) lub czerwonym (poziom alarmowy, 40% i więcej).

W przypadku wystąpienia podwyższonych wskaźników, promotor pracy jest zobowiązany do samodzielnej analizy szczegółów wyniku pod kątem wystąpień zapożyczeń i manipulacji. W celu usprawnienia analizy promotor ma możliwość wprowadzenia wykluczeń tekstów sprawdzanych w badaniu antyplagiatowym.

34. W jakim czasie od daty złożenia pracy mogę spodziewać się egzaminu dyplomowego?

Egzamin dyplomowy zostaje przeprowadzony w przeciągu 60 dni od daty złożenia pracy dyplomowej. Harmonogramy egzaminów dyplomowych udostępniane są do wiadomości studentów, co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem.

35. Gdzie znajdują się zagadnienia do egzaminu dyplomowego?

Zagadnienia znajdują się pod linkiem: https://wsiiz.pl/dla-studenta/ksztalcenie/proces-dyplomowania/praca-dyplomowa zakładka: Do pobrania -> ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO.

36. W jakich terminach powinienem złożyć pracę dyplomową?

Terminarz procesu dyplomowania znajduje się na stronie Uczelni w panelu DLA STUDENTA – w zakładce PROCES DYPLOMOWANIA. Wszystkie daty z podziałem na każdy rok akademicki. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Nauki.

37. Czy w trakcie pisania pracy dyplomowej możliwa jest zmiana jej tematu?

TAK. Należy złożyć odpowiedni wniosek poprzez system e-dziekanat. Wniosek powinien zawierać:

 1. powód zmiany dotychczasowego tematu pracy dyplomowej,
 2. propozycję nowego tematu pracy dyplomowej, zatwierdzoną przez promotora.
38. Czy w trakcie semestru mogę zmienić promotora?

TAK. Należy złożyć odpowiedni wniosek (Wniosek o zmianę promotora) poprzez system
e-dziekanat. Wniosek powinien zawierać:

 1. opinię o postępach studenta u dotychczasowego promotora,
 2. powód zmiany dotychczasowego promotora,
 3. propozycję nowego promotora, wraz z pisemną zgodną nowego opiekuna pracy dyplomowej na objęcie wskazanej pracy dyplomowej.

Zmiana promotora nie jest podstawą do przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej.

39. Jeśli obroniłem/łam pracę dyplomową to kiedy będę mógł/-ła odebrać dyplom i gdzie?

Dyplomy wystawiane są w ciągu 30 dni od daty egzaminu dyplomowego. Dyplom można odebrać w Biurze Nauki.

40. Czy muszę odebrać dyplom osobiście?

Istnieje możliwość odbioru dyplomu przez osobę trzecią za okazaniem upoważnienia, którego wzór wysyłamy mailowo na zapytanie. Po otrzymaniu wzoru, należy odesłać w mailu zwrotnym wypełniony ska oraz przekazać oryginał dokumentu upoważnionej osoby.

41. Jak wygląda proces dyplomowania dla studentów Kosmetologii - studia licencjackie?

Studenci Kosmetologii I stopnia, którzy rozpoczęli naukę w r/a 2019/2020 i później, nie przygotowują pracy dyplomowej – obowiązuje ich teoretyczny i praktyczny egzamin dyplomowy.

42. Jak będzie wyglądał egzamin teoretyczny?

Część teoretyczna – stanowiąca pisemny egzamin testowy, składa się z co najmniej 60 pytań z: zajęć obligatoryjnych z zakresu: kształcenia ogólnego, kształcenia podstawowego, kształcenia kierunkowego oraz zajęć fakultatywnych do wyboru.

43. Jak będzie wyglądał egzamin praktyczny?

Część praktyczna – stanowiąca wykonanie zadania praktycznego, realizowana przez studenta na modelu [nie będącym uczestnikiem egzaminu dyplomowego]. Zadanie praktyczne jest przydzielane studentom losowo, a jego podstawą jest prawidłowe opisanie procedury zabiegowej i dobranie odpowiednich produktów, narzędzi i specjalistycznej aparatury oraz wykonanie konkretnego w skutkach zabiegu.

44. W jakim czasie od daty zdania teoretycznego i praktycznego egzaminu dyplomowego można odebrać dyplom?

Dyplomy wystawiane są w przeciągu 30 dni od daty egzaminu dyplomowego. Dyplom można odebrać w Dziale Nauki po uprzednim umówieniu się na wizytę.

45. Czy uczelnia organizuje konferencje naukowe?

Tak, uczelnia organizuje konferencje. Wszelkie zapytania dotyczące konferencji naukowych prosimy kierować na adres konferencje@wsiiz.pl Tytuł wiadomości: Konferencja naukowa WSIiZ.

46. Czy na Uczelni działają organizacje studenckie?

Tak, działają koła naukowe oraz kluby praktycznego przygotowania zawodowego. Szczegóły dotyczące organizacji studenckich można znaleźć pod linkiem: https://wsiiz.pl/dla-studenta/rozwoj/organizacje-studenckie

Do pobrania

Q&A Biura Nauki oraz Biblioteki
Q&A Biblioteki oraz Biura Nauki do pobrania
 

Informacje ogólne

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek: Nieczynne
 • Wtorek: 8:00-16:00
 • Środa: 8:00-16:00
 • Czwartek: 8:00-16:00
 • Piątek: 8:00-16:00
 • Sobota: 3, 4 i 5 sobota miesiąca: 9:00-17:00.
 • Niedziela: 1 i 2. niedziela miesiąca 9:00-17:00.