Dietetyka – Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia

Dietetyka – Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia

Czesne:

semestr
2 raty
4 raty
I - II semestr
3 040 zł*
3 040 zł
(2 x 1 520 zł)
3 040 zł
(4 x 760 zł)
III – IV semestr
3 200 zł*
3 200 zł
(2 x 1 600 zł)
3 200 zł
(4 x 800 zł)

* Wysokość czesnego po uwzględnieniu 20% dofinansowania

Kształcenie w ramach przedmiotowej ścieżki pozwala studentom uzyskać 20% dofinansowania do czesnego przez cały okres studiów tj. 2 lata [4 semestry], w związku z realizacją projektu pn. Modyfikacja programu studiów II stopnia na kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

Podstawowym celem kształcenia na kierunku dietetyka w ramach przedmiotowej ścieżki jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, których wiedza i posiadane umiejętności praktyczne przyczynią się wprost do rozwoju rolnictwa i przemysłu spożywczego. Nabyte w ramach kształcenia modułowe, a co za tym idzie kierunkowe efekty uczenia się, wynikają z założeń Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku, w tym przede wszystkim w zakresie wzmocnienia wykształconych kierunków produkcji rolniczej i przemysłu rolno-spożywczego, co pozytywnie wpłynie na powyższe. A w dalszej perspektywie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności Mazowsza.

Program studiów zakłada organizację zajęć dydaktycznych we współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego. Studenci przedmiotowej ścieżki kształcenia będą mogli odbywać część zajęć bezpośrednio w warunkach właściwych dla późniejszego miejsca pracy tj. w podmiotach reprezentujących branżę rolno-spożywczą. Dzięki czemu w przyszłości będą w stanie zapewnić społeczeństwu wysokiej jakości produkty rolno-spożywcze, które będą spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa zarówno dla samych konsumentów, jak i środowiska.

Koncepcja kształcenia skupia się na nabyciu przez studentów wiedzy i umiejętności praktycznych, które ostatecznie będą mogły być wykorzystywane w procesie tworzenia rozwiązań mających realny wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności.

Program Studiów

I semestr

forma zajęć

Ilość godzin

 

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Style żywieniowe Polaków i ich społeczno-demograficzne uwarunkowania

Z

1

x

  

25

2.

English for Dietitians

Z

3

 

x

 

75

3.

Rozwój biologiczny człowieka

E

3

x

x

 

75

4.

Higiena żywienia i żywności

Z

2

x

x

 

50

5.

Fizjologia żywienia człowieka

E

4

x

x

 

100

6.

Mierniki kondycji biologicznej człowieka

Z

2

x

 

x

50

7.

Immunologia w dietetyce

Z

2

x

x

 

50

8.

Poradnictwo dietetyczne

E

4

x

 

x

100

9.

Surowce pochodzenia roślinnego wykorzystywane w przetwórstwie spożywczym [UE]

Z

2

x

x

 

50

10.

Surowce pochodzenia zwierzęcego wykorzystywane w przetwórstwie spożywczym [UE]

Z

2

x

x

 

50

11.

PdW: Diety i trendy żywieniowe/

Aparatura i technologia w inżynierii żywności [UE]

E

5

x

 

x

125

12.

BHP                             

Z/BO

0

x

  

4

 

RAZEM

 

30

   

754

 

II semestr

forma zajęć

Ilość godzin

 

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Coaching zdrowia i żywienia

Z

2

x

x

 

50

2.

Biostatystyka

Z

2

x

x

 

50

3.

Choroby metaboliczne

E

3

x

x

 

75

4.

Biochemia wysiłku fizycznego

Z

4

x

x

 

100

5.

Probiotyki i mikrobiom człowieka

Z

2

x

  

50

6.

Terapia nadwagi i otyłości

E

4

x

 

 x

100

7.

Żywienie sportowców

E

4

x

 

 x

100

8.

PdW: Żywienie w chorobach endokrynologicznych/

Chemiczna analiza instrumentalna żywności [UE]

E

5

 x

 

 x

125

9.

Studenckie praktyki zawodowe

Z

4

  

 x

100

 

RAZEM

 

30

 

 

 

750

 

III semestr

forma zajęć

Ilość godzin

 

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Podstawy prawa własności intelektualnej

Z

1

x

  

25

2.

Alergie i nietolerancje pokarmowe

E

2

x

x

 

50

3.

Żywienie dzieci i młodzieży

E

3

x

 

x

75

4.

Żywienie seniorów

E

2

x

 

x

50

5.

Technologiczne uwarunkowania jakości produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego [UE]

Z

2

x

x

 

50

6.

Technologia i bezpieczeństwo pakowania i przechowywania żywności [UW]

Z

2

x

x

 

50

7.

PdW: Leczenie żywieniowe w chorobach układu sercowo-naczyniowego/

Dozwolone i niedozwolone substancje dodatkowe w produkcji żywności [UE]

E

5

x

 

 x

125

8.

PdW: Środki farmakologiczne wspomagające odchudzanie i aktywność fizyczną /

Eko rozwiązania w sektorze rolno-spożywczym

Z

2

x

x

 

50

9.

 

 

Seminarium specjalistyczne: metodologia badań własnych

Z

3

   

75

10.

Studenckie praktyki zawodowe                              

Z

8

  

x

200

 

RAZEM

 

30

  

 

750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV semestr

forma zajęć

Ilość godzin

 

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

PdW: Postępowanie dietetyczne w chorobach autoimmunologicznych /

Inżynieria genetyczna w produkcji i kształtowaniu jakości żywności [UE]

E

5

x

 

x

125

2.

PdW: The impact of physical activity and diet on human physical and mental health/

Systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego

Z

2

x

x

 

50

3.

PdW: Leczenie żywieniowe w onkologii i chirurgii/

Żywność ekologiczna

E

4

x

x

 

100

4.

PdW: Przedsiębiorczość i organizacja poradnictwa żywieniowego/

Marketing i zarządzanie w obrocie produktami spożywczymi

Z

3

x

x

 

75

5.

PdW: Zaburzenie łaknienia/

Tradycyjne i nowoczesne techniki kulinarne

Z

5

x

 

x

125

6.

Seminarium specjalistyczne: praca dyplomowa

Z

8

 

x

 

200

7.

Studenckie praktyki zawodowe

Z

3

  

x

75

 

 RAZEM

 

30

 

 

 

750

Zarejestruj się

Aby rozpocząć proces rekrutacji należy dokonać rejestracji w systemie e – dziekanat

REJESTRACJA ONLINE  – kliknij i wypełnij formularz rekrutacyjny

  • Przed rozpoczęciem tego kroku przygotuj zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej.

UWAGA: zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania legitymacji studenckiej dlatego musi być dobrej jakości i spełniać następujące wymagania: wymiary  236 x 295 pikseli, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu “en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami.

  • Podczas rejestracji kandydat otrzymuje login i hasło do swojego konta w wirtualnym dziekanacie, które będą służyły mu przez cały okres kształcenia.
  • Podczas wypełniania formularza należy bezwzględnie wypełnić pola oznaczone gwiazdką „* ”
  • Po zakończeniu rejestracji należy pobrać formularz rekrutacyjny, wydrukować go i podpisać. Link z formularzem znajduje się na koncie w e-dziekanacie w zakładce „Wydruki rekrutacyjne”

Kontakt

DIETETYKA – BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

Studia magisterskie

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

Tytuł zawodowy absolwenta

magister

Limit miejsc

36 osób

Forma studiów

  • niestacjonarna (zajęcia odbywają się w piątki w godz.17:00-20:40, soboty i niedziele w godz. 08:00-20:40)
  • część zajęć (wykłady) prowadzonych jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (platforma Clickmeeting)