Udostęnianie prac dyplomowych

Udostępnianie prac dyplomowych

Katalog prac dyplomowych

Czytelnik ma prawo skorzystać z bazy prac dyplomowych, które powstały na Uczelni. W tym celu należy wybrać interesujący egzemplarz z załączonego poniżej

katalogu prac dyplomowych

oraz wypełnić odpowiedni wniosek poprzez system e-dziekanat. Student na wniosku wpisuje tytuły max 5 prac dyplomowych.

O dostępności wybranych prac dyplomowych zostaną Państwo powiadomieni poprzez system e-dziekanat (termin wglądu prac ustalany jest po kontakcie z Biurem Nauki).

Prace dyplomowe udostępniane są tylko i wyłącznie w formie „papierowej” w Bibliotece WSIiZ – nie udostępnia się prac w wersji elektronicznej!

Szczegółowe zasady udostępniania zasobów bibliotecznych Wypożyczalni Biblioteki WSIiZ w Warszawie omawia „Regulamin Biblioteki Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie”.

Zasady, regulamin

Prace udostępniane są w Bibliotece WSIiZ

Wniosek - max. 5 prac dyplomowych