Coaching zdrowia

Coaching zdrowia

Czesne:

semestr
2 raty*
4 raty*
I - II semestr
5 000 zł
5 500 zł
(2 x 2 750 zł)
5 500 zł
(4 x 1 375 zł)

*Opłata czesnego wnoszona w systemie podziału na 2 i 4 raty  ulega zwiększeniu o 10%

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku coaching zdrowia:

 • zna i prawidłowo definiuje pojęcia dotyczące zdrowia oraz założenia edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;
 • ma wiedzę z zakresu metodologii i praktycznych technik wykorzystywanych w czasie sesji coachingowych;
 • zna i opisuje obszary pracy coachingowej w aspekcie zdrowotnym;
 • posiada praktyczne umiejętności prowadzenia indywidulanych, zespołowych i grupowych sesji coachingowych;
 • potrafi samodzielnie zaprojektować i wdrożyć procedurę coachingową w obszarze zdrowia;
 • potrafi trafnie dostosować język przekazu do możliwości odbiorcy (indywidualnego lub zbiorowego);
 • potrafi trafnie nawiązać i prowadzić relację coachingową.
Program Studiów

I semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Teoria coachingu. Profil coacha.

E

5

12

 12

 

2.

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

E

3

16

 16

 

3.

Rola diety i aktywności fizycznej w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

E

3

12

 12  

4.

Procedura coachingu. Narzędzia diagnostyczne w coachingu.

Z

4

12

 12

 

5.

Psychologia zdrowia

E

6

 10

 10

 

6.

Psychologia emocji i motywacji

Z

5

10

10 

 

7.

Etyka w coachingu

Z

4

12

 

 

8.

BHP

Z/BO

0

4

   

 

II semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Współpraca z klientem coachingowym – sesje coachingowe

Z

3

    24

2.

Coaching zespołowy i grupowy – sesje coachingowe

Z

3

 

 

24

3.

Coaching prawidłowych nawyków żywieniowych

Z

6

 

18  

4.

Coaching aktywności fizycznej

Z

5

 

18

 

5.

Coaching w profilaktyce i terapii uzależnień fizycznych

Z

5

 

18

 

6.

Coaching w profilaktyce i terapii uzależnień behawioralnych

Z

4

 

18

 

7.

Coaching w chorobach somatycznych

Z

4

 

18

 

 

 

 ćwiczenia warsztatowe

 

 zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zarejestruj się

Aby rozpocząć proces rekrutacji należy dokonać rejestracji w systemie e – dziekanat

REJESTRACJA ONLINE  – kliknij i wypełnij formularz rekrutacyjny

 • Przed rozpoczęciem tego kroku przygotuj zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej.

UWAGA: zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania legitymacji studenckiej dlatego musi być dobrej jakości i spełniać następujące wymagania: wymiary  236 x 295 pikseli, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu “en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami.

 • Podczas rejestracji kandydat otrzymuje login i hasło do swojego konta w wirtualnym dziekanacie, które będą służyły mu przez cały okres kształcenia.
 • Podczas wypełniania formularza należy bezwzględnie wypełnić pola oznaczone gwiazdką „* ”
 • Po zakończeniu rejestracji należy pobrać formularz rekrutacyjny, wydrukować go i podpisać. Link z formularzem znajduje się na koncie w e-dziekanacie w zakładce „Wydruki rekrutacyjne”

Kontakt

Coaching zdrowia

Studia podyplomowe

Czas trwania

1 rok (2 semestry)

Forma studiów

 • niestacjonarna (zajęcia odbywają się w piątki w godz.17:00-20:40, soboty i niedziele w godz. 08:00-20:40)
 • część zajęć (wykłady/ ćwiczenia audytoryjne/ ćwiczenia warsztatowe) prowadzonych jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (platforma Clickmeeting)