Akademia Wiedzy o Zdrowiu

Akademia Wiedzy o Zdrowiu

Szanowne Grono Pedagogiczne,

Szanowni Uczniowie,

 

Z dniem 18 marca 2024 r. zakończyliśmy czwartą już edycję projektu Akademia Wiedzy o Zdrowiu organizowanego przez Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Projekt był dedykowany uczniom klas maturalnych, którzy w ramach organizowanych przez Naszą Uczelnię lekcji online i warsztatów stacjonarnych pogłębiali swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie dyscyplin naukowych tj.: nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej, nauki biologiczne oraz nauki chemiczne.

 

Przedstawiamy krótkie podsumowanie (szczegółowy raport jest dostępny tutaj):

    1. zorganizowano łącznie 39 wydarzeń (17 wykładów i 22 warsztaty),
    2. w projekcie brało udział 12 szkół patronackich z 9 miast,
    3. w ramach wydarzeń gościliśmy 1312 uczniów klas maturalnych wraz z opiekunami.

 

Dziękujemy Uczniom za aktywny udział i liczymy, że zdecydujecie się Państwo na kształcenie w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Do zobaczenia w październiku!