SPA & WELLNESS studia warszawa

SPA & WELLNESS studia warszawa

  SPA & WELLNESS

STUDIA PODYPLOMOWE
w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

 

Niepożądanymi efektami rozwoju cywilizacji jest: stres, przemęczenie, syndrom wypalenia zawodowego, objawy chorób psychofizycznych oraz choroby cywilizacyjne. Zwalczaniem ich skutków coraz częściej zajmują się ośrodki medycyny uzdrowiskowej oraz SPA & Wellness. Progres turystyki uzdrowiskowej staję się bardzo zauważalny, stąd wzrasta potrzeba zatrudnienia wykwalifikowanych specjalistów. Dynamikę tych usług kształtuje również wzrost przeciętnej stopy życiowej społeczeństwa, a dalej potrzeba dbałości o zdrowie i urodę.

Głównym założeniem pobytu w ośrodkach uzdrowiskowych, SPA & Wellness jest osiągnięcie dobrostanu organizmu – przejawiającego się siłą witalną i dobrym samopoczuciem. Indywidualne plany pobytu pozwalają na zbilansowanie najkorzystniejszych dla klienta zabiegów kosmetologicznych, fizjoterapeutycznych, rehabilitacyjnych i relaksacyjnych.

 

CEL KSZTAŁCENIA

Studia mają na celu przekazaniem słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania ośrodkami wypoczynkowo – uzdrowiskowymi. Absolwenci nabędą praktyczne umiejętności związane z ofertą produktów i usług, które mogą być kierowane do klientów korzystających z pobytów w ośrodkach wypoczynkowo – uzdrowiskowych/ SPA & Wellness.

Interdyscyplinarna wiedza z zakresu: pielęgnacji ciała i twarzy, odnowy biologicznej, promocji zdrowia, aktywności ruchowej oraz zdrowego żywienia jest niezbędna dla swobodnego poruszania się w podmiotach wypoczynkowo – uzdrowiskowych/ SPA & Wellness.

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
 • Forma studiów: niestacjonarna
 • Poziom kształcenia: studia podyplomowe

 

Perspektywy i umiejętności ABSOLWENTA

Po zakończeniu studiów absolwent potrafi:

 • zarządzać ośrodkami uzdrowiskowo – wypoczynkowymi/ SPA & Wellness,
 • pozyskiwać fundusze zewnętrzne wykorzystywane do dalszego rozwoju,
 • tworzyć programy prozdrowotne i promować je wśród klientów,
 • samodzielnie opracować program pobytu dla klienta indywidulanego i zbiorowego,
 • tworzyć wizerunek zaufanego i godnego polecenia przedsiębiorstwa,
 • trafnie identyfikować potrzeby klientów,
 • zarządzać zespołem pracowników, budować pozytywne relacje pracownicze,
 • opracować ofertę ośrodku uzdrowiskowo – wypoczynkowego/ SPA & Wellness.
Po zakończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w:

 • ośrodkach SPA & Wellness,
 • klinikach odnowy biologicznej,
 • ośrodkach wypoczynkowych i uzdrowiskowych,
 • działach promujących turystykę uzdrowiskową.

WARUNKI REKRUTACJI

 • dyplom ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie,
 • wydrukowane i podpisane podanie z zakreśleniem kierunku studiów,
 • jedną matową fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem)
 • kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu,
 • ksero dowodu opłaty rekrutacyjnej (85 zł) + oryginał do wglądu.

 

 

Zapisz się już teraz – rekrutacja on-line

 

Pliki do pobrania:

 • Program studiów – Kierunek SPA & Wellness