Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych

Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych

Uczelnia na podstawie zlecenia Ministra MEiN z dnia 7 października 2021 r. zobowiązała się do wykonania zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych”, zwanego dalej „Zadaniem”. Wykonanie Zadania miało na celu wyrównanie szans edukacyjnych studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 w związku z ograniczeniami związanymi z koniecznością prowadzenia kształcenia zdalnego w szkołach średnich przez ostatnie trzy semestry. Realizacja zadania polegała na organizacji i przeprowadzeniu w okresie od października do 31 grudnia 2021 r. przez Uczelnię dodatkowych (niewynikających z programu studiów), zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych. Zajęcia realizowane było w grupach 25 osobowych, w wymiarze do 30 godzin lekcyjnych na grupę.

Celem realizacji zadania było wyrównanie szans edukacyjnych studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022 w związku z panującą pandemią COVID-19.

Zajęcia organizowane w ramach Zadania nie były objęte programem studiów, a ich celem było pogłębienie wiedzy z różnych przedmiotów, w zakresie wymaganym dla odbycia studiów na określonym kierunku oraz wyeliminowanie ewentualnych różnic w przygotowaniu abiturientów do podjęcia studiów

W ramach zadania Uczelnia prowadziła rekrutację do następujących grup:

    • Grupa 1 – zajęcia dodatkowe z matematyki
    • Grupa 2 – zajęcia dodatkowe z biologii
    • Grupa 3 – zajęcia dodatkowe z biologii
    • Grupa 4 – zajęcia dodatkowe z chemii
    • Grupa 5 – zajęcia dodatkowe z chemii