Chemia ogólna

Czesne:

semestr
2 raty
4 raty
5 rat*
I – II semestr
3 800 zł
3 800 zł
(2 x 1 900 zł)
3 800 zł
(4 x 950 zł)
4 180 zł
(5 x 836 zł)
III – VII semestr
4 000 zł
4 000 zł
(2 x 2 000 zł)
4 000 zł
(4 x 1 000 zł)
4 400 zł
(5 x 880 zł)

*Opłata czesnego wnoszona w systemie podziału na 5 rat  ulega zwiększeniu o 10%

Podczas studiów na tym kierunku zdobędziesz wiedze i umiejętności w zakresie:

 • znajomości podstawowych grup związków chemicznych, surowców i substancji wykorzystywanych w procesie produkcji wyrobów o określonych właściwościach użytkowych oraz metody ich pozyskiwania;
 • znajomości zasad planowania eksperymentu chemicznego i prawidłowej weryfikacji wiarygodności uzyskanych wyników;
 • umiejętności posługiwania się aparaturą i sprzętem laboratoryjnym, a także maszynami i narzędziami wykorzystywanymi w procesie produkcji;
 • umiejętności badania i oceny jakości surowców i gotowych produktów;
 • umiejętności właściwego doboru metod, technik i narzędzi  niezbędnych do wyjaśnienia procesów, przemian i reakcji chemicznych;
 • pogłębiania wiedzę o metodach analitycznych wykorzystywanych w procesie analizy jakości i bezpieczeństwa związków chemicznych, surowców, półproduktów, jak i gotowych produktów.

Absolwent studiów na kierunku chemia ogólna może podjąć zatrudnienie w:

 • zakładach przemysłu spożywczego, kosmetycznego, chemicznego i farmaceutycznego;
 • przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych;
 • samodzielnych laboratoriach badań i analiz;
 • powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych;
 • instytutach badawczych.
Program Studiów

I semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Podstawy przedsiębiorczości

E

3

x

 

 

75

2.

Matematyka stosowana

Z

5

x

x

 

125

3.

Chemia ogólna i nieorganiczna

Z

5

x

x

x

125

4.

Biochemia

E

5

x

 

x

125

5.

Statystyczne opracowywanie danych pomiarowych

Z

3

x

x

 

75

6.

Mikrobiologia przemysłowa

E

4

x

x

 

100

7.

Fizyka

E

5

x

x

 

125

8.

Wychowanie fizyczne

Z

0

 

x

 

30

9.

BHP i ergonomia

Z

0

x

 

 

4

 

RAZEM

 

30

   

784

 

II semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Matematyka stosowana

E

5

x

x

 

125

2.

PdW: Podstawy inżynierii chemicznej/ Chemia przemysłowa

Z

4

x

x

 

100

3.

Chemia ogólna i nieorganiczna

E

5

x

x

x

125

4.

Chemia organiczna

Z

5

x

x

x

125

5.

Surowce w przemyśle chemicznym

Z

2

x

x

 

50

6.

Bioetyka

Z

1

x

 

 

25

7.

Analityka chemiczna

Z

3

x

x

x

80

8.

Wychowanie fizyczne

Z

0

 

x

 

30

9.

Studencka Praktyka Zawodowa

Z

5

 

 

x

150

 

RAZEM

 

30

   

810

 

III semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Prawo własności przemysłowej

Z

2

x

 

 

50

2.

Chemia analityczna

E

5

x

x

x

125

3.

Chemia organiczna

E

5

x

x

x

125

4.

Podstawy chemii teoretycznej

E

3

x

x

 

75

5.

Elektrochemia

Z

4

x

x

x

100

6.

Aparatura i technologia w przemyśle chemicznym

Z

3

x

x

 

75

7.

PdW: Podstawy metrologii/ Techniki pomiarowe w procesach produkcyjnych

Z

5

x

x

 

125

8.

Krystalografia

Z

2

x

x

 

50

9.

Język obcy dla celów akademickich i zawodowych

Z

1

 

x

 

25

 

RAZEM

 

30

   

750

 

IV semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Chemia fizyczna

E

4

x

x

x

100

2.

PdW: Chemia związków naturalnych/ Farmakognozja i technologia surowców roślinnych

E

4

x

x

x

105

3.

PdW: Metody walidacji/ Metody obliczeniowe w chemii

Z

5

x

x

 

125

4.

Metody chromatograficzne

E

5

x

x

x

125

5.

Synteza i preparatyka organiczna

E

5

x

x

x

125

6.

Technologia informacyjna

Z

1

 

 

x

25

7.

Język obcy dla celów akademickich i zawodowych

Z

1

 

x

 

25

8.

Studencka Praktyka Zawodowa

Z

5

 

 

x

150

 

 RAZEM

 

30

 

 

 

780

 

V semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami

Z

2

x

x

 

50

2.

PdW: Podstawy toksykologii/ Analiza śladów

Z

5

x

x

 

125

3.

PdW: Tworzywa sztuczne/ Polimery

Z

5

x

x

 

125

4.

Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych

Z

5

x

x

 

125

5.

Metody spektroskopowe

E

5

x

x

x

125

6.

Technologia chemiczna

E

4

x

x

x

100

7.

Materiałoznawstwo chemiczne

Z

3

x

x

 

75

8.

Język obcy dla celów akademickich i zawodowych

E

1

 

x

 

25

 

RAZEM

 

30

   

750

 

VI semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

PdW: Preparatyka produków chemii gospodarczej/ Jakość i bezpieczeństwo produktów chemii gospodarczej

E

6

x

x

x

150

2.

PdW: Chemia związków biologicznie aktywnych/ Chemia zmysłów

Z

5

x

 

x

125

3.

Towaroznawstwo chemiczne

Z

5

x

x

 

130

4.

PdW: Zielona chemia/ Chemia środowiska

Z

4

x

x

 

100

5.

Seminarium specjalistyczne – metodologia badań własnych

Z

5

 

x

 

125

6.

Studencka Praktyka Zawodowa

Z

5

 

 

x

150

 

RAZEM

 

30

   

780

 

VII semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

PdW:Ocena oddziaływania na środowisko/ Toksykologia środowiska i monitoring skażeń

E

4

x

x

 

100

2.

PdW: Podstawy biotechnologii/ Nanomateriały i nanotechnologie

Z

4

x

x

 

100

3.

PdW: Chemia w przemyśle kosmetycznym/ Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych

E

5

x

x

x

125

4.

PdW: Chemia w przemyśle spożywczym/ Jakość i bezpieczeństwo żywności

E

5

x

x

x

125

5.

PdW: Zarządzanie laboratorium chemicznym/ Systemy zarządzania jakością w przemyśle chemicznym

Z

2

x

x

 

50

6.

Seminarium specjalistyczne – projekt inżynierski

Z

10

 

x

 

250

 

RAZEM

 

30

   

750

 

Zarejestruj się

Aby rozpocząć proces rekrutacji należy dokonać rejestracji w systemie e – dziekanat

REJESTRACJA ONLINE  – kliknij i wypełnij formularz rekrutacyjny

 • Przed rozpoczęciem tego kroku przygotuj zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej.

UWAGA: zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania legitymacji studenckiej dlatego musi być dobrej jakości i spełniać następujące wymagania: wymiary  236 x 295 pikseli, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu “en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami.

 • Podczas rejestracji kandydat otrzymuje login i hasło do swojego konta w wirtualnym dziekanacie, które będą służyły mu przez cały okres kształcenia.
 • Podczas wypełniania formularza należy bezwzględnie wypełnić pola oznaczone gwiazdką „* ”
 • Po zakończeniu rejestracji należy pobrać formularz rekrutacyjny, wydrukować go i podpisać. Link z formularzem znajduje się na koncie w e-dziekanacie w zakładce „Wydruki rekrutacyjne”

Kontakt

CHEMIA OGÓLNA

Studia inżynierskie

Czas trwania

3,5 roku (7 semestrów)

Tytuł zawodowy absolwenta

inżynier

Forma studiów

 • stacjonarna (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:40)
 • niestacjonarna (zajęcia odbywają się w piątki w godz.17:00-20:15, soboty i niedziele w godz. 08:00-20:40)