Do pobrania

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego
Chemia kosmetyczna
Dietetyka I stopnia – nabór 2020/2021 zimowy
Dietetyka I stopnia – nabór 2021/2022 zimowy
Dietetyka II stopnia
Kosmetologia II stopnia
Kosmetologia II stopnia (pytania obowiązujące od 01.10.2025 r.)
Technologia kosmetyku II stopnia
 
Regulamin
Regulamin organizacji procesu dyplomowania Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia W Warszawie
obowiązujący od 01.10.2023 r.

Zarządzenie nr 29/2023 Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie organizacji procesu dyplomowania w roku akademickiego 2023/2024

 
Szczegółowe zasady dyplomowania
Zarządzenie nr 23/2023
Chemia kosmetyczna I stopnia

Dietetyka I stopnia

Dietetyka II stopnia

Kosmetologia I stopnia

Kosmetologia II stopnia

Technologia kosmetyku II stopnia

Procedura opracowywania projektów inżynierskich na kierunku Chemia kosmetyczna I stopnia
Zarządzenie nr 32/2023
Załącznik nr 1 – Karta projektu inżynierskiego

Załącznik nr 2 – Ocena jakości realizacji inżynierskich projektów dyplomowych

Procedura opracowywania projektów inżynierskich na kierunku Dietetyka II stopnia
Zarządzenie nr 33/2023
Załącznik nr 1 – Karta pracy dyplomowej

Załącznik nr 2 – Protokół badania

Załącznik nr 3 – Ocena jakości realizacji prac dyplomowych

Procedura opracowywania projektów inżynierskich na kierunku Kosmetologia II stopnia
Zarządzenie nr 33/2023
Załącznik nr 1 – Karta pracy dyplomowej

Załącznik nr 2 – Protokół badania

Załącznik nr 3 – Ocena jakości realizacji prac dyplomowych

Procedura opracowywania projektów inżynierskich na kierunku Technologia kosmetyku II stopnia
Zarządzenie nr 33/2023
Załącznik nr 1 – Karta pracy dyplomowej

Załącznik nr 2 – Protokół badania

Załącznik nr 3 – Ocena jakości realizacji prac dyplomowych