Dietetyka kliniczna

Dietetyka kliniczna

Czesne:

semestr
2 raty*
4 raty*
I - II semestr
5 000 zł
5 500 zł
(2 x 2 750 zł)
5 500 zł
(4 x 1 375 zł)

*Opłata czesnego wnoszona w systemie podziału na 2 i 4 raty  ulega zwiększeniu o 10%

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku dietetyka kliniczna:

 • zna etapy planowania i wdrażania planów żywieniowych pod kierunkiem lekarza specjalisty;
 • zna i charakteryzuje rodzaje diet leczniczych, wspomagających leczenie chorób przewlekłych;
 • rozumie wzajemne relacje między chorobami przewlekłymi, a stanem odżywienia i potrafi zaplanować i zastosować żywienie właściwe do zaburzeń metabolicznych spowodowanych chorobą;
 • potrafi dokonać wyboru prawidłowej diety ze względu na stan kliniczny diagnozowanej osoby;
 • diagnozuje zmiany w funkcjonowaniu organizmu w sytuacji zaburzenia jego homeostazy;
 • potrafi samodzielnie rozwiązać problem interakcji leków z pożywieniem, witaminami, składnikami mineralnymi, suplementami diety oraz używkami;
 • potrafi wdrożyć procedury z zakresu dietoprofilaktyki i dietoterapii wybranych chorób niezakaźnych i żywieniowo zależnych.
Program Studiów

I semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Żywienie człowieka

Z

3

16

 

 

2.

Anatomia człowieka

E

3

18

 

 

3.

Fizjologia człowieka

Z

2

12

 12 

4.

Diagnostyka laboratoryjna

E

3

12

 12

 

5.

Ocena stanu odżywienia człowieka z elementami antropometrii

Z

4

 

 

18 

6.

Pracownia dietetyki i planowanie diet w wybranych przypadkach klinicznych I

Z

6

12

 

18 

7.

Zaburzenie odżywiania o podłożu psychogennym

E

5

12

12 

 

8.

Kliniczny zarys chorób

Z

4

12

12  

9.

BHP

Z/BO

0

4

  

 

II semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Psychodietetyka

E

3

  18 

2.

Interakcja leku z pożywieniem

Z

3

12

 12

 

3.

Pracownia dietetyki i planowanie diet w wybranych przypadkach klinicznych II

E

6

12

 18

4.

Żywienie w chorobach metabolicznych i gastroenterologicznych

E

5

12

 

18 

5.

Żywienie w chorobach zakaźnych i zatruciach pokarmowych

Z

4

12

12

 

6.

Żywienie w zatruciach ostrych i przewlekłych

Z

4

 12

12

 

7.

Dietotoprofilaktyka i dietoterapia chorób dietozależnych

Z

5

 12

 

 16

 

 

 ćwiczenia warsztatowe

 

 zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zarejestruj się

Aby rozpocząć proces rekrutacji należy dokonać rejestracji w systemie e – dziekanat

REJESTRACJA ONLINE  – kliknij i wypełnij formularz rekrutacyjny

 • Przed rozpoczęciem tego kroku przygotuj zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej.

UWAGA: zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania legitymacji studenckiej dlatego musi być dobrej jakości i spełniać następujące wymagania: wymiary  236 x 295 pikseli, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu “en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami.

 • Podczas rejestracji kandydat otrzymuje login i hasło do swojego konta w wirtualnym dziekanacie, które będą służyły mu przez cały okres kształcenia.
 • Podczas wypełniania formularza należy bezwzględnie wypełnić pola oznaczone gwiazdką „* ”
 • Po zakończeniu rejestracji należy pobrać formularz rekrutacyjny, wydrukować go i podpisać. Link z formularzem znajduje się na koncie w e-dziekanacie w zakładce „Wydruki rekrutacyjne”

Kontakt

DIETETYKA KLINICZNA

Studia podyplomowe

Czas trwania

1 rok (2 semestry)

Forma studiów

 • niestacjonarna (zajęcia odbywają się w piątki w godz.17:00-20:40, soboty i niedziele w godz. 08:00-20:40)
 • część zajęć (wykłady/ ćwiczenia audytoryjne/ ćwiczenia warsztatowe) prowadzonych jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (platforma Clickmeeting)