Psychodietetyka

Psychodietetyka

Czesne:

semestr
2 raty*
4 raty*
I - II semestr
5 000 zł
5 500 zł
(2 x 2 750 zł)
5 500 zł
(4 x 1 375 zł)

*Opłata czesnego wnoszona w systemie podziału na 2 i 4 raty  ulega zwiększeniu o 10%

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku psychodietetyka:

 • zna i rozumie psychologiczne mechanizmy kierujące zachowaniami człowieka, w tym zachowaniami związanymi z odżywianiem;
 • rozumie aspekty terapeutyczne w relacji dietetyka z klientem;
 • prezentuje wiedzę dotyczącą wpływu stylu życia w prewencji wybranych chorób;
 • potrafi rozpoznać motywację pacjentów do działań prozdrowotnych, w tym do zmiany wzorców odżywiania się;
 • potrafi rozpoznać przyczyny nieprawidłowej masy ciała klienta, udzielić wsparcia oraz edukować w zakresie prawidłowego żywienia i promocji zdrowego stylu życia;
 • potrafi opracować plan żywieniowy odpowiadający potrzebom klienta, przy uwzględnieniu nie tylko potrzeb fizycznych, ale i uwarunkowań psychologicznych;
 • potrafi wykorzystać w praktyce techniki wspierające, monitorujące i motywujące klienta.
Program Studiów

I semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Style żywieniowe Polaków i ich społeczno-demograficzne uwarunkowania

Z

2

12

 

 

2.

Edukacja żywieniowa

Z

5

 

18

 

3.

Fizjologia żywienia

E

5

12

12  

4.

Fizjologia wysiłku fizycznego

E

5

12

12

 

5.

Otyłość jako problem medyczny i estetyczny

Z

4

10

10

 

6.

Zaburzenia odżywiania o podłoży psychogennym

Z

3

10

10

 

7.

Podstawy psychologii

E

3

16 

 

 

8.

Psychologia jedzenia i odchudzania się

Z

3

12 

 

 

9.

BHP

Z/BO

0

4

   

 

II semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Coaching zdrowia i żywienia

Z

5

    16 

2.

Poradnictwo żywieniowe dla dzieci dzieci

E

6

12

 

18

3.

Poradnictwo żywieniowe dla dorosłych i seniorów

E

6

12

  18

4.

Wpływ środków farmakologiczych na utratę i przyrost masy ciała

Z

4

 

12

 

5.

Psychologia emocji i motywacji

Z

5

 

10

 

6.

Etyka w pracy psychodietetyka

Z

4

 

10

 

 

 

 cwiczenia warsztatowe

 

 zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zarejestruj się

Aby rozpocząć proces rekrutacji należy dokonać rejestracji w systemie e – dziekanat

REJESTRACJA ONLINE  – kliknij i wypełnij formularz rekrutacyjny

 • Przed rozpoczęciem tego kroku przygotuj zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej.

UWAGA: zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania legitymacji studenckiej dlatego musi być dobrej jakości i spełniać następujące wymagania: wymiary  236 x 295 pikseli, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu “en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami.

 • Podczas rejestracji kandydat otrzymuje login i hasło do swojego konta w wirtualnym dziekanacie, które będą służyły mu przez cały okres kształcenia.
 • Podczas wypełniania formularza należy bezwzględnie wypełnić pola oznaczone gwiazdką „* ”
 • Po zakończeniu rejestracji należy pobrać formularz rekrutacyjny, wydrukować go i podpisać. Link z formularzem znajduje się na koncie w e-dziekanacie w zakładce „Wydruki rekrutacyjne”

Kontakt

PSYCHODIETETYKA

Studia podyplomowe

Czas trwania

1 rok (2 semestry)

Forma studiów

 • niestacjonarna (zajęcia odbywają się w piątki w godz.17:00-20:40, soboty i niedziele w godz. 08:00-20:40)
 • część zajęć (wykłady/ ćwiczenia audytoryjne/ ćwiczenia warsztatowe) prowadzonych jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (platforma Clickmeeting)