Dietetyka – Dietoprofilaktyka i Dietoterapia

Dietetyka – Dietoprofilaktyka i Dietoterapia

Czesne:

semestr
2 raty
4 raty
5 rat*
I - II semestr
3 800 zł
3 800 zł
(2 x 1 900 zł)
3 800zł
(4 x 950 zł)
4 180 zł
(5 x 836 zł)
III – IV semestr
4 000 zł
4 000 zł
(2 x 2 000 zł)
4 000 zł
(4 x 1 000 zł)
4 400 zł
(5 x 880 zł)

* Opłata czesnego wnoszona w systemie podziału na 5 rat ulega zwiększeniu o 10%

Podstawowym celem kształcenia na kierunku dietetyka w ramach przedmiotowej ścieżki jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy interdyscyplinarnej ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych oraz wiedzy z zakresu technologii żywności i żywienia będą konkurencyjną, a co ważne pożądaną i poszukiwaną kadrą współpracującą oraz wspierającą  lekarzy w procesie leczenia chorób dietozależnych zarówna na lokalnym, krajowym, a także europejskim rynku pracy, oraz samodzielną kadrę realizującą się we wszystkich obszarach zainteresowania współczesnej dietetyki.

Program kształcenia koncentruje się na przekazaniu kompleksowej wiedzy o żywieniu człowieka zdrowego i chorego, przygotowaniu zawodowym obowiązującym w ochronie zdrowia, a dalej na wyposażeniu absolwenta w umiejętności praktyczne i właściwe kompetencje społeczne pozwalających na podjęcie przez niego skoordynowanych działań profilaktycznych i naprawczych.

Koncepcja kształcenia kładzie nacisk na przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności, które pozwolą absolwentowi zrozumieć i stosować w pracy zawodowej działania z zakresu profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych oraz prowadzić edukację zdrowotną promującą prawidłowe odżywianie będące ważnym elementem zdrowia publicznego.

Program Studiów

I semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Style żywieniowe Polaków i ich społeczno-demograficzne uwarunkowania

Z

1

x

 

 

25

2.

Rozwój biologiczny człowieka

E

3

x

x

 

75

3.

Fizjologia żywienia człowieka

E

4

x

x

 

100

4.

Immunologia w dietetyce

Z

2

x

x

 

50

5.

Mierniki kondycji biologicznej człowieka

Z

2

x

 

x

50

6.

Poradnictwo dietetyczne

E

4

x

 

x

100

7.

Surowce pochodzenia roślinnego wykorzystywane w przetwórstwie spożywczym

Z

2

x

x

 

50

8.

Surowce pochodzenia zwierzęcego wykorzystywane w przetwórstwie spożywczym

Z

2

x

x

 

50

9.

Diety i trendy żywieniowe

E

5

x

 

x

125

10.

Higiena żywności i żywienia

Z

2

x

x

 

50

  11.

English for Dietitians

Z

3

 

x

 

75

12.

BHP

Z/BO

0

x

 

 

4

 

RAZEM

 

30

   

754

 

II semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Coaching zdrowia i żywienia

Z

2

x

x

 

50

2.

Biostatystyka

Z

2

x

x

 

50

3.

Biochemia wysiłku fizycznego

Z

4

x

x

 

100

4.

Choroby metaboliczne

E

3

x

x

 

75

5.

Probiotyki i mikrobiom człowieka

Z

2

x

  

50

6.

Terapia nadwagi i otyłości

E

4

x

 

x

100

7.

Żywienie sportowców

E

4

x

 

x

100

8.

Żywienie w chorobach endokrynologicznych

E

5

x

 

x

125

9.

Studencka praktyka zawodowa w stacji sanitarno-epidemiologicznej

Z

4

  

x

100

 

RAZEM

 

30

   

750

 

III semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Podstawy prawa własności intelektualnej

Z

1

x

 

 

25

2.

Alergie i nietolerancje pokarmowe

E

2

x

x

 

50

3.

Żywienie dzieci i młodzieży

E

3

x

 

x

75

4.

Żywienie seniorów

E

2

x

 

x

50

5.

Technologiczne uwarunkowania jakości produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Z

2

x

x

 

50

6.

Technologia i bezpieczeństwo pakowania i przechowywania żywności

Z

2

x

x

 

50

7.

Leczenie żywieniowe w chorobach układu sercowo-naczyniowego

E

5

x

 

x

125

8.

Środki farmakologiczne wspomagające odchudzanie i aktywność fizyczną

Z

2

x

x

 

50

9.

Seminarium specjalistyczne: metodologia badań własnych

Z

3

 

x

 

75

10.

Studencka praktyka zawodowa w poradni dietetycznej

Z

8

 

 

x

200

 

RAZEM

 

30

   

750

 

IV semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Przedsiębiorczość i organizacja poradnictwa żywieniowego

Z

3

x

x

 

75

2.

The impact of psychical activity and diet on human phusical and mental health

Z

2

x

x

 

50

3.

Leczenie żywieniowe w onkologii i chirurgii

E

4

x

 

x

100

4.

Zaburzenie łaknienia

E

5

x

 

x

125

5.

Postępowanie dietetyczne w chorobach autoimmunologicznych

E

5

x

 

x

125

6.

Seminarium specjalistyczne: praca dyplomowa

Z

8

 

x

 

200

7.

Studencka praktyka zawodowa w zakładzie żywienia zbiorowego

Z

3

  

x

75

 

 RAZEM

 

30

 

 

 

750

Zarejestruj się

Aby rozpocząć proces rekrutacji należy dokonać rejestracji w systemie e – dziekanat

REJESTRACJA ONLINE  – kliknij i wypełnij formularz rekrutacyjny

  • Przed rozpoczęciem tego kroku przygotuj zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej.

UWAGA: zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania legitymacji studenckiej dlatego musi być dobrej jakości i spełniać następujące wymagania: wymiary  236 x 295 pikseli, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu “en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami.

  • Podczas rejestracji kandydat otrzymuje login i hasło do swojego konta w wirtualnym dziekanacie, które będą służyły mu przez cały okres kształcenia.
  • Podczas wypełniania formularza należy bezwzględnie wypełnić pola oznaczone gwiazdką „* ”
  • Po zakończeniu rejestracji należy pobrać formularz rekrutacyjny, wydrukować go i podpisać. Link z formularzem znajduje się na koncie w e-dziekanacie w zakładce „Wydruki rekrutacyjne”

Kontakt

DIETETYKA – DIETOPROFILAKTYKA I DIETOTERAPIA

Studia magisterskie

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

Tytuł zawodowy absolwenta

magister

Forma studiów

  • stacjonarna (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz.8:00-20:40),
  • niestacjonarna (zajęcia odbywają się w piątki w godz.17:00-20:40, soboty i niedziele w godz. 08:00-20:40)
  • część zajęć (wykłady) prowadzonych jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (platforma Clickmeeting)