Konsorcjum na rzecz parnerstwa biznesowego

Konsorcjum na rzecz parnerstwa biznesowego

Konsorcjum na rzecz partnerstwa biznesowego przy Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie stanowi platformę porozumienia i współpracy pomiędzy obszarem naukowym a biznesowym, pozwalającą na realizację wspólnych projektów rozwojowych, badawczych,  wdrożeniowych i innowacji w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych, a w tym umożliwiającą transfer wiedzy oraz komercjalizację wyników współpracy w ramach działalności biznesowej.

Członkami  Konsorcjum Partnerstwa Biznesowego są  podmioty działające w celach wskazanych w Statucie Konsorcjum. Rodzaj członków stanowi katalog otwarty z zastrzeżeniem, nieprowadzenia przez nich działalności konkurencyjnej w stosunku do  Konsorcjum. Za działalność konkurencyjną uznaje się członkostwo w innych konsorcjach, stowarzyszeniach i/lub organizacjach realizujących zadania tożsame z wykonywanymi przez Konsorcjum.

CZŁONKOWIE KONSORCJUM

Grzyb Sebastian

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Frontczak - Baniewicz Małgorzata

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Wachol Iwona

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Wasilewski Tomasz

CosMedChem

Janiszewska Jolanta

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

Kuczyńska Anna

MG Evolution sp. z o.o. sp. k.

Agacińska Monika

MG Evolution sp. z o.o. sp. k.

Garbolińska Magdalena

GBA POLSKA sp. z o.o.

Ben Sira Kalina

La Perla sp. z o.o.

Nowaczyk Piotr

dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji sp. z o.o. sp.k.

Pałucki Piotr

Instytut Urządzeń Ekstrakcyjnych sp. z o.o.

Krzyczkowski Wojciech

Instytut Urządzeń Ekstrakcyjnych sp. z o.o.

Koziej Justyna

Dr Koziej sp. z o.o. sp.k. Instytut Badań Kosmetyków

Siekierski Maciej

Provital Polska

Zaręba Michał

FSZ Pollena Aroma

Pytkowska Katarzyna

Polskie Towarzystwo Chemików Kosmetologów

Do pobrania:

Statut konsorcjum na rzecz partnerstwa biznesowego przy Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie