Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

Czesne:

semestr
2 raty
4 raty
5 rat*
I – II semestr
3 200 zł
3 200 zł
(2 x 1 600 zł)
3 200 zł
(3 x 800 zł)
3 520 zł
(5 x 704 zł)
III – IV semestr
3 600 zł
3 600 zł
(2 x 1 800 zł)
3 600 zł
(3 x 900 zł)
3 960 zł
(5 x 792 zł)

*Opłata czesnego wnoszona w systemie podziału na 5 rat  ulega zwiększeniu o 10%

Podczas studiów na tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • epidemiologii i prewencji chorób zakaźnych, niezakaźnych i cywilizacyjnych, w tym związanych z jakością środowiska, stylem życia, sposobem żywienia oraz innymi czynnikami ryzyka zdrowotnego;
 • uwarunkowań i metod planowania oraz zarządzania strategicznego na różnych poziomach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia;
 • zarządzania informacją, jakością, świadczeniami zdrowotnymi, jak i bezpieczeństwem danych i informacji medycznej;
 • inicjowania działań na rzecz środowiska społecznego i interesu publicznego.

Absolwent zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które pozwalają mu na podjęcia pracy zawodowej m.in. w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej na stanowiskach administracyjnych, a dalej zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), zatrudnienie w organach administracji publicznej [m.in. Ministerstwo Zdrowia, NFZ, Państwowy Zakład Higieny], których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia oraz w innych podmiotach, w których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem i nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, a także innych podmiotach prowadzących edukację zdrowotną.

Program Studiów

I semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Podstawy prawa z elementami prawa administracyjnego

Z

2

x

 

 

50

2.

Wprowadzenie do zdrowia publicznego

Z

2

x

 

 

50

3.

Anatomia człowieka

E

5

x

 

x

125

4.

Fizjologia człowieka

E

5

x

 

x

125

5.

Biochemia

Z

3

x

 

x

75

6.

Higiena

E

3

x

x

 

75

7.

PdW: Ekologia i środowiskowe ryzyko zdrowotne/ Uwarunkowania zdrowia i choroby z elementami zdrowia środowiskowego

Z

4

x

x

 

100

8.

PdW: Psychologia zdrowia i jakości życia/ Coaching zdrowia

Z

4

x

 

x

100

9.

Filozofia i podstawy etyki

Z

1

x

 

 

25

10.

Demografia

Z

1

 

x

 

25

11.

BHP i ergonomia

Z/BO

0

x

 

 

4

12.

Wychowanie fizyczne

Z/BO

0

 

x

 

30

 

RAZEM

 

30

   

784

 

II semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Podstawy nadzoru sanitarno-epidemiologicznego

Z

2

 

x

 

50

2.

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

E

3

x

x

 

75

3.

Biologia człowieka

E

5

x

x

 

125

4.

Biostatystyka

Z

3

x

 

x

75

5.

English for Public Health

Z

1

 

x

 

25

6.

PdW: Propedeutyka medycyny/ Choroby cywilizacyjne

E

5

x

x

 

125

7.

Kompetencje oczekiwane przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego: Wystąpienia publiczne i komunikacja

Z

1

 

x

 

25

8.

Wychowanie fizyczne

Z/BP

0

 

x

 

30

9.

Studencka Praktyka Zawodowa z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia

Z/BO

10

 

 

x

300

 

RAZEM

 

30

   

830

 

III semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie

Z

4

x

x

 

100

2.

Ekonomika zdrowia

E

3

x

x

 

75

3.

PdW: Kliniczny zarys chorób/ Diagnostyka laboratoryjna

E

6

x

 

x

150

4.

Toksykologia

Z

4

x

x

 

100

5.

Mikrobiologia ogólna i parazytologia

E

4

x

 

x

100

6.

PdW: Podstawy gospodarki lekami i produktami leczniczymi/ Podstawy farmakologii

Z

5

x

x

 

125

7.

Kwalifikowana pierwsza pomoc

Z

3

x

 

x

75

8.

English for Public Health

Z

1

 

x

 

25

 

RAZEM

 

30

   

750

 

IV semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia

E

2

x

 

 

50

2.

PdW: Immunologia z alergologią/ Podstawy wirusologii medycznej

Z

5

x

x

 

125

3.

PdW: Podstawy ubezpieczeń zdrowotnych, społecznych i komercyjnych/ Polityka społeczna i zdrowotna

Z

4

x

x

 

100

4.

PdW: Kontraktowanie i finansowanie świadczeń zdrowotnych/ Finansowanie w podmiotach ochrony zdrowia

E

4

x

x

 

100

5.

English for Public Health

E

2

 

x

 

50

6.

Kompetencje oczekiwane przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Z

3

 

x

 

75

7.

Studencka Praktyka Zawodowa z zakresu funkcjonowania sektora opieki zdrowotnej

Z/BO

10

 

 

x

300

 

 RAZEM

 

30

 

 

 

800

 

V semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Analiza potrzeb, tworzenie i realizacja programów zdrowotnych

E

5

x

x

x

125

2.

Bezpieczeństwo zdrowotne i prawa konsumenta

Z

4

x

x

 

100

3.

PdW: Zarządzanie funduszami unijnymi/ Zamówienia publiczne

Z

4

x

x

 

100

4.

PdW: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego/ Biochemia wysiłku fizycznego

E

5

x

x

x

125

5.

PdW: Podstawy żywienia człowieka/ Fizjologia żywienia człowieka

E

4

x

x

x

100

6.

PdW: Geriatria z elementami gerontologii/ Fizjologia procesu starzenia się organizmu

Z

4

x

x

 

100

7.

Seminarium specjalistyczne I

Z

4

 

x

 

100

 

RAZEM

 

30

   

750

 

VI semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Bezpieczeństwo i ochrona danych medycznych

E

3

x

x

 

75

2.

Telemedycyna i e-zdrowie

E

4

x

x

 

100

3.

Kompetencje oczekiwane przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego: Zarządzanie ryzykiem w usługach medycznych

Z

3

 

x

 

75

4.

Seminarium specjalistyczne II

Z

10

 

x

 

250

5.

Studencka Praktyka Zawodowa z zakresu koordynowania świadczeń usług medycznych lub opieki zdrowotnej z wykorzystaniem systemów informatycznych

Z/BO

10

 

 

x

300

 

RAZEM

 

30

   

800

 

 

Zarejestruj się

Aby rozpocząć proces rekrutacji należy dokonać rejestracji w systemie e – dziekanat

REJESTRACJA ONLINE  – kliknij i wypełnij formularz rekrutacyjny

 • Przed rozpoczęciem tego kroku przygotuj zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej.

UWAGA: zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania legitymacji studenckiej dlatego musi być dobrej jakości i spełniać następujące wymagania: wymiary  236 x 295 pikseli, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu “en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami.

 • Podczas rejestracji kandydat otrzymuje login i hasło do swojego konta w wirtualnym dziekanacie, które będą służyły mu przez cały okres kształcenia.
 • Podczas wypełniania formularza należy bezwzględnie wypełnić pola oznaczone gwiazdką „* ”
 • Po zakończeniu rejestracji należy pobrać formularz rekrutacyjny, wydrukować go i podpisać. Link z formularzem znajduje się na koncie w e-dziekanacie w zakładce „Wydruki rekrutacyjne”

Kontakt

ZDROWIE PUBLICZNE

Studia licencjackie

Czas trwania

3 lata (6 semestrów)

Tytuł zawodowy absolwenta

licencjat

Forma studiów

 • stacjonarna (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:40)
 • niestacjonarna (zajęcia odbywają się w piątki w godz.17:00-20:15, soboty i niedziele w godz. 08:00-20:40)
 • część zajęć (wykłady) prowadzonych jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (platforma Clickmeeting)