Dietetyka – Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia

Dietetyka – Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia

Czesne:

semestr
2 raty
4 raty
5 rat*
I - II semestr
3 800 zł
3 800 zł
(2 x 1 900 zł)
3 800zł
(4 x 950 zł)
4 180 zł
(5 x 836 zł)
III – IV semestr
4 000 zł
4 000 zł
(2 x 2 000 zł)
4 000 zł
(4 x 1 000 zł)
4 400 zł
(5 x 880 zł)

* Opłata czesnego wnoszona w systemie podziału na 5 rat ulega zwiększeniu o 10%

Podstawowym celem kształcenia na kierunku dietetyka w ramach przedmiotowej ścieżki jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, których wiedza i posiadane umiejętności praktyczne przyczynią się wprost do rozwoju rolnictwa i przemysłu spożywczego. Nabyte w ramach kształcenia modułowe, a co za tym idzie kierunkowe efekty uczenia się, wynikają z założeń Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku, w tym przede wszystkim w zakresie wzmocnienia wykształconych kierunków produkcji rolniczej i przemysłu rolno-spożywczego, co pozytywnie wpłynie na wzmocnienie wykształconych kierunków produkcji rolniczej i przemysłu rolno-spożywczego. A w dalszej perspektywie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności Mazowsza.

Program studiów zakłada organizację zajęć dydaktycznych we współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego. Studenci przedmiotowej ścieżki kształcenia będą mogli odbywać część zajęć bezpośrednio w warunkach właściwych dla późniejszego miejsca pracy tj. w podmiotach reprezentujących branżę rolno-spożywczą. Dzięki czemu w przyszłości będą w stanie zapewnić społeczeństwu wysokiej jakości produkty rolno-spożywcze, które będą spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa zarówno dla samych konsumentów, jak i środowiska.

Koncepcja kształcenia skupia się na nabyciu przez studentów wiedzy i umiejętności praktycznych, które ostatecznie będą mogły być wykorzystywane w procesie tworzenia rozwiązań mających realny wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności.

Program Studiów

I semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Style żywieniowe Polaków i ich społeczno-demograficzne uwarunkowania

Z

1

x

  

25

2.

Rozwój biologiczny człowieka

E

3

x

x

 

75

3.

Fizjologia żywienia człowieka

E

4

x

x

 

100

4.

Immunologia w dietetyce

Z

2

x

x

 

50

5.

Mierniki kondycji biologicznej człowieka

Z

2

x

 

x

50

6.

Poradnictwo dietetyczne

E

4

x

 

x

100

7.

Surowce pochodzenia roślinnego wykorzystywane w przetwórstwie spożywczym

Z

2

x

x

 

50

8.

Surowce pochodzenia zwierzęcego wykorzystywane w przetwórstwie spożywczym

Z

2

x

x

 

50

9.

Aparatura i technologia w inżynierii żywności

E

5

x

 

x

125

10.

Higiena żywności i żywienia

Z

2

x

x

 

50

  11.

English for Dietitians

Z

3

 

x

 

75

12.

BHP

Z/BO

0

x

 

 

4

 

RAZEM

 

30

   

754

 

II semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Coaching zdrowia i żywienia

Z

2

x

x

 

50

2.

Biostatystyka

Z

2

x

x

 

50

3.

Biochemia wysiłku fizycznego

Z

4

x

x

 

100

4.

Choroby metaboliczne

E

3

x

x

 

75

5.

Probiotyki i mikrobiom człowieka

Z

2

x

 

 

50

6.

Terapia nadwagi i otyłości

E

4

x

 

x

100

7.

Żywienie sportowców

E

4

x

 

x

100

8.

Chemiczna analiza instrumentalna żywności

E

5

x

 

x

125

9.

Studencka praktyka zawodowa w stacji sanitarno-epidemiologicznej

Z

4

 

 

x

100

 

RAZEM

 

30

   

750

 

III semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Podstawy prawa własności intelektualnej

Z

1

x

 

 

25

2.

Alergie i nietolerancje pokarmowe

E

2

x

x

 

50

3.

Żywienie dzieci i młodzieży

E

3

x

 

x

75

4.

Żywienie seniorów

E

2

x

 

x

50

5.

Technologiczne uwarunkowania jakości produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Z

2

x

x

 

50

6.

Technologia i bezpieczeństwo pakowania i przechowywania żywności

Z

2

x

x

 

50

7.

Dozwolone i niedozwolone substancje dodatkowe w produkcji żywności

E

5

x

 

x

125

8.

Eko rozwiązania w sektorze rolno-spożywczym

Z

2

x

x

 

50

9.

Seminarium specjalistyczne: metodologia badań własnych

Z

3

 

x

 

75

10.

Studencka praktyka zawodowa w poradni dietetycznej

Z

8

 

 

x

200

 

RAZEM

 

30

   

750

 

IV semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Marketing i zarządzanie w obrocie produktami spożywczymi

Z

3

x

x

 

75

2.

Systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego

Z

2

x

x

 

50

3.

Żywność ekologiczna

E

4

x

 

x

100

4.

Tradycyjne i nowoczesne techniki kulinarne

E

5

x

 

x

125

5.

Inżynieria genetyczna w produkcji i kształtowaniu jakości żywności

E

5

x

 

x

125

6.

Seminarium specjalistyczne: praca dyplomowa

Z

8

 

x

 

200

7.

Studencka praktyka zawodowa w zakładzie żywienia zbiorowego

Z

3

 

 

x

75

 

 RAZEM

 

30

 

 

 

750

 

 

Zarejestruj się

Aby rozpocząć proces rekrutacji należy dokonać rejestracji w systemie e – dziekanat

REJESTRACJA ONLINE  – kliknij i wypełnij formularz rekrutacyjny

  • Przed rozpoczęciem tego kroku przygotuj zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej.

UWAGA: zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania legitymacji studenckiej dlatego musi być dobrej jakości i spełniać następujące wymagania: wymiary  236 x 295 pikseli, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu “en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami.

  • Podczas rejestracji kandydat otrzymuje login i hasło do swojego konta w wirtualnym dziekanacie, które będą służyły mu przez cały okres kształcenia.
  • Podczas wypełniania formularza należy bezwzględnie wypełnić pola oznaczone gwiazdką „* ”
  • Po zakończeniu rejestracji należy pobrać formularz rekrutacyjny, wydrukować go i podpisać. Link z formularzem znajduje się na koncie w e-dziekanacie w zakładce „Wydruki rekrutacyjne”

Kontakt

DIETETYKA – BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

Studia magisterskie

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

Tytuł zawodowy absolwenta

magister

Forma studiów

  • stacjonarna (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz.8:00-20:40),
  • część zajęć (wykłady) prowadzonych jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (platforma Clickmeeting)