Badanie jakości kształcenia

Badanie jakości kształcenia

PRZEPROWADZANIE ANKIETYZACJI
Procedura przeprowadzania ankietyzacji
ANKIETYZACJA ABSOLWENTÓW
Procedura przeprowadzania ankietyzacji absolwentów
BADANIE PRZYCZYN REZYGNACJI ZE STUDIÓW
Procedura badania przyczyn rezygnacji ze studiów
EWALUACJA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH
Procedura ewaluacji studenckich praktyk zawodowych
EWALUACJA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO – PIELĘGNIARSTWO
Procedura ewaluacji kształcenia praktycznego Pielęgniarstwo
INFRASTRUKTURA DYDAKTYCZNA
Procedura prowadzenia przeglądu i oceny infrastruktury dydaktycznej
Procedura dostosowania infrastruktury dydaktycznej i badawczej Uczelni
Procedura oceny infrastruktury dydaktycznej
HOSPITACJE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych
Procedura hospitacji on-line
HOSPITACJE ZAJĘĆ MODUŁOWYCH
Procedura hospitacji zajęć modułowych
MONITORING ZAJĘĆ
Procedura monitoringu
NADZÓR ADMINISTRACYJNY
Procedura nadzoru administracyjnego
OCENA JAKOŚCI ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH I FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI
Procedura oceny jakości zasobów bibliotecznych oraz funkcjonowania Biblioteki
OCENA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEGO
Procedura oceny bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego
PROCEDURA CERTYFIKACJI – DOBRE PRAKTYKI AKADEMICKIE
Procedura certyfikacji Dobre Praktyki Akademickie