Podologia

Czesne:

semestr
2 raty*
4 raty*
I - II semestr
6 000 zł
6 600 zł
(2 x 2 750 zł)
6 600 zł
(4 x 1 375 zł)

*Opłata czesnego wnoszona w systemie podziału na 2 i 4 raty  ulega zwiększeniu o 10%

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku podologia:

 • ma elementarną wiedzę z zakresu pokrewnych dyscyplin naukowych w zakresie niezbędnym dla pracy podologa;
 • posiada wiedzę z zakresu diagnozowania chorób i deformacji stóp;
 • zna i opisuje poszczególne etapy planowania i wykonywania zabiegów podologicznych;
 • potrafi planować, projektować i realizować wybrany rodzaj zabiegu podologicznego;
 • potrafi posługiwać się specjalistycznym sprzętem, aparaturą i narzędziami stosowanymi w codziennej pracy podologa;
 • potrafi dobrać kosmetyki podologiczne niezbędne w odpowiednio zaplanowanej terapii;
 • potrafi organizować i zarządzać pracą gabinetu podologicznego.
Program Studiów

I semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Anatomia i biomechanika kończyn dolnych

E

2

12  

2.

Budowa i choroby płytki paznokci

Z

2

 

10

 

3.

Diabetologia

Z

3

 10

 10 

4.

Podologia pielęgnacyjna

E

6

8

 

 18

5.

Metody korekty wrastających paznokci

Z

5

8

 

18

6.

Hiperkeratozy w gabinecie podologicznym

Z

5

8

 

 18

7.

Elementy rehabilitacji i masaż kończyny dolnej

E

5

 8

  18

8.

Wymagania sanitarno-higieniczne w gabinecie podologicznym

Z

2

 

 12 

9.

BHP

Z/BO

0

  

 

II semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Chirurgia, ortopedia i traumatologia kończyn dolnych

E

4

10

10

 

2.

Unaczynienie i choroby naczyniowe kończyn dolnych

Z

3

10

 

 

3.

Dermatologia z podstawami alergologii

Z

2

 

 8 

4.

Podologia medyczna

E

6

8

 

 18

5.

Profilaktyka i pielęgnacja stopy cukrzycowej

E

6

10

10 

 

6.

Podologia korekcyjna z elementami zaopatrzenia medycznego

E

5

 8

 

 18

7.

Zarządzanie podmiotami świadczącymi usługi podologiczne

Z

4

10

 10

 

 

 

 laboratoria

 

 zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zarejestruj się

Aby rozpocząć proces rekrutacji należy dokonać rejestracji w systemie e – dziekanat

REJESTRACJA ONLINE  – kliknij i wypełnij formularz rekrutacyjny

 • Przed rozpoczęciem tego kroku przygotuj zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej.

UWAGA: zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania legitymacji studenckiej dlatego musi być dobrej jakości i spełniać następujące wymagania: wymiary  236 x 295 pikseli, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu “en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami.

 • Podczas rejestracji kandydat otrzymuje login i hasło do swojego konta w wirtualnym dziekanacie, które będą służyły mu przez cały okres kształcenia.
 • Podczas wypełniania formularza należy bezwzględnie wypełnić pola oznaczone gwiazdką „* ”
 • Po zakończeniu rejestracji należy pobrać formularz rekrutacyjny, wydrukować go i podpisać. Link z formularzem znajduje się na koncie w e-dziekanacie w zakładce „Wydruki rekrutacyjne”

Kontakt

PODOLOGIA

Studia podyplomowe

Czas trwania

1 rok (2 semestry)

Forma studiów

 • niestacjonarna (zajęcia odbywają się w piątki w godz.17:00-20:40, soboty i niedziele w godz. 08:00-20:40)
 • część zajęć (wykłady/ ćwiczenia audytoryjne/ ćwiczenia warsztatowe) prowadzonych jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (platforma Clickmeeting)