Programy studiów

Programy studiów

Studia licencjackie

Dietetyka

Dietetyka – Program studiów obowiązujący od R/A 2021/2022

Plan studiów
Matryca kierunkowych efektów uczenia się
Opis sposobu sprawdzania efektów uczenia się
Sylabusy

 

Dietetyka – Program studiów obowiązujący od R/A 2022/2023

Plan studiów
Matryca kierunkowych efektów uczenia się
Opis sposobu sprawdzania efektów uczenia się
Sylabusy

 

Dietetyka – Program studiów obowiązujący od R/A 2023/2024

Plan studiów
Matryca kierunkowych efektów uczenia się
Opis sposobu sprawdzania efektów uczenia się
Sylabusy
Kosmetologia

Kosmetologia – Program studiów obowiązujący od R/A 2021/2022

Plan studiów
Matryca kierunkowych efektów uczenia się
Opis sposobu sprawdzania efektów uczenia się
Sylabusy

Kosmetologia – Program studiów obowiązujący od R/A 2022/2023

Plan studiów
Matryca kierunkowych efektów uczenia się
Opis sposobu sprawdzania efektów uczenia się
Sylabusy

Kosmetologia – Program studiów obowiązujący od R/A 2023/2024

Plan studiów
Matryca kierunkowych efektów uczenia się
Opis sposobu sprawdzania efektów uczenia się
Sylabusy
Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo – Program studiów obowiązujący od R/A 2022/2023 [Semestr letni]

Program studiów
Sylabusy
Matryca efektów uczenia się w odniesieniu do modułów
Dzienniczek umiejętności praktycznych w zawodzie pielęgniarki/ pielęgniarza
Wykaz umiejętności pielęgniarskich kształtowanych w warunkach symulowanych
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego
Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne – Program studiów obowiązujący od R/A 2023/2024 [Semestr letni]

Plan studiów
Matryca efektów uczenia się w odniesieniu do modułów
Opis sposobu sprawdzanie efektów uczenia się
Sylabusy

Studia inżynierskie

Chemia kosmetyczna

Chemia kosmetyczna – Program studiów obowiązujący od R/A 2020/2021

Program studiów
Plan studiów
Matryca kierunkowych efektów uczenia się
Opis sposobu sprawdzania efektów uczenia się
Sylabusy

 

Chemia kosmetyczna – Program studiów obowiązujący od R/A 2021/2022

Program studiów
Plan studiów
Matryca kierunkowych efektów uczenia się
Opis sposobu sprawdzania efektów uczenia się
Sylabusy

 

Chemia kosmetyczna – Program studiów obowiązujący od R/A 2022/2023

Program studiów
Plan studiów
Matryca kierunkowych efektów uczenia się
Opis sposobu sprawdzania efektów uczenia się
Sylabusy
Chemia ogólna

Chemia ogólna – Program studiów obowiązujący od R/A 2021/2022

Program studiów
Plan studiów
Matryca kierunkowych efektów uczenia się
Opis sposobu sprawdzania efektów uczenia się
Sylabusy
Chemia żywności

Chemia żywności – Program studiów obowiązujący od R/A 2019/2020

Plan studiów
Matryca kierunkowych efektów uczenia się
Opis sposobu sprawdzania efektów uczenia się
Inżynieria ochrony zdrowia i promocja

Inżynieria ochrony zdrowia i promocja – Program studiów obowiązujący od R/A 2021/2022

Plan studiów
Matryca kierunkowych efektów uczenia się
Opis sposobu sprawdzania efektów uczenia się
Sylabusy

Studia magisterskie

Dietetyka

Dietetyka – Program studiów obowiązujący od R/A 2022/2023

Program studiów
Plan studiów
Matryca kierunkowych efektów uczenia się
Opis sposobu sprawdzania efektów uczenia się
Sylabusy

 

Dietetyka – Kurs wyrównawczy od r/a 2023/2024

Karta Kursu Wyrównawczego
Anatomia człowieka
Fizjologia człowieka
Żywienie człowieka
Stan odżywienia z elementami antropometrii

 

Kurs wyrównawczy od r/a 2023/2024L

Karta Kursu Wyrównawczego
Anatomia człowieka
Fizjologia człowieka
Stan odżywienia z elementamii antropometrii
Żywienie człowieka
Kosmetologia

Kosmetologia – Program studiów obowiązujący od R/A 2022/2023

Plan studiów
Matryca kierunkowych efektów uczenia się
Opis sposobu sprawdzania efektów uczenia się
Sylabusy

Kosmetologia – Program studiów obowiązujący od R/A 2023/2024

Plan studiów
Matryca kierunkowych efektów uczenia się
Opis sposobu sprawdzania efektów uczenia się
Sylabusy

Kurs wyrównawczy obowiązujący od R/A 2023/2024

Karta Kursu Wyrównawczego
Budowa i fizjologia skóry
Dermatologia
Kosmetologia upiększająca
Kosmetologia pielęgnacyjna

Kurs wyrównawczy

Karta Kursu Wyrównawczego
Anatomia
Dermatologia
Fizjologia i patofizjologia
Histologia i biologia komórki
Kosmetologia pielęgnacyjna
Kosmetologia upiększająca

Kurs wyrównawczy od r/a 2023/2024L

Karta Kursu Wyrównawczego
Budowa i fizjologia skóry
Dermatologia
Kosmetologia pielęgnacyjna
Kosmetologia upiększająca
Kosmetologia upiększająca
Technologia kosmetyku

Technologia kosmetyku – Program studiów obowiązujący od R/A 2022/2023

Program studiów
Plan studiów
Matryca kierunkowych efektów uczenia się
Opis sposobu sprawdzania efektów uczenia się
Sylabusy

 

Kurs wyrównawczy obowiązujący od R/A 2023/2024

Karta Kursu Wyrównawczego
Chemia ogólna i nieorganiczna
Chemia organiczna
Chemia i receptura kosmetyków
Analiza surowców kosmetycznych

 

Kurs wyrównawczy

Karta Kursu Wyrównawczego
Biochemia i biologia molekularna
Chemia analityczna
Chemia ogólna i nieorganiczna
Chemia organiczna
Matematyka stosowana
Mikrobiologia ogólna

 

Kurs wyrównawczy od r/a 2023/2024L

Karta Kursu Wyrównawczego
Analiza surowców kosmetycznych
Chemia ogólna i nieorganiczna
Chemia i receptura kosmetyków
Chemia organiczna

Studia podyplomowe

Kosmetologia bioestetyczna

Kosmetologia bioestetyczna – Program studiów obowiązujący od R/A 2021/2022

Plany
Matryca kierunkowych efektów uczenia się
Opis sposobu sprawdzania efektów uczenia się
Sylabusy
Podologia

Podologia – Program studiów obowiązujący od R/A 2021/2022

Plan studiów
Matryca kierunkowych efektów uczenia się
Opis sposobu sprawdzania efektów uczenia się
Sylabusy
Technologia produkcji kosmetyków

Technologia produkcji kosmetyków – Program studiów obowiązujący od R/A 2021/2022

Plan studiów
Matryca kierunkowych efektów uczenia się
Opis sposobu sprawdzania efektów uczenia się
Sylabusy
Trychologia kosmetologiczna

Trychologia kosmetologiczna – Program studiów obowiązujący od R/A 2022/2023

Plan studiów
Matryca kierunkowych efektów uczenia się
Opis sposobu sprawdzania efektów uczenia się
Sylabusy