Kosmetologia w onkologii

Kosmetologia w onkologii

Czesne:

semestr
2 raty*
4 raty*
I - II semestr
5 000 zł
5 500 zł
(2 x 2 750 zł)
5 500 zł
(4 x 1 375 zł)

*Opłata czesnego wnoszona w systemie podziału na 2 i 4 raty  ulega zwiększeniu o 10%

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku kosmetologia w onkologii:

 • posiada wiedzę w zakresie zmian organicznych, czynnościowych i metabolicznych zachodzących w ustroju pod wpływem choroby i towarzyszących im zaburzeń w funkcjonowaniu skóry;
 • zna i wskazuje czynniki mające negatywny wpływ na stan i kondycję skóry;
 • posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zasad pielęgnacji skóry pacjenta w trakcie i po leczeniu onkologicznym;
 • posiada praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów kosmetologicznych, w zależności od potrzeb, jak również indywidualnych wskazań i przeciwwskazań pacjenta;
 • potrafi samodzielnie zaprojektować zabieg kosmetologiczny, w tym dobrać odpowiednie preparaty kosmetyczne, aparaturę i narzędzia w zależności od potrzeb skóry pacjenta onkologicznego.
 • potrafi rozróżnić defekty skóry od stanów chorobowych, które wymagają konsultacji onkologa lub lekarza innej specjalności
 • potrafi zidentyfikować potrzeby klienta na podstawie wywiadu diagnostycznego, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, a ponadto udzielić profesjonalnej porady, dzięki nadbudowanym umiejętnościom interpersonalnym
Program Studiów

I semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Rola kosmetologa w diagnostyce oraz terapii nowotworowej

Z

2

12

 

 

2.

Pielęgnacja dłoni i stóp pacjenta onkologicznego

E

4

12

 

 18

3.

Onkologia skóry

Z

3

18

  

4.

Fotobiologia skóry

Z

3

18

 

 

5.

Pielęgnacja skóry głowy i włosów pacjenta onkologicznego

E

6

12

 

18 

6.

Fizjoterapia i rehabilitacja pacjentów onkologicznych

E

6

12

 

18 

7.

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania kosmetyków dla pacjentów onkologicznych

Z

4

 

18 

 

8.

Nadwrażliwość na leki i substancje stosowane w trakcie leczenia onkologicznego

Z

2

 16

  

9.

BHP

Z/BO

0

4

  

 

II semestr

wymiar godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

inne

1.

Dieta w chorobie nowotworowej

Z

4

 18  

2.

Opieka kosmetologiczna nad pacjentem po chemioterapii

E

6

12

 

 18

3.

Opieka kosmetologiczna nad pacjentem po radioterapii

E

6

10

 18

4.

Holistyczne podejście w opiece nad pacjentem onkologicznym

E

5

12

 

18

5.

Kamuflaż w chorobach onkologicznych

Z

5

10

 

18 

6.

Psychologiczne aspekty opieki kosmetologicznej nad pacjentem onkologicznym

Z

3

 

18

 

 

 

 laboratoria

 

 zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zarejestruj się

Aby rozpocząć proces rekrutacji należy dokonać rejestracji w systemie e – dziekanat

REJESTRACJA ONLINE  – kliknij i wypełnij formularz rekrutacyjny

 • Przed rozpoczęciem tego kroku przygotuj zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej.

UWAGA: zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania legitymacji studenckiej dlatego musi być dobrej jakości i spełniać następujące wymagania: wymiary  236 x 295 pikseli, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu “en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami.

 • Podczas rejestracji kandydat otrzymuje login i hasło do swojego konta w wirtualnym dziekanacie, które będą służyły mu przez cały okres kształcenia.
 • Podczas wypełniania formularza należy bezwzględnie wypełnić pola oznaczone gwiazdką „* ”
 • Po zakończeniu rejestracji należy pobrać formularz rekrutacyjny, wydrukować go i podpisać. Link z formularzem znajduje się na koncie w e-dziekanacie w zakładce „Wydruki rekrutacyjne”

Kontakt

KOSMETOLOGIA
W ONKOLOGII

Studia podyplomowe

Czas trwania

1 rok (2 semestry)

Forma studiów

 • niestacjonarna (zajęcia odbywają się w piątki w godz.17:00-20:40, soboty i niedziele w godz. 08:00-20:40)
 • część zajęć (wykłady/ ćwiczenia audytoryjne/ ćwiczenia warsztatowe) prowadzonych jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (platforma Clickmeeting)