Chemia żywności

Chemia żywności

Czesne:

semestr
2 raty
4 raty
5 rat*
I – II semestr
3 800 zł
3 800 zł
(2 x 1 900 zł)
3 800 zł
(4 x 950 zł)
4 180 zł
(5 x 836 zł)
III – VII semestr
4 000 zł
4 000 zł
(2 x 2 000 zł)
4 000 zł
(4 x 1 000 zł)
4 400 zł
(5 x 880 zł)

*Opłata czesnego wnoszona w systemie podziału na 5 rat  ulega zwiększeniu o 10%

Podczas studiów na tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy ilościowej z zastosowaniem metod wagowych, miareczkowych i instrumentalnych na podstawie procedur analitycznych;
 • znajomości metod i technik oraz ich praktyczne zastosowanie w analizie instrumentalnej i sensorycznej produktów spożywczych;
 • umiejętności posługuje się aparaturą wykorzystywaną w procesach technologicznych i laboratoryjnych w przemyśle spożywczym;
 • znajomości i charakterystyki pojęć z zakresu współczesnej toksykologii oraz metod analizy toksykologicznej żywności.

Absolwent studiów na kierunku chemia żywności może podjąć zatrudnienie w:

 • laboratoriach zajmujących się analizą chemiczną;
 • jednostkach kontrolujących jakość produktów spożywczych;
 • jednostkach badawczych;
 • przedsiębiorstwach z sektora produkcji i technologii żywności;
 • koncernach rolno-spożywczych zajmujących się produkcją i dystrybucją żywności;
 • firmach branżowych na stanowiskach konsultantów i menadżerów oraz towaroznawców i technologów.
Program Studiów

I semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Prawo żywnościowe

E

3

x

 

 

75

2.

Matematyka stosowana

Z

5

x

x

 

125

3.

Chemia ogólna i nieorganiczna

Z

5

x

x

x

125

4.

Metrologia chemiczna

E

4

x

x

 

100

5.

Biochemia i biologia molekuralna

E

4

x

x

 

100

6.

Statystyczne opracowywanie danych pomiarowych

Z

2

x

x

 

50

7.

PdW: Podstawy inżynierii chemicznej/ Inżynieria przetwórstwa spożywczego

Z

3

x

x

 

75

8.

Mikrobiologia ogólna

E

4

x

x

 

100

9.

Wychowanie fizyczne

Z

0

 

x

 

30

10.

BHP i ergonomia

Z

0

x

 

 

4

 

RAZEM

 

30

   

784

 

II semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Matematyka stosowana

E

5

x

x

 

125

2.

Fizyka

E

4

x

x

 

100

3.

Chemia ogólna i nieorganiczna

E

5

x

x

x

125

4.

Chemia organiczna

Z

5

x

x

x

125

5.

Immunologia i alergologia

E

2

x

x

 

50

6.

Ekonomia (w przemyśle spożywczym)

Z

1

x

 

 

25

7.

Podstawy żywienia człowieka

Z

3

x

 

x

80

8.

Wychowanie fizyczne

Z

0

 

x

 

30

9.

Studencka Praktyka Zawodowa

Z

5

 

 

x

150

 

RAZEM

 

30

   

810

 

III semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Prawo własności przemysłowej

Z

2

x

 

 

50

2.

Chemia analityczna

E

5

x

x

x

125

3.

Chemia organiczna

E

5

x

x

x

125

4.

Mikrobiologia żywności

E

3

x

x

 

75

5.

Analiza żywności

Z

4

x

x

x

100

6.

Aparatura i technologia w inżynierii żywności

Z

3

x

x

 

75

7.

PdW: Bromatologia/ Badanie wartości odżywczych

Z

5

x

x

 

125

8.

Chemiczna analiza instrumentalna żywności

Z

2

x

x

x

50

9.

Język obcy dla celów akademickich i zawodowych

Z

1

 

x

 

25

 

RAZEM

 

30

   

750

 

IV semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Chemia fizyczna

E

4

x

x

x

100

2.

PdW: Naturalne i syntetyczne dodatki do żywności/ Dozwolone substancje dodatkowe w żywności

E

4

x

x

x

105

3.

PdW: Metody chromatograficzne w analizie żywności/ Metody spektroskopowe w analizie żywności

Z

4

x

x

x

100

4.

Chemia żywności

Z

3

x

x

x

75

5.

Analiza żywności

E

5

x

x

x

125

6.

PdW: Toksykologia żywności/ Zanieczyszczenia produktów żwynościowych

E

3

x

x

x

75

7.

Technologia informacyjna

Z

1

 

 

x

5

8.

Język obcy dla celów akademickich i zawodowych

Z

1

 

x

 

25

9.

Studencka Praktyka Zawodowa

Z

5

 

 

x

150

 

 RAZEM

 

30

   

760

 

V semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Chemia stosowana i gospodarowanie chemikaliami w przemyśle spożywczym

Z

2

x

x

 

50

2.

PdW: Opakowania artykułów żywnościowych/ Zastosowania tworzyw sztucznych w przemyśle spożywczym

Z

5

x

x

 

125

3.

PdW: Chemia środowiska i ekologia/ Chemizacja rolnictwa

Z

5

x

x

 

125

4.

Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych w zakładach przemysłu spożywczego

E

5

x

x

 

125

5.

Chemia żywności

E

5

x

x

x

125

6.

Technologia chemiczna (w zakładach przemysłu spożywczego)

E

4

x

x

x

100

7.

Materiałoznawstwo chemiczne

Z

3

x

x

 

75

8.

Język obcy dla celów akademickich i zawodowych

E

1

 

x

 

25

 

RAZEM

 

30

   

750

 

VI semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

PdW: Analiza sensoryczna jakości produktów żywnościowych/ Ocena organoleptyczna jakości żywności

E

6

x

x

x

150

2.

PdW: Radiochemia żywności i ochrona radiologiczna/ Metody radiochemiczne w analizie żywności

Z

5

x

 

x

125

3.

Towaroznawstwo artykułów żywnościowych

Z

5

x

x

 

130

4.

PdW: Systemy zarządzania jakością w przemyśle spożywczym/ Bezpieczeństwo żywności

Z

4

x

x

 

100

5.

Seminarium specjalistyczne – metodologia badań własnych

Z

5

 

x

 

125

6.

Studencka Praktyka Zawodowa

Z

5

 

 

x

150

 

RAZEM

 

30

   

780

 

VII semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

PdW: Zagospodarowanie odpadów przemysłu spożywczego/ Gospodarka wodno – ściekowa w przemyśle spożywczym

E

4

x

x

 

100

2.

PdW: Elementy chemii nanomateriałów i nanotechnologii/ Podstawy biotechnologii przemysłowej

Z

4

x

x

 

100

3.

PdW: Technologia produktów i surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego/Nowoczesne systemy produkcji potraw

E

5

x

x

x

125

4.

PdW: Inżynieria genetyczna w produkcji i kształtowaniu jakości żywności/ Żywność genetycznie modyfikowana

E

5

x

x

x

125

5.

PdW: Zarządzanie przedsiębiorstwem spożywczym/ Marketing i zarządzanie w obrocie produktami spożywczymi i gastronomii

Z

2

x

x

 

50

6.

Seminarium specjalistyczne – projekt inżynierski

Z

10

 

x

 

250

 

RAZEM

 

30

   

750

 

Zarejestruj się

Aby rozpocząć proces rekrutacji należy dokonać rejestracji w systemie e – dziekanat

REJESTRACJA ONLINE  – kliknij i wypełnij formularz rekrutacyjny

 • Przed rozpoczęciem tego kroku przygotuj zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej.

UWAGA: zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania legitymacji studenckiej dlatego musi być dobrej jakości i spełniać następujące wymagania: wymiary  236 x 295 pikseli, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu “en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami.

 • Podczas rejestracji kandydat otrzymuje login i hasło do swojego konta w wirtualnym dziekanacie, które będą służyły mu przez cały okres kształcenia.
 • Podczas wypełniania formularza należy bezwzględnie wypełnić pola oznaczone gwiazdką „* ”
 • Po zakończeniu rejestracji należy pobrać formularz rekrutacyjny, wydrukować go i podpisać. Link z formularzem znajduje się na koncie w e-dziekanacie w zakładce „Wydruki rekrutacyjne”

Kontakt

CHEMIA ŻYWNOŚCI

Studia inżynierskie

Czas trwania

3,5 roku (7 semestrów)

Tytuł zawodowy absolwenta

inżynier

Forma studiów

 • stacjonarna (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:40)
 • niestacjonarna (zajęcia odbywają się w piątki w godz.17:00-20:15, soboty i niedziele w godz. 08:00-20:40)