Technologia kosmetyku

Technologia kosmetyku

Czesne:

ABSOLWENCI WSIIZ

semestr
2 raty
4 raty
5 rat*
I semestr
4 500 zł
4 500 zł
(2 x 2 500 zł)
4 500 zł
(4 x 1 125 zł)
4 950 zł
(5 x 990 zł)
II – IV semestr
4 700 zł
4 700 zł
(2 x 2 350 zł)
4 700 zł
(4 x 1 175 zł)
5 170 zł
(5 x 1 034 zł)

*Opłata czesnego wnoszona w systemie podziału na 5 rat  ulega zwiększeniu o 10%

ABSOLWENCI SPOZA WSIIZ

semestr
2 raty
4 raty
5 rat*
I semestr
4 600 zł
4 600 zł
(2 x 2 300 zł)
4 600 zł
(4 x 1 150 zł)
5 060 zł
(5 x 1 034 zł)
II – IV semestr
4 800 zł
4 800 zł
(2 x 2 400 zł)
4 800 zł
(4 x 1 200 zł)
5 280 zł
(5 x 1 056 zł)

*Opłata czesnego wnoszona w systemie podziału na 5 rat  ulega zwiększeniu o 10%

Studia II stopnia może rozpocząć absolwent studiów I stopnia na kierunku CHEMIA KOSMETYCZNA lub TECHNOLOGIA KOSMETYKU.

Dopuszcza się możliwość rozpoczęcia studiów przez absolwentów innych kierunków, dla których dyscypliną wiodącą były: inżynieria chemiczna, nauki farmaceutyczne, nauki chemiczne, nauki biologiczne.
Absolwenci tychże kierunków zobowiązani są do odbycia odpłatnego KURSU WYRÓWNAWCZEGO, realizowanego przed rozpoczęciem I semestru kształcenia na zasadach określonych we właściwym zarządzeniu kanclerza.

Podczas studiów na tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • znajomości surowców kosmetycznych, procesach ich pozyskiwania oraz cechach fizykochemicznych, jak również substancjach czynnych, pomocniczych i konserwujących stosowanych w produktach kosmetycznych;
 • zasad zarządzania procesami i jakością na wszystkich etapach produkcji, dystrybucji i prowadzonych badań w przemyśle kosmetycznym;
 • właściwego doboru surowców kosmetycznych na etapie tworzenia receptury kosmetyków, jak i przy optymalizacji już posiadanych receptur;
 • projektowania pojedynczych produktów o zadanych właściwościach użytkowych, jak również rozbudowanych linii kosmetycznych dla docelowej grupy konsumentów;
 • przeprowadzenia pogłębionej analizy jakości i bezpieczeństwa surowców kosmetycznych wykorzystywanych w procesie produkcji kosmetyków, jak również gotowych produktów.

Absolwent studiów na kierunku technologia kosmetyku może podjąć zatrudnienie w:

 • laboratoriach badawczo-rozwojowych;
 • laboratoriach prowadzących analizy w zakresie oceny jakości i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją surowców kosmetycznych;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się wprowadzaniem do obrotu produktów kosmetycznych.
Program Studiów

I semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Bioetyka

Z

1

x

 

 

25

2.

Immunodiagnostyka w analizie kosmetyków

Z

1

x

x

 

30

3.

Organizacja systemu gospodarowania chemikaliami i odpadami niebezpiecznymi

Z

2

x

 

 

50

4.

Chemia kwantowa

E

3

x

x

 

75

5.

Praktyka technologii i produkcji kosmetyków

E

3

x

x

x

75

6.

Kontrola jakości surowców kosmetycznych i kosmetyków

Z

3

x

x

x

75

7.

Logistyka i dystrybucja kosmetyków

Z

3

x

x

 

75

8.

PdW: Syntetyczne i naturalne surowce kosmetyczne/ Metale i niemetale w produktach kosmetycznych

E

5

x

x

 

125

9.

PdW: Aparatura kontrolno – pomiarowa w badaniach przemysłowych/ Techniki pomiarowe w procesie produkcyjnym

E

4

x

x

 

100

10.

Studencka Praktyka Zawodowa

Z

5

 

 

x

120

11.

BHP

Z/BO

0

x

 

 

4

 

RAZEM

 

30

   

754

 

II semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Ustawodawstwo kosmetyczne w Polsce i na świecie

Z

1

x

 

 

30

2.

Chemia koordynacyjna w kosmetykach

Z

3

x

x

x

75

3.

Elementy chemii farmaceutycznej

Z

1

x

 

 

25

4.

Outsourcing – Produkcja kontraktowa kosmetyków

E

2

x

x

 

50

5.

Hygiene in production and microbiological safety of cosmetics

Z

2

x

x

 

50

6.

Chemia i technologia substancji i środków zapachowych

E

4

x

x

x

100

7.

Chemia materiałów opakowaniowych

E

4

x

x

 

100

8.

PdW: Ocena właściwości surowców kosmetycznych, półproduktów, wyrobów polimerowych i biomateriałów/ Analiza fizyczna, chemiczna i biologiczna surowców kosmetycznych

E

5

x

x

x

125

9.

Towaroznawstwo wyrobów małotonażowych

Z

3

x

x

 

75

10.

Studencka Praktyka Zawodowa

Z

5

 

 

x

120

 

RAZEM

 

30

   

750

 

III semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

English for Cosmetic Technologist

Z

3

 

x

 

75

2.

Reengineering procesów technologicznych

Z

2

x

x

 

50

3.

Badanie fizykochemiczne wyrobów kosmetycznych

E

4

x

x

x

105

4.

Chemia i technologia kosmetyków kolorowych

E

4

x

x

x

100

5.

Chemia i technologia kosmetyków pielęgnacyjnych i ochronnych

E

4

x

x

x

100

6.

Budowa maszyn i urządzeń przemysłowych

Z

1

x

x

 

25

7.

PdW: Metody analityczne w przemyśle kosmetycznym/ Badania reologiczne i sensoryczne stosowane do oceny preparatów kosmetycznych

E

4

x

x

x

100

8.

Seminarium specjalistyczne: metodologia badań własnych

Z

3

 

x

 

75

9.

Studencka Praktyka Zawodowa

Z

5

 

 

x

120

 

RAZEM

 

30

   

750

 

IV semestr

forma zajęć

Ilość godzin

lp.

moduł

rygor

ECTS

w.

ćw.

Lab./ Praktyki

1.

Chemia środków czyszczących

E

4

x

x

x

100

2.

PdW: Gospodarka wodno – ściekowa w przemyśle kosmetycznym/ Technologia oczyszczania ścieków i przetwarzania osadów ściekowych

Z

2

x

x

 

50

3.

PdW: Fitokosmetyki/ Nutrikosmetyki

E

5

x

x

x

125

4.

PdW: Biotechnologia przemysłowa/ Zastosowanie biomolekuł w kosmetyce

Z

3

x

x

 

75

5.

PdW: Elementy fotochemii i fotostarzenia/Syntetyczne i naturalne środki promieniochronne i fotoczułe

E

4

x

x

 

100

6.

PdW: Ochrona innowacyjnych rozwiązań w branży kosmetycznej/ Dofinansowanie projektu i patent w branży kosmetycznej

Z

2

x

x

 

50

7.

PdW: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji/ Zarządzanie procesami w przemyśle kosmetycznym

Z

2

x

x

 

50

8.

Seminarium specjalistyczne: praca dyplomowa

Z

8

 

x

 

200

 

 RAZEM

 

30

 

 

 

750

 

Zarejestruj się

Aby rozpocząć proces rekrutacji należy dokonać rejestracji w systemie e – dziekanat

REJESTRACJA ONLINE  – kliknij i wypełnij formularz rekrutacyjny

 • Przed rozpoczęciem tego kroku przygotuj zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej.

UWAGA: zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania legitymacji studenckiej dlatego musi być dobrej jakości i spełniać następujące wymagania: wymiary  236 x 295 pikseli, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu “en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami.

 • Podczas rejestracji kandydat otrzymuje login i hasło do swojego konta w wirtualnym dziekanacie, które będą służyły mu przez cały okres kształcenia.
 • Podczas wypełniania formularza należy bezwzględnie wypełnić pola oznaczone gwiazdką „* ”
 • Po zakończeniu rejestracji należy pobrać formularz rekrutacyjny, wydrukować go i podpisać. Link z formularzem znajduje się na koncie w e-dziekanacie w zakładce „Wydruki rekrutacyjne”

Kontakt

TECHNOLOGIA KOSMETYKU

Studia magisterskie

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

Tytuł zawodowy absolwenta

magister

Forma studiów

 • stacjonarna (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:40)
 • niestacjonarna (zajęcia odbywają się w piątki w godz.17:00-20:15, soboty i niedziele w godz. 08:00-20:40)