Współpraca marketingowa

Współpraca marketingowa

Współpraca marketingowa

Biuro Marketingu realizuje działania promocyjne wynikające również z polityki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a w szczególności:

 • buduje i rozwija relacje i współpracę z interesariuszami i podmiotami zaufania społecznego, angażując ich w działania promocyjne na rzecz Uczelni,
 • przygotowuje projekty graficzne, materiały informacyjne na potrzeby promocji Uczelni, a także na potrzeby wydarzeń i przedsięwzięć podejmowanych przez Uczelnię zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej Uczelni,
 • odpowiada za organizację: warsztatów tematycznych, dni otwartych, a także innych wydarzeń branżowych i edukacyjnych dla studentów i kandydatów na studia,
 • koordynuje i organizuje współpracę ze szkołami patronackimi,
 • reprezentuje Uczelnię na targach branżowych, konferencjach i innych wydarzeniach,
 • zamieszczenie ofert pracy, stażu, praktyk na stronie www Uczelni i fan pagach,
 • prezentacja działalności firmy na Uczelni oraz publikacja materiałów informacyjnych,
 • doradztwo i analiza przypadku z zakresu działań badawczych, rozwojowych i innowacyjnych,
 • koordynacja i organizują współpracą ze szkołami patronackimi,

Kontakt:

mgr Sebastian Piaseczny
Koordynator Biura Marketingu
sebastian.piaseczny@wsiiz.pl
tel.: +48 515 335 376

 

Zasady w zakresie używania logotypu i identyfikacji wizualnej  Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

 1. Wszystkie materiały zawierające logotyp WSIiZ, zanim zostaną upublicznione, muszą zostać zaakceptowane przez WSIIZ – Biuro marketingu. Każdy projekt graficzny musi zostać przesłany droga elektroniczną na adres – marketing@wsiiz.pl, sebastian.piaseczny@wsiiz.pl w celu weryfikacji prawidłowej ekspozycji znaków.
 2. Logotyp może być wykorzystywany na następujących polach eksploatacji:
  1.  w zakresie utrwalania lub zwielokrotniania logotypu: stosowanie, wytwarzanie, utrwalenie i przechowywanie, kopiowanie logotypu z zastosowaniem dowolnej techniki niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wszelkimi znanymi technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi, wprowadzania do pamięci komputera, eksploatowania na dowolnej liczbie stacji roboczych, z możliwością upubliczniania w Internecie lub w sieciach zamkniętych – materiałów, na których znajduje się logotyp,
  2. w zakresie rozpowszechniania materiałów, na których widnieje logotyp w sposób inny niż określony w pkt. powyżej: publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie, wystawienie oraz reemitowanie i nadawanie, ponadto publiczne udostępnianie tych materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. Internet).
 3. Używanie i wykorzystywanie znaku/logotypu oraz całej identyfikacji wizualnej (key visual) zawierające logotyp WSIiZ, musi być zgodne z przesłanymi wcześniej do WSIiZ plikami we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych.
 4. Zabronione jest stosowanie innego logotypu niż logotyp, o którym mowa w pkt. 2. Wyjątkiem od zakazu może być wykorzystanie innego niż określone w Księdze Znaku tła logotypu (białe/czarne/grantowe). Wspomniane odstępstwo może zaistnieć jedynie w przypadku uzyskania wcześniejszej akceptacji WSIIZ- Biura Marketingu .
Zasady użycia logotypu
Wzór 1
Wzór 2

BIURO MARKETINGU

GODZINY PRACY BIURA – KAMPUS 1

 • PONIEDZIAŁEK: 08:00 – 16:00
 • WTOREK: 08:00 – 16:00
 • ŚRODA: 08:00 – 16:00
 • CZWARTEK: 08:00 – 16:00
 • PIĄTEK: 08:00 – 16:00
 • SOBOTA: nieczynne
 • NIEDZIELA: nieczynne