Terminarz

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 29/2023 w sprawie organizacji procesu dyplomowania w roku akademickiego 2023/2024 przyjęto następujący terminarz procesu dyplomowania:

Dotyczy studentów kończących kształcenie w semestrze zimowym r/a 2023/2024

Organizacja egzaminów dyplomowych w I terminie

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu teoretycznego i praktycznego w I terminie (od 26 do 29 lutego 2024 r.) jest rozliczenie praktyk zawodowych, zaliczenie wszystkich modułów kształcenia oraz uregulowanie i rozliczenie wszystkich zobowiązań wobec Uczelni (płatności, uzupełnienie braków w dokumentacji) w podanych poniżej nieprzekraczalnych terminach:

Do 31 stycznia 2024 r. – rozliczenie studenckich praktyk zawodowych, w tym dostarczenie do Biura Spraw Studenckich dokumentacji niezbędnej do rozliczenia;

Do 11 lutego 2024 r. – rozliczenie podstawowej sesji egzaminacyjnej;

Do 18 lutego 2024 r. – rozliczenie zobowiązań studentów wobec poszczególnych jednostek administracyjnych, którzy do dnia 11 lutego 2024 r. zaliczyli wszystkie zaliczenia i egzaminy przewidziane w programie studiów;

Od 26 do 29 lutego 2024 r. (organizacja egzaminów dyplomowych) – indywidualne terminy dla poszczególnych kierunków będą udostępniane w harmonogramach publikowanych na stronie wsiiz.pl – dotyczy studentów, którzy do dnia 11 lutego 2024 r. zaliczyli wszystkie zaliczenia i egzaminy przewidziane w programie studiów;

Organizacja egzaminów dyplomowych w II terminie

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu teoretycznego i praktycznego w II terminie (od 25 do 29 marca 2024 r.) jest rozliczenie praktyk zawodowych, zaliczenie wszystkich modułów kształcenia oraz uregulowanie i rozliczenie wszystkich zobowiązań wobec Uczelni (płatności, uzupełnienie braków w dokumentacji) w podanych poniżej nieprzekraczalnych terminach:

Do 25 lutego 2024 r. – rozliczenie poprawkowej sesji egzaminacyjnej;

Do 3 marca 2024 r. – rozliczenie zobowiązań studentów wobec poszczególnych jednostek administracyjnych – dotyczy studentów, którzy do dnia 25 lutego 2024 r. zaliczyli wszystkie zaliczenia i egzaminy przewidziane w programie studiów w terminach poprawkowej sesji egzaminacyjnej;

Od 25 do 29 marca 2024 r. (organizacja egzaminów dyplomowych) – indywidualne terminy dla poszczególnych kierunków będą udostępniane w harmonogramach publikowanych na stronie wsiiz.pl – dotyczy studentów, którzy do dnia 25 lutego 2024 r. zaliczyli wszystkie zaliczenia i egzaminy przewidziane w programie studiów w terminach poprawkowej sesji egzaminacyjnej.

Dotyczy studentów kończących kształcenie w semestrze letnim r/a 2023/2024

Organizacja egzaminów dyplomowych w I terminie

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu teoretycznego i praktycznego w I terminie (od 22 do 31 lipca 2024 r.) jest rozliczenie praktyk zawodowych, zaliczenie wszystkich modułów kształcenia oraz uregulowanie i rozliczenie wszystkich zobowiązań wobec Uczelni (płatności, uzupełnienie braków w dokumentacji) w podanych poniżej nieprzekraczalnych terminach:

Do 30 czerwca 2024 r. – rozliczenie studenckich praktyk zawodowych, w tym dostarczenie do Biura Spraw Studenckich dokumentacji niezbędnej do rozliczenia;

Do 7 lipca 2024 r. – rozliczenie podstawowej sesji egzaminacyjnej;

Do 17 lipca 2024 r. – rozliczenie zobowiązań studentów wobec poszczególnych jednostek administracyjnych – dotyczy studentów, którzy do dnia 7 lipca 2024 r. zaliczyli wszystkie zaliczenia i egzaminy przewidziane w programie studiów w terminach podstawowej sesji egzaminacyjnej;

Od 22 lipca do 2 sierpnia 2024 r. (organizacja egzaminów dyplomowych) – indywidualne terminy dla poszczególnych kierunków będą udostępniane w harmonogramach publikowanych na stronie wsiiz.pl – dotyczy studentów, którzy do dnia 7 lipca 2024 r. zaliczyli wszystkie zaliczenia i egzaminy przewidziane w programie studiów w terminach podstawowej sesji egzaminacyjnej;

Organizacja egzaminów dyplomowych w II terminie

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu teoretycznego i praktycznego w II terminie (od 23 do 27 września 2024 r.) jest rozliczenie praktyk zawodowych, zaliczenie wszystkich modułów kształcenia oraz uregulowanie i rozliczenie wszystkich zobowiązań wobec Uczelni (płatności, uzupełnienie braków w dokumentacji) w podanych poniżej nieprzekraczalnych terminach:

Do 8 września 2024 r. – rozliczenie poprawkowej sesji egzaminacyjnej;

Do 18 września 2024 r. – rozliczenie zobowiązań studentów wobec poszczególnych jednostek administracyjnych – dotyczy studentów, którzy do dnia 8 września 2024 r. zaliczyli wszystkie zaliczenia i egzaminy przewidziane w programie studiów w terminach poprawkowej sesji egzaminacyjnej;

Od 23 do 27 września 2024 r. (organizacja egzaminów dyplomowych) – indywidualne terminy dla poszczególnych kierunków będą udostępniane w harmonogramach publikowanych na stronie wsiiz.pl – dotyczy studentów, którzy do dnia 8 września 2024 r. zaliczyli wszystkie zaliczenia i egzaminy przewidziane w programie studiów w terminach poprawkowej sesji egzaminacyjnej.