Do pobrania

Do pobrania

Informacje praktyczne
Informator dla wykładowców
Wytyczne do sesji egzaminacyjnej

Instrukcja do e-dziekanatu

Ogólna instrukcja do Moodle – część 1
Ogólna instrukcja do Moodle – część 2

Instrukcja do tworzenia testów Moodle

Ogólna instrukcja do Click Meeting

Instrukcja do tworzenia testów Click Meeting,

 
Regulacje ogólne

Regulamin organizacyjny Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Schemat organizacyjny

Zasady odwoływania zajęć dydaktycznych i organizacji zastępstw w WSIiZ w Warszawie.

 
Regulacje dot. nauczycieli akademickich

Polityka kadrowa dla pracowników będących nauczycielami akademickimi Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Regulamin oceny okresowej nauczyciela akademickiego.

Arkusz okresowej oceny nauczyciela akademickiego.

Kryteria i terminy oceny okresowej nauczycieli akademickich.

Regulamin odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich.

Raport o osiągnięciach nauczyciela akademickiego w obszarze naukowym, dydaktycznym, organizacyjnym i zawodowym. Kryteria i terminy oceny okresowej nauczycieli akademickich. 

Regulamin dofinansowania do rozwoju naukowego nauczycieli akademickich zatrudnionych w WSIZ.

Wniosek o dofinansowanie udziału w konferencji naukowej.

Wniosek o dofinansowanie publikacji artykułu naukowego.

Procedura udzielania zgody na podjęcie lub kontynuację dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademiach oraz sposobu informowania o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej.

Informacja o dodatkowym zatrudnieniu nauczyciela akademickiego u innego pracodawcy niż prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową.

Wniosek o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową.

Zasady ustalania pensum dydaktycznego, warunków jego odciążenia oraz zasad obliczania i realizacji godzin dydaktycznych.

Zasady stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do wynagrodzenia nauczyciela akademickiego.

Zasady ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich.

Regulacje dot. innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne

Zasady zawierania oraz rozliczania umów zlecenia.

Wymagania przy zatrudnianiu innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne.