Terminarz

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 29/2023 w sprawie organizacji procesu dyplomowania w roku akademickiego 2023/2024 przyjęto, że Wszyscy studenci zobowiązani są do złożenia pracy dyplomowej wraz z całą obowiązującą dokumentacją w terminie od 4 do 14 czerwca 2024 r.

W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej między 4 do 14 czerwca 2024 r. student zostaje skreślony z listy studentów.

Organizacja egzaminów dyplomowych w I terminie

Warunkiem dopuszczenia studenta do obrony pracy dyplomowej w I terminie (od 22 do 31 lipca 2024 r.) jest rozliczenie praktyk zawodowych, zaliczenie wszystkich modułów kształcenia oraz uregulowanie i rozliczenie wszystkich zobowiązań wobec Uczelni (płatności, uzupełnienie braków w dokumentacji) w podanych poniżej nieprzekraczalnych terminach:

Do 31 maja 2024 r. – wystawienie ocen z modułów poświęconych seminarium specjalistycznemu;

Do 30 czerwca 2024 r. – rozliczenie studenckich praktyk zawodowych, w tym dostarczenie do Biura Spraw Studenckich dokumentacji niezbędnej do rozliczenia;

Do 7 lipca 2024 r. – rozliczenie podstawowej sesji egzaminacyjnej;

Do 17 lipca 2024 r. – rozliczenie zobowiązań studentów wobec poszczególnych jednostek administracyjnych, którzy do dnia 7 lipca 2024 r. zaliczyli wszystkie zaliczenia i egzaminy przewidziane w programie studiów w terminach podstawowej sesji egzaminacyjnej;

Od 22 do 31 lipca 2024 r. (organizacja egzaminów dyplomowych w I terminie) – indywidualne terminy dla poszczególnych kierunków będą udostępniane w harmonogramach publikowanych na stronie wsiiz.pl – dotyczy studentów, którzy do dnia 7 lipca 2024 r. zaliczyli wszystkie zaliczenia i egzaminy przewidziane w programie studiów;

Organizacja egzaminów dyplomowych w II terminie

Warunkiem dopuszczenia studenta do obrony pracy dyplomowej w II terminie (od 23 do 27 września 2024 r.) jest rozliczenie praktyk zawodowych, zaliczenie wszystkich modułów kształcenia oraz uregulowanie i rozliczenie wszystkich zobowiązań wobec Uczelni (płatności, uzupełnienie braków w dokumentacji) w podanych poniżej nieprzekraczalnych terminach:

Do 8 września 2024 r. – rozliczenie poprawkowej sesji egzaminacyjnej;

Do 18 września 2024 r. – rozliczenie zobowiązań studentów wobec poszczególnych jednostek administracyjnych – dotyczy studentów, którzy do dnia 8 września 2024 r. zaliczyli wszystkie zaliczenia i egzaminy przewidziane w programie studiów w terminach poprawkowej sesji egzaminacyjnej;

Od 23 do 27 września 2024 r. – organizacja egzaminów dyplomowych – indywidualne terminy dla poszczególnych kierunków będą udostępniane w harmonogramach publikowanych na stronie wsiiz.pl – dotyczy studentów, którzy do dnia 8 września 2024 r. zaliczyli wszystkie zaliczenia i egzaminy przewidziane w programie studiów w terminach poprawkowej sesji egzaminacyjnej.

Bardzo prosimy o dostosowanie się do wyżej podanych terminów!