Proces rekrutacji

Proces rekrutacji

Wymagane dokumenty:

studia I stopnia
studia II stopnia
studia podyplomowe
podanie rekrutacyjne
kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
kserokopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu)
kserokopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu)
zaświadczenie lekarskie
potwierdzenie płatności opłaty rekrutacyjnej
potwierdzenie płatności opłaty wpisowej
potwierdzenie płatności opłaty za ELS
oświadczenie przedstawiciela ustawowego wraz z kserokopia aktu urodzenia
opcjonalnie dla kandydata niepełnoletniego
opcjonalnie dla kandydata niepełnoletniego
opcjonalnie dla kandydata niepełnoletniego
DODATKOWO CUDZOZIEMCY
oświadczenie o znajomości języka polskiego
apostille lub legalizację dla świadectwa / dyplomu zagranicznego
tłumaczenia przysięgłe dla wszystkich dokumentów sporządzonych w innym języku niż polski
pełnomocnictwo - gdy Kandydat upoważnia w swoim imieniu przedstawiciela do złożenia dokumentów i odbioru zaświadczenia
opcjonalnie
opcjonalnie
opcjonalnie

* Absolwenci WSIiZ są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej, wpisowej oraz ELS (wyjątek stanowi opłata wpisowa na kierunek Pielęgniarstwo)

Z opłaty wpisowej zwolnieni są również kandydaci na studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Dietetyka – ścieżka kształcenia: Bezpieczeństwo żywności i żywienia 

Opłata wpisowa dla kandydatów studiów podyplomowych dot. kierunków:

Chemia i receptura kosmetyków, Technologia produkcji kosmetyków, Kosmetologia bioestetyczna,
Kosmetologia holistyczna, Kosmetologia kliniczna, Kosmetologia od podstaw, Kosmetologia w onkologii,
Podologia, Trychologia kosmetologiczna

**druki do pobrania poniżej w Kroku 4 rekrutacji

Rekrutacja w kilku krokach

Krok 1: REJESTRACJA ONLINE

Aby rozpocząć proces rekrutacji należy dokonać rejestracji w systemie e – dziekanat.

REJESTRACJA ONLINE  – kliknij i wypełnij formularz rekrutacyjny

 • Przed rozpoczęciem tego kroku przygotuj zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej.

UWAGA: zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania legitymacji studenckiej dlatego musi być dobrej jakości i spełniać następujące wymagania: wymiary  236 x 295 pikseli, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu „en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami.

 • Podczas rejestracji kandydat otrzymuje login i hasło do swojego konta w wirtualnym dziekanacie, które będą służyły mu przez cały okres kształcenia.
 • Podczas wypełniania formularza należy bezwzględnie wypełnić pola oznaczone gwiazdką *
 • Po zakończeniu rejestracji należy pobrać formularz rekrutacyjny, wydrukować go i podpisać. Link z formularzem znajduje się na koncie w e-dziekanacie w zakładce „Wydruki rekrutacyjne”

Kontakt

rekrutacja@wsiiz.pl
podyplomowe@wsiiz.pl

22 562 35 12
22 562 35 14

Krok 2: DOKONANIE OPŁAT ZWIĄZANYCH Z REKRUTACJĄ

Na etapie rekrutacji kandydat zobowiązany jest do uiszczenia następujących opłat:

Opłata rekrutacyjna:

 • 85 zł dla obywateli krajów UE
 • 150 zł dla obywateli krajów z poza UE

Opłata wpisowa
( przeznaczona na zakup odzieży ochronnej na zajęcia ćwiczeniowe i labolatoryjne )

 • 300 zł dla kandydatów kierunku Pielęgniarstwo
 • 200 zł dla kandydatów pozostałych kierunków studiów I i II stopnia
 • 100 zł dla kandydatów studiów podyplomowych na kierunkach: Chemia i receptura kosmetyków, Technologia produkcji kosmetyków, Kosmetologia bioestetyczna, Kosmetologia holistyczna, Kosmetologia kliniczna Kosmetologia od podstaw, Kosmetologia w onkologii, Podologia, Trychologia kosmetologiczna

Opłata za wydanie ELS ( Elektroniczna Legitymacja Studencka)

 • 22 zł

Z powyższych opłat zwolnieni są Absolwenci WSIIZ (wyjątek stanowi opłata wpisowa na kierunek Pielęgniarstwo)
Z opłaty wpisowej zwolnieni są również kandydaci na studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Dietetyka – ścieżka kształcenia: Bezpieczeństwo żywności i żywienia

Opłat należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Uczelni lub kartą w biurze podczas składania dokumentów:

ALIOR BANK PL 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331

tytułem: imię i nazwisko/ kierunek
SWIFT/BIC: ALBPPLPW

Krok 3: UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO

Kolejnym dokumentem wymaganym w procesie rekrutacji na studia I lub II stopnia jest zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia studiów.

W celu uzyskania zaświadczenia należy udać się do lekarza medycyny pracy wraz ze skierowaniem.

Druki skierowań wraz wzorem zaświadczenia dostępne są do pobrania w poniższych linkach dla każdego kierunku:

Kandydat może skorzystać z oferty współpracujących z Uczelnią placówek medycznych gdzie szybko i sprawnie można umówić wizytę u lekarza.

Wykaz placówek partnerskich w zakresie badań lekarskich

WAŻNE: Uczelnia nie ponosi kosztów wykonania badań.

Krok 4: DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW DO ZESPOŁU ds. REKRUTACJI

Kolejnym etapem ubiegania się o przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów do biura zespołu ds. rekrutacji.

Biuro znajduje się: 

Kampus nr 1 ( pok. 0.1)
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 18
02-366 Warszawa

 

Godziny pracy:

 • poniedziałek: 8:00 – 17:00
 • wtorek: 08:00 – 17:00
 • środa: 08:00 – 17:00
 • czwartek: 08:00 – 17:00
 • piątek: 08:00 – 17:00
 • sobota: 08:00 – 16:00 ( 8,15 czerwca)
 • niedziela: nieczynne

Kampus nr 2 ( IV piętro)
Aleje Jerozolimskie 195a
02-222 Warszawa

 

Godziny pracy:

 • poniedziałek: 8:00-16:00
 • wtorek: 08:00 – 16:00
 • środa: 08:00 – 16:00
 • czwartek: 08:00 – 16:00
 • piątek: 08:00 – 16:00
 • sobota: 08:00 – 16:00 (8,15 czerwca)
 • niedziela: nieczynne

Kandydat może dostarczać dokumenty stopniowo, jednak warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym jest dostarczenie kompletu dokumentów.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Studia I stopnia / studia II stopnia:

 • Od 15 marca 2024 r. do 25 września 2024 r.

DO POBRANIA

Oświadczenie o znajomości języka polskiego
Oświadczenie przedstawiciela ustawowego
Pełnomocnictwa dla kandydata pełnoletniego
Pełnomocnictwa dla kandydata niepełnoletniego
Krok 5: PODPISANIE UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI

Po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych kandydatowi pozostaje oczekiwać na informację dotyczącą wyników rekrutacji.

O przyjęciu na studia informujemy drogą mailową najpóźniej z końcem naboru wraz z zaproszeniem na podpisanie umowy o warunkach odpłatności.

Umowę podpisujemy osobiście w biurze zespołu ds. rekrutacji.

Studenci studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Dietetyka na ścieżce kształcenia Bezpieczeństwo żywności i żywienia tworzonego w ramach projektu pn. Modyfikacja programu studiów II stopnia na kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)  dodatkowo zobowiązani są do podpisania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie znajduje się w zakładce Projekty UE. Znajdą Państwo tam wszelkie informacje i dokumenty dotyczące udziału w projekcie.

Jest to ostatnia formalność, którą trzeba dopełnić przed rozpoczęciem kształcenia na wybranym kierunku.