Jakość Kształcenia

Jakość Kształcenia

Dążąc do doskonalenia jakości kształcenia na wszystkich realizowanych kierunkach i formach studiów, w tym studiach podyplomowych, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie od 2007 r. wdraża Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia.