WIZYTY W DZIAŁACH ADMINISTRACYJNYCH UCZELNI
Szanowni Państwo, w związku ze wzrostem zachorowań na terenie województwa mazowieckiego, Rektor Uczelni podjął decyzję o zawieszeniu wizyt w działach administracyjnych Uczelni od dnia 12 października 2020 r. do odwołania.
Wyjątek od powyższej reguły stanowią:
- studenci składający prace dyplomowe,
- absolwenci studiów I i II stopnia odbierający dyplomy ukończenia studiów,
- absolwenci studiów podyplomowych odbierający świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
- studenci rozpoczynający naukę w Uczelni, do których obowiązku należy odbiór ELS, złożenie ślubowania i zawarcie umowy o warunkach odpłatności.
Wcześniejsze wizyty powinny być ustalone mailowo.

 

 Wizyty studentów są możliwe w środę, piątek i w weekendowe dni pracy działu po wcześniejszym zapisaniu się na wizytę.

 

UWAGA! Zmiana organizacji pracy w weekendy!

W okresie wakacyjnym (VII – VIII) dział w soboty i niedziele jest 

nieczynny!

 PONIEDZIAŁEK  08:00 - 16:00 
 WTOREK  08:00 - 16:00 
 ŚRODA  08:00 - 16:00 [wizyty studentów]
 CZWARTEK  08:00 - 16:00 
 PIĄTEK  08:00 - 16:00 [wizyty studentów]
 SOBOTA  09:00 - 17:00 [3., 4. i 5. sobota w miesiącu - wizyty studentów]
 NIEDZIELA  09:00 - 17:00 [1. i 2. niedziela w miesiącu - wizyty studentów]

 

FAQ - NAJCZĘSCIEJ ZADAWANE PYTANIA