Rada pracodawców

Rada pracodawców

Działalność Rady Pracodawców przy kierunku Chemia kosmetyczna:

  • ROK 2024

RAPORT Z OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH INŻYNIERSKICH NA KIERUNKU CHEMIA KOSMETYCZNA PROWADZONEGO W WYŻSZEJ SZKOLE INŻYNIERII I ZDROWIA W WARSZAWIE.

Raport znajduje się w zakładce RAPORT 2024 (raport w załączniku).

RADA PRACODAWCÓW DLA KIERUNKU:
CHEMIA KOSMETYCZNA

Przewodnicząca Rady Pracodawców:

dr inż. Dagmara Rut

dr nauk chemicznych Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Politechniki Krakowskiej i Politechniki Rzeszowskiej oraz mgr inż. Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie Technologii Chemicznej w specjalności biotechnologia, technolożka w Laboratorium Kosmetycznym AVA, adiunkt Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. W branży kosmetycznej od 6 lat, chemiczka od zawsze. Na co dzień zajmuje się projektowaniem receptur kosmetyków i wdrażaniem ich do produkcji. Ceni naturalne składniki kosmetyczne o potwierdzonej skuteczności działania. Praca ze studentami i przekazywanie wiedzy to jej pasja.

Koordynator studiów na kierunkach chemia kosmetyczna i technologia kosmetyku:

mgr inż. Agnieszka Stateczna-Mędrek

Absolwentka Politechniki na Wydziale Chemii o specjalności Technologia Kosmetyków i Chemia Artykułów Gospodarstwa Domowego. Magister, Inżynier oraz Manager Jakości. Technolog z kilkunastoletnim doświadczeniem w opracowywaniu receptur kosmetyków, produktów naturalnych, produktów perfumeryjnych i produktów biobójczych. Kierowała działem badań i rozwoju oraz kontroli jakości w dużych firmach kosmetycznych. Nadzorowała proces wprowadzania produktów kosmetycznych, biobójczych na rynki europejskie. Posiada ugruntowaną wiedzę o surowcach i procesach technologicznych. Od lat aktywnie współpracuje z przemysłem, kierowała kilkoma pracami zleconymi, dotyczącymi opracowania innowacyjnych receptur i metod oceny kosmetyków lub produktów chemii gospodarczej. Od kilkunastu lat prowadzi wykłady, warsztaty i laboratoria z zakresu kosmetykologii, produktów i surowców kosmetycznych, receptury kosmetycznej, technologii kosmetyków. Od 2015 roku właścicielka firmy, której profil i działalność pokrywa się z wykształceniem - zajmuje się opracowaniem receptur, kosmetyków zarówno naturalnych wg obowiązujących standardów jak i klasycznych, dokumentacją itp,

goldeco

GoldEco Agnieszka Stateczna-Mędrek,

nowoczesne laboratorium, którego celem jest opracowanie receptur, formulacji wszelkiego typu produktów kosmetycznych. Tworzymy receptury kosmetyków standardowych, naturalnych i certyfikowanych. Dostosowujemy obecne receptury do obowiązującego prawa.

dr inż. Marta Pawłowska

Założycielka i Prezes Zarządu ACC. Safety Assessor z 15-letnim doświadczeniem. Członek EUROTOX. Biegły Sądowy w zakresie chemii kosmetycznej. Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie oceny bezpieczeństwa i toksykologii produktów kosmetycznych oraz konsultuje tematykę nanomateriałów.

Iwona Garbol

Prezes Zarządu i współwłaściciel Spółki BECAPRO Sp. z o.o. zajmującej się projektowaniem i produkcją produktów kosmetycznych. Absolwentka Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych na Politechnice Warszawskiej, specjalizacja: gospodarka przemysłowa. Ukończyła studia podyplomowe prawa handlowego na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia menedżerskie Executive MBA Institiut d’Administration des Enterproses Aix-en-Provence. Menadżer z doświadczeniem w zakresie funkcjonowania spółek kapitałowych, relacji inwestorskich, zasobów ludzkich, restrukturyzacji i przekształceń. Przez wiele lat w radach nadzorczych spółek kapitałowych.

Becapro logo zielone kwadrat_RGB

BECAPRO sp. z o.o.

Firma produkcyjna o szerokim zakresie działania - wytwarzamy kosmetyki (na rynek detaliczny i profesjonalny), środki odkażające i czyszczące. Naszym Klientom oferujemy doświadczenie, innowacyjność i indywidualne podejście podczas opracowywania produktu. Posiadamy także marki własne Perfect Lady - kosmetyki profesjonalne do gabinetów i salonów SPA oraz Harmonique - kosmetyki łączące w sobie naturalny skład i zdobycze współczesnej nauki.

Kaja Bernasińska

Absolwentka filologii polskiej, dziennikarz i copywriter z wieloletnim doświadczeniem. Przez ponad 2 lata związana była z branżą kosmetyczną, pracując dla Delia Cosmetics, gdzie zajmowała się szeroko pojętym marketingiem. Od 5 lat związana z portalem Biotechnologia.pl. Uczestniczka wielu konferencji kosmetycznych, na których poruszane są najważniejsze aspekty i problemy branży. Od 3 lat Koordynator szkoleń i konferencji, na co dzień ściśle współpracuje z branżą kosmetyczną i jednostkami naukowymi.

8
logo_dr_koziej

Dr Koziej Instytut Badań Kosmetyków

Wspiera branżę kosmetyczną we wdrożeniach produktów, zarówno na etapie formulacji, pełnego zakresu badań, jak i kompletnej dokumentacji PIF (Product Information File). Jest firmą rodzinną z wieloletnim doświadczeniem i tradycją. Ekspert w dziedzinie toksykologii produktów kosmetycznych, budowy, funkcjonowania i łączenia substancji chemicznych oraz anatomii i fizjologii skóry. Dr Koziej Instytut Badań Kosmetyków, to doświadczenie i kompleksowość oferowanych usług.

Ewelina Płońska-Stepulak

Właścicielka wydawnictwa EPS Media, redaktor naczelna tytułu „Chemia i Biznes. Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej”. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej na kierunku Technologia Chemiczna. Ukończyła podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim - Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, specjalizacja prasowa. Z sektorem mediów związana od 2006 roku.

EPS Media

Wydawnictwo branżowe, działające na polskim rynku od 2009 roku. Portfolio wydawnicze obejmuje: dwa tytuły branżowe „Chemia i Biznes” oraz „Chemia i Biznes. Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej”, portal www.chemiaibiznes.com.pl oraz organizację konferencji branżowych (m.in. Międzynarodowej Konferencji Przemysłu Chemii Gospodarczej, czy Konferencję Przemysłu Chemii Budowlanej). „Chemia i Biznes” to dwumiesięcznik biznesowo-gospodarczy, stworzony z myślą o firmach poszukujących rzetelnej, aktualnej i profesjonalnie przygotowanej informacji na temat rynku chemicznego i sektorów powiązanych. "Chemia i Biznes. Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej" to kwartalnik biznesowo-informacyjny z zakresu przemysłu kosmetycznego i środków czystości. Poprzez czasopisma czytelnicy są informowani o sytuacji na rynku chemicznym, chemii gospodarczej i kosmetycznym: trendach, tendencjach, perspektywach. Czytelnikami są poszukujący dostawców lub odbiorców usług i produktów, pracownicy firm produkcyjnych, dystrybucyjnych i usługowych, w tym kadra zarządzająca, pracownicy działów marketingu i sprzedaży, działów R&D oraz wszyscy zainteresowani przekrojowymi wiadomościami z rynku. Na portalu www.chemiaibiznes.com.pl prezentowane są najważniejsze wiadomości dotyczące polskiego i światowego przemysłu chemicznego oraz branż powiązanych. Przedstawiane są najnowsze trendy wpływające na kształt branży chemicznej, zmiany w legislacji krajowej i europejskiej oraz informacje związane z aktywnością polskich i zagranicznych firm tworzących rynek. Dotyczą one m.in. realizacji planów inwestycyjnych, nowości produktowych, konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz perspektyw ich dalszego rozwoju, zmieniających się cen surowców, a także wpływu branży chemicznej na kształt całej gospodarki oraz wpływów rozmaitych czynników na stan branży.

prof. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski

W 2004 r. obronił doktorat na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, a w 2014 r. na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2021 postanowieniem Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora nauk społecznych. Profesor Wasilewski reprezentuje dyscyplinę nauki o zarządzaniu i jakości, znajdującą się w dziedzinie nauk społecznych. Pracuje na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa Uniwersytetu Technologiczno-Huma-nistycznego w Radomiu, w Katedrze Chemii Przemysłowej. W latach 2016-2019 pełnił funkcję dziekana Wydziału, a w latach 2012-2016 prodziekana ds. naukowych. W latach 2013-2020 kierował Katedrą Chemii, a następnie Katedrą Towaroznawstwa i Nauk o Jakości. Utworzył i kieruje pracami Laboratorium Towaroznawstwa Kosmetyków i Produktów Chemii Gospodarczej. Aktywnie angażuje się w działalność w organizacjach naukowych. Obecnie pełni funkcje V-ce Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego oraz V-ce Przewodniczącego Komisji Nauk Towaroznawczych – Nauk o Jakości Polskiej Akademii Nauk. W latach 2016-2021 pełnił funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma Towaroznawcze Problemy Jakości. Zasiada w Radzie Naukowej czasopisma Chemia i Biznes – Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej. W 2020 roku został powołany przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na członka Rady do spraw Kompetencji Sektora Chemicznego. Jest Członkiem Sądu Konkursowego Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich – Forum Kosmetyki Beauty Vision. Jest także rzeczoznawcą Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego w zakresie wyrobów kosmetycznych, toaletowych i detergentów. Profesor Wasilewski prowadzi działalność naukową i dydaktyczną związaną z właściwościami fizykochemicznymi i użytkowymi surfaktantów, opracowywaniem i wytwarzaniem nowoczesnych form, optymali¬zacją receptur oraz oceną jakości kosmetyków i produktów chemii gospodarczej. Jest autorem ponad 150 artykułów naukowych, 1 monografii naukowej, 1 patentu amerykańskiego i 37 patentów polskich. Od lat aktywnie współpracuje z przemysłem. Jest właścicielem firmy Innowacyjno-Wdrożeniowej CosMedChem. Kierował szeregiem prac naukowo-badawczych, dotyczących opracowania innowacyjnych technologii i metod oceny kosmetyków lub produktów chemii gospodarczej, w ramach współpracy z firmami m.in. Onlybio.life SA w Bydgoszczy, Hub.tech SA (dawniej Boruta-Zachem S.A.), PCC Exol SA, Grupa INCO SA, Boruta-Zachem Biochemia SA, Global Cosmed SA, Mondo Minerals BV (Holandia), Elementis (USA) czy CosLab Laborat Controle Recherch Medical (Francja). Obecnie pełni funkcję dyrektora ds. badawczo-rozwojowych w firmie Onlybio.life S.A. w Bydgoszczy. Współtworzy kosmetyki obecne na rynku pod marką OnlyBio oraz zajmuje się realizacją projektów badawczo-rozwojowych. Jest także członkiem Rady Nadzorczej firmy Hub.tech S.A. (dawniej Boruta-Zachem S.A.). Był m.in. stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendystą Ministra Edukacji Narodowej.

CosMedChem

Prywatne przedsiębiorstwo o charakterze innowacyjno – wdrożeniowym. Zajmuje się profesjonalnym doradztwem naukowo-technicznym, opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań recepturowych i technologicznych, przygotowywaniem ekspertyz i opinii, współpracą przy tworzeniu i realizowaniu projektów badawczych oraz projektowaniem, wykonawstwem i nadzorem nad badaniami przemysłowymi oraz pracami rozwojowymi. W ramach działalności Firmy tworzone są nowe rozwiązania, uwzględniające oczekiwania tak konsumentów jak i producentów, pozostające w zgodzie z ich przekonaniami oraz środowiskiem naturalnym. Rozwiązania te bazują na najnowszych osiągnięciach nauki. Odbiorcami rezultatów prac prowadzonych w firmie są zarówno producenci surowców jak i firmy wytwarzające gotowe produkty przeznaczone dla konsumentów. Dewizą firmy COSMEDCHEM jest wspomaganie przemysłu poprzez implementację dokonań naukowców z obszaru badań podstawowych do konkretnych rozwiązań o charakterze utylitarnym, a następnie ich wdrożenie do praktyki produkcyjnej. Taka pragmatyka pozwoliła już wielu firmom stać się bardziej konkurencyjnymi na rynkach krajowych i zagranicznych oraz przyczyniła się walnie do ich sukcesu. CosMedChem tworzy Zespół wybitnych naukowców i praktyków, reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny naukowe: nauki chemiczne, techniczne, ekonomiczne, farmaceutyczne i medyczne. Pracownicy i osoby współpracujące z firma COSMEDCHEM posiadają w swoim dorobku szereg osiągnięć naukowych w postaci wartościowych publikacji naukowych, patentów, wdrożeń oraz są także laureatami prestiżowych nagród za osiągnięcia naukowe i wdrożeniowe.  

OnlyBio.life S.A.

Biotechnologicza firma badawczo-wdrożeniową, która oferuje ekologiczne kosmetyki dla dzieci i dorosłych oraz środki czystości składające się przynajmniej w 99% z surowców pochodzenia naturalnego. W portfolio OnlyBio.life S.A. znajdują się dwie marki: OnlyBio – produkty przeznaczone do higieny i pielęgnacji ciała dorosłych oraz dzieci od pierwszego dnia życia, a także OnlyEco – oferująca ekologiczne środki czystości. Produkty OnlyBio.life S.A. to efekt finalny pracy specjalistów z wieloletnią praktyką w tworzeniu kosmetyków i środków czystości. Doświadczenie związane z produkcją tradycyjnych kosmetyków i chemii gospodarczej oraz wiedza na temat ich negatywnego wpływu na zdrowie i naturę sprawiają, że OnlyBio.life S.A. z pełną świadomością oferuje konsumentom wyroby przyjazne środowisku oraz bezpieczne dla użytkowników.

Magdalena Wielgosz

Business Unit Manager - Cosmetics. Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Chemia Kosmetyczna, studiów licencjackich na kierunku Synteza i Analiza Chemiczna jak również absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Z branżą surowców kosmetycznych związana od ponad 10 lat. Pracę w dystrybucji rozpoczęła po ukończeniu studiów, gdzie zaczynała jako Przedstawiciel Handlowy surowców chemicznych do produkcji kosmetyków, a obecnie pełnię funkcję Kierownika Działu Sprzedaży w firmie C.H. Erbslöh Polska, z którą związana jest od ponad 5 lat. Ogromna fanka i pasjonatka świata kosmetycznego oraz autorka publikacji naukowych poświęconych surowcom kosmetycznym, które ukazują się na łamach znanych magazynów branżowych. Doświadczenie w sprzedaży oraz zbudowane przez lata relacje z klientami i zagranicznymi partnerami biznesowymi przekładają się na wzmocnienie pozycji na rynku i ciągły rozwój działu kosmetycznego firmy C.H. Erbslöh Polska.

C.H.Erbslöh Polska

C.H.Erbslöh Polska jest firmą specjalizującą się w dystrybucji nowoczesnych surowców chemicznych i materiałów przemysłowych stosowanych m.in. w produkcji kosmetyków. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jesteśmy wysoko wykwalifikowani w zakresie doradztwa technologicznego. Nasza historia świadczy o tym, że kreatywność i odwaga w myśleniu umożliwiają osiągnięcie najwyższych standardów działania. Stawiamy na jakość i profesjonalizm, co czyni nas niezawodnym partnerem w biznesie. Od lat cieszymy się silną pozycją na rynku. W swoim długoletnim działaniu staraliśmy się stale zarządzać portfolio swoich produktów i rozwiązań tak, aby utrzymać równowagę pomiędzy tradycją a innowacją. Nowoczesna technologia w połączeniu z silnym zaangażowaniem w zachowanie spójności sprawiają, że C.H Erbslöh Polska niezmiennie wyróżnia się wśród dystrybutorów. Należymy do grupy LEL, która zrzesza wiodących dystrybutorów w Europie. Grupa ma już ponad 20 letnią historię. Naszym wspólnym celem jest dostarczanie najwyższej jakości produktów i szerokiego zakresu usług, które są najlepsze w swojej kategorii.

dr inż. Iwona Białas

Doktor inżynier chemii, specjalistka toksykologii z wieloletnim doświadczeniem w branży kosmetycznej. Safety assessor, szkoleniowiec, wykładowca akademicki z zakresu chemii i toksykologii kosmetycznej. Od 2013, jako założycielka CosmetoSAFE Consulting, wspiera firmy kosmetyczne w bezpiecznym wprowadzaniu produktów do obrotu na rynki europejskie. Od 2018 posiada tytuł German Society for Scientific and Applied Cosmetics (DGK) Safety Assessor. Aktywny członek grup roboczych organizacji branżowych: Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego i Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego oraz Detergentowego. Członek Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego.

CosmetoSAFE Consulting

CosmetoSAFE Consulting jest prężenie działającą od 2013 roku firmą doradczą świadczącą usługi w zakresie szeroko pojętych wymagań związanych z wprowadzeniem kosmetyków do obrotu. Naszym głównym zakresem usług jest ocena bezpieczeństwa kosmetyków; poza tym pomagamy w kwestii zgodności produktu z aktualną legislacją i praktykami rynkowymi, doradzamy i przeprowadzamy badania kosmetyków, pomagamy w tworzeniu komunikacji produktowej.

dr Piotr Nowaczyk

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Stypendysta Instytutu Pasteura w Brukseli. Organizator i wykładowca szkoleń m.in. z zakresu mikrobiologii kosmetyków. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, szczególnie w czasopismach polskich i zagranicznych, w tym dotyczących mikrobiologii kosmetyków, kontroli jakości i kosmetologii. Członkostwa: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, Rada Programowa kwartalnika Świat Przemysłu Kosmetycznego, Polski Komitet Normalizacyjny (KT 201), Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Właściciel „dr Nowaczyk Laboratorium Badań Kosmetyków Sp. z o.o.”.

dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. sp.k

dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. sp.k prowadzi badania na potrzeby przemysłu kosmetycznego i detergentowego. Stawia na innowacje i nowatorskie metody, dzięki czemu oszczędzany jest czas i pieniądze. Jednocześnie oferuje najwyższą jakość opartą na wiedzy i doświadczeniu. Laboratorium jest wiarygodnym partnerem producentów i importerów kosmetyków, produktów higieniczno - opatrunkowych, a także wyrobów chemii gospodarczej. Oferuje szeroki zakres badań oraz usługi doradczo – szkoleniowe.

dr inż. Magdalena Garbolińska

Dyrektor Laboratorium Kosmetycznego w firmie GBA POLSKA Sp. z o.o. Member of GBA GROUP, europejskiej sieci laboratoriów badawczych. Mikrobiolog z wieloletnim doświadczeniem w obszarze zapewnienia i kontroli jakości, w szczególności kontroli mikrobiologicznej kosmetyków. Od ponad 15 lat związana z branżą kosmetyczną w szczególności w obszarze badań laboratoryjnych oraz standardów jakościowych. Posiada wieloletnie doświadczenie i uprawnienia we wdrażaniu, nadzorowaniu i przeprowadzaniu audytów z zakresu systemów jakościowych opartych na wymaganiach norm: ISO 22716, ISO 9001, ISO 17025, ISO 17043, ISO 22000/HACCP oraz standardów jakościowych BRC i IFS z obszaru food oraz non food. Od wielu lat członek grup roboczych przy Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego i Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego a także członek komitetów technicznych PKN: KT 3, KT 6, KT 235, KT 310 oraz KT 334. Autorka opracowań artykułów branżowych a także doświadczony prelegent i szkoleniowiec z zakresu systemów jakościowych, legislacji, GMP i GHP, metodologii badawczych oraz mikrobiologii przemysłowej. Wieloletni wykładowca na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia.

GBA GROUP

Założona w 1989 roku, łączy sieć dynamicznych przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie analiz laboratoryjnych i pokrewnych usług dla klientów w czterech głównych sektorach: spożywczym, środowiskowym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Każdy z oddziałów GBA GROUP jest znany na rynku z dostarczania rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów. Pracownicy GBA GROUP koncentrują się na zapewnieniu wysokiej jakości usług poprzez intensywną komunikację z klientami. GBA GROUP to analizy i usługi analityczne w zakresie żywności, środowiska, farmaceutyków i kosmetyków.

Michał Zaręba

Od 11 lat związany z Fabryką Substancji Zapachowych Pollena-Aroma, gdzie jako Dyrektor Handlowy odpowiada za strategię sprzedaży i rozwoju firmy w poszczególnych obszarach produktowych. Solidne wykształcenie ekonomiczne umiejętnie wykorzystuje w stawianiu sobie i zespołowi ambitnych celów oraz ich skutecznym realizowaniu. Jest propagatorem polityki indywidualnego podejścia do klienta oraz wsparcia eksperckiego na każdym etapie współpracy. Stały rozwój, m.in. poprzez udział w międzynarodowych szkoleniach, kongresach oraz konferencjach - również w roli prelegenta, pozwala mu na pełne zrozumienie potrzeb klientów oraz zmieniającego się rynku kompozycji zapachowych i aromatów spożywczych. Wcześniej pracował m.in. w Polskiej Grupie Farmaceutycznej, gdzie szlifował umiejętności pracy w dużej organizacji.

Pollen Aroma

Pollen Aroma - od 1956 roku największym polskim domem perfumeryjnym, kreatorem i producentem kompozycji zapachowych oraz aromatów spożywczych. W swojej ofercie posiada również naturalne olejki eteryczne oraz kosmetyki marki Dr Beta. Firma może pochwalić się najnowocześniejszymi w Europie, w pełni zautomatyzowanymi instalacjami produkcyjnymi, które spełniają wszystkie wymagania GMP, HACCP oraz dyrektyw Unii Europejskiej. Od 2017 roku Pollena-Aroma jest częścią międzynarodowej Grupy TURPAZ. W wyniku tej fuzji powstał bardzo silny międzynarodowy zespół kreatorów kompozycji zapachowych oraz twórców aromatów spożywczych. Firma jest zaangażowana w rozwój branży aromatycznej i perfumeryjnej, współpracując z klientami przy tworzeniu nowych produktów, koncepcji oraz technologii. Na każdym etapie procesu tworzenia najważniejszy jest Klient. Pollena-Aroma stale rozwija strukturę informacyjną oraz łańcuch dystrybucji, a także uważnie śledzi obowiązujące trendy oraz kierunki rozwoju na wszystkich światowych rynkach.

dr inż. Monika Partyka

MBA Chemik, analityk, praktyk z obszaru badań i analiz laboratoryjnych. Specjalistka z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, suplementów diety, kosmetyków, produktów zielarskich oraz farmaceutyków i bezpieczeństwa tych produktów; z praktycznym doświadczeniem w opracowywaniu nowych metodyk badawczych, ich wdrażaniu do praktyki laboratoryjnej, zasad walidacji i transferu oraz szacowania niepewności. Na co dzień porusza się po laboratorium stykając się zarówno z nowoczesnymi technikami chromatograficznymi, spektrometrycznymi i spektrofotometrycznymi, jak i klasycznymi rozwiązaniami, wykorzystując posiadane narzędzia do założonych zadań, nie ustając w odpowiadaniu na pytania i rozwiązywaniu problemów. W pracy zawodowej skuteczna pasjonatka wykorzystania systemów jakości jako faktycznego narzędzia zarządzania, zwinnie poruszająca się po meandrach wymagań akredytacyjnych (krajowych i międzynarodowych). Codziennie podkreśla, że w laboratorium konieczna jest determinacja w dążeniu do celu, innowacyjność, kreatywność i krytyczne myślenie oraz ciągłe podnoszenie kompetencji. W międzynarodowym laboratorium i2 Analytical Limited, pracuje w oddziale w Rudzie Śląskiej na stanowisku Dyrektora ds. Wdrożeń i Rozwoju (R&D Director).

i2 Analytical Ltd. Sp. z o.o.

Oddział w Polsce jest niezależnym laboratorium badawczym, oferującym szeroki zakres fizyko-chemicznych badań środowiska (wody, grunty, powietrze), artykułów rolno-spożywczych i codziennego użytku, w tym również suplementów diety oraz żywności wzbogaconej i kosmetyków, a także szerokiego zakresu analiz geotechnicznych oraz obecności i zawartości azbestu. Badania wykonywane są przy użyciu zarówno klasycznych, jak i najnowocześniejszych technik laboratoryjnych, oparte o wytyczne norm branżowych, zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Laboratorium w Rudzie Śląskiej wyposażone jest w szereg nowoczesnych, w większości zautomatyzowanych, urządzeń analitycznych, będąc największym laboratorium analitycznym w województwie śląskim. Kompetencje Zespołu i jakość wykonywanych analiz potwierdzone są certyfikatem akredytacji, wydanym przez UKAS (United Kingdom Accreditation Service), będącym odpowiednikiem Polskiego Centrum Akredytacji, a interdyscyplinarność i zaangażowanie Zespołu Analityków umożliwia wykonanie najtrudniejszych analiz w oczekiwanym przez Klienta terminie.

Agata Lisowska

MBA Chemik, analityk, praktyk z obszaru badań i analiz laboratoryjnych. Specjalistka z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, suplementów diety, kosmetyków, produktów zielarskich oraz farmaceutyków i bezpieczeństwa tych produktów; z praktycznym doświadczeniem w opracowywaniu nowych metodyk badawczych, ich wdrażaniu do praktyki laboratoryjnej, zasad walidacji i transferu oraz szacowania niepewności. Na co dzień porusza się po laboratorium stykając się zarówno z nowoczesnymi technikami chromatograficznymi, spektrometrycznymi i spektrofotometrycznymi, jak i klasycznymi rozwiązaniami, wykorzystując posiadane narzędzia do założonych zadań, nie ustając w odpowiadaniu na pytania i rozwiązywaniu problemów. W pracy zawodowej skuteczna pasjonatka wykorzystania systemów jakości jako faktycznego narzędzia zarządzania, zwinnie poruszająca się po meandrach wymagań akredytacyjnych (krajowych i międzynarodowych). Codziennie podkreśla, że w laboratorium konieczna jest determinacja w dążeniu do celu, innowacyjność, kreatywność i krytyczne myślenie oraz ciągłe podnoszenie kompetencji. W międzynarodowym laboratorium i2 Analytical Limited, pracuje w oddziale w Rudzie Śląskiej na stanowisku Dyrektora ds. Wdrożeń i Rozwoju (R&D Director).

Jerónimo Martins SGPS, S.A

Jerónimo Martins SGPS, S.A. - jest częścią międzynarodowej grupy wywodzącej się z Portugalii będące właścicielem, oprócz Biedronki, również sieci drogerii Hebe. Właścicielem sieci jest Jerónimo Martins Spółka Akcyjna będąca własnością Grupy Jerónimo Martins z siedzibą w Portugalii

Katarzyna Flis

Absolwentka Politechniki Radomskiej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Towaroznastwa o specjalności Technologia produkcji leków oraz Technologia Produkcji Kosmetyków. Wieloletni Technolog chemicznym, specjalista produkcji leków oraz kosmetyków, ekspert rejestracji produktów leczniczych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Safety Assessor. Uczestnik licznych projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w Katedrze Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Właścicielka brandu Le Coeur- naturalne dermokosmetyki i założycielka Le Coeur Cosmetic Solutions

Le Coeur

Le Coeur - naturalne dermokosmetyki i założycielka Le Coeur Cosmetic Solutions – firma zajmująca się tworzeniem i wprowadzaniem kosmetyków na rynek. Od lat aktywnie współpracuje z przemysłem oraz jednostkami naukowymi m.in. z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Larysa Dysput – Goławska

Bazują na autorskich formulacjach, a niektóre linie tworzone są we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi. Marka zdecydowanie chce wykorzystywać to, co najlepsze w naturze, ale łączyć to z możliwościami współczesnej biotechnologii, gwarantującej wysoką skuteczność i przyjemność stosowania produktów. Obecnie w ofercie marki jest wyjątkowo szeroka gama produktów. Nie oznacza to jednak przesadnego nakręcenia karuzeli nowości. W tej kwestii zdecydowanie AVA stawia na jakość, nie ilość.

Jolanta Odej

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytet SWPS z siedzibą w Warszawie. Audytor wewnętrzny ISO 9001 i ISO22716. Posiada doświadczenie w pracy na produkcji i jakości. Karierę zawodową zaczynała w firmie farmaceutycznej w Dziale Jakości. Od ponad 3 lat Specjalista ds. Jakości w Laboratorium Kosmetycznym Ava. Od ponad 15 lat związana z przemysłem kosmetycznym.

Laboratorium Kosmetyczne AVA

Laboratorium Kosmetyczne AVA zostało założone 60 lat temu z miłości do naturalnego stylu życia i jest to jedna z najstarszych polskich, prywatnych firm kosmetycznych. Firmie od początku istnienia przyświeca hasło: „W zgodzie z naturą”. Firma stawiała na ekologiczne rozwiązania na długo zanim naturalność stała się wiodącym kosmetycznym trendem. Zamiłowanie do natury jest po prostu w DNA tej marki. AVA to naturalność, nauka, innowacje. Tradycja jest siłą marki. Dziedzictwo i doświadczenie to ważne składowe rynkowej rozpoznawalności i wiarygodności firmy. Ważne jest dla nas jednak, by trzymać rękę na pulsie współczesnych trendów i zmieniających się oczekiwań konsumentów. Przeszłość i przyszłość znajdują wspólny mianownik w tym co tu i teraz.

Wanda Stypułkowska

Z branżą kosmetyczną i jednocześnie z MPS International związana od 1 marca 1993 roku. Początkowo zajmowała się wdrożeniem do sprzedaży i sprzedażą wyrobów z zakresu chemii gospodarczej i kosmetyków. Przez lata awansowała na wyższe stanowiska, by w 2006 roku objąć funkcję prezesa Zarządu MPS International. W 2014 roku zrealizowała transakcję wykupu menedżerskiego od dotychczasowych właścicieli 100% udziałów w firmie. Firma stale się rozwija, każdego roku zwiększając zatrudnienie (dziś to ok. 350 osób) i zdobywając coraz to nowe rynki. Jakość obsługi i zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa w procesie produkcji doceniają właściciele marek kosmetycznych z Polski i Europy, między innymi ze Szwecji, Wielkiej Brytanii, krajów Beneluksu i Niemiec. Śmiało można stwierdzić, że kosmetyki produkowane w MPS International znajdują się w łazienkach większości z nas. Wanda Stypułkowska była przewodniczącą Rady Nadzorczej Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, a od 2017 roku pełni funkcję prezesa tej organizacji (obecnie drugą kadencję). W 2019 roku została powołana w skład Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, gdzie jest jednym z dwojga reprezentantów polskiej branży kosmetycznej. MPS International jest firmą zrzeszoną m.in. w Północnej Izbie Gospodarczej. Chętnie wspiera działalność organizacji charytatywnych, głównie koszalińskiej Fundacji „Zdążyć z Miłością”, pomagającej samotnym matkom, oraz ogólnopolskiej „Piękniejsze Życie”, mającej pod opieką panie chorujące na raka. Jest też miłośniczką sztuki. Sama chętnie powiększa swoją kolekcję obrazów, ale też przyklasnęła pomysłowi otwarcia przy MPS International galerii. Dzięki temu z pracami polskich artystów każdego dnia obcuje 350 pracowników firmy.

MPS International Sp. z o.o.

MPS International Sp. z o.o. to firma, która powstała w Szwecji w latach 70. XX wieku, głównie koncentrując się na produkcji butelek plastikowych. W 1991 r. przedsiębiorstwo zostało przeniesione i zarejestrowane w Polsce. Od tego czasu rozwija się, realizując usługi w zakresie kontraktowej produkcji kosmetyków, butelek oraz środków czystości. Firma oferuje kompleksową obsługę klientów – od pomysłu do dostarczenia gotowego wyrobu: tworzy nowe receptury, przeprowadza niezbędne testy (posiada własne laboratoria), przygotowuje dokumentację wyrobu, wspiera w zakresie doboru opakowania, uwzględniając również możliwość produkcji opakowania (butelki) w swoim zakładzie, kupuje materiały, produkuje i magazynuje.

Grzegorz Sienkiewicz

Dyrektor Zarządzający i Współwłaściciel firmy 4 Szpaki. Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnik wielu kursów i szkoleń rozwijających umiejętności menadżerskie, biznesowe i społeczne (m.in. ICAN Institute). Ponad 17-letnie doświadczenie w zarządzaniu firmami, doradztwie spółkom w zakresie zarządzania, handlu i marketingu. Uczestnik wielu projektów usprawniających procesy produkcyjne, organizacyjne i związane z wdrażaniem nowych systemów w firmach oraz wprowadzaniem innowacyjnych produktów na rynek. Odpowiedzialny za aplikowanie, realizację i rozliczanie ponad 15 projektów inwestycyjnych, badawczych i szkoleniowych realizowanych w ramach dotacji z funduszy UE regionalnych i krajowych. Prywatnie pasjonat kultury hiszpańskiej oraz zapalony amator tenisa 😛

Mydlarnia Cztery Szpaki

Mydlarnia Cztery Szpaki to producent kosmetyków naturalnych, a zarazem rodzinna firma, w której głównym celem jest tworzenie prostych, funkcjonalnych produktów do pielęgnacji opartych na naturalnych surowcach. Eksperci z mydlarni doskonale wiedzą, że kosmetyki mogą działać świetnie bez dodatku niezdrowej chemii, dlatego nie ma i nie będzie jej w produkowanych kosmetykach. Mimo że rośniemy i rozwijamy się coraz prężniej, a Szpaków na pokładzie jest już znacznie więcej niż tylko cztery - ta zasada wciąż pozostaje nadrzędna. W ofercie mydlarni znajdują się m.in. naturalne mydła (spośród których warto wyróżnić np. mydło dziegciowe lub mydło węglowe), szampon do włosów w kostce, naturalne serum do włosów w trzech rodzajach, wygładzające naturalne serum do twarzy, dezodoranty w kremie; naturalne olejki do ciała, naturalne masła do ciała (w tym niezrównane masło shea) i naturalne peelingi, kule kąpielowe czy naturalne hydrolaty. Do ich produkcji używane są nierafinowane, zimnotłoczone oleje roślinne, naturalne olejki eteryczne, ekstrakty, glinki, zioła czy maceraty najwyższej jakości. Dzięki temu naturalne kosmetyki [Mydlarni Cztery Szpaki] pielęgnują skórę; działają ujędrniająco, zmiękczająco i odżywczo. Z kolei naturalne kosmetyki do włosów (w tym kultowy szampon w kostce) sprawiają, że z dnia na dzień stają się one mocniejsze, gęstsze, błyszczące i nabierają ekstra objętości.

Małgorzata Wodecka

Technolog kosmetyków i produktów chemii gospodarczej oraz właściciel Pracowni Kosmetyków. Wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu formulacji kosmetycznych (tradycyjnych, naturalnych, certyfikowanych, wegańskich). Współpraca w firmami kosmetycznymi oparta na opracowaniu receptur produktów kosmetycznych zgodnie z wymogami prawa UE, przygotowaniem PIF-u oraz koordynowaniem badań, które wynikają z prawodawstwa kosmetycznego. Od 2011r. prowadzenie modułów laboratoryjnych z zakresu surowców kosmetycznych, receptury kosmetycznej, chemii i technologii kosmetyków pielęgnacyjnych i ochronnych. Z pasji do tworzenia kosmetyków w 2022r. założenie firmy: Pracownia Kosmetyków.

Pracownia Kosmetyków

Pracownia Kosmetyków miejsce gdzie można zakupić nie tylko surowce do tworzenia kosmetyków, ale również otrzymać sprawdzone i skuteczne receptury przygotowane przez profesjonalistów. Dużą wagę przywiązujemy do surowców. Pozyskujemy je tylko od sprawdzonych i zaufanych Dostawców. W naszym sklepie znajdują się surowce naturalne, wegańskie oraz tradycyjne. Każdy składnik ma pełną dokumentację. Kierujemy się nie tylko pasją, ale przede wszystkim wiedzą i doświadczeniem. Wiemy, jak połączyć ze sobą surowce w jedną całość – recepturę – tak, by była dopasowana do potrzeb każdej cery oraz jak stworzyć z nich naprawdę wyjątkowy produkt odpowiadający potrzebom Odbiorcy. W Pracowni Kosmetyków można zamówić surowce i wykonać niepowtarzalny „swój” kosmetyk. Prowadzimy warsztaty, w trakcie których uczymy jak wykonać kosmetyki. Produkty kosmetyczne są wykonywane pod okiem technologów. Podczas warsztatów dzielimy się wiedzą, doradzamy w kwestii doboru aktywnych surowców. Zapewniamy sprzęt laboratoryjny, akcesoria, surowce potrzebne do wykonania kosmetyku oraz opakowania na produkty kosmetyczne. Tworzymy innowacyjne receptury na zlecenie. Modyfikujemy także obecne receptury, zgodnie z obowiązującymi trendami. Zajmujemy się opracowywaniem dokumentacji produkcyjnej do produktów. Konsultujemy rodzaj badań laboratoryjnych w oparciu o skład recepturalny. Współpracujemy z Safety Assessorem, który wykona Raport Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku. W efekcie końcowym otrzymujecie Państwo bezpieczny produkt, zgodny z obecnym prawem.

Maciej Siekierski

Współzałożyciel i prezes firmy Provital Polska, z wykształcenia chemik i kosmetolog z 25-letnim doświadczeniem w branży surowców kosmetycznych. Prelegent szkoleń z zakresu certyfikacji i standardów dla kosmetyków naturalnych i ekologicznych. Ekspert w dziedzinie naturalnych substancji aktywnych, uczestniczący w pracach koncepcyjnych nad rozwojem nowych surowców pochodzenia roślinnego.

Provital Polska sp. z o. o.

Provital Polska sp. z o. o. jest wiodącym dostawcą naturalnych substancji aktywnych na rynkach siedmiu krajów Europy Środkowo-Wschodniej i oddziałem dystrybucyjnym hiszpańskiej firmy Provital S.A., która od ponad 40 lat specjalizuje się w rozwoju i produkcji surowców kosmetycznych pochodzenia roślinnego. Słynące z wysokiej jakości oraz innowacyjności składniki aktywne Provital łączą najnowsze osiągnięcia naukowe i nowoczesne technologie z bogactwem natury i szacunkiem dla przyrody.

dr inż. Jolanta Janiszewska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego Lider Grupy Badawczej Farmacji, Chemii Kosmetycznej i Biotechnologii Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, kierunku Technologia Chemiczna. Stopień doktora uzyskała, broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską, dotyczącą syntezy nowych substancji o działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Doświadczenie zawodowe: Współautorka 38 publikacji naukowych oraz 11 patentów i zgłoszeń patentowych. Wyróżniona 18 nagrodami krajowymi i zagranicznymi, 4 nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrodą Specjalną Prezesa Urzędu Patentowego RP, Nagrodą im. dr L. Rajchmana I stopnia przyznaną przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego oraz Medalem Honorowym Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusza Sendzimira. Realizuje projekty dotyczące substancji biologicznie czynnych, profilowania aktywności biologicznej procesami biotechnologicznymi, izolowania składników o aktywności kosmetycznej i farmaceutycznej. Skutecznie łączy wyniki badań naukowych z praktyką przemysłową. Uczestniczy w opracowywaniu strategii rozwoju nowych produktów dla sektora life science. W okresie ostatnich 6 lat kierownik 21 projektów z dofinansowaniem unijnym oraz 26 komercyjnych umów z przemysłem. Współautorka 78 skomercjalizowanych produktów chemii gospodarczej, kosmetyków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Z ramienia Ł-IChP aktywnie uczestniczy w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, opiniuje projekty Norm Polskich i Międzynarodowych oraz inne dokumenty Normalizacyjne.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego to instytut badawczy o 100-letniej tradycji, spadkobierca Spółki METAN i Chemicznego Instytutu Badawczego, utworzonych w 1916 r. we Lwowie z inicjatywy profesora Ignacego Mościckiego. W 2020 r. do Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej zostały włączone należące do Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytut Farmaceutyczny oraz Instytut Biotechnologii i Antybiotyków. Połączenie Instytutów wzmocniło kompetencje farmaceutyczno-chemiczne Łukasiewicza, umożliwiając realizację interdyscyplinarnych projektów rozwojowych, strategicznych dla polskiej gospodarki. Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej to wiodący instytut badawczy w Polsce w obszarze badań stosowanych i rozwojowych z zakresu chemii, technologii chemicznej oraz farmacji i biotechnologii. Dorobek instytutu obejmuje ponad 2000 patentów, setki oryginalnych opracowań technologicznych i aparaturowych zastosowanych na skalę przemysłową w kraju i za granicą.

dr hab. Iwona Szwach

Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia". Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Ukończyła wiele szkoleń i kursów w zakresie zarządzania procesowego i systemów zarządzania jakością. Doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania działalnością badawczą i naukową oraz w zarządzaniu zdobywała w instytucie, przechodząc kolejne szczeble kariery od kierownika: zespołu badawczego, laboratorium akredytowanego, zakładu analitycznego, zastępcy dyrektora ds. badawczych a następnie naukowych. W latach 2011 – 2019 była członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Członkiem Zespołu Specjalistycznego ds. Oceny Wniosków o finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą oraz inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych. Była członkiem Rad Naukowych: ICSO „Blachownia” i Instytutu Włókiennictwa. Aktualnie jest v-ce przewodniczącą Rady Naukowej Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Członkiem Europejskiego Komitetu ds. Normalizacji CEN/TC19/WG33, ekspertem NOT. Jest współautorem 27 publikacji, 51 referatów, 6 wdrożeń i 69 sprawozdań.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" (Łukasiewicz - ICSO "Blachownia") jest jednostką badawczą sektora chemii organicznej. Od 1952r. Instytut jest sprawdzonym partnerem krajowych i zagranicznych kontrahentów w zakresie opracowywania, wdrażania i doskonalenia technologii chemicznych, produkcji oraz sprzedaży produktów branżowych. Prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych. Wdraża wyniki badań do praktyki przemysłowej oraz wykonuje badania i analizy chemiczne. Potwierdzeniem kompetencji Instytutu są liczne publikacje, patenty i wdrożenia, a także posiadany Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej nr 29/2021/DPL. Osiągnięcia Instytutu obejmują: 895 technologii wdrożonych do przemysłu, 1741 uzyskanych patentów, w tym 59 za granicą, 2178 prac opublikowanych w kraju i za granicą, 1877 zaprezentowanych referatów, komunikatów i posterów, 14 zawartych kontraktów na sprzedaż technologii za granicę. Instytut dysponuje nowoczesną aparaturą pomiarowo-badawczą, co pozwala kompleksowo świadczyć usługi: badawcze, analityczne, doradcze i projektowe oraz wykonywać usługi z zakresu informacji naukowo-technicznej. Łukasiewicz - ICSO „Blachownia" współpracuje z organizacjami krajowymi i zagranicznymi. Współdziała w konsorcjach naukowo-przemysłowych, w sieciach naukowych i platformach technologicznych.

dr Katarzyna Tyśkiewicz

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Kierownik Grupy Badawczej Ekstrakcja Nadkrytyczna, Absolwentka Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunku Chemia Środków Bioaktywnych i Kosmetycznych. Realizowała pracę doktorską na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w naukach farmaceutycznych w obszarze separacji związków biologicznie aktywnych. Autor i współautor wielu artykułów naukowych oraz wystąpień na konferencjach naukowych, a także zgłoszeń patentowych. Odbywała staże naukowe w Niemczech oraz Belgii. Jest przedstawicielem Instytutu w Grupie Badawczej Zdrowie w Sieci Badawczej Łukasiewicz. Realizuje projekty badawcze krajowe i zagraniczne bazujące na ekstraktach roślinnych pozyskiwanych ditlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym w zakresie opracowywania nowych lub/i modyfikacji obecnych technologii żywności, kosmetyków oraz suplementów diety we współpracy z parterami biznesowymi.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych (Łukasiewicz – INS)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych (Łukasiewicz – INS) jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz, która jest trzecią co do wielkości Siecią Badawczą w Europie. Łukasiewicz – INS jest jednym z wiodących polskich instytutów badawczych o bogatym doświadczeniu w dziedzinie ekstrakcji płynami w stanie nadkrytycznym. Łukasiewicz – INS prowadzi m. in. prace B+R w zakresie nauk chemicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień inżynierii chemicznej. Zakres działalności Łukasiewicz – INS dotyczy bezpośrednio badań naukowych w obszarze ekstrakcji nadkrytycznej, nawozów, materiałów biodegradowalnych, katalizatorów oraz technologii azotowych. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych to największy i najstarszy ośrodek w Polsce w obszarze ekstrakcji surowców roślinnych nadkrytycznym ditlenkiem węgla w skali przemysłowej.

Aleksander Zuchowski

Od 11 lat związany z branżą farmaceutyczną, a od 6 lat prowadzi własną firmę time4Progress. Manager projektów, Redaktor naczelny czasopism branżowych: LIFE SCIENCE i Czas na Farmację. Przez 4 lata realizował własne prace badawcze oraz zajęcia dydaktyczne. W latach 2013-2015 Broker Innowacji w wyniku postępowania konkursowego MNiSW zakończonego 2. pozycją w kraju. Ukończył biotechnologię, zarządzanie i inżynierię produkcji, studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie uczelnią, farmacja przemysłowa, badania kliniczne produktów leczniczych. Działa projektowo i jest nastawiony na ciągły rozwój.

Time4Progress

Agencja B+R poszerza zasięg produktów i usług dla branż Bio&Pharma&Med poprzez dobrej jakości content marketing, realizuje projekty B+R, inwestycyjne, startupowe (przygotowanie wniosku, realizacjaprojektu), analizuje rynek tworzy hub kooperacji. Firma dysponuje własnymi czasopismami realizowanymi w partnerstwie ze znaczącymi firmami. LIFE SCIENCE - społeczność ok. 6000 odbiorców: m. in. technolodzy, managerowie projektów, członkowie zarządów i właściciele, Czas na Farmację -- innowacyjne produkty, potencjał farmaceutów i lekarzy (ok. 15 000 odbiorców).

Działalność Rady Pracodawców przy kierunku Chemia ogólna:

  • ROK 2024

RAPORT Z OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH INŻYNIERSKICH NA KIERUNKU CHEMIA OGÓLNA PROWADZONEGO W WYŻSZEJ SZKOLE INŻYNIERII I ZDROWIA W WARSZAWIE.

Raport znajduje się w zakładce RAPORT 2024 (raport w załączniku).

RADA PRACODAWCÓW DLA KIERUNKU:
CHEMIA OGÓLNA

Przewodnicząca Rady Pracodawców:

dr inż. Ewa Śmigiera

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie. Absolwentka Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, studiów MBA Finance & Technology Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Projektami i Pracami Rozwojowymi w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Doktor nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna. Z Łukasiewicz-IChP związana od 25 lat przechodząc różne ścieżki kariery od badawczej, poprzez naukową do menadżerskiej. Członek Rady Nadzorczej w Silikony Polskie sp. z o.o. oraz Przedstawiciel MEiN w Radzie Naukowej Instytutu Technologii Paliw i Energii (dawniej IChPW) w Zabrzu. W latach 2015-2016 Prezes Zarządu w ChemSpin sp. z o.o. spółce utworzonej przez Instytut do komercjalizacji wyników badań powstałych w Instytucie. Interesuje się ponadto zagadnieniami związanymi z transformacją cyfrową, digitalizacją i Przemysłem 4.0, również w aspekcie pozyskania/rozwoju niezbędnych kompetencji zarówno obecnych jak i przyszłych pracowników.

Instytut_Chemii_Przemysłowej_dop_pelna

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

to instytut badawczy o ponad 100-letniej tradycji oferujący nowe technologie i produkty a także optymalizację procesów, m.in. z zakresu chemii, technologii i inżynierii chemicznej, technologii polimerów, biomateriałów, elektrochemii a także farmacji, biotechnologii, dermokosmetyków, wyrobów medycznych i chemii gospodarczej: https://ichp.lukasiewicz.gov.pl/

Tomasz Dawidek

Wieloletni przedstawiciel spółki Alchem Grupa czołowej firm w branży zaopatrzenia laboratoriów w Polsce. W swojej codziennej pracy ściśle współpracuje z przedstawicielami firm i laboratoriów zajmujących się wytwarzaniem m.in. produktów beauty – kosmetyków, którym dostarcza sprzęt i odczynniki chemiczne niezbędne do ich produkcji. Ukończył Wyższą Szkołę Menadżerską w Warszawie i od 15 lat związany jest z branżą laboratoryjną.

Alchem Grupa Sp. z o.o.

Alchem Grupa Sp. z o.o. jest obecna na rynku od 2001 r. Firma posiada 8 oddziałów na terenie Polski oraz przedstawiciela w Wilnie odpowiedzialnego za Litwę, Łotwę i Estonię. Działalność Alchem Grupa cechuje najwyższa jakość oferowanych produktów i usług. Oferta firmy opiera się na fachowym doradztwie i kompleksowym wyposażeniu całego laboratorium od mebli i sprzętu laboratoryjnego, przez materiały zużywalne i odczynniki chemiczne aż do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego urządzeń. Współpracujemy z ponad 400 dostawcami, a portfolio produktów obejmuje ponad 20 000 pozycji. Naszymi klientami są placówki naukowe, państwowe instytucje nadzoru, laboratoria przedsiębiorstw komunalnych, laboratoria przemysłowe i medyczne.

Magdalena Sikorska

CEO AR-POL, przedsiębiorczyni, coach, mentor, trener. Od 2002 roku prowadzi firmę AR-POL zajmującą się dystrybucją kompozycji zapachowych, aromatów spożywczych, surowców kosmetycznych i barwników do włosów. Karierę rozpoczynała pracując na stanowisku dyrektora do spraw sprzedaży na rynki Europy Centralno-Wschodniej dla jednego z producentów kompozycji zapachowych z siedzibą na Lazurowym Wybrzeżu. Kompetencje związane z surowcami kosmetycznymi i produktami zapachowymi uzupełniła podczas studiów podyplomowych na Politechnice Łódzkiej z zakresu technologii kosmetyków. Ukończyła Podyplomowe Studia Coachingu i Mentoring na SWPS oraz Akademię Trenera i program Master Business Training u Kamili Rowińskiej. Regularnie szkoli się u swoich dostawców za granicą oraz uczestniczy w targach międzynarodowych podnosząc swoje kompetencje. W swojej codziennej pracy, z wielką przyjemnością, dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami zarówno ze swoimi współpracownikami jak i klientami. Wraz ze swoim zespołem pomaga klientom dobrać odpowiedni składnik do receptury tak, aby preparat pachniał, działał i smakował znakomicie.

ar-pol_logo_black logo 2

AR-POL Sp. J.

AR-POL Sp. J. to dystrybutor zajmujący się sprzedażą produktów z 4 różnych kategorii: kompozycje zapachowe, aromaty spożywcze, surowce kosmetyczne, oraz olejki eteryczne Rodzinne przedsiębiorstwo ludzi działających z pasją i nastawieniem na satysfakcję z wspólnie realizowanych celów.

Ewelina Płońska-Stepulak

Właścicielka wydawnictwa EPS Media, redaktor naczelna tytułu „Chemia i Biznes. Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej”. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej na kierunku Technologia Chemiczna. Ukończyła podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim - Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, specjalizacja prasowa. Z sektorem mediów związana od 2006 roku.

EPS Media

EPS Media - to wydawnictwo branżowe, działające na polskim rynku od 2009 roku. Portfolio wydawnicze obejmuje: dwa tytuły branżowe „Chemia i Biznes” oraz „Chemia i Biznes. Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej”, portal www.chemiaibiznes.com.pl oraz organizację konferencji branżowych (m.in. Międzynarodowej Konferencji Przemysłu Chemii Gospodarczej, czy Konferencję Przemysłu Chemii Budowlanej). „Chemia i Biznes” to dwumiesięcznik biznesowo-gospodarczy, stworzony z myślą o firmach poszukujących rzetelnej, aktualnej i profesjonalnie przygotowanej informacji na temat rynku chemicznego i sektorów powiązanych. "Chemia i Biznes. Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej" to kwartalnik biznesowo-informacyjny z zakresu przemysłu kosmetycznego i środków czystości. Poprzez czasopisma czytelnicy są informowani o sytuacji na rynku chemicznym, chemii gospodarczej i kosmetycznym: trendach, tendencjach, perspektywach. Czytelnikami są poszukujący dostawców lub odbiorców usług i produktów, pracownicy firm produkcyjnych, dystrybucyjnych i usługowych, w tym kadra zarządzająca, pracownicy działów marketingu i sprzedaży, działów R&D oraz wszyscy zainteresowani przekrojowymi wiadomościami z rynku. Na portalu www.chemiaibiznes.com.pl prezentowane są najważniejsze wiadomości dotyczące polskiego i światowego przemysłu chemicznego oraz branż powiązanych. Przedstawiane są najnowsze trendy wpływające na kształt branży chemicznej, zmiany w legislacji krajowej i europejskiej oraz informacje związane z aktywnością polskich i zagranicznych firm tworzących rynek. Dotyczą one m.in. realizacji planów inwestycyjnych, nowości produktowych, konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz perspektyw ich dalszego rozwoju, zmieniających się cen surowców, a także wpływu branży chemicznej na kształt całej gospodarki oraz wpływów rozmaitych czynników na stan branży.

dr inż. Monika Partyka

MBA Chemik, analityk, praktyk z obszaru badań i analiz laboratoryjnych. Specjalistka z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, suplementów diety, kosmetyków, produktów zielarskich oraz farmaceutyków i bezpieczeństwa tych produktów; z praktycznym doświadczeniem w opracowywaniu nowych metodyk badawczych, ich wdrażaniu do praktyki laboratoryjnej, zasad walidacji i transferu oraz szacowania niepewności. Na co dzień porusza się po laboratorium stykając się zarówno z nowoczesnymi technikami chromatograficznymi, spektrometrycznymi i spektrofotometrycznymi, jak i klasycznymi rozwiązaniami, wykorzystując posiadane narzędzia do założonych zadań, nie ustając w odpowiadaniu na pytania i rozwiązywaniu problemów. W pracy zawodowej skuteczna pasjonatka wykorzystania systemów jakości jako faktycznego narzędzia zarządzania, zwinnie poruszająca się po meandrach wymagań akredytacyjnych (krajowych i międzynarodowych). Codziennie podkreśla, że w laboratorium konieczna jest determinacja w dążeniu do celu, innowacyjność, kreatywność i krytyczne myślenie oraz ciągłe podnoszenie kompetencji. W międzynarodowym laboratorium i2 Analytical Limited, pracuje w oddziale w Rudzie Śląskiej na stanowisku Dyrektora ds. Wdrożeń i Rozwoju (R&D Director).

i2 Analytical Ltd. Sp. z o.o.

i2 Analytical Ltd. Sp. z o.o. - Oddział w Polsce jest niezależnym laboratorium badawczym, oferującym szeroki zakres fizyko-chemicznych badań środowiska (wody, grunty, powietrze), artykułów rolno-spożywczych i codziennego użytku, w tym również suplementów diety oraz żywności wzbogaconej i kosmetyków, a także szerokiego zakresu analiz geotechnicznych oraz obecności i zawartości azbestu. Badania wykonywane są przy użyciu zarówno klasycznych, jak i najnowocześniejszych technik laboratoryjnych, oparte o wytyczne norm branżowych, zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Laboratorium w Rudzie Śląskiej wyposażone jest w szereg nowoczesnych, w większości zautomatyzowanych, urządzeń analitycznych, będąc największym laboratorium analitycznym w województwie śląskim. Kompetencje Zespołu i jakość wykonywanych analiz potwierdzone są certyfikatem akredytacji, wydanym przez UKAS (United Kingdom Accreditation Service), będącym odpowiednikiem Polskiego Centrum Akredytacji, a interdyscyplinarność i zaangażowanie Zespołu Analityków umożliwia wykonanie najtrudniejszych analiz w oczekiwanym przez Klienta terminie.

Piotr Pałucki

Pasjonaci ekstrakcji nadkrytycznym dwutlenkiem węgla (dalej scCO2). Założyciele spółki Instytut Urządzeń Ekstrakcyjnych, która w 2019 r. powołała do życia Centrum Badawczo-Rozwojowe Supercritical Fluid Extraction (CBRSFE), a w 2022 markę ExtractHome.

Michał Kluczek

Pasjonaci ekstrakcji nadkrytycznym dwutlenkiem węgla (dalej scCO2). Założyciele spółki Instytut Urządzeń Ekstrakcyjnych, która w 2019 r. powołała do życia Centrum Badawczo-Rozwojowe Supercritical Fluid Extraction (CBRSFE), a w 2022 markę ExtractHome.

Zakres działalności: przetwórstwo surowców roślinnych w oparciu o scCO2 i inne techniki ekstrakcji, projekty badawcze w zakresie opracowań nowych, innowacyjnych produktów oraz technologii je realizujących, optymalizacja ekstrakcji oraz techniki separacji, produkcja żywności funkcjonalnej i suplementów diety, produkcja surowców kosmetycznych, zatężanie i izolacja związków/substancji czynnych.

Michał Dąbrowski

Absolwent Akademii Podlaskiej w Siedlcach na kierunku Zootechnika oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności. Od 2018 roku zajmuje się badaniami żywności i pasz. Początkowo w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej, gdzie był odpowiedzialny za oznaczanie zawartości substancji niedozwolonych oraz niektórych witamin techniką chromatografii cieczowej. W 2020 roku rozpoczął współpracę z firmą SGS. Nabyte wcześniej umiejętności skutecznie wykorzystuje do opracowywania oraz wdrażania nowych metod analitycznych. Od początku 2022 roku w SGS pełni funkcję specjalisty do spraw sprzedaży.

SGS

SGS jest światowym liderem w dziedzinie kontroli, weryfikacji, testowania i certyfikacji. Jest uznawana za światowy wzorzec w dziedzinie jakości i rzetelności. Prowadzi sieć ponad 2650 oddziałów i laboratoriów na całym świecie, które zatrudniają przeszło 97 000 pracowników. Główne usługi można podzielić na cztery kategorie: Inspekcja: kompleksowy zakres najwyższej jakości usług kontroli i weryfikacji, takich jak kontrola stanu i wagi towarów podczas przeładunku, pomaga nadzorować ilość i jakość, a także sprostać wymaganiom wszelkich istotnych przepisów prawnych obowiazujących na rozmaitych rynkach i w różnych regionach; Testowanie: międzynarodowa sieć placówek badawczych, obsługiwana przez wykwalifikowany i doświadczony personel, pomaga ograniczyć ryzyko, skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek oraz przeprowadzić kontrolę jakości, bezpieczeństwa i wydajności produktu w świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz standardów bezpieczeństwa i higieny. Certyfikacja: certyfikacja pozwala wykazać, że oferowane przez klienta produkty, procesy, systemy lub usługi spełniają krajowe i międzynarodowe normy, przepisy oraz standardy określone przez klienta; Weryfikacja: zapewniamy, że produkty i usługi spełniają globalne standardy i lokalne przepisy. Globalna obecność, połączona ze znajomością warunków lokalnych, niezrównanym doświadczeniem i fachową wiedzą, w każdej praktycznie dziedzinie, pozwala firmie SGS objąć cały łańcuch dostaw, od surowców po ostateczną konsumpcję.

dr hab. Iwona Szwach

Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia". Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Ukończyła wiele szkoleń i kursów w zakresie zarządzania procesowego i systemów zarządzania jakością. Doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania działalnością badawczą i naukową oraz w zarządzaniu zdobywała w instytucie, przechodząc kolejne szczeble kariery od kierownika: zespołu badawczego, laboratorium akredytowanego, zakładu analitycznego, zastępcy dyrektora ds. badawczych a następnie naukowych. W latach 2011 – 2019 była członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Członkiem Zespołu Specjalistycznego ds. Oceny Wniosków o finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą oraz inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych. Była członkiem Rad Naukowych: ICSO „Blachownia” i Instytutu Włókiennictwa. Aktualnie jest v-ce przewodniczącą Rady Naukowej Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Członkiem Europejskiego Komitetu ds. Normalizacji CEN/TC19/WG33, ekspertem NOT. Jest współautorem 27 publikacji, 51 referatów, 6 wdrożeń i 69 sprawozdań.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" (Łukasiewicz - ICSO "Blachownia") jest jednostką badawczą sektora chemii organicznej. Od 1952r. Instytut jest sprawdzonym partnerem krajowych i zagranicznych kontrahentów w zakresie opracowywania, wdrażania i doskonalenia technologii chemicznych, produkcji oraz sprzedaży produktów branżowych. Prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych. Wdraża wyniki badań do praktyki przemysłowej oraz wykonuje badania i analizy chemiczne. Potwierdzeniem kompetencji Instytutu są liczne publikacje, patenty i wdrożenia, a także posiadany Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej nr 29/2021/DPL. Osiągnięcia Instytutu obejmują: 895 technologii wdrożonych do przemysłu, 1741 uzyskanych patentów, w tym 59 za granicą, 2178 prac opublikowanych w kraju i za granicą, 1877 zaprezentowanych referatów, komunikatów i posterów, 14 zawartych kontraktów na sprzedaż technologii za granicę. Instytut dysponuje nowoczesną aparaturą pomiarowo-badawczą, co pozwala kompleksowo świadczyć usługi: badawcze, analityczne, doradcze i projektowe oraz wykonywać usługi z zakresu informacji naukowo-technicznej. Łukasiewicz - ICSO „Blachownia" współpracuje z organizacjami krajowymi i zagranicznymi. Współdziała w konsorcjach naukowo-przemysłowych, w sieciach naukowych i platformach technologicznych.

Działalność Rady Pracodawców przy kierunku Dietetyka:

  • ROK 2023

RAPORT Z OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA NA KIERUNKU DIETETYKA PROWADZONYCH W WYŻSZEJ SZKOLE INŻYNIERII I ZDROWIA W WARSZAWIE.

Raport znajduje się w zakładce RAPORT 2023 (raport w załączniku).

RADA PRACODAWCÓW DLA KIERUNKU:
DIETETYKA

Przewodnicząca Rady Pracodawców:

mgr Magdalena Kartasińska - Kwaśnik

absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Specjalistka w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Edukator żywieniowy: prowadzę i organizuję szkolenia, wykłady i warsztaty z zakresu dietetyki, zdrowego żywienia i zdrowia dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Na łamach bloga edukuję w tematyce zdrowotnej i lifestylowej, pokazując zdrowe podejście do żywienia oraz dietetykę kliniczną zgodną z aktualną wiedzą naukową. Ekspert medialny: udzielam wywiadów radiowych, telewizyjnych i prasowych z zakresu dietetyki, zdrowego żywienia, benefitów pracowniczych, wellbeingu dla firm, zdrowia pracownika, zdrowia i lifestylu. Jestem autorką wielu publikacji z tych dziedzin, mam szerokie doświadczenie w copywritingu. Z mojego doświadczenia eksperckiego korzystają: Pytanie na Śniadanie, TVP Warszawski Dzień, TVP3 Warszawa, WomensHealth, Radiowa Czwórka, Radiowa Jedynka, Radiowa Trójka, Antyradio, Meloradio, Radio Rzeszów, Radio Olsztyn, Forbes, Rzeczpospolita, Radio Kampus,Pacjenci.pl, Publikacje biznesowe: PulsBiznesu, Personel+, Persolnel i Zarządzanie, Focus on businsess, I wiele innych... 🙂

logo

W mediach społecznościowych stara się pokazywać zdrowe podejście do jedzenia - @kartasindkadiet oraz na blogu kartasinskadiet.pl Autorka publikacji naukowych: "Rekomendowanie kakao i czekolady jako produktów pozytywnie wpływających na psychikę człowieka a niepożądane skutki ich nadmiernego spożycia" na łamach monografii Psychodietetics – the relationship between brain and nutrition "Realizacja modelu diety śródziemnomorskiej w warunkach polskich. Kardioprotekcyjne działanie tego modelu żywieniowego" na łamach Nowe Trendy w dietetyce "Dieta w laktacji" na łamach Farmakoekonomika Szpitalna Poradnictwo indywidualne: pracuję z pacjentami zdrowymi i chorymi wykorzystując swoje doświadczenie kliniczne. Tworzę plany żywieniowe i diety redukujące oraz specjalistyczne.

Koordynator studiów na kierunku dietetyka studiów I. i II. stopnia:

mgr inż. Mateusz Gemba

Koordynator studiów na kierunku dietetyka (studiów I-wszego i II-giego stopnia) oraz wykładowca akademicki zajęć teoretycznych i praktycznych w WSIiZ w Warszawie, doktorant w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie, i absolwent Wydziału Żywienia Człowieka SGGW w Warszawie. Specjalista żywienia człowieka i oceny żywności, auditor wewnętrzny systemu HACCP z uwzględnieniem BRC v.7 i IFS v.6 oraz ISO 22000. Autor licznych publikacji naukowych, uczestnik projektów oraz konferencji. Główne obszary zainteresowań naukowych: nutrigenomika, mikrobiologia żywności, rozwój biofilmu bakteryjnego, wpływ bioaktywnych składników żywności na organizm człowieka, dietoterapia wybranych schorzeń.

Patryk Lipowski

Dyplomowany Dietetyk w Warszawie, absolwent Wydziału Żywienia Człowieka SGGW w Warszawie. Posiada szeroką wiedzę w zakresie dietetyki. Stale poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych. Sympatyczna i konkretna osoba. Zawsze chętnie służy pomocą. W swojej pracy skupia ogromną uwagę na prawidłowym przygotowaniu planu żywieniowego dla swoich pacjentów dostosowanego do potrzeb, analizując dokładnie wszystkie szczegóły, związane z obecnym stanem ich odżywienia, problemami zdrowotnymi, a także wynikami badań laboratoryjnych. Zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym promuje zdrowy styl życia. Współpracuje z pacjentami nad zdrowym odżywianiem, zmianą nawyków żywieniowych oraz zwiększa świadomość żywieniową. Specjalizuję się w leczeniu dietetycznym nadwagi, otyłości, cukrzycy, insulinooporności, chorób tarczycy, chorób sercowo-naczyniowych, chorób nerek, chorób autoimmunologicznymi oraz różnego rodzaju chorób układu pokarmowego. Zajmuję się również poradnictwem żywieniowym kobiet w ciąży, karmiących, żywieniem dzieci i młodzieży. Często pomaga osobom po wcześniejszych nieudanych próbach odchudzania. Sumiennie wykonuje swoją pracę. Pacjenci mogą liczyć na indywidualne podejście oraz skuteczną pomoc w trakcie trwania terapii.

Poradnia Dobry Dietetyk

Poradnia Dobry Dietetyk ℠ Patryk Lipowskiw świadczy usługi z zakresu poradnictwa dietetycznego dla osób zdrowych oraz z różnymi schorzeniami. W ofercie znajdziesz takie usługi, jak: dieta w terapii nadwagi i otyłości, chorób tarczycy, chorób przewodu pokarmowego, chorób nerek, chorób metabolicznych, insulinooporności, PCOS oraz dieta dla kobiet ciężarnych i dzieci. Każdy pacjent w mojej poradni może liczyć na profesjonalną pomoc i poradę oraz na indywidualne podejście.

Adam Grdeń

Ukończył dietetykę na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Aktywnie zajmuje się działalnością dietetyczną prowadząc pacjentów wymagających stosowania indywidualnej diety. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę podczas konferencji naukowych oraz szkoleń dietetycznych. Autor oraz współautor artykułów naukowych i popularnonaukowych publikowanych w renomowanych czasopismach. Aktywny sportowiec i trener Karate Kyokushin. W szczególnym stopniu interesuje go dietetyka sportowa. Interesuje się również działalnością naukową oraz kuchnią japońską. Propagator zdrowego stylu życia opartego na rozsądku i badaniach naukowych. Zdobywca I miejsca w Turnieju Wiedzy Dietetycznej "Nutriada 2019" organizowanego corocznie przez CM UJ w Krakowie. Właściciel firmy szkoleniowej EduNutrica.pl zajmującej się organizacją szkoleń dla dietetyków, warsztatów dietetycznych dla osób niezwiązanych z dietetyką oraz konferencji naukowych dla młodych naukowców m.in. cyklu konferencji „Naukowo o Żywieniu”.

EduNutrica.pl

Dyplomowany dietetyk, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, doktorant na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ukończył studia licencjackie i magisterskie na kierunku dietetyka oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu żywienia człowieka.

Największą jego pasją jest żywność, żywienie i sport. W pracy zawodowej głównie zajmuje się dietetyką sportową pomagając zarówno amatorom, jak i profesjonalistom, którzy pragną poprawić swoje wyniki sportowe i zachować przy tym maksimum zdrowia. Posiada uprawnienia instruktora sportu w specjalności Karate Kyokushin, posiadając jednocześnie stopień mistrzowski 2 Dan. Wiceprezes Klubu Sportowego Karate Kyokushin Lublin. Prócz dietetyki sportowej, zajmuje się także zdrowym odchudzaniem i dietoterapią takich schorzeń jak: otyłość, cukrzyca, insulinooporność, zespół metaboliczny, choroby wątroby, choroby tarczycy, choroby sercowo-naczyniowe, choroby układu pokarmowego. Prowadzi firmę szkoleniową EduNutrica.pl, która zajmuje się edukacją żywieniową poprzez szkolenia, warsztaty, akcje edukacyjne m.in. w firmach, szkołach czy klubach seniora. Właściciel Poradni Dietetycznej Na Wagę Zdrowia w Lublinie

Aneta Kiszkowska

Absolwentka Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wielskiego w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagielońskim – Collegium Medicum z Farmacji Przemysłowej, Zioła w terapii i praktyce na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, oraz Zarządzanie Jakością w Przemyśle Spożywczym w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Od 15 lat związana z przemysłem suplementów diety, żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego, zajmując się opracowaniem receptur i technologii nowych produktów w dziale R&D. Aktualnie pracuje na stanowisku Dyrektor ds. Jakości i Rozwoju, Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Jakością w firmie Efferta Pharma Sp. z o.o. Audytor wewnętrzny systemu Zarzadzania Jakością wg. normy ISO22000:2018, BRC. Pasjonatka ziół i ziołolecznictwa, medycyny naturalnej oraz zdrowego stylu życia. Swoją wiedzę stale pogłębia podczas uczestnictwa w licznych konferencjach, szkoleniach związanych ze zdrowiem.

EFFERTA Pharma Sp. z o.o.

EFFERTA Pharma Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się polską firmą z ponad 25-letnią tradycją i doświadczeniem, świadczącą usługi produkcji kontraktowej i private label. Efferta Pharma Sp. z o.o. jest ekspertem w opracowywaniu formulacji oraz produkcji w zakresie: suplementów diety, środków specjalnego przeznaczenia medycznego, słodzików.

Katarzyna Zgieb

Starszy Menedżer ds. Żywienia i Rozwoju Jakości. Od blisko 13 lat odpowiedzialna za rozwój jakości produktów marki własnej w sieci sklepów Biedronka. Od 2016 odpowiada za politykę żywieniową firmy, kreowanie strategii reformulacji, kierunków rozwoju produktów marki własnej oraz działania edukacyjne dla klientów sieci w zakresie właściwego sposobu żywienia i współpracę z jednostkami zewnętrznymi. Szczególnie zaangażowana w promowanie produktów roślinnego pochodzenia , standard sieci w tym zakresie oraz produkty specjalnego przeznaczenia. Absolwentka wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i studiów podyplomowych w zakresie poradnictwa dietetycznego w Instytucie Żywności i Żywienia. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Danone i Compass Group. Prelegent i uczestnik wielu konferencji branżowych.

Jeronimo Martins Polska S.A .

Jeronimo Martins Polska S.A . jest największym prywatnym pracodawcą w Polsce i drugą, co do wielkości polską firmą. Spółka jest partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wartość inwestycji Grupy Jeronimo Martins w Polsce od 1995 r. to ponad 14 mld zł. Zrównoważony rozwój całej Grupy Jeronimo Martins opiera się na pięciu filarach: Promocja zdrowych nawyków żywieniowych Zrównoważony łańcuch dostaw Poszanowanie środowiska naturalnego Wspieranie lokalnych społeczności Bycie godnym zaufania pracodawcą

dr n. rol. Katarzyna Kowalcze

Dietetyk kliniczny od 1990 roku, dydaktyk, wykładowca, adiunkt i nauczyciel akademicki, zawodowo związana z Katedrą Dietetyki i Oceny Żywności Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Absolwentka Wydziału Dietetyki Studium Medycznego w Poznaniu (które ukończyła z wyróżnieniem w 1990 roku), Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w Warszawie, na którym ukończyła studia I° (2004 rok) , II° (2006 rok) i III ° (2012 rok). Podnosząc kwalifikacje ukończyła z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia z zakresu żywienia klinicznego i opieki metabolicznej w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także podyplomowe studia pedagogiczne w Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej w Łodzi.

dr n. o zdr. Marzena Wieczerzak

Główny dietetyk serwisu Kcalmar, Wiceprezes zarządu Hermax sp. z o.o. będącej właścicielem marki Kcalmar.pro, dyrektor Instytutu Edukacji Żywieniowej. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na Wydziale Nauk o Zdrowiu, współtwórczyni programu Kcalmar.pro dla dietetyków, dietetyk i specjalistka ds. zdrowia publicznego. Autorka artykułów naukowych oraz popularnonaukowych w pismach branżowych. Organizatorka szkoleń i konferencji z zakresu żywienia. Jako dietetyk realizowała program profilaktyki i promocji zdrowia „Weź sobie zdrowie do serca”.

Kcalmar.pro

Kcalmar.pro to nowoczesna platforma do układania jadłospisów, która umożliwia dietetykom pracę z dowolnego miejsca na świecie! Program dzięki swojej intuicyjności umożliwia szybkie tworzenie zbilansowanych indywidualnych jadłospisów, które można przekazywać pacjentom poprzez dedykowany panel webowy, nowoczesną aplikację mobilną „Kcalmar Pacjent", w postaci pliku pdf lub w formie estetycznych wydruków. Dzięki funkcji monitorowania najnowszych norm żywieniowych, oznaczania produktów lubianych i nielubianych, oraz alergenów i nietolerancji umożliwia utworzenie diety dopasowanej w maksymalnym stopniu do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dodatkowo platforma oferuje rozbudowany panel wersji akademickiej, która umożliwia studentom naukę układania jadłospisów na profesjonalnym narzędziu. Kcalmar.pro to także rozbudowana platforma szkoleniowa obejmująca liczne certyfikowane szkolenia przygotowane przez największych ekspertów w branży dietetycznej. Program Kcalmar.pro powiązany jest z dedykowaną pacjentom aplikacją mobilną „Kcalmar Pacjent”, dzięki, której podopieczni dietetyków mogą mieć swój jadłospis oraz listę zakupów zawsze pod ręką.

dr n. med. i n. o zdr. Ewa Ehmke vel Emczyńska – Seliga

Dietetyk – absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wieloletni pracownik Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, nauczyciel akademicki oraz konsultant medyczny w klinice Neurosphera – Centrum Neurologii, Padaczki i Psychiatrii w Warszawie. Specjalista w zakresie dietetyki pediatrycznej i wrodzonych wad metabolizmu. W pracy zajmuje się głównie prowadzeniem pacjentów z chorobami rzadkimi i padaczką lekooporną (dieta ketogenna). Autor i współautor wielu punktowanych publikacji naukowych, prelegent na konferencjach, członek zespołów prowadzących badania kliniczne i wykonawca grantów naukowych. Edukator na warsztatach i szkoleniach skierowanych do specjalistów medycznych, ale również pacjentów i ich rodzin, opiekun praktyk i staży studenckich. Członek Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu oraz przewodniczący Sekcji Dietetyki w Grupie Roboczej ds. Diety Ketogennej przy Polskim Towarzystwie Neurologów Dziecięcych.

Neurosphera

Neurosphera – Centrum Neurologii, Padaczki i Psychiatrii w Warszawie, którego misją jest stałe podnoszenie jakości i skuteczności leczenia padaczki. Każdy przypadek jest najważniejszy – i ten prosty, i ten bardziej skomplikowany, niezależnie od stopnia zaawansowania choroby, wieku czy występowania chorób współistniejących. Dlatego indywidualna terapia i spersonalizowana opieka jest dla podmiotu najwyższym standardem w codziennej pracy z pacjentem.

Mariusz Lorenc

Dietetyk kliniczny, psycholog relacji z jedzeniem, psychodietetyk. Trener Personalny z certyfikatem międzynarodowym REPs Polska, a także szkoleniowiec w międzynarodowej Akademii Fitness - Profi Fitness School. Dodatkowo nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i zdobywa wiedzę czytając literaturę medyczną, badania naukowe oraz uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach. Należy do tych szczęśliwych ludzi, którzy ze swojej pasji uczynili życie zawodowe, praca z drugim człowiekiem stanowi zawsze dla niego nowe wyzwanie i wspaniałą przygodę. W swojej codziennej pracy w gabinecie optymalizuje zdrowie i zwiększa efektywność psychofizyczną organizmu poprzez praktyczne stosowanie najnowszych odkryć naukowych z dziedziny neurobiologii, dietetyki, epigenetyki, psychodietetyki, psychologii motywacji i osiągnięć. Ma ponad 11 letnie doświadczenie w pracy z klientami a jego wiedza z zakresu dietetyki połączona z warsztatem psychologa przekłada się na konkretne efekty i zadowolenie klientów. Jest wyznawcą holistycznego podejścia do człowieka, uważa, że żywienie oraz styl życia stanowi fundament naszego zdrowia fizycznego oraz psychicznego.

Lorenc Group Training

Lorenc Group Training - to miejsce, gdzie na pierwszym miejscu w przemianie po jaką zgłasza się podopieczny jest zmiana stylu życia, to holistyczne podejście oznacza, że dietetyka nie jest tylko żołądkiem i jelitami, a redukcja tkanki tłuszczowej to nie tylko deficyt kaloryczny. Dzisiaj już nie jest tajemnicą, że schudnąć można w mgnieniu oka, ale utrzymać efekty do końca życia można tylko poprzez naprawienie relacji z otaczającym nas światem, czyli zrozumieć jakie znaczenie ma sen oraz relaks, jak ważne jest unikanie toksycznych relacji, jak świadomie wybierać dobrej jakości produkty oraz dlaczego kontakt z naturą jest kluczowy dla zdrowia. Mottem naszej misji jest ZMIANA STYLU ŻYCIA ZACZYNA SIĘ OD GŁOWY, POTEM ŻYWIENIE I AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA. Uważam że, aby skutecznie pomóc zmienić nawyki nie tylko żywieniowe nieodzowne w dietoterapii jest wsparcie zarówno psychologa, jak i lekarza medycyny. Podejście, które nami kieruje, to człowiek jako jednostka indywidualna, która potrzebuje indywidualnego podejścia do zaleceń, u nas nie ma sztywnych zaleceń, ani nie uprawiamy szamanizmu, współpraca polega na wiedzy, doświadczeniu oraz SŁUCHANIU podopiecznego co mu najlepiej służy i po jakich działaniach widzi u siebie efekty.

Olga Kruszewska

Z wykształcenia magister dietetyki oraz absolwentka studiów podyplomowych z Nowoczesnej Komunikacji Marketingowej na SWPS. Z zawodu fotograf żywności, content creator, finalistka konkursów fotograficznych oraz autorka dwóch książek kulinarnych, licznych ebooków oraz publikacji w czasopismach. Swoją widzę z zakresu fotografii, świata mediów, monitorowania kampanii i współpracy z mediami wciąż pogłębia w jednej z korporacji na stanowisku specjalisty ds.contentu. Ponadto na co dzień wykonuje sesje kulinarne dla dużych marek żywnościowych takich jak m.in. Miody Huzar, Bakal, Lurpak, Bakoma, Mlekpol. Ambasadorka marki Lurpak na rok 2021. Autorka bloga waniliowachmurka.pl i dedykowanych mu kanałów social- media na których nie tylko publikuje autorskie przepisy z naturalnych i sezonowych składników opatrzone smakowitymi zdjęciami, ale i wiele innych lifestylowch wpisów związanych ze zdrowym stylem życia.

waniliowachmurka.pl

mgr inż Iwona Kibil

Absolwentka Żywienia Człowieka na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie i Dietetyki na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu. Specjalizuje się w dietach roślinnych. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w pracy z pacjentami na różnych rodzajach diet wegetariańskich. Pracuje z osobami zdrowymi, z różnymi schorzeniami, kobietami w ciąży, małymi dziećmi oraz całymi rodzinami. Ukończyła certyfikowany kurs diety low FODMAP na Uniwersytecie Monash. Oprócz pracy z pacjentami zajmuje się edukacją żywieniową. Jest autorką artykułów popularno naukowych, prac w monografiach naukowych oraz czasopismach branżowych. Jest prelegentką wykładów i warsztatów na konferencjach naukowych i branżowych. Jest autorką książek o diecie roślinnej wydawnictwa PZWL. Na co dzień edukuje również w Internecie prowadząc bloga, a także kanały w social mediach i swój podcast.

Wege Centrum

mgr inż. Agnieszka Zakrzewska-Gratys

Psychodietetyk, technolog żywienia człowieka, trener personalny, specjalista SOIT, członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Prowadzi poradnię dietetyczną Zdrowo do celu, warsztaty dla dzieci i dorosłych o zdrowym podejściu do jedzenia i aktywności fizycznej. Absolwentka Technologii Żywności i Żywienia Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wielskiego w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Wyższej Szkoły Bankowej Merito w Gdańsku - Psychodietetyka oraz Menedżer Jakości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dba o nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji. Zdobywa wiedzę czytając literaturę medyczną, badania naukowe oraz uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach naukowych. Spełnia się również jako szkoleniowiec podczas warsztatów dietetycznych dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Współpracuje z Fundacją Pomocy Osobom z Chorobą Alzhaimera, POZ Mój Lekarz oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Zielony Łoś w Sochaczewie. Prowadzi bloga i podcast poświęcone zdrowiu, żywności i samoakceptacji. Przygotowuje się do wydania kursu online Zrównoważone odchudzanie. Współautorka książki "Chcę wwwięcej. Jak zarabiać online na swojej wiedzy".

Poradnia dietetyczna

Poradnia dietetyczna Zdrowo do celu - skupia się głównie na problemie otyłości i dietozależnych dzieci i dorosłych. Prowadzi też konsultacje odnośnie neofobii i wybiórczości żywieniowej. Pacjentów wspiera w dążeniu do zmiany nawyków prozdrowotnych, zaczynając od zmiany myślenia o żywności, jedzeniu i aktywności fizycznej. Dzięki temu pacjenci zyskują wiedzę, jak łączyć zbilansowaną dietę i zdrowy styl życia z codziennością. W ten sposób mogą cieszyć się dobrym samopoczuciem przez długie lata. Promuje zdrowy styl życia z ciałożyczliwym odbiorem siebie samych. Pomaga znaleźć zdrowe relacje z jedzeniem.

Justyna Marszałkowska-Jakubik

– dietetyk, nauczyciel akademicki i bloger w jednym. Właścicielka Centrum Dietetycznego Prolinea. Gość audycji radiowych oraz telewizyjnych programów „śniadaniowych”. Autorka artykułów w czasopismach naukowych (Alergia, Astma, Immunologia czy Family Medicine&Primary Care Review), popularnonaukowych (Farmacja Praktyczna) czy tych całkiem rozrywkowych (Świat Kobiety, Glamour). W swojej pracy wyznaje zasadę, że dieta to styl życia, a nie tylko odchudzanie, dlatego stara się osładzać życie tym co na diecie. Uważa, że ubytek masy ciała powinien być jedynie efektem ubocznym zdrowego i smacznego życia! Inspirują ją ludzie, ich wola zmian oraz szukanie recepty na zdrowe i szczęśliwe życie. Od roku 2006 prowadzi własny gabinet w Warszawie, a w 2015 założyła także bloga www.zdrowonajedzeni.pl Prywatnie także jest pasjonatką zdrowej i różnorodnej kuchni – nocnych wypieków, zamykania przetworów warzywno-owocowych w słoikach, uprawiania własnego jedzenia na działce oraz teatru i jazdy na rowerze! „U mnie zawsze jest i zdrowo i smacznie, bo wychodzę z założenia, że jedzenie ma smakować, sprawiać radość i dawać energię na każdy aktywny dzień!”

Działalność Rady Pracodawców przy kierunku Kosmetologia:

  • ROK 2023

RAPORT Z OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA PROWADZONYCH W WYŻSZEJ SZKOLE INŻYNIERII I ZDROWIA W WARSZAWIE.

Raport znajduje się w zakładce RAPORT 2023 (raport w załączniku).

RADA PRACODAWCÓW DLA KIERUNKU:
KOSMETOLOGIA

Przewodnicząca Rady Pracodawców:

Kalina Ben Sira

Założycielka i prezes Klinik La Perla, które od lat wiodą prym w branży beauty. Z wykształcenia - humanistka, absolwentka licznych kursów międzynarodowych, podyplomowych studiów na kierunku zarządzanie wellnes i spa, a także szkół kosmetycznych. Z pasją i zaangażowaniem szuka najlepszych rozwiązań na całym świecie, które następnie przenosi na rynek polski. To właśnie ona decyduje o być albo nie być najbardziej luksusowych produktów, urządzeń, rozwiązań medycyny estetycznej czy chirurgii w Klinice La Perla - wcześniej dokładnie testując je i sprawdzając. Wszystko po to, aby każdy Klient mógł bezpiecznie i z pełnym zaufaniem korzystać z usług jej Klinik. Kalina Ben Sira została wielokrotnie wyróżniona za swoje działania biznesowe. Została finalistką konkursu organizowanego przez Radio Pin i BRE Bank „Sukces Pisany Szminką Businesswoman Roku 2009” oraz laureatką nagrody „Kobieta z pasją, która… potrafi” przyznawanej przez Europejską Unię Kobiet. W 2012 roku jako jedna ze 100 kobiet z całej Polski zdobyła tytuł Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet. Otrzymała również nagrodę Manager Award za stworzenie marki La Perla i zarządzanie siecią ekskluzywnych klinik. W 2016 przyznano jej także nagrodę Managera Roku Beauty Inspiration oraz Lwicy Biznesu w plebiscycie magazynu Law Business Quality.

logo_300x300

Klinika La Perla

Klinika La Perla to sieć prestiżowych klinik urody, oferujących usługi i zabiegi najwyższej jakości. La Perla jest unikalną koncepcją usług beauty i jedynym miejscem, gdzie można znaleźć najbogatszą i najbardziej kompleksową ofertę zabiegów - od medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej, poprzez kosmetologię hi-tech, laseroterapię, aż po autorskie rytuały SPA! Kliniki La Perla to już 11 lokalizacji w całej Polsce! Przez 18 lat działalności prezes Kalina Ben Sira stworzyła kliniki w Warszawie i okolicach, w Krakowie, Rzeszowie, Zakopanem i Bolesławcu. Wielokrotnie unikalność oferty i jakość usług Klinik La Perla została nagradzana – w ostatnich latach m.in. nagrodą Inspisujące SPA Beauty Inspiration 2015, statuetką Perfect SPA Awards w roku 2015, 2016 i 2017. Byliśmy laureatem również konkursu Prestige SPA Awards 2016 oraz Gala Beauty Stars 2017.

Koordynator studiów na kierunku kosmetologia studiów I. i II. stopnia:

Patrycja Marciniak

Patrycja Marciniak - właściciel Instytut Medycyny i Kosmetologii Medika, założycielka firmy Instytut Rozwoju Biznesu Kosmetycznego i wykładowca WSIiZ w Warszawie. Z wykształcenia kosmetolog i dyplomowany trener rozwoju osobistego, posiada również tytuł dyplomowanego Project Manager. Ma wieloletnie doświadczenie jako Sales Manager, Key Account Manager, Trener oraz Wykładowca. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i warsztatach specjalistycznych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem. Pracowała dla wiodących firm dystrybucyjnych w Polsce jako kierownik działu szkoleń, gdzie stawiała na najwyższą jakość merytoryczną pracy podległego zespołu; organizowanych szkoleń, warsztatów oraz konferencji. Współtworzyła wizerunek na polskim rynku profesjonalnych marek kosmetycznych takich jak ANUBIS, [ comfort zone ], MARIA GALLAND, SKEYNDOR, KURLAND, KLAPP Cosmetics oraz luksusowej marki INGRID MILLET. Ponadto jeste autorką licznych artykułów o tematyce Kosmetologicznej i biznesu kosmetycznego na łamach Beauty Forum, oraz współautorką podręcznika dla Kosmetyczek i Kosmetologów „KOSMETOLOGIA I TRĄDZIK POSPOLITY” (pod nazwiskiem Musiak).

2-instytut_medycyny

IRBK GROUP

Mój zespól tworzą profesjonaliści z ogromną pasją, dermatolog, pielęgniarka onkologiczna, dietetyk, kosmetolog, a w lutym 2019 roku dołączy do nas również podolog. Wszyscy regularnie uczestniczymy w szkoleniach i konferencjach naukowych, by stale podnosić swoje kwalifikacje, co pozwala nam na wykonywanie swojego zawodu rzetelnie, stawiając na pierwszym miejscu dobro i zadowolenie naszego pacjenta.

logo_irbk

Firma IRBK GROUP Patrycja Marciniak, jest instytucją szkoleniową oraz dostawcą urządzeń i wyposażenia dla Gabinetów Kosmetologicznych ora Klinik Medycyny Estetycznej. Założona została przez Kosmetologa i Trenera Rozwoju Osobistego z wieloletnim doświadczeniem trenersko - handlowym. Firma główny nacisk w swojej działalności, kładzie na rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji Studentów kierunków kosmetologicznych jak i dyplomowanych Kosmetologów. Misją firmy IRBK GROUP Patrycja Marciniak jest uzupełnianie wiedzy zdobytej podczas Studiów wśród Kosmetologów na terenie Województwa Mazowieckiego.

Adrian Arkada

Podolog, Instruktor. Wizjoner Entuzjasta. Od 2007 roku, bada i rozwiązuje problemy wrastających paznokci. Opracował i udoskonalił Metodę Arkady oraz współtworzył system UniBrace. Wraz z Danielem Abratkiewiczem rozpowszechnia swoje „pomysły podologiczne” na licznych, światowych rynkach. Do jego osiągnięć należy także opracowanie receptur wielu kosmetyków specjalistycznych. Jego wiedza w temacie wrastających paznokci nie ma sobie równych. Nie godzi się na brak komfortu zarówno u pacjenta, jak i specjalisty. Stale dąży do tego, by wywoływać uśmiech na twarzach i nieść ulgę nawet w trudnych przypadkach. Gdy nie opracowuje nowatorskich rozwiązań i nie ulepsza już istniejących, kocha podróże. To miłośnik włoskich klimatów i poliglota, stale szlifujący swoje imponujące umiejętności językowe.

LOGO AARKADA

AArkada

AArkada jest polską firmą, założoną w 2011 roku przez Adriana Arkadę. Działalność bazuje na opatentowanym rozwiązaniu, pod nazwą Metoda Arkady. Rdzeń filozofii marki stanowią dobro użytkownika, satysfakcja współpracowników oraz rozwój międzynarodowej działalności biznesowej. Produkty marki AArkada, jak i sama Metoda Arkady, są już obecne na rynkach 36 państw. Firma zawdzięcza ten sukces szczególnej dbałości o jakość i skuteczności produktów, naturalnym składnikom i trosce o zadowolenie klientów.

Ewa Mor-Xhetani

mgr chemii, mgr kosmetologii Pierwsze studia magisterskie ukończyła w 2010 roku w zakresie chemii organicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, następnie Studia Podyplomowe z kosmetologii praktycznej. Kolejne studia magisterskie ukończyła na Wydziale Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia na kierunku kosmetologia, specjalizacja technologia kosmetyków. Stale pogłębia swoją wiedzę na szkoleniach i kongresach kosmetologii oraz medycyny estetycznej. Szkoleniowiec marek kosmetycznych, prowadziła szkolenia trenerskie. Specjalistka z zakresu peelingów chemicznych, rewitalizacji chemicznej. Pasjonuje ją chemia kosmetyczna, propagatorka prawidłowej pielęgnacji skóry.

Aq ok

AQUARIUS MEDICAL

AQUARIUS MEDICAL. Nasz ośrodek szkoleniowy powstał z połączenia doświadczonych specjalistów medycyny estetycznej, kosmetologów, trychologów, terapeutów manualnych czyli holistycznego podejścia do człowieka. Stawiamy na ludzi. To ludzie budują relacje nie firma. Jesteśmy młodą firmą, ale my i Nasi specjaliści mają kilkunastoletnie doświadczenie w branży medycyny estetycznej i kosmetologii. Dokładnie wiemy czego brakuje w dotychczasowych działaniach oraz jakie obszary należy rozwinąć dla kompleksowych działań w Państwa klinikach i gabinetach. Uzyskacie Państwo rzetelne informacje odnośnie stosowanych produktów – co, gdzie i jak zastosować by uzyskać najlepsze efekty lub czego po prostu nie robić. Wyróżnia Nas obiektywne podejście - nie jesteśmy zależni od żadnego producenta i dystrybutora, nie wiążą Nas umowy promujemy to co jest skuteczne, sprawdzone i godne polecenia.

Kamila Olszewska

Z branżą kosmetyczną związana od 2007 roku. Z wykształcenia germanistka oraz politolog. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edytorstwa współczesnego (UKSW), marketingu internetowego (Akademia im. Leona Koźmińskiego) oraz transformacji cyfrowej biznesu (Akademia im. Leona Koźmińskiego). Organizator programu towarzyszącego targom BEAUTY FORUM oraz BEAUTY FORUM & HAIR w postaci kongresów, szkoleń oraz mistrzostw. Wieloletnia redaktor naczelna magazynu dla stylistów paznokci Nailpro a aktualnie redaktor naczelna magazynu BEAUTY FORUM. W swojej pracy stawia na stały kontakt oraz współpracę z przedstawicielami branży beauty.

BF-logo nowe

Health and Beauty Media

Oddział polski Health and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działa od 1997 roku i wciąż prężnie się rozwija. W ofercie firmy znajduje się nie tylko magazyn branżowy BEAUTY FORUM, portal internetowy i szeroka gama szkoleń, ale także najwyższej jakości imprezy wystawiennicze połączone z bogatą ofertą edukacyjną dla profesjonalistów. Grupa Health and Beauty Media w 2018 została członkiem międzynarodowej grupy Cosmoprof. Celem przejęcia holdingu jest umocnienie pozycji na głównych rynkach i stworzenie bazy pod nowe wspólne projekty. Od ponad 25 lat z nieustającą pasją i zaangażowaniem Health and Beauty Media Sp. z o.o. organizuje największe w Polsce targi kosmetyki profesjonalnej – BEAUTY FORUM (edycja wiosenna) oraz BEAUTY FORUM & HAIR (edycja jesienna). Działania wydawnicze firmy skierowane są do profesjonalistów branży kosmetycznej. Fachowy magazyn BEAUTY FORUM roku gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny czytelnikom zawodowo związanym z segmentem beauty & spa. Organizowane przez Health and Beauty Media Sp. z o.o. imprezy wystawiennicze to wyjątkowe wydarzenia organizowane z myślą o pasjonatach piękna, szukających miejsca, w którym wiedza łączy się z pasją, a kreatywność i precyzja idą w parze z biznesowym know-how.

Katarzyna Jarzyńska-Wodzyńska

jest kosmetologiem z pasji do upiększania ludzkiego wizerunku. Ma szczęście tworzyć wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy jakim jest Bonzai SPA. Od 14 lat wspomaga młodych ludzi w ich karierze zawodowej. Wyszkoliła wielu ludzi, którzy dziś tworzą swoje biznesy z sukcesem. Posiada własny autorski program nauczania i przygotowania każdego kosmetologa do wszechstronnej pracy w zawodzie.

BonzaiSpa_BlackOnWhite

Bonzai SPA

swoją wyjątkowość zawdzięcza ludziom, którzy tworzą je, tak jak i Katarzyna Jarzyńska – Wodzyńska, z pasji. Jak wskazuje właścicielka „specjalizujemy się w diagnostyce i odpowiedzi dla klientów, którzy szukają rozwiązań dla różnych problemów skórnych”. W ofercie znajdują się również: podologia, makijaż okazjonalny i permanentny, lifting i laminacja, henna, manicure i stylizacja paznokci, depilacja i wiele innych

Ewa Cesarz

Prezes Zarządu Beauty Business Patner Sp. z o.o. - Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Zarządzania Mediami –centrum Dziennikarstwa w Warszawie. Od 1993 roku związana z sektorem mediów. W latach 1997-2008 Wydawca 8 tytułów i Wiceprezes Zarządu Migut Media SA, firmy w 2001 roku nagrodzonej przez Puls Biznesu – Gazelą Biznesu. Menedżer i trener zespołów sprzedażowych. Pomysłodawca i realizator projektów marketingowych, prestiżowych nagród branżowych, inicjatyw edukacyjnych. W latach 2005-2007 lider projektu szkoleniowego dla sektora MSP, w ramach EFS, w wyniku którego przeszkolono 7000 osób. Członek Zarządu rad nadzorczych, m.in. Compress SA – jednej z największych agencji PR, notowanej na New Connect. Od 2008 roku Prezes Zarządu Beauty Business Patner Sp. z o.o. , wydawca magazynów Estetica Polska oraz art. of BEAUTY.

Beauty Business Partner

Firma została założona w 2008 roku. Wydaje 2 kwartalniki: Estetica Polska oraz art of BEAUTY, publikacje roczne: Estetica Men, Estetica Design. Ściśle współpracuje z włoskim wydawnictwem ESAV, srl z Turynu, m.in. innymi wydaje tytuł na licencji i reprezentuje włoskiego Partnera na rynku polskim. Prowadzi również portale: www.esteticapolska.pl, www.artofbeauty.com.pl, prowadzi kampanie e-mailingowe, newslettery. Firma świadczy także usługi marketingowe w zakresie wspierania, budowy marek na rynku polskimi działań sprzedażowych: kreuje i organizuje kampanie marketingowe, projektuje materiały reklamowe, tworzy bazy danych, organizuje eventy i konferencje oraz szkolenia z zakresu zarządzania, marketingu, kreowania wizerunku. Organizuje profesjonalne sesje zdjęciowe oraz kreuje i produkuje publikacje korporacyjne.

Estetica Polska

Estetica Polska – kwartalnik adresowany do branży fryzjerskiej. Uznany autorytet, synonim jakości i stylu. Prezentuje trendy sezonu w modzie, kolekcjach fryzjerskich, makijażu i designie. Inspiruje, przedstawia i komentuje kierunki rozwoju branży fryzjerskiej. Prezentuje i promuje polskich stylistów, produkty z branży fryzjerskiej, relacjonuje najznakomitsze wydarzenia . Estetica wydawana jest na licencji włoskiej. Jest obecna na światowych rynkach od 60 lat, publikuje 28 wydań krajowych na całym świecie. Dociera do 80 krajów na pięciu kontynentach. Na polskim rynku od 2006 roku.

art of BEAUTY

ukazuje się od 2009 roku (wcześniej jako Estetica Beauty) Obserwując zmiany zachodzące na rynku i coraz wyraźniejsze przenikanie się takich dziedzin jak kosmetyka, medycyna estetyczna, terapie naturalne, dietetyka postanowiliśmy połączyć te dziedziny w jeden magazyn– stąd tez podtytuł: kosmetyka. medycyna estetyczna. holistyka. zdrowie. Prezentujemy kompleksowe i holistyczne podejście do pielęgnacji urody. Chcemy, aby nasz magazyn był inspiracją w podnoszenia jakości życia, dobrego samopoczucia i pięknego, zdrowego wyglądu. Będziemy również edukować i podnosić świadomość w zakresie jakości oferowanych przez salony usług, trendów – które w istotny sposób zmieniać będą oblicze rynku. Na łamach art of BEAUTY promujemy współdziałanie pomiędzy specjalistami różnych dziedzin – lekarzy, psychologów, kosmetyczek, dietetyków, którego celem jest podniesienie jakości życia. Chcemy podkreślać etykę zawodową i uczciwość działania na rynku. Łączy w sobie charakter edukacyjny, lifestylowy i poradnikowy. Pomaga poruszać się po bogatej ofercie kosmetyki profesjonalnej, medycyny estetycznej. Adresowany do salonów beauty, SPA oraz świadomych i zamożnych konsumentek. W wyraźny sposób oddzielamy prezentowane produkty profesjonalne i detaliczne. Podczas organizowanych przez nas kongresów, którym Art of Beauty towarzyszy, stwarzamy możliwość nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami tego sektora, jak również wymianę doświadczeń i inspirację do nowych działań i pomysłów.

Mariusz Nieścior

Redaktor naczelny BE Inspiration, dziennikarz, specjalista rynku beauty i medycyny estetycznej

logo białe Beauty Inspiration.png

BE INSPIRATION

Platforma biznesowa dla managerów i właścicieli klinik medycyny estetycznej, salonów beauty i spa. Dostarczamy wiedzę i podajemy rozwiązania z zakresu technologii i biznesu. www.beinspiration.pl

Agnieszka Mienik

Założycielka i właścicielka Kliniki Bezpieczna Kosmetyka w Warszawie. Absolwentka Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu zabiegów laserowych, aparatury HiTech oraz pielęgnacji twarzy i ciała. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i rozwija się zawodowo. Przez lata współpracowała z dermatologami oraz lekarzami medycyny estetycznej, nabierając cennego doświadczenia pod okiem najlepszych specjalistów. Inicjatorka akcji „ Jego pierwszy raz…w gabinecie kosmetologicznym”, mającej na celu ośmielić rzeszę mężczyzn do przekroczenia progu gabinetu kosmetologa, a także popularyzatorka wiedzy z zakresu świadomej pielęgnacji męskiej. Obecnie dzieli się swoją fachową wiedzą na łamach magazynów z dziedziny pielęgnacji urody, jak również podczas prowadzenia zajęć ze studentami WSIiZ w Warszawie. Członek Zarządu prężnie działającego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kosmetologii Przyjazna Kosmetyka.

Klinika Bezpieczna Kosmetyka i Medycyna Estetyczn

Klinika Bezpieczna Kosmetyka i Medycyna Estetyczna powstała na początku 2008 roku. Celem naszych działań jest satysfakcja Pacjentów z efektów zabiegów kosmetologicznych i terapii, co osiągamy dzięki połączeniu wiedzy, doświadczenia i pasji. Wszyscy pracownicy naszej Kliniki posiadają specjalizacje, w których ustawicznie się kształcą, podnosząc swoje kwalifikacje. Jako jeden z nielicznych gabinetów w Polsce oferujemy diagnostykę i zabiegi trychologiczne na skórę głowy. BK Man to nasza marka skierowana do mężczyzn jako Pacjentów kliniki. Specjalizujemy się w zabiegach anty aging i w terapiach skór problematycznych. Gabinet wyposażony jest w nowoczesna aparaturę Hi Tech w tym szereg laserów rozwiązujących problem nadmiernego owłosienia, terapii skór naczynkowych, z przebarwieniami oraz nieablacyjnego resurfacingu. Terapiami ciała w BK zajmuje się mgr fizjoterapii. Naszym Pacjentom zapewniamy najlepsze urządzenia do modelowania sylwetki i redukcji cellulitu. Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej wykonuje u nas lekarz. „Klinika Bezpieczna Kosmetyka – dbamy o Ciebie bezpiecznie”

Karol Kiełbowski

Współwłaściciel firmy Biomak. Na co dzień zajmuje się prowadzeniem całego przedsiębiorstwa. Prowadzi rozmowy handlowe z partnerami strategicznymi. Bada największe rynki zbytu, aby sprostać oczekiwaniom klientów. Od momentu rozpoczęcia pracy w firmie dba o to, aby pozyskać nowych kontrahentów zagranicznych. W trakcie swojej kariery zawodowej zorganizował liczne pokazy i szkolenia w szkołach wyższych oraz policealnych. Stale poszerza swoją wiedzę a także umiejętności. Firma BIOMAK produkuje sprzęt kosmetyczny od 1989 roku a od blisko 17 lat produkujemy profesjonalne kosmetyki. Jesteśmy firmą polską. Od początku skupiamy wokół siebie najlepszych konstruktorów, energicznych ludzi, osoby z ogromnym doświadczeniem i wiedzą w dziedzinie projektowania i produkcji sprzętu kosmetycznego. Dynamiczny rozwój oraz nowoczesna technologia pozwalają nam od lat być czołowym producentem sprzętu kosmetycznego.

BIOMAK sp. j.

Firma BIOMAK Sp.J. produkuje sprzęt kosmetyczny od 1989 roku a od blisko 16 lat produkujemy profesjonalne kosmetyki. Jesteśmy firmą polską. Od początku skupiamy wokół siebie najlepszych konstruktorów, energicznych ludzi, osoby z ogromnym doświadczeniem i wiedzą w dziedzinie projektowania i produkcji sprzętu kosmetycznego. Dynamiczny rozwój oraz nowoczesna technologia pozwalają nam od lat być czołowym producentem sprzętu kosmetycznego.

dr Żaneta Gortat – Stanisławska

Wykładowca akademicki, trener biznesu, szkoleniowiec z zakresu makijażu permanentnego i mikropigmentacji medycznej, członek SPCP USA. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Jako prelegentka uczestniczyła w wielu konferencjach, seminariach i pokazach. Prowadzi szkolenia z zakresu marketingu i zarządzania w placówkach Beauty&SPA. Przekazuje swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno w sferze kosmetologicznej, jak i biznesowej. Redaktorka naczelna pierwszego w Polsce magazynu o makijażu permanentnym „Forever”. Właścicielka i pomysłodawczyni firmy z profesjonalnymi kosmetykami Nano Medic, linii odzieżowej I am Beauty oraz sieci szkół BB College

Broadway Beauty®

jest Niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego. Wydajemy zaświadczenia na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Poz. 186). Do każdego ukończonego szkolenia wydajemy zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. (MEN) Oferujemy współpracę z Powiatowymi Urzędami Pracy. Europejska Szkoła Kosmetyczna posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.24/00093/2017. Nasze certyfikaty akceptowane są na terenie całej Unii Europejskiej.

Ilona Gryczka

mgr kosmetologii ze specjalnością trycholog. Od 2013 r. przedsiębiorca wykorzystujący wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie prowadzenia gabinetu kosmetycznego i fryzjerskiego. Jako fryzjer, kosmetolog i trycholog dokładnie dba o pacjentów, gdzie od wielu lat stara się podchodzić do każdego indywidualnie. Motto Pani Ilony, to: "Ważne jest dla mnie nie tylko to, co powie pacjent na konsultacji ale również problem, który leży najczęściej wewnątrz. Wiedza z różnych dziedzin pozwala podjąć mi różne terapie i zająć się pacjentem holistycznie." W 2019 r. na światło dzienne ukazały się produkty trychologiczne powstałe z pasji i doświadczenia.Linia trychologiczna doskonale została dopracowana aby pomagać w problemach skórnych. Produkty Zileomed to odpowiednio dobrane składniki, które doskonale sprawdzają się do stosowania w domu jak i w gabinecie trychologicznym. Od 2016 r. Członek Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego. Od 2019 r. działa jako Szkoleniowiec w Polskiej Akademii Trychologii.

base_logo_transparent_background

CLINIC Gryczka

Sebastian Tatarek

Ekspert i konsultant branży Beauty & Health, szkoleniowiec i wykładowca, CEO w firmie COSMED Consulting. Od ponad 20 lat związany z szeroko rozumianą branżą kosmetyczną, medyczną i spożywczą. Wprowadził na rynek wiele marek, uruchomił salony usług beauty, opracował i wdrożył nowatorskie koncepty biznesowe. Przeprowadza audyty, szkoli w zakresie certyfikacji produktów i usług, wprowadza rozwiązania zwiększające rentowność, przygotowuje i wdraża strategie biznesowe. Informacja o wykształceniu: Tytuł mgr inż. uzyskał na wydziale Technologia Żywności i Żywienia Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Poza tym ukończył studia podyplomowe Marketingowego Zarządzania Przedsiębiorstwem (Agencja Rozwoju Gospodarczego - Centrum Kształcenia Kadr Menedżerskich) w 2004 roku. W 2007 roku podyplomowe studia Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim oraz w 2010 r. w Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia podyplomowe studia w zakresie Stosowania, Wytwarzania i Oceny Wyrobów Kosmetycznych.

logo_COSMED_medium

COSMED Consulting

Firma COSMED Consulting działa od dekad na szeroko pojętym rynku beauty & health. Działalność ta skupia się przede wszystkim wokół branży kosmetycznej i kosmetologicznej, medycznej oraz spożywczej. Z usług COSMED Consulting korzystają podmioty oraz osoby prywatne z Polski oraz z zagranicy. Firma poprzez swoje wieloletnie doświadczenie posiada szeroki wgląd w rynek, zachodzące zmiany i trendy, dzięki czemu może realizować przedsięwzięcia biznesowe i społeczne, profilowane do odpowiednich grup. Każdy projekt traktowany jest indywidualnie, pozbawiony szablonowego podejścia – to główna dewi

Maciej Trochimowicz

Ekspert branży beauty z ponad 27 letnim doświadczeniem. Wyłączny przedstawiciel marki Dr.Belter w Polsce. Pomysłodawca i organizator tytułów targowych i konferencji branżowych.

DR.BELTER COSMETIC

DR.BELTER COSMETIC to niemiecka marka kosmetyczna zajmująca się dostarczaniem profesjonalnych i przede wszystkim bezpiecznych produktów do gabinetów, spa i szkół kosmetycznych na całym świecie. Dr.Belter odznacza się naturalną, profesjonalną pielęgnacją spełniającą najsurowsze normy dermatologiczne.

Tomasz Maliński

Założyciel i właściciel salonu kosmetycznego Healthy Beauty, marki zbudowanej od początku do końca w oparciu o rentowny model biznesowy. Z wykształcenia fizjoterapeuta i pedagog. Pasjonat i perfekcjonista z analitycznym podejściem z naciskiem na efektywność. Były manager branży fitness. W branży Beauty od 2017 roku. „Ciągle szukam najskuteczniejszych rozwiązań, sprawdzam i testuję dostępne metody aby dać klientowi maksymalnie skuteczne procedury. Wszystkie użyte środki mają służyć konkretnym i pozytywnym celom. Dopiero takie rozwiązania wspieram marketingowo i sprzedaję jako usługę.” Wykładowca na największych targach beuty - Beauty Forum. Współautor publikacji w literaturze branżowej. Zabiegowiec z doświadczeniem. Ekspert programu telewizyjnego Pytanie na Śniadanie. Wielokrotny zdobywca nagrody Eksperci Urody 2017, 2018, 2019, 2020 przyznawanej corocznie za profesjonalizm, efekty terapeutyczne oraz sprzedaż.

Healthy Beauty

Łukasz Wycisło

Prezes zarządu i właściciel firmy NanoTech Sp. z o.o. wyłączny dystrybutor marki HAMATRIX® w Polsce. Związany z marką HAMATRIX® w Polsce od samego początku. Jest fundatorem, założycielem i prezesem spółki NanoTech, która cztery lata temu podpisała z Rosyjską firmą HAMATRIX umowę zapewniającą jego mu dostęp do technologii leżącej u podstaw produkcji bioskóry HAMATRIX®. Przez cztery ostatnie lata blisko współpracując z HAMATRIX ma wpływ na kształt i kierunki rozwoju tej marki. Dzięki szkoleniom w HAMATRIX® i kilkuletniemu doświadczeniu w analizie wskazań i uzyskiwanych efektów po zastosowaniu preparatów HAMATRIX® jest najlepszym fachowcem w tym zakresie na terenie Polski. Bezustannie się szkoli i dokształca pogłębiając swą wiedzę z zakresu biotechnologii, którą można zastosować w kosmetologii.

Firma „HYAMATRIX”

Firma „HYAMATRIX” jest znana jako twórca BIOSKÓRY HYAMATRIX®, którą wykorzystuje się w kombustiologii, chirurgii, dermatologii i kosmetologii na całym świecie. Unikalne właściwości BIOSKÓRY stały się podstawą dla stworzenia profesjonalnej i domowej linii preparatów kosmetycznych HYAMATRIX®. Preparaty kosmetyczne HYAMATRIX® są kompozycją pierwotnych związków biologicznie czynnych wytwarzanych na podstawie destrukturyzowanego kwasu hialuronowego, oraz peptydów macierzowych HYAMATRIX®. Nowością firmy HYAMATRIX® jest zabieg - HialuronoPlastyka bezinwazyjna. HialuronoPlastyka to perfekcyjny duet dwóch składników, nanodestukturyzowanego kwasu hialuronowego i kompleksu peptydów macierzowych HYAMATRIX®, który dał nowe możliwości w nieinwazyjnej biorewitalizacji skóry. Maleńka nanocząsteczka kwasu hialuronowego bez problemu przedostaje się przez barierę naskórka do głębszych warstw skóry. Sam kwas hialuronowy pozostaje w skórze krótko ponieważ podlega rozkładowi przez enzym hialuronidazę i tu jest właśnie moment dla działania peptydu macierzowego HYAMATRIX®. Rolą jego jest połączenie drobnych nanocząsteczek kwasu hialuronowego w makrocząsteczki o większych rozmiarach i zatrzymanie go na dłużej dzięki mechanizmowi blokady hialuronidazy. Bezwzględną zaletą zabiegów HYAMATRIX® jest nieinwazyjność. Wszystkie zabiegi są bardzo przyjemne i całkowicie bezbolesne. Na uwagę zasługuje również fakt, że nie ma okresu rekonwalescencji pozabiegowej. Poza linią preparatów dla profesjonalistów HYAMATRIX® posiada również preparaty do pielęgnacji domowej linii HYAMATRIX® HomeCare

Katarzyna Włodarczyk

Ukończyła studia wyższe marketingu i zarządzania w Łodzi, posiada również tytuł kosmetologa. Założycielka i dyrektor kreatywna marki IQNAILS, należącej do koncernu VERDENT - jedynego polskiego producenta wierteł stomatologicznych i frezów kosmetycznych. Uczestniczka wielu konferencji branżowych odbywających się w Polsce jak i na całym świecie. Żyje w przekonaniu, że nie ma rzeczy niemożliwych, lubi profesjonalizm i zachowanie wysokiego poziomu oferowanych produktów. Nie boi się wyzwań i niestandardowych projektów, dlatego IQNAILS oferuje frezy o najwyższej jakości na rynku.

0001

IQNAILS

należąca do koncernu VERDENT to jedyny Polski producent frezów kosmetycznych i podologicznych. 18- letnie doświadczenie uczyniło z nas eksperta w swojej dziedzinie i sprawiło, że obecnie posiadamy absolutnie wszystkie możliwe frezowe rozwiązania dostępne na rynku. W naszej firmie, na każdym etapie produkcyjnym, sztab specjalistów weryfikuje końcową jakość produktu, dostosowując go do najwyższych standardów wymaganych dla wyrobów medycznych. Jako firma stawiamy na rozwój oraz innowacje. Wszystko po to, aby dostosować ofertę do zmieniających się potrzeb i trendów. Frezy IQNAILS zostały nagrodzone min.: Innowacje LNE (3 krotnie) Beauty Forum Awards 2022 Art of Beauty Prestige 2022

Paweł Nitka

Manager Zespołu Szkoleń ITP SA. Od 2010 roku związany z branżą medyczno-farmaceutyczną. Do ITP SA przeszedł z firmy consultingowej w 2017 roku. W codziennej pracy łączy pasję zarządzania zespołem z doradztwem oraz sprzedażą technologii w obszarze medycyny estetycznej i kosmetologii.

ITP S.A.

ITP S.A. specjalizuje się w dostarczaniu opatentowanych technologii laserowych i medycznych na rynek polski i zagraniczny. Firma jest oficjalnym dystrybutorem najlepszych światowych marek produkujących sprzęt do medycyny estetycznej, sektora medycznego oraz wellness. Wraz ze swoimi Klientami wyznacza najwyższe standardy usług na rynku polskim, umożliwiając szerokiemu gronu specjalistów dostęp do urządzeń zapewniających pracę na najwyższym poziomie oraz gwarantujących bezpieczeństwo i satysfakcję pacjenta. Zabiegi wykonywane z zastosowaniem tych technologii powodują natychmiastową i długotrwałą poprawę wyglądu skóry i ciała, a tym samym zwiększają komfort życia i wpływają pozytywnie na samopoczucie. ITP S.A. jest w Polsce dystrybutorem takich znanych firm, jak: Cynosure, Pollogen - Lumenis, Alma Lasers, Deka, Storz Medical, LPG, Quanta System, NewPong, Korust. Od 2012 roku firma tworzy swoje własne produkty: innowacyjną linię organicznych wypełniaczy i kosmeceutyków Neauvia Organic. Powstają one w oparciu o współpracę z wysokiej klasy specjalistami oraz zastosowanie najnowszych technologii i najwyższej jakości składników. ITP wspólnie z firmą Neauvia ITS tworzy również własne urządzenia stosowane w medycynie i medycynie estetycznej. Od 2018 roku ITP S.A. jest również jedyny polskim dystrybutorem łóżek i leżanek włoskiej marki LEMI oraz od 2019 w swpim portfolio posiada fitokosmetyki Vagheggi. Działalność i profesjonalizm firmy zostały docenione przez magazyny Puls Biznesu i Forbes, które niejednokrotnie przyznały ITP S.A. cenne wyróżnienia.

Zuzanna Karwas-Domańska

Właścicielka dwóch klinik kosmetologii i medycyny estetycznej, a z branżą beauty związana ponad 10 lat. Poza studiami kosmetologicznymi, ukończyła filologię polską oraz podyplomowo dwa kierunki biznesowe. W pracy zajmuje się przede wszystkim terapiami anti-aging oraz pracą na urządzeniach hi-tech. Klinika MezoSkin jest miejscem pracy najlepszych specjalistów z branży na starannie wyselekcjonowanych produktach, co pozwala cieszyć się ugruntowaną pozycją na rynku.

2 kwadrat

MezoSkin

MezoSkin - Klinika Medycyny i Kosmetologii Estetycznej oferuje najskuteczniejsze zabiegi z pogranicza kosmetologii i medycyny estetycznej, specjalizuje się w peelingach chemicznych, enzymatycznych, w profesjonalnym złuszczaniu skóry, za tę działalność została nagrodzona statuetką Lidera w eksperckim zastosowaniu peelingów chemicznych przez magazyn Businesswoman&Life. Klinika zapewnia fachową opiekę kosmetologiczną. Doświadczona kadra specjalistów wykonuje zabiegi w oparciu o najlepsze produkty, najnowsze technologie, z ogromnym naciskiem na higienę, wszystkie narzędzia są sterylizowane za pomocą autoklawu. Dodatkowym atutem jest to, że podmiot oferuje konsultacje mentoringowe oraz szkolenia z autorskim programem, kosmetolodzy nabywają wiedzę o produktach, technikach zabiegowych oraz uczą się samodzielnego myślenia i właściwej sprzedaży zabiegu.

dr Kamila Padlewska

Doktor nauk medycznych, specjalista dermatolog-wenerolog, gdzie swoje doświadczenie zdobywała na Oddziale Dermatologii w Scripps Clinic and Research Foundation (La Jolla), Klinice Dermatologicznej University of California, USF College of Medicine (San Diego) oraz Kliniki Dermatologicznej UM w Warszawie. Prowadziła liczne badania naukowe w Instytucie Pasteura (Paryż). Obecnie prowadzi Klinikę Oricea. Od wielu lat uczestniczy w badaniach klinicznych leków (współzałożyciel firmy Clinical Research Group). Od 2005 roku do 2019 profesor WSZKiPZ, a w latach 2019 - 21 profesor UM MSC. Należy do różnych stowarzyszeń i towarzystw między innymi Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging PTL, Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych. Od stycznia 2004 roku kierownik Laboratorium Badań Kosmetyków i Chemii Gospodarczej KLSP IZIS. Od wielu lat Consultant Dermatologist w Laser Center, Dublin, Irlandia. Od 2020 członek rady nadzorczej firmy Braster. Autorka licznych publikacji i książek, między innymi wydanej w przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL książki „Medycyna estetyczna i kosmetologia”. Wykładowca na licznych kongresach krajowych i zagranicznych. Współpracuje z licznymi firmami farmaceutycznymi i kosmetycznymi. Brała udział w wielu programach telewizyjnych, między innymi w „Sekretach Chirurgii”.

oricea

Klinika ORICEA

Oricea Gabinety Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-Aging działają od grudnia 2014 roku na warszawskiej Woli (ul. Sokołowska 9 lok. U-2, obok stacji metra Młociny). Posiadamy 5 gabinetów lekarsko-kosmetycznych oraz jedno laboratorium. Gabinety są wyposażone w liczny sprzęt lekarski i kosmetyczny (lasery: CO2, Nd-Yag Cutera, Q-Switch Spectra; sprzęt RF Pelleve, karboksyterapia, Medsculpt - ultradźwięki, D-actor- fala uderzeniowa, wirówki do osocza, kombajn kosmetyczny z m. innymi kawitacją, mikrodermabrazją, sonoforezą i inne). Współpracujemy z licznym zespołem specjalistów: lekarzy, kosmetologów, podologów, fizjoterapeutów oraz dietetyków.

Marta Majszyk-Świątek

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach oraz Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Z wykształcenia i pasji wieloletni, i doświadczony kosmetolog, biolog analityczny oraz technolog produkcji kosmetyków. Czynny Safety Assessor i konsultant ds. bezpieczeństwa kosmetyków. Szkoleniowiec oraz wykładowca i instruktorem praktycznego przygotowania zawodowego WSIIZ w Warszawie . W pracy zawodowej łączy te wszystkie dziedziny. Jako kosmetolog stawia na holistyczne podejście i szukanie przyczyn problemu, nie samo działanie na skutek. Wspiera dążenie do pięknej skóry, ale i zdrowego ciała. Jako technolog i Safety Assessor tworzy innowacyjne receptury, dbając o bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Jako wykładowca stara się zarażać studentów swoją pasją do nauki. Działa aktywnie w sieci jako @kosmetolog.technolog dzieląc się swoją wiedzą i podążając z duchem czasu. Uczestniczka wielu kursów, szkoleń. Prelegentka na wielu prestiżowych konferencjach.

2

LABORATORIUM KOSMETOLOGA

LABORATORIUM KOSMETOLOGA to połączenia gabinetu kosmetologicznego z firmą doradczą w zakresie tworzenia kosmetyków. To tutaj dzieją się niesamowite rzeczy ze skórą klientów, ale także powstają nowe receptury, Raporty Oceny Bezpieczeństwa czy wdrażane są nowe produkty kosmetyczne na rynek. To miejsce, gdzie jakość i najwyższe standardy są najważniejsze. Holistyczne i indywidualne podejście do każdego klienta to podstawa tego miejsca. Gabinet specjalizuje się w zabiegach związanych z kompleksowymi, autorskimi terapiami skór problematycznych, elementami medycyny estetycznej. Część laboratoryjna opiera się za to na tworzeniu i wdrażaniu nowych produktów, tworzeniu Raportów Oceny Bezpieczeństwa, konsultacjami związanymi z produkcją kosmetyków.

Marta Fiłoń

Trener biznesu spa&beauty i doświadczony szkoleniowiec z zakresu sprzedaży usług i produktów salonu i spa, marketingu i motywowania pracowników. Autorka publikacji w pismach branżowych oraz materiałów szkoleniowych dla managerów i specjalistów branży beauty. Prowadzi szkolenia otwarte, jak i dedykowane dla hoteli spa, salonów beauty oraz dla firm dostarczających rozwiązania dla salonów i spa.

Branżą beauty (i tylko taką) zajmuję się od 2010 roku. Musisz jednak wiedzieć, że nie jestem ani kosmetologiem ani terapeutą, dlatego nigdy nie wchodzę w twoje kompetencje. Jednak dlatego, że jestem “człowiekiem z zewnątrz” uzbrojonym w wiedzę psychologiczną (wprost z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), to często zauważam więcej niż ty, kiedy pochłania cię codzienna praca. Dlatego “podrzucam” proste komunikaty, które ułatwiają ci proponowanie kosmetyków i zabiegów, a klientce pomagają podjąć słuszną decyzję. Uważam, że dużo da się załatwić dobrym nastawieniem do pracy i wzmocnieniem pewności siebie, więc zawsze zaczynam szkolenie od motywacji – czyli najpierw musi ci się chcieć uszczęśliwiać klientki, a dopiero później mówię ci jak zrobić to w prosty, naturalny sposób. Ponadto uwielbiam układać wszystko w schematy (które nie mogą być oczywiście sztuczne i wyczuwalne dla klientek), po to tylko, by wiedzieć, czy coś działa, czy nie. To przez moje twarde, analityczne podejście do prowadzenia biznesu (nabyte podczas studiów w Szkole Głównej Handlowej). Oczywiście wszystko jest prowadzona zgodnie ze sztuką prowadzenia szkoleń (do czego przyczynił się kurs trenerski we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ciągły rozwój w Klubie Trenerów Biznesu), by dbać o efektywność spędzanego ze mną czasu.

Katarzyna Gałężewska

Absolwentka Szkoły Wizażu Olafa Tabaczyńskiego "Maestro", od 2008 roku główny trener oraz współwłaściciel marki Maxlash Professional oraz Mount Up Lash. Absolwentka kursów stylizacji rzęs Hollywood Lashes, Instruktor i trener Beauty Lashes, Absolwentka kursu instruktorskiego stylizacji rzęs w Centrum Kształcenia Kadr w Poznaniu

Maciej Gałężewski

Absolwent kursów instruktorskich Maxlash Professional, trener stylizacji rzęs od 2008 roku. Absolwent wielu kursów, warsztatów i szkoleń marketingowych m.in. Dawida Baginskiego, Grupy Rentier Poznań, Kadra Na Euro.

Maxlash

Od 2009 roku, klientki w Polsce i na świecie potwierdzają wysoką jakość oferowanych przez nas usług, szkoleń, dystrybucji oraz jakości kosmetyków. Jesteśmy autorami takich metod stylizacji rzęs jak Express, Pump Up Lash i Stay Long Mascara. Jako jedni z pierwszych w Polsce wprowadziliśmy też szkolenia oraz kosmetyki do trwałego podkręcania i malowania rzęs. Nasze metody podbijają rynek wypychając dotychczas stosowane wałki, paski i tradycyjne maskary. Z naszego doświadczenia, wiedzy i umiejętności skorzystało wiele osób w całej Polsce i Europie. Od 2010 roku jesteśmy uczestnikami wielu kongresów, targów oraz wydarzeń kosmetycznych. Jesteśmy właścicielami marek Maxlash Professional, Mount Up Lash, Affari, Noir Cosmetique.

Andrzej Chmielewski

CEO NOVA GROUP-Dyrektor Generalny firmy Nova Group, która od ponad 30 lat należy do liderów w branży kosmetycznej, SPA & Wellness w Polsce. Jest laureatem honorowej nagrody Klucze do Edenu – wyróżnienia przyznanego za istotny wkład w rozwój polskiego rynku kosmetycznego, SPA i wellness, wzbogacanie go o nowe produkty i usługi oraz edukację w zakresie innowacyjnych rozwiązań.Manager z dużym doświadczeniem w zarządzaniu i budowaniu struktur handlowych. Swoją wiedzą dzieli się w trakcie wykładów, warsztatów i wystąpień publicznych. Jest też autorem wielu publikacji na temat perspektyw rozwoju branży.

Marlena Skóra

Wprowadzająca markę Arosha na rynek Polski i jej opiekun od 8 lat. Ekspert Programów Easy Slim oraz MatrixTech by Arosha. Promotor oraz Realizator akcji plenerowych „Arosha daj się owinąć”. Pomysłodawca oraz Trener Programu Edukacyjnego Arosha Body Wrapping School. Marka Arosha jest zdecydowanie jej pasją, a praca z ludźmi sprawia jej przeogromną satysfakcję, spełnienie i zadowolenie zawodowe . Autorka artykułów związanych z modelowaniem sylwetki oraz wykorzystaniem biocellulozy publikowanych w czasopismach branżowych. Obecnie Dyrektor Sprzedaży Nova Care w firmie Nova Group z którą związana jest już 10 lat. Jej motto: „To co dostajesz osiągając swoje cele nie jest tak ważne jak to kim się stajesz osiągając je”. – Henry David Thoreau

Sonia Skalec

Dyrektor Działu Kosmetyki Profesjonalnej w fimie Nova Group. Absolwentka Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia kierunku Kosmetologia Estetyczna, Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz Szkoły Głównej Handlowej kierunku Zarządzanie Marką. Od niemal 20 lat związana z branżą kosmetyki profesjonalnej w różnych obszarach, od pracy w salonie kosmetycznym, przez prowadznie szkoleń aż po zarządzanie marketingiem i sprzedażą wiodących marek kosmetycznych. Z firmą Nova Group związana od 2014 roku, zarządza 22-osobowym zespołem oraz 5 markami kosmetycznymi: Skeyndor, Arosha, Maria Galland Paris, Scens i Comfort Zone.

Nova Group

Nova Group jest liderem wśród polskich firm, działających w branży spa, kosmetycznej i medycyny estetycznej. Oferujemy całościową obsługę klientów instytucjonalnych – od etapu doradztwa, poprzez realizację – po obsługę posprzedażową, w zakresie tworzenia nowoczesnych stref spa i wellness w hotelach oraz salonach odnowy biologicznej. Jesteśmy również dystrybutorem sprzętu fitness. Naszymi największymi atutami są: bogate doświadczenie – istniejemy na rynku od 1984 roku – jak również szerokie portfolio produktów oraz dogłębna znajomość branży. Jako dystrybutor sprzętu wellness możemy poszczycić się kilkudziesięcioma referencjami klientów. Jako dostawca urządzeń spa na bieżąco śledzimy kluczowe światowe trendy ale również dbamy o wyszkolenie personelu – wyróżnia nas zespół ekspertów, zapewniający obsługę klientów na najwyższym poziomie. Jesteśmy jednym z największych dystrybutorów sprzętu wellness w Polsce.

Karolina Hauzner Kostarska

Kosmetolog, lingeristka, szkoleniowiec właścicielka Gabinetu Kosmetologicznego Oaza Piękna w Piasecznie, Pasjonatka podróży i odkrywania Nowego. Absolwentka Wyższej Szkoły Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia oraz Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia. Od 14 lat jest związana z kosmetologią . W swojej pracy kieruje się najważniejszą zasadą - po pierwsze nie szkodzić. W swojej pracy kieruje się udoskonaleniem naturalnego wyglądu swoich klientek bez efektu przerysowania. To co robi jest jej pasją, dlatego zupełnie nie odbieram tego jak pracę a raczej coś co sprawia ogromną przyjemność. Uwielbia wydobywać kobiece piękno, dlatego zakres jej usług jest bardzo bogaty. Jest bardzo aktywna zawodowo, cały czas ię rozwija oraz szkoli na różnego typu warsztatach, kongresach oraz kursach. Jest certyfikowanym trenerem makijażu permanentnego oraz zabiegów kosmetologicznych, prowadzi również szkolenia z zakresu laminacji rzęs oraz brwi pod marką Combinal. W 2022 roku zorganizowała swój pierwszy Kongres Kosmetologiczny Science of Cosmetology pod patronatem WSIIZ. Gabinet, który prowadzi jest również autoryzowanym gabinetem ScarInk czyli terapii niwelowania blizn.

Oaza Piękna

Oaza Piękna, to gabinet, który znajduje się w Piasecznie pod Warszawą i działa od 4 lat. Najważniejszym celem działania gabinetu jest świadoma pielęgnacja skór klientów, jak i edukowanie ich z zakresu odpowiedniego dbania o własną skórę w zdrowy i bezpieczny sposób przynoszący faktyczne efekty, oraz podkreślanie naturalnego piękna. Oferta gabinetu stworzona jest tak, aby dobrać odpowiednią terapię zabiegową dla każdego problemu, jak również przede wszystkim bezpieczne zabiegi kosmetologiczne oraz HITECH . Marki na których wykonywane są zabiegi dobrane są tak, aby sprostać każdemu wyzwaniu, były przebadane oraz miały odpowiednie certyfikacje. Stawiamy na rozwój i edukację swoją, jak i klientów, dlatego cała kadra cały czas się rozwija i szkoli. Oaza Piękna to nie tylko miejsce, bardzo często kadra angażuje się w różne miejscowe wydarzenia, jak i spotkania i wieczorki edukacyjne dla kobiet a atmosfera jest bardzo rodzinna i przyjazna. Gabinet jest również certyfikowanym gabinetem ScarInk, gdzie aktywnie działa w niwelowaniu blizn każdego rodzaju łącząc to z termografią diagnostyczną.

Daniel Abratkiewicz

Założyciel marki i Centrum Podologicznego Podoland. Popularyzator i instruktor metod korekcji wrastających paznokci. Od 2015 roku wdraża innowacyjne rozwiązania podologiczne na rynkach światowych. Prowadzi warsztaty, podczas których uczy specjalistów, jak korzystać z metody Arkady i UniBrace. Sam specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów wrastających paznokci i ma na tym polu ogromne doświadczenie. Podolog Roku 2018 według plebiscytu Mistrzowie Urody. Osobowość Roku 2021 Podo Expert Beauty Forum Polska. Żyje rozwojem zawodowym i podologią, stale sięgając po nowe rozwiązania biznesowe. Nawiązuje kontakty z gronem specjalistów na terenie Polski i Europy, odgrywa aktywną rolę w spajaniu podologicznego świata i rozwijaniu międzynarodowego systemu profesjonalnej wiedzy i standardów.

Podoland

Stworzona przez Daniela Abratkiewicza w roku 2015. Od tego czasu działa prężnie w obszarze podologii, wykorzystując autorskie, innowacyjne i opatentowane systemy terapii stóp, skupiające się w dużej mierze na korekcji wrastających paznokci. Gruntowna wiedza, podejście pełne pasji oraz zdobyte przez lata doświadczenie pozwalają specjalistom Podolandu także szkolić innych. We Wrocławiu mieści się główne centrum szkoleniowe, odwiedzane regularnie przez ekspertów z różnych stron świata. Zgłoszony do patentu system UniBrace został laureatem nagrody „Innowacje” magazynu LNE. To prestiżowe wyróżnienie jest przyznawane przez polskich oraz francuskich ekspertów z zakresu chemii, surowców kosmetycznych i nowoczesnych technologii.

Aneta Oleszek

Z wykształcenia inżynier produkcji oraz Doctor of Business Administartion. Założycielka i kreatorka polskiej profesjonalnej marki dla podologów PODOPHARM®. Swoją działalność prowadzi w Kieleckim Parku Technologicznym. Od kilku lat oddaje się pasji tworzenia innowacyjnych produktów, wielokrotnie nagradzanych prestiżowymi międzynarodowymi nagrodami. Posiada dwa przyznane patenty w dziedzinie podologii. Jej marka poza Polską jest dystrybuowana w 20 krajach. Wyróżniona przez Bank Światowy mianem Czempiona Innowacyjności.

Podopharm

Profesjonalna marka produktów specjalistycznej pielęgnacji dłoni i stóp założoną na początku 2014 roku. Naszą misją jest transfer innowacyjnych rozwiązań na potrzeby rozwoju podologii w kraju i na świecie. Dziedziny nauki zajmującą się szeroko pojętą problematyką chorób stóp. Obecnie dystrybuowana w 20 krajach świata. Nasze produkty są nagradzane w prestiżowych konkursach krajowych i zagranicznych za innowacyjność i wysoką jakość .

Agnieszka Śliwa - Drobniewska

Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Rynku Profesjonalnego polskiej marki MEDESTELLE oraz YONELLE. Doświadczony specjalista branży Beauty, od ponad 20 lat z sukcesem rozwija kanał kosmetyki profesjonalnej i detalicznej w Polsce. Laureatka tytułu Efektywny Manager w plebiscycie Businesswoman&Life. Finalistka konkursu Beauty Forum Award 2022 na „Osobowość Roku” w kategorii Business. W trakcie kariery zawodowej tworzyła strategię rozwoju i zarządzała sprzedażą ponad dwudziestu luksusowych marek m.in.: Matis, Sothys, Decleor, Maria Galland, Ingrid Millet czy Carita. Doświadczony trener technik sprzedaży i marketingu. Wykładowca przedmiotu „Marketing i zarządzanie w obrocie wyrobami kosmetycznymi” w WSIIZ w Warszawie. Skuteczny rekruter, który wyszkolił i zaraził swoją pasją do kosmetyki profesjonalnej wielu specjalistów. Hobbystycznie od ponad 15 lat instruktor Nail Design. Wielokrotny Juror Mistrzostw Polski.

JM INNOVATIVE COSMETICS SP. Z O.O

JM INNOVATIVE COSMETICS SP. Z O.O. - polski producent kosmetyków profesjonalnych MEDESTELLE oraz luksusowych kosmetyków do pielęgnacji domowej YONELLE. Firma została wielokrotnie nagrodzona i doceniona za innowacyjność, szybkie, ponadprzeciętne efekty i radykalne działanie przeciwzmarszczkowe. Założycielki: Biolog Jolanta Zwolińska i dr nauk chemicznych Małgorzata Chełkowska. Wizjonerki. Autorytety w branży beauty od ponad 30 lat. Laureatki wielu nagród w dziedzinie kosmetologii i biznesu. Połączyło je wspólne zamiłowanie do tworzenia innowacyjnych kosmetyków o ponadprzeciętnej skuteczności. Od prawie 10 lat są właścicielkami i kreatorkami sukcesu prestiżowej marki YONELLE a od prawie dwóch lat profesjonalnej marki MEDESTELLE. Wielką pasją Jolanty Zwolińskiej i Małgorzaty Chełkowskiej jest kosmetyka profesjonalna. W każdej marce, z którą są związane, zajmuje ona bardzo ważne, prestiżowe miejsce. Od lat pasjonują się jej rozwojem i ciągle pojawiającymi się nowymi możliwościami. Jolanta Zwolińska była prekursorką fascynacji kwasami w zabiegach kosmetycznych. To dzięki niej w 1994 roku trafiła do Polski EKSFOLIACJA AHA. Małgorzata Chełkowska, której praca doktorska dotyczyła zagadnień przenikania składników aktywnych przez skórę, jest Członkiem International Association For Applied Corneotherapy i członkiem–założycielem Polskiego Towarzystwa Chemików Kosmetologów.

RADA PRACODAWCÓW DLA KIERUNKU:
PIELĘGNIARSTWO

Przewodnicząca Rady Pracodawców:

dr n. o zdr. Monika Tomaszewska

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (mgr pielęgniarstwa) oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (tytuł dr). Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie dydaktycznym, jak i zarządzania w podmiotach leczniczych, ukończyła studia podyplomowe Executive MBA w ochronie zdrowia. Od lat związana z Grupą LUXMED – obecnie na stanowisku Dyrektorki Strategii Medycznej i Profilaktyki. Nadzoruje działania wielu obszarów w tym koordynacji opieki szpitalnej, zarządzania klinicznego, promocji zdrowia i profilaktyki oraz pielęgniarstwa szpitalnego. Jest także Dyrektorką Generalną organizacji Pracodawcy dla Zdrowia w Konfederacji Lewiatan.

luxmed

Grupa LUX MED

Grupa LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 Pacjentów. Grupa LUX MED, tak jak każda organizacja działająca na rynku, podlega w swej działalności uwarunkowaniom prawnym i społecznym. W tym przypadku jednak te ramy mają jeszcze dodatkowy wymiar, jakim jest najważniejsze dobro - ludzkie życie i zdrowie. Dlatego tak silnie przez podejmowane działania Grupy LUX MED przemawia idea zrównoważonego rozwoju.

Anna Dudzińska

pielęgniarka, mgr edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień. Jest absolwentką studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu Zarzadzania ryzykiem w opiece zdrowotnej. Pełniła funkcje delegata, pełnomocnika oraz przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Od 2018 roku jest również Przewodniczącą Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

logo-okregowa-izba-pielegniarek

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych (WOIPiP)

Wojewódzki oddział największej organizacji związkowej wśród zawodów medycznych w Polsce. Zadaniem WOIPiP jest czuwanie nad poszanowaniem prawa samorządowego, przestrzeganiem przepisów prawa dotyczącego wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej pielęgniarki i położnej. Ponadto WOIPiP nformuje o kierunkach rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, przedstawia zajmowane stanowisko w wybranych sprawach dotyczących stanu zdrowia społeczeństwa i polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia. Wśród ważnych inicjatyw WOIPiP wymienić można m. in.: prowadzenie hotelu dla pracowników ochrony zdrowia Pielęgniarek i Położnych, w którym mieści się również Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Izba obejmuje patronatem Komisję Historyczną PTP oraz prowadzi muzeum historyczne utworzone we współpracy z Komisją Historyczn

Anna Kamińska

magister politologii i pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego i geriatrycznego, terapeuta środowiskowy. Zawodowo od 1992 roku związana ze Szpitalem „Drewnica” w Ząbkach, od 1995 roku pracuje jako pielęgniarka w Zespole Leczenia Środowiskowego. Tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego uzyskała w 2015, a w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego w roku 2023. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach dla pielęgniarek. Jest również posiadaczem certyfikatu terapeuty środowiskowego. Od wielu lat angażuje się w kształcenie przyszłych specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego oraz od 2023 również studentów pielęgniarstwa II stopnia. W 2012 była współzałożycielem, a później członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych, a od 2021 roku jest Prezesem PSPiPP.

pssip

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych

Powstało w 2012 roku. Do celów statutowych stowarzyszenia należy: podejmowanie działań na rzecz rozwoju pielęgniarstwa psychiatrycznego, wypowiadanie się w sprawach publicznych, integracja środowiska pielęgniarek i pielęgniarzy związanych z psychiatrią, pomoc w rozwoju zawodowym i samorozwoju, podejmowanie inicjatyw i promocja zdrowia psychicznego, reprezentowanie interesów grupy pielęgniarek i pielęgniarzy psychiatrycznych, dbałość o etykę zawodową pielęgniarki / pielęgniarza.

dr n. med. Katarzyna M. Kanadys, prof. UMLub

Położna, mgr pielęgniarstwa, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego oraz specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego. Od 25 lat jest nauczycielem akademickim aktualnie zatrudniona jako profesor uczelni w Zakładzie Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Katedry Położnictwa i Ginekologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Członek Komisji Naukowej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych.

2

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych

Powstało w 2013 roku z inicjatywy środowiska łódzkich pielęgniarek i położnych neonatologicznych. Siedzibą Towarzystwa jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Stowarzyszenie skupia pielęgniarki/pielęgniarzy i położne/położnych opiekujących się noworodkami w pełnym zakresie opieki neonatologicznej (noworodki zdrowe, donoszone, przedwcześnie urodzone, przebywające w oddziałach patologii noworodka, intensywnej terapii, noworodki przebywające w środowisku zamieszkania, itd.), na obszarze całej Polski. Celem PTPiPN jest podnoszenie jakości opieki nad noworodkiem i jego rodziną oraz propagowanie i rozwój pielęgniarstwa neonatologicznego na jak najwyższym poziomie. Organizowanie różnych form szkolenia podyplomowego, działalność naukowa i wydawnicza, kreowanie wizerunku pielęgniarki i położnej neonatologicznej.

dr n. ekon. Greta Kanownik

Absolwentka zarządzania i marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu Szkoły Głównej Handlowej. W swoim zawodowym portfolio posiada doświadczenie pracy w charakterze głównego specjalisty inżynieryjno-technicznego w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego. W latach 2018-2021 związana z Ministerstwem Zdrowia, gdzie pełniła funkcję dyrektora Departamentu Zdrowia Pielęgniarek i Położnych oraz funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Kard Medycznych. Od 2021 roku związana z Warszawskim Szpitalem Południowym, gdzie pełni obowiązki dyrektora ds. pielęgniar

logo_wsp_RGB

Warszawski Szpital Południowy sp. z o.o.

Jeden z najnowocześniejszych szpitali w Polsce. Budynek Szpitala Południowego jest złożony z trzech pięciopiętrowych modułów. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi ponad 40 tys. m². WSP to nowoczesna, przyjazna i funkcjonalna placówka lecznicza zaliczana do jednych z najnowocześniejszych w Polsce. Zastosowane tu rozwiązania i technologie wyróżniają się wysokimi standardami medycznymi i gwarantują pacjentom najwyższe bezpieczeństwo świadczeń medycznych i komfort pobytu oraz obsługi. Szpital Południowy został w całości zinformatyzowany, a racjonalizowanie kosztów gwarantuje właściwe wykorzystanie środków publicznych. W szpitalu działa Przychodnia Przyszpitalna w której przyjmuje: kardiolog, urolog, onkolog, anestezjolog, ginekolog, ortopeda, gastroenterolog, chirurg, proktolog, endokrynolog. W strukturach szpitala mieści się: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Proktologicznej, Oddział Ginekologiczno – Położniczy, Oddział Neonatologii. Szpital zaangażowany jest w szereg projektów dedykowanym pacjentom z całej Polski.

Jerzy Krukowski

mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej. Pełni funkcję prezesa w Fundacji Palium w Chojnicach, która zajmuje się opieką paliatywno-hospicyjną, długoterminową i wytchnieniową. Prowadzi hospicjum stacjonarne, domowe oraz zakład opiekuńczo-leczniczy. Jest jednym z nielicznych w Polsce biegłych sądowych z z zakresu pielęgniarstwa i współpracuje z Sądem Okręgowym w Słupsku oraz sądami w terenu całej Polski. Jego główne zainteresowania zawodowe to praca na rzecz zwiększania samodzielności zawodowej pielęgniarek, ze szczególnym uwzględnieniem udzielania porad pielęgniarskich i wystawianiu recept przez tę grupę zawodową. Pasjonat nauczania, który prowadzi ośrodek kształcenia pielęgniarek i położnych Nursikom.

logo nursikom

Nursikom

Ośrodek kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych. Specjalnością podmiotu są szkolenia za kresu ordynowania leków i wypisywania recept oraz porad pielęgniarskich. Misją ośrodka jest przekazywanie wiedzy aktualnej, pełnej, prawdziwej i rzetelnej. Nursikom to również indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarskie.

Ewa Krzyżańska

mgr pielęgniarstwa, w trakcie specjalizacji chirurgicznej, absolwentka Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, technik farmaceutyczny z 5 letnim stażem pracy w aptece. Od 3 lat aktywnie działa w Stowarzyszeniu Pielęgniarek Cyfrowych. Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Infuzyjnego. Obecnie pracuje na oddziale Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej. Posiada doświadczenie zdobyte podczas pracy na Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu. W dziedzinie pielęgniarstwa nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, posiada szereg ukończonych kursów, uczestniczy w konferencjach naukowych. Zawodowo interesuje się pielęgniarstwem infuzyjnym, leczeniem ran, farmakoterapią oraz zarządzaniem w ochronie zdrowia.

logo

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe

Organizacja pozarządowa non profit, powstało we wrześniu 2017 roku z inicjatywy pielęgniarek i pielęgniarzy pochodzących z różnych stron Polski, aby wspólnie budować nowoczesne polskie pielęgniarstwo. Celem Stowarzyszenia jest promowanie zawodów pielęgniarki i położnej, podnoszenie ich prestiżu, edukacja w tematyce dotyczącej wykonywania zawodów oraz konsolidacja środowiska pielęgniarek i położnych poprzez nieustanne budowanie szacunku w relacjach w zespołach pielęgniarskich i położniczych. W imieniu pielęgniarek i położnych występujemy także do konsultantów ds. pielęgniarstwa o opinie w kwestiach czynności i procedur zawodowych nurtujących pielęgniarki i położne, opiniujemy akty prawne w ramach konsultacji społecznych. Zgłaszającym się do nas osobom udzielamy pomocy merytorycznej w zakresie naszych możliwości i wiedzy. Interweniujemy również w instytucjach decyzyjnych w sprawach dotyczących naszych grup zawodowych oraz dbamy o właściwy wizerunek polskiej pielęgniarki i położnej.

Małgorzata Piejak

mgr ekonomii i licencjat pielęgniarstwa i pedagogiki, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania. Od 1992 roku zawodowo związana z pielęgniarstwem szkolnym, a od 2001 roku jest współwłaścicielem podmiotu leczniczego SZKOLMED M. Piejak, M. Wojciechowska Sp.j. w Szczecinie. Od wielu lat angażuje się w kształcenie pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania. Jest współzałożycielką Krajowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Medycyny Szkolnej, w której jest członkiem zarządu oraz pełni funkcje wiceprezesa.

logo

Krajowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Szkolnych z siedzibą w Szczecinie

Powstało w 2001 z inicjatywy pielęgniarek samodzielnie prowadzących podmioty lecznicze, głównym celem organizacji jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań wspomagających funkcjonowanie Medycyny Szkolnej w formie Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Medycyny Szkolnej prowadzonych przez pielęgniarki oraz Indywidualne i Grupowe Praktyki Pielęgniarskie. Stowarzyszenie współpracuje z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowymi Izbami Pielęgniarek i położnych. Stowarzyszenie jest autorem opracowania pt. „Problemy w realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami realizowanej przez pielęgniarki szkolne” oraz „ Strategia opieki nad uczniem w wieku szkolnym w środowisku nauczania i wychowania”, obecnie zajmuje się przygotowaniem do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej w profilaktycznej opiece nad uczniami.

dr n. med. Iwona Cabaj – Wiater

Wieloletni dydaktyk, jak i osoba zarządzająca podmiotami leczniczymi. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży medycznej w jednostkach o różnym stopniu referencyjności. Od lat związana z Grupą ORPEA Polska – liderem w opiece długoterminowej i rehabilitacji - obecnie na stanowisku Dyrektora Medycznego z odpowiedzialnością na cały kraj. Prowadzi nadzór nad spełnianiem wymogów formalno-prawnych podmiotu leczniczego w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Nadzoruje i koordynuje prace podległego personelu, wdraża nowe procedury i standardy, identyfikuje potencjalne ryzyka i poszukuje nowych rozwiązań, wdraża programy naprawcze. Nieustannie szkoli podległy personel i bierze udział w otwieraniu nowych inwestycji.

ORPEA_POLSKA_LOGO_BLUE_RVB

ORPEA Group

Zapewnia ponad 1000 miejsc w nowoczesnych domach opieki dla seniorów i klinikach specjalizujących się w rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej i kardiologicznej. Domy i kliniki zlokalizowane są na Mazowszu, w Chorzowie i we Wrocławiu. O zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów dba ponad 750-osobowy zespół składający się m.in. z pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów i nie tylko.

Katarzyna Wiśniewska

Absolwentka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (mgr pielęgniarstwa) oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie (mgr pedagogiki). Jest specjalistą w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania zakładami opieki zdrowotnej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Prawo Medyczne, Bioetykę i Socjologię Medycyny w Uniwersytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne. Jest wykładowcą, nauczycielem zawodu, instruktorem Centrum Symulacji Medycznej na kierunku pielęgniarstwo na Wydziale Rehabilitacji w Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Od 2013 roku jest związana z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, obecnie pełni funkcję Pielęgniarki Naczelnej Instytutu.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Specjalistyczny ośrodek badawczy i kliniczny, specjalizujący się od ponad 70 lat w rozwijaniu nowych metod diagnostycznych, leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych i neurologicznych oraz w badaniach nad neurobiologicznymi mechanizmami zaburzeń w czynnościach ośrodkowego układu nerwowego. Dysponuje nowoczesnym zapleczem diagnostycznym i klinicznym, umożliwiającym rozpoznanie i leczenie chorób neurologicznych i psychicznych. Instytut prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe, a także działalność leczniczą i profilaktyczną w zakresie zaburzeń zdrowia psychicznego, chorób układu nerwowego, chorób genetycznych, uzależnień behawioralnych i od substancji psychoaktywnych a także bierze udział w kształtowaniu polityki zdrowotnej państwa w tym zakresie. Prowadzi także działalność wydawniczą i dydaktyczną. Instytut współpracuje z Polską Akademią Nauk, szkołami wyższymi, instytutami badawczymi, podmiotami leczniczymi oraz innymi instytucjami i organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi.

Barbara Włodarczyk

Magister pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i opieki paliatywnej. Od 1998 roku pełni funkcję Pielęgniarki Naczelnej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. W 2009 roku otrzymała powołanie na Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego w województwie mazowieckim. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych i Komisji ds. Pielęgniarek Zarządzających w Ochronie Zdrowia działającej w Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Od 2009 r. pełni funkcję audytora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, .

logo pspo cmyk

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych

Powstało w 1996 roku z inicjatywy środowiska pielęgniarek pracujących w głównych ośrodkach onkologicznych. Stowarzyszenie ma zasięg ogólnopolski, skupia pielęgniarki i pielęgniarzy opiekujących się chorymi na nowotwory zainteresowane działaniem na rzecz pielęgniarstwa onkologicznego. Celem PSPO jest podnoszenie jakości opieki pielęgniarskiej przez wyznaczanie celów, kierunków oraz zasad kształcenia i doskonalenia podyplomowego. Stała edukacja profesjonalna oraz integracja osób zajmujących się zagadnieniami pielęgniarstwa onkologicznego. Podnoszenie i utrzymywanie wysokiej jakości świadczeń pielęgniarskich w opiece onkologicznej i profilaktyce chorób nowotworowych. Wspieranie prac badawczych z zakresu teorii i praktyki pielęgniarstwa onkologicznego oraz wymiana doświadczeń z innymi organizacjami pielęgniarskim w kraju i za granicą.

Magdalena Włochowicz

magister pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. Wykładowca Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie na kierunku Pielęgniarstwo, oddział Gdańsk. Po zakończeniu stażu podyplomowego w 2003 r. podjęła pracę zawodową w oddziale chirurgii urazowo - ortopedycznej Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku. W ciągu 20 lat pracy rozwijała się zawodowo uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach specjalistycznych. Uzyskane uprawnienia zawodowe wykorzystuje na co dzień w swojej pracy zawodowej oraz promuje je wśród koleżanek i kolegów. Dzięki jej inicjatywie powstała pierwsza w Polsce Komisja ds. Recept przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Od 2019 r. prowadzi własną praktykę zawodową, współpracując z prywatnymi klinikami, przyjmuje również pacjentów we własnym gabinecie pielęgniarskim oraz prowadzi wizyty domowe. Specjalizuje się w leczeniu ran i owrzodzeń przewlekłych oraz edukacji diabetologicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej, a w czasie wolnym jest wolontariuszem Stowarzyszenia Grupy Ratowniczej ALFA w Gdańsku.

logo

Magdalena Włochowicz NURSE-MED

Indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarska świadczącą usługi w ramach umów b2b, miejscu wezwania i gabinecie pielęgniarskim. Do opieki nad pacjentem podchodzimy w sposób holistyczny. Współpracujemy z opiekunami medycznymi, dietetykami, podologami, fizjoterapeutami i lekarzami tworząc zespoły terapeutyczne.

Działalność Rady Pracodawców przy kierunku Technologia kosmetyku:

  • ROK 2024

RAPORT Z OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH INŻYNIERSKICH NA KIERUNKU TECHNOLOGIA KOSMETYKU PROWADZONEGO W WYŻSZEJ SZKOLE INŻYNIERII I ZDROWIA W WARSZAWIE.

Raport znajduje się w zakładce RAPORT 2024 (raport w załączniku).

RADA PRACODAWCÓW DLA KIERUNKU:
TECHNOLOGIA KOSMETYKU

Przewodnicząca Rady Pracodawców:

dr inż. Dagmara Rut

dr nauk chemicznych Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Politechniki Krakowskiej i Politechniki Rzeszowskiej oraz mgr inż. Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie Technologii Chemicznej w specjalności biotechnologia, technolożka w Laboratorium Kosmetycznym AVA, adiunkt Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. W branży kosmetycznej od 6 lat, chemiczka od zawsze. Na co dzień zajmuje się projektowaniem receptur kosmetyków i wdrażaniem ich do produkcji. Ceni naturalne składniki kosmetyczne o potwierdzonej skuteczności działania. Praca ze studentami i przekazywanie wiedzy to jej pasja.

Koordynator studiów na kierunkach chemia kosmetyczna i technologia kosmetyku:

mgr inż. Agnieszka Stateczna-Mędrek

Absolwentka Politechniki na Wydziale Chemii o specjalności Technologia Kosmetyków i Chemia Artykułów Gospodarstwa Domowego. Magister, Inżynier oraz Manager Jakości. Technolog z kilkunastoletnim doświadczeniem w opracowywaniu receptur kosmetyków, produktów naturalnych, produktów perfumeryjnych i produktów biobójczych. Kierowała działem badań i rozwoju oraz kontroli jakości w dużych firmach kosmetycznych. Nadzorowała proces wprowadzania produktów kosmetycznych, biobójczych na rynki europejskie. Posiada ugruntowaną wiedzę o surowcach i procesach technologicznych. Od lat aktywnie współpracuje z przemysłem, kierowała kilkoma pracami zleconymi, dotyczącymi opracowania innowacyjnych receptur i metod oceny kosmetyków lub produktów chemii gospodarczej. Od kilkunastu lat prowadzi wykłady, warsztaty i laboratoria z zakresu kosmetykologii, produktów i surowców kosmetycznych, receptury kosmetycznej, technologii kosmetyków. Od 2015 roku właścicielka firmy, której profil i działalność pokrywa się z wykształceniem - zajmuje się opracowaniem receptur, kosmetyków zarówno naturalnych wg obowiązujących standardów jak i klasycznych, dokumentacją itp,

goldeco

GoldEco Agnieszka Stateczna-Mędrek,

nowoczesne laboratorium, którego celem jest opracowanie receptur, formulacji wszelkiego typu produktów kosmetycznych. Tworzymy receptury kosmetyków standardowych, naturalnych i certyfikowanych. Dostosowujemy obecne receptury do obowiązującego prawa.

dr inż. Marta Pawłowska

Założycielka i Prezes Zarządu ACC. Safety Assessor z 15-letnim doświadczeniem. Członek EUROTOX. Biegły Sądowy w zakresie chemii kosmetycznej. Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie oceny bezpieczeństwa i toksykologii produktów kosmetycznych oraz konsultuje tematykę nanomateriałów.

Iwona Garbol

Prezes Zarządu i współwłaściciel Spółki BECAPRO Sp. z o.o. zajmującej się projektowaniem i produkcją produktów kosmetycznych. Absolwentka Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych na Politechnice Warszawskiej, specjalizacja: gospodarka przemysłowa. Ukończyła studia podyplomowe prawa handlowego na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia menedżerskie Executive MBA Institiut d’Administration des Enterproses Aix-en-Provence. Menadżer z doświadczeniem w zakresie funkcjonowania spółek kapitałowych, relacji inwestorskich, zasobów ludzkich, restrukturyzacji i przekształceń. Przez wiele lat w radach nadzorczych spółek kapitałowych.

Becapro logo zielone kwadrat_RGB

BECAPRO sp. z o.o.

Firma produkcyjna o szerokim zakresie działania - wytwarzamy kosmetyki (na rynek detaliczny i profesjonalny), środki odkażające i czyszczące. Naszym Klientom oferujemy doświadczenie, innowacyjność i indywidualne podejście podczas opracowywania produktu. Posiadamy także marki własne Perfect Lady - kosmetyki profesjonalne do gabinetów i salonów SPA oraz Harmonique - kosmetyki łączące w sobie naturalny skład i zdobycze współczesnej nauki.

Kaja Bernasińska

Absolwentka filologii polskiej, dziennikarz i copywriter z wieloletnim doświadczeniem. Przez ponad 2 lata związana była z branżą kosmetyczną, pracując dla Delia Cosmetics, gdzie zajmowała się szeroko pojętym marketingiem. Od 5 lat związana z portalem Biotechnologia.pl. Uczestniczka wielu konferencji kosmetycznych, na których poruszane są najważniejsze aspekty i problemy branży. Od 3 lat Koordynator szkoleń i konferencji, na co dzień ściśle współpracuje z branżą kosmetyczną i jednostkami naukowymi.

8
logo_dr_koziej

Dr Koziej Instytut Badań Kosmetyków

Wspiera branżę kosmetyczną we wdrożeniach produktów, zarówno na etapie formulacji, pełnego zakresu badań, jak i kompletnej dokumentacji PIF (Product Information File). Jest firmą rodzinną z wieloletnim doświadczeniem i tradycją. Ekspert w dziedzinie toksykologii produktów kosmetycznych, budowy, funkcjonowania i łączenia substancji chemicznych oraz anatomii i fizjologii skóry. Dr Koziej Instytut Badań Kosmetyków, to doświadczenie i kompleksowość oferowanych usług.

Ewelina Płońska-Stepulak

Właścicielka wydawnictwa EPS Media, redaktor naczelna tytułu „Chemia i Biznes. Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej”. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej na kierunku Technologia Chemiczna. Ukończyła podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim - Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, specjalizacja prasowa. Z sektorem mediów związana od 2006 roku.

EPS Media

Wydawnictwo branżowe, działające na polskim rynku od 2009 roku. Portfolio wydawnicze obejmuje: dwa tytuły branżowe „Chemia i Biznes” oraz „Chemia i Biznes. Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej”, portal www.chemiaibiznes.com.pl oraz organizację konferencji branżowych (m.in. Międzynarodowej Konferencji Przemysłu Chemii Gospodarczej, czy Konferencję Przemysłu Chemii Budowlanej). „Chemia i Biznes” to dwumiesięcznik biznesowo-gospodarczy, stworzony z myślą o firmach poszukujących rzetelnej, aktualnej i profesjonalnie przygotowanej informacji na temat rynku chemicznego i sektorów powiązanych. "Chemia i Biznes. Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej" to kwartalnik biznesowo-informacyjny z zakresu przemysłu kosmetycznego i środków czystości. Poprzez czasopisma czytelnicy są informowani o sytuacji na rynku chemicznym, chemii gospodarczej i kosmetycznym: trendach, tendencjach, perspektywach. Czytelnikami są poszukujący dostawców lub odbiorców usług i produktów, pracownicy firm produkcyjnych, dystrybucyjnych i usługowych, w tym kadra zarządzająca, pracownicy działów marketingu i sprzedaży, działów R&D oraz wszyscy zainteresowani przekrojowymi wiadomościami z rynku. Na portalu www.chemiaibiznes.com.pl prezentowane są najważniejsze wiadomości dotyczące polskiego i światowego przemysłu chemicznego oraz branż powiązanych. Przedstawiane są najnowsze trendy wpływające na kształt branży chemicznej, zmiany w legislacji krajowej i europejskiej oraz informacje związane z aktywnością polskich i zagranicznych firm tworzących rynek. Dotyczą one m.in. realizacji planów inwestycyjnych, nowości produktowych, konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz perspektyw ich dalszego rozwoju, zmieniających się cen surowców, a także wpływu branży chemicznej na kształt całej gospodarki oraz wpływów rozmaitych czynników na stan branży.

prof. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski

W 2004 r. obronił doktorat na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, a w 2014 r. na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2021 postanowieniem Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora nauk społecznych. Profesor Wasilewski reprezentuje dyscyplinę nauki o zarządzaniu i jakości, znajdującą się w dziedzinie nauk społecznych. Pracuje na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa Uniwersytetu Technologiczno-Huma-nistycznego w Radomiu, w Katedrze Chemii Przemysłowej. W latach 2016-2019 pełnił funkcję dziekana Wydziału, a w latach 2012-2016 prodziekana ds. naukowych. W latach 2013-2020 kierował Katedrą Chemii, a następnie Katedrą Towaroznawstwa i Nauk o Jakości. Utworzył i kieruje pracami Laboratorium Towaroznawstwa Kosmetyków i Produktów Chemii Gospodarczej. Aktywnie angażuje się w działalność w organizacjach naukowych. Obecnie pełni funkcje V-ce Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego oraz V-ce Przewodniczącego Komisji Nauk Towaroznawczych – Nauk o Jakości Polskiej Akademii Nauk. W latach 2016-2021 pełnił funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma Towaroznawcze Problemy Jakości. Zasiada w Radzie Naukowej czasopisma Chemia i Biznes – Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej. W 2020 roku został powołany przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na członka Rady do spraw Kompetencji Sektora Chemicznego. Jest Członkiem Sądu Konkursowego Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich – Forum Kosmetyki Beauty Vision. Jest także rzeczoznawcą Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego w zakresie wyrobów kosmetycznych, toaletowych i detergentów. Profesor Wasilewski prowadzi działalność naukową i dydaktyczną związaną z właściwościami fizykochemicznymi i użytkowymi surfaktantów, opracowywaniem i wytwarzaniem nowoczesnych form, optymali¬zacją receptur oraz oceną jakości kosmetyków i produktów chemii gospodarczej. Jest autorem ponad 150 artykułów naukowych, 1 monografii naukowej, 1 patentu amerykańskiego i 37 patentów polskich. Od lat aktywnie współpracuje z przemysłem. Jest właścicielem firmy Innowacyjno-Wdrożeniowej CosMedChem. Kierował szeregiem prac naukowo-badawczych, dotyczących opracowania innowacyjnych technologii i metod oceny kosmetyków lub produktów chemii gospodarczej, w ramach współpracy z firmami m.in. Onlybio.life SA w Bydgoszczy, Hub.tech SA (dawniej Boruta-Zachem S.A.), PCC Exol SA, Grupa INCO SA, Boruta-Zachem Biochemia SA, Global Cosmed SA, Mondo Minerals BV (Holandia), Elementis (USA) czy CosLab Laborat Controle Recherch Medical (Francja). Obecnie pełni funkcję dyrektora ds. badawczo-rozwojowych w firmie Onlybio.life S.A. w Bydgoszczy. Współtworzy kosmetyki obecne na rynku pod marką OnlyBio oraz zajmuje się realizacją projektów badawczo-rozwojowych. Jest także członkiem Rady Nadzorczej firmy Hub.tech S.A. (dawniej Boruta-Zachem S.A.). Był m.in. stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendystą Ministra Edukacji Narodowej.

CosMedChem

Prywatne przedsiębiorstwo o charakterze innowacyjno – wdrożeniowym. Zajmuje się profesjonalnym doradztwem naukowo-technicznym, opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań recepturowych i technologicznych, przygotowywaniem ekspertyz i opinii, współpracą przy tworzeniu i realizowaniu projektów badawczych oraz projektowaniem, wykonawstwem i nadzorem nad badaniami przemysłowymi oraz pracami rozwojowymi. W ramach działalności Firmy tworzone są nowe rozwiązania, uwzględniające oczekiwania tak konsumentów jak i producentów, pozostające w zgodzie z ich przekonaniami oraz środowiskiem naturalnym. Rozwiązania te bazują na najnowszych osiągnięciach nauki. Odbiorcami rezultatów prac prowadzonych w firmie są zarówno producenci surowców jak i firmy wytwarzające gotowe produkty przeznaczone dla konsumentów. Dewizą firmy COSMEDCHEM jest wspomaganie przemysłu poprzez implementację dokonań naukowców z obszaru badań podstawowych do konkretnych rozwiązań o charakterze utylitarnym, a następnie ich wdrożenie do praktyki produkcyjnej. Taka pragmatyka pozwoliła już wielu firmom stać się bardziej konkurencyjnymi na rynkach krajowych i zagranicznych oraz przyczyniła się walnie do ich sukcesu. CosMedChem tworzy Zespół wybitnych naukowców i praktyków, reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny naukowe: nauki chemiczne, techniczne, ekonomiczne, farmaceutyczne i medyczne. Pracownicy i osoby współpracujące z firma COSMEDCHEM posiadają w swoim dorobku szereg osiągnięć naukowych w postaci wartościowych publikacji naukowych, patentów, wdrożeń oraz są także laureatami prestiżowych nagród za osiągnięcia naukowe i wdrożeniowe.  

OnlyBio.life S.A.

Biotechnologicza firma badawczo-wdrożeniową, która oferuje ekologiczne kosmetyki dla dzieci i dorosłych oraz środki czystości składające się przynajmniej w 99% z surowców pochodzenia naturalnego. W portfolio OnlyBio.life S.A. znajdują się dwie marki: OnlyBio – produkty przeznaczone do higieny i pielęgnacji ciała dorosłych oraz dzieci od pierwszego dnia życia, a także OnlyEco – oferująca ekologiczne środki czystości. Produkty OnlyBio.life S.A. to efekt finalny pracy specjalistów z wieloletnią praktyką w tworzeniu kosmetyków i środków czystości. Doświadczenie związane z produkcją tradycyjnych kosmetyków i chemii gospodarczej oraz wiedza na temat ich negatywnego wpływu na zdrowie i naturę sprawiają, że OnlyBio.life S.A. z pełną świadomością oferuje konsumentom wyroby przyjazne środowisku oraz bezpieczne dla użytkowników.

Magdalena Wielgosz

Business Unit Manager - Cosmetics. Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Chemia Kosmetyczna, studiów licencjackich na kierunku Synteza i Analiza Chemiczna jak również absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Z branżą surowców kosmetycznych związana od ponad 10 lat. Pracę w dystrybucji rozpoczęła po ukończeniu studiów, gdzie zaczynała jako Przedstawiciel Handlowy surowców chemicznych do produkcji kosmetyków, a obecnie pełnię funkcję Kierownika Działu Sprzedaży w firmie C.H. Erbslöh Polska, z którą związana jest od ponad 5 lat. Ogromna fanka i pasjonatka świata kosmetycznego oraz autorka publikacji naukowych poświęconych surowcom kosmetycznym, które ukazują się na łamach znanych magazynów branżowych. Doświadczenie w sprzedaży oraz zbudowane przez lata relacje z klientami i zagranicznymi partnerami biznesowymi przekładają się na wzmocnienie pozycji na rynku i ciągły rozwój działu kosmetycznego firmy C.H. Erbslöh Polska.

C.H.Erbslöh Polska

C.H.Erbslöh Polska jest firmą specjalizującą się w dystrybucji nowoczesnych surowców chemicznych i materiałów przemysłowych stosowanych m.in. w produkcji kosmetyków. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jesteśmy wysoko wykwalifikowani w zakresie doradztwa technologicznego. Nasza historia świadczy o tym, że kreatywność i odwaga w myśleniu umożliwiają osiągnięcie najwyższych standardów działania. Stawiamy na jakość i profesjonalizm, co czyni nas niezawodnym partnerem w biznesie. Od lat cieszymy się silną pozycją na rynku. W swoim długoletnim działaniu staraliśmy się stale zarządzać portfolio swoich produktów i rozwiązań tak, aby utrzymać równowagę pomiędzy tradycją a innowacją. Nowoczesna technologia w połączeniu z silnym zaangażowaniem w zachowanie spójności sprawiają, że C.H Erbslöh Polska niezmiennie wyróżnia się wśród dystrybutorów. Należymy do grupy LEL, która zrzesza wiodących dystrybutorów w Europie. Grupa ma już ponad 20 letnią historię. Naszym wspólnym celem jest dostarczanie najwyższej jakości produktów i szerokiego zakresu usług, które są najlepsze w swojej kategorii.

dr inż. Iwona Białas

Doktor inżynier chemii, specjalistka toksykologii z wieloletnim doświadczeniem w branży kosmetycznej. Safety assessor, szkoleniowiec, wykładowca akademicki z zakresu chemii i toksykologii kosmetycznej. Od 2013, jako założycielka CosmetoSAFE Consulting, wspiera firmy kosmetyczne w bezpiecznym wprowadzaniu produktów do obrotu na rynki europejskie. Od 2018 posiada tytuł German Society for Scientific and Applied Cosmetics (DGK) Safety Assessor. Aktywny członek grup roboczych organizacji branżowych: Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego i Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego oraz Detergentowego. Członek Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego.

CosmetoSAFE Consulting

CosmetoSAFE Consulting jest prężenie działającą od 2013 roku firmą doradczą świadczącą usługi w zakresie szeroko pojętych wymagań związanych z wprowadzeniem kosmetyków do obrotu. Naszym głównym zakresem usług jest ocena bezpieczeństwa kosmetyków; poza tym pomagamy w kwestii zgodności produktu z aktualną legislacją i praktykami rynkowymi, doradzamy i przeprowadzamy badania kosmetyków, pomagamy w tworzeniu komunikacji produktowej.

dr Piotr Nowaczyk

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Stypendysta Instytutu Pasteura w Brukseli. Organizator i wykładowca szkoleń m.in. z zakresu mikrobiologii kosmetyków. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, szczególnie w czasopismach polskich i zagranicznych, w tym dotyczących mikrobiologii kosmetyków, kontroli jakości i kosmetologii. Członkostwa: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, Rada Programowa kwartalnika Świat Przemysłu Kosmetycznego, Polski Komitet Normalizacyjny (KT 201), Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Właściciel „dr Nowaczyk Laboratorium Badań Kosmetyków Sp. z o.o.”.

dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. sp.k

dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. sp.k prowadzi badania na potrzeby przemysłu kosmetycznego i detergentowego. Stawia na innowacje i nowatorskie metody, dzięki czemu oszczędzany jest czas i pieniądze. Jednocześnie oferuje najwyższą jakość opartą na wiedzy i doświadczeniu. Laboratorium jest wiarygodnym partnerem producentów i importerów kosmetyków, produktów higieniczno - opatrunkowych, a także wyrobów chemii gospodarczej. Oferuje szeroki zakres badań oraz usługi doradczo – szkoleniowe.

dr inż. Magdalena Garbolińska

Dyrektor Laboratorium Kosmetycznego w firmie GBA POLSKA Sp. z o.o. Member of GBA GROUP, europejskiej sieci laboratoriów badawczych. Mikrobiolog z wieloletnim doświadczeniem w obszarze zapewnienia i kontroli jakości, w szczególności kontroli mikrobiologicznej kosmetyków. Od ponad 15 lat związana z branżą kosmetyczną w szczególności w obszarze badań laboratoryjnych oraz standardów jakościowych. Posiada wieloletnie doświadczenie i uprawnienia we wdrażaniu, nadzorowaniu i przeprowadzaniu audytów z zakresu systemów jakościowych opartych na wymaganiach norm: ISO 22716, ISO 9001, ISO 17025, ISO 17043, ISO 22000/HACCP oraz standardów jakościowych BRC i IFS z obszaru food oraz non food. Od wielu lat członek grup roboczych przy Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego i Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego a także członek komitetów technicznych PKN: KT 3, KT 6, KT 235, KT 310 oraz KT 334. Autorka opracowań artykułów branżowych a także doświadczony prelegent i szkoleniowiec z zakresu systemów jakościowych, legislacji, GMP i GHP, metodologii badawczych oraz mikrobiologii przemysłowej. Wieloletni wykładowca na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia.

GBA GROUP

Założona w 1989 roku, łączy sieć dynamicznych przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie analiz laboratoryjnych i pokrewnych usług dla klientów w czterech głównych sektorach: spożywczym, środowiskowym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Każdy z oddziałów GBA GROUP jest znany na rynku z dostarczania rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów. Pracownicy GBA GROUP koncentrują się na zapewnieniu wysokiej jakości usług poprzez intensywną komunikację z klientami. GBA GROUP to analizy i usługi analityczne w zakresie żywności, środowiska, farmaceutyków i kosmetyków.

Michał Zaręba

Od 11 lat związany z Fabryką Substancji Zapachowych Pollena-Aroma, gdzie jako Dyrektor Handlowy odpowiada za strategię sprzedaży i rozwoju firmy w poszczególnych obszarach produktowych. Solidne wykształcenie ekonomiczne umiejętnie wykorzystuje w stawianiu sobie i zespołowi ambitnych celów oraz ich skutecznym realizowaniu. Jest propagatorem polityki indywidualnego podejścia do klienta oraz wsparcia eksperckiego na każdym etapie współpracy. Stały rozwój, m.in. poprzez udział w międzynarodowych szkoleniach, kongresach oraz konferencjach - również w roli prelegenta, pozwala mu na pełne zrozumienie potrzeb klientów oraz zmieniającego się rynku kompozycji zapachowych i aromatów spożywczych. Wcześniej pracował m.in. w Polskiej Grupie Farmaceutycznej, gdzie szlifował umiejętności pracy w dużej organizacji.

Pollen Aroma

Pollen Aroma - od 1956 roku największym polskim domem perfumeryjnym, kreatorem i producentem kompozycji zapachowych oraz aromatów spożywczych. W swojej ofercie posiada również naturalne olejki eteryczne oraz kosmetyki marki Dr Beta. Firma może pochwalić się najnowocześniejszymi w Europie, w pełni zautomatyzowanymi instalacjami produkcyjnymi, które spełniają wszystkie wymagania GMP, HACCP oraz dyrektyw Unii Europejskiej. Od 2017 roku Pollena-Aroma jest częścią międzynarodowej Grupy TURPAZ. W wyniku tej fuzji powstał bardzo silny międzynarodowy zespół kreatorów kompozycji zapachowych oraz twórców aromatów spożywczych. Firma jest zaangażowana w rozwój branży aromatycznej i perfumeryjnej, współpracując z klientami przy tworzeniu nowych produktów, koncepcji oraz technologii. Na każdym etapie procesu tworzenia najważniejszy jest Klient. Pollena-Aroma stale rozwija strukturę informacyjną oraz łańcuch dystrybucji, a także uważnie śledzi obowiązujące trendy oraz kierunki rozwoju na wszystkich światowych rynkach.

dr inż. Monika Partyka

MBA Chemik, analityk, praktyk z obszaru badań i analiz laboratoryjnych. Specjalistka z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, suplementów diety, kosmetyków, produktów zielarskich oraz farmaceutyków i bezpieczeństwa tych produktów; z praktycznym doświadczeniem w opracowywaniu nowych metodyk badawczych, ich wdrażaniu do praktyki laboratoryjnej, zasad walidacji i transferu oraz szacowania niepewności. Na co dzień porusza się po laboratorium stykając się zarówno z nowoczesnymi technikami chromatograficznymi, spektrometrycznymi i spektrofotometrycznymi, jak i klasycznymi rozwiązaniami, wykorzystując posiadane narzędzia do założonych zadań, nie ustając w odpowiadaniu na pytania i rozwiązywaniu problemów. W pracy zawodowej skuteczna pasjonatka wykorzystania systemów jakości jako faktycznego narzędzia zarządzania, zwinnie poruszająca się po meandrach wymagań akredytacyjnych (krajowych i międzynarodowych). Codziennie podkreśla, że w laboratorium konieczna jest determinacja w dążeniu do celu, innowacyjność, kreatywność i krytyczne myślenie oraz ciągłe podnoszenie kompetencji. W międzynarodowym laboratorium i2 Analytical Limited, pracuje w oddziale w Rudzie Śląskiej na stanowisku Dyrektora ds. Wdrożeń i Rozwoju (R&D Director).

i2 Analytical Ltd. Sp. z o.o.

Oddział w Polsce jest niezależnym laboratorium badawczym, oferującym szeroki zakres fizyko-chemicznych badań środowiska (wody, grunty, powietrze), artykułów rolno-spożywczych i codziennego użytku, w tym również suplementów diety oraz żywności wzbogaconej i kosmetyków, a także szerokiego zakresu analiz geotechnicznych oraz obecności i zawartości azbestu. Badania wykonywane są przy użyciu zarówno klasycznych, jak i najnowocześniejszych technik laboratoryjnych, oparte o wytyczne norm branżowych, zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Laboratorium w Rudzie Śląskiej wyposażone jest w szereg nowoczesnych, w większości zautomatyzowanych, urządzeń analitycznych, będąc największym laboratorium analitycznym w województwie śląskim. Kompetencje Zespołu i jakość wykonywanych analiz potwierdzone są certyfikatem akredytacji, wydanym przez UKAS (United Kingdom Accreditation Service), będącym odpowiednikiem Polskiego Centrum Akredytacji, a interdyscyplinarność i zaangażowanie Zespołu Analityków umożliwia wykonanie najtrudniejszych analiz w oczekiwanym przez Klienta terminie.

Agata Lisowska

MBA Chemik, analityk, praktyk z obszaru badań i analiz laboratoryjnych. Specjalistka z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, suplementów diety, kosmetyków, produktów zielarskich oraz farmaceutyków i bezpieczeństwa tych produktów; z praktycznym doświadczeniem w opracowywaniu nowych metodyk badawczych, ich wdrażaniu do praktyki laboratoryjnej, zasad walidacji i transferu oraz szacowania niepewności. Na co dzień porusza się po laboratorium stykając się zarówno z nowoczesnymi technikami chromatograficznymi, spektrometrycznymi i spektrofotometrycznymi, jak i klasycznymi rozwiązaniami, wykorzystując posiadane narzędzia do założonych zadań, nie ustając w odpowiadaniu na pytania i rozwiązywaniu problemów. W pracy zawodowej skuteczna pasjonatka wykorzystania systemów jakości jako faktycznego narzędzia zarządzania, zwinnie poruszająca się po meandrach wymagań akredytacyjnych (krajowych i międzynarodowych). Codziennie podkreśla, że w laboratorium konieczna jest determinacja w dążeniu do celu, innowacyjność, kreatywność i krytyczne myślenie oraz ciągłe podnoszenie kompetencji. W międzynarodowym laboratorium i2 Analytical Limited, pracuje w oddziale w Rudzie Śląskiej na stanowisku Dyrektora ds. Wdrożeń i Rozwoju (R&D Director).

Jerónimo Martins SGPS, S.A

Jerónimo Martins SGPS, S.A. - jest częścią międzynarodowej grupy wywodzącej się z Portugalii będące właścicielem, oprócz Biedronki, również sieci drogerii Hebe. Właścicielem sieci jest Jerónimo Martins Spółka Akcyjna będąca własnością Grupy Jerónimo Martins z siedzibą w Portugalii

Katarzyna Flis

Absolwentka Politechniki Radomskiej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Towaroznastwa o specjalności Technologia produkcji leków oraz Technologia Produkcji Kosmetyków. Wieloletni Technolog chemicznym, specjalista produkcji leków oraz kosmetyków, ekspert rejestracji produktów leczniczych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Safety Assessor. Uczestnik licznych projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w Katedrze Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Właścicielka brandu Le Coeur- naturalne dermokosmetyki i założycielka Le Coeur Cosmetic Solutions

Le Coeur

Le Coeur - naturalne dermokosmetyki i założycielka Le Coeur Cosmetic Solutions – firma zajmująca się tworzeniem i wprowadzaniem kosmetyków na rynek. Od lat aktywnie współpracuje z przemysłem oraz jednostkami naukowymi m.in. z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Larysa Dysput – Goławska

Bazują na autorskich formulacjach, a niektóre linie tworzone są we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi. Marka zdecydowanie chce wykorzystywać to, co najlepsze w naturze, ale łączyć to z możliwościami współczesnej biotechnologii, gwarantującej wysoką skuteczność i przyjemność stosowania produktów. Obecnie w ofercie marki jest wyjątkowo szeroka gama produktów. Nie oznacza to jednak przesadnego nakręcenia karuzeli nowości. W tej kwestii zdecydowanie AVA stawia na jakość, nie ilość.

Jolanta Odej

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytet SWPS z siedzibą w Warszawie. Audytor wewnętrzny ISO 9001 i ISO22716. Posiada doświadczenie w pracy na produkcji i jakości. Karierę zawodową zaczynała w firmie farmaceutycznej w Dziale Jakości. Od ponad 3 lat Specjalista ds. Jakości w Laboratorium Kosmetycznym Ava. Od ponad 15 lat związana z przemysłem kosmetycznym.

Laboratorium Kosmetyczne AVA

Laboratorium Kosmetyczne AVA zostało założone 60 lat temu z miłości do naturalnego stylu życia i jest to jedna z najstarszych polskich, prywatnych firm kosmetycznych. Firmie od początku istnienia przyświeca hasło: „W zgodzie z naturą”. Firma stawiała na ekologiczne rozwiązania na długo zanim naturalność stała się wiodącym kosmetycznym trendem. Zamiłowanie do natury jest po prostu w DNA tej marki. AVA to naturalność, nauka, innowacje. Tradycja jest siłą marki. Dziedzictwo i doświadczenie to ważne składowe rynkowej rozpoznawalności i wiarygodności firmy. Ważne jest dla nas jednak, by trzymać rękę na pulsie współczesnych trendów i zmieniających się oczekiwań konsumentów. Przeszłość i przyszłość znajdują wspólny mianownik w tym co tu i teraz.

Wanda Stypułkowska

Z branżą kosmetyczną i jednocześnie z MPS International związana od 1 marca 1993 roku. Początkowo zajmowała się wdrożeniem do sprzedaży i sprzedażą wyrobów z zakresu chemii gospodarczej i kosmetyków. Przez lata awansowała na wyższe stanowiska, by w 2006 roku objąć funkcję prezesa Zarządu MPS International. W 2014 roku zrealizowała transakcję wykupu menedżerskiego od dotychczasowych właścicieli 100% udziałów w firmie. Firma stale się rozwija, każdego roku zwiększając zatrudnienie (dziś to ok. 350 osób) i zdobywając coraz to nowe rynki. Jakość obsługi i zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa w procesie produkcji doceniają właściciele marek kosmetycznych z Polski i Europy, między innymi ze Szwecji, Wielkiej Brytanii, krajów Beneluksu i Niemiec. Śmiało można stwierdzić, że kosmetyki produkowane w MPS International znajdują się w łazienkach większości z nas. Wanda Stypułkowska była przewodniczącą Rady Nadzorczej Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, a od 2017 roku pełni funkcję prezesa tej organizacji (obecnie drugą kadencję). W 2019 roku została powołana w skład Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, gdzie jest jednym z dwojga reprezentantów polskiej branży kosmetycznej. MPS International jest firmą zrzeszoną m.in. w Północnej Izbie Gospodarczej. Chętnie wspiera działalność organizacji charytatywnych, głównie koszalińskiej Fundacji „Zdążyć z Miłością”, pomagającej samotnym matkom, oraz ogólnopolskiej „Piękniejsze Życie”, mającej pod opieką panie chorujące na raka. Jest też miłośniczką sztuki. Sama chętnie powiększa swoją kolekcję obrazów, ale też przyklasnęła pomysłowi otwarcia przy MPS International galerii. Dzięki temu z pracami polskich artystów każdego dnia obcuje 350 pracowników firmy.

MPS International Sp. z o.o.

MPS International Sp. z o.o. to firma, która powstała w Szwecji w latach 70. XX wieku, głównie koncentrując się na produkcji butelek plastikowych. W 1991 r. przedsiębiorstwo zostało przeniesione i zarejestrowane w Polsce. Od tego czasu rozwija się, realizując usługi w zakresie kontraktowej produkcji kosmetyków, butelek oraz środków czystości. Firma oferuje kompleksową obsługę klientów – od pomysłu do dostarczenia gotowego wyrobu: tworzy nowe receptury, przeprowadza niezbędne testy (posiada własne laboratoria), przygotowuje dokumentację wyrobu, wspiera w zakresie doboru opakowania, uwzględniając również możliwość produkcji opakowania (butelki) w swoim zakładzie, kupuje materiały, produkuje i magazynuje.

Grzegorz Sienkiewicz

Dyrektor Zarządzający i Współwłaściciel firmy 4 Szpaki. Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnik wielu kursów i szkoleń rozwijających umiejętności menadżerskie, biznesowe i społeczne (m.in. ICAN Institute). Ponad 17-letnie doświadczenie w zarządzaniu firmami, doradztwie spółkom w zakresie zarządzania, handlu i marketingu. Uczestnik wielu projektów usprawniających procesy produkcyjne, organizacyjne i związane z wdrażaniem nowych systemów w firmach oraz wprowadzaniem innowacyjnych produktów na rynek. Odpowiedzialny za aplikowanie, realizację i rozliczanie ponad 15 projektów inwestycyjnych, badawczych i szkoleniowych realizowanych w ramach dotacji z funduszy UE regionalnych i krajowych. Prywatnie pasjonat kultury hiszpańskiej oraz zapalony amator tenisa 😛

Mydlarnia Cztery Szpaki

Mydlarnia Cztery Szpaki to producent kosmetyków naturalnych, a zarazem rodzinna firma, w której głównym celem jest tworzenie prostych, funkcjonalnych produktów do pielęgnacji opartych na naturalnych surowcach. Eksperci z mydlarni doskonale wiedzą, że kosmetyki mogą działać świetnie bez dodatku niezdrowej chemii, dlatego nie ma i nie będzie jej w produkowanych kosmetykach. Mimo że rośniemy i rozwijamy się coraz prężniej, a Szpaków na pokładzie jest już znacznie więcej niż tylko cztery - ta zasada wciąż pozostaje nadrzędna. W ofercie mydlarni znajdują się m.in. naturalne mydła (spośród których warto wyróżnić np. mydło dziegciowe lub mydło węglowe), szampon do włosów w kostce, naturalne serum do włosów w trzech rodzajach, wygładzające naturalne serum do twarzy, dezodoranty w kremie; naturalne olejki do ciała, naturalne masła do ciała (w tym niezrównane masło shea) i naturalne peelingi, kule kąpielowe czy naturalne hydrolaty. Do ich produkcji używane są nierafinowane, zimnotłoczone oleje roślinne, naturalne olejki eteryczne, ekstrakty, glinki, zioła czy maceraty najwyższej jakości. Dzięki temu naturalne kosmetyki [Mydlarni Cztery Szpaki] pielęgnują skórę; działają ujędrniająco, zmiękczająco i odżywczo. Z kolei naturalne kosmetyki do włosów (w tym kultowy szampon w kostce) sprawiają, że z dnia na dzień stają się one mocniejsze, gęstsze, błyszczące i nabierają ekstra objętości.

Małgorzata Wodecka

Technolog kosmetyków i produktów chemii gospodarczej oraz właściciel Pracowni Kosmetyków. Wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu formulacji kosmetycznych (tradycyjnych, naturalnych, certyfikowanych, wegańskich). Współpraca w firmami kosmetycznymi oparta na opracowaniu receptur produktów kosmetycznych zgodnie z wymogami prawa UE, przygotowaniem PIF-u oraz koordynowaniem badań, które wynikają z prawodawstwa kosmetycznego. Od 2011r. prowadzenie modułów laboratoryjnych z zakresu surowców kosmetycznych, receptury kosmetycznej, chemii i technologii kosmetyków pielęgnacyjnych i ochronnych. Z pasji do tworzenia kosmetyków w 2022r. założenie firmy: Pracownia Kosmetyków.

Pracownia Kosmetyków

Pracownia Kosmetyków miejsce gdzie można zakupić nie tylko surowce do tworzenia kosmetyków, ale również otrzymać sprawdzone i skuteczne receptury przygotowane przez profesjonalistów. Dużą wagę przywiązujemy do surowców. Pozyskujemy je tylko od sprawdzonych i zaufanych Dostawców. W naszym sklepie znajdują się surowce naturalne, wegańskie oraz tradycyjne. Każdy składnik ma pełną dokumentację. Kierujemy się nie tylko pasją, ale przede wszystkim wiedzą i doświadczeniem. Wiemy, jak połączyć ze sobą surowce w jedną całość – recepturę – tak, by była dopasowana do potrzeb każdej cery oraz jak stworzyć z nich naprawdę wyjątkowy produkt odpowiadający potrzebom Odbiorcy. W Pracowni Kosmetyków można zamówić surowce i wykonać niepowtarzalny „swój” kosmetyk. Prowadzimy warsztaty, w trakcie których uczymy jak wykonać kosmetyki. Produkty kosmetyczne są wykonywane pod okiem technologów. Podczas warsztatów dzielimy się wiedzą, doradzamy w kwestii doboru aktywnych surowców. Zapewniamy sprzęt laboratoryjny, akcesoria, surowce potrzebne do wykonania kosmetyku oraz opakowania na produkty kosmetyczne. Tworzymy innowacyjne receptury na zlecenie. Modyfikujemy także obecne receptury, zgodnie z obowiązującymi trendami. Zajmujemy się opracowywaniem dokumentacji produkcyjnej do produktów. Konsultujemy rodzaj badań laboratoryjnych w oparciu o skład recepturalny. Współpracujemy z Safety Assessorem, który wykona Raport Oceny Bezpieczeństwa kosmetyku. W efekcie końcowym otrzymujecie Państwo bezpieczny produkt, zgodny z obecnym prawem.

Maciej Siekierski

Współzałożyciel i prezes firmy Provital Polska, z wykształcenia chemik i kosmetolog z 25-letnim doświadczeniem w branży surowców kosmetycznych. Prelegent szkoleń z zakresu certyfikacji i standardów dla kosmetyków naturalnych i ekologicznych. Ekspert w dziedzinie naturalnych substancji aktywnych, uczestniczący w pracach koncepcyjnych nad rozwojem nowych surowców pochodzenia roślinnego.

Provital Polska sp. z o. o.

Provital Polska sp. z o. o. jest wiodącym dostawcą naturalnych substancji aktywnych na rynkach siedmiu krajów Europy Środkowo-Wschodniej i oddziałem dystrybucyjnym hiszpańskiej firmy Provital S.A., która od ponad 40 lat specjalizuje się w rozwoju i produkcji surowców kosmetycznych pochodzenia roślinnego. Słynące z wysokiej jakości oraz innowacyjności składniki aktywne Provital łączą najnowsze osiągnięcia naukowe i nowoczesne technologie z bogactwem natury i szacunkiem dla przyrody.

dr inż. Jolanta Janiszewska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego Lider Grupy Badawczej Farmacji, Chemii Kosmetycznej i Biotechnologii Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, kierunku Technologia Chemiczna. Stopień doktora uzyskała, broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską, dotyczącą syntezy nowych substancji o działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Doświadczenie zawodowe: Współautorka 38 publikacji naukowych oraz 11 patentów i zgłoszeń patentowych. Wyróżniona 18 nagrodami krajowymi i zagranicznymi, 4 nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrodą Specjalną Prezesa Urzędu Patentowego RP, Nagrodą im. dr L. Rajchmana I stopnia przyznaną przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego oraz Medalem Honorowym Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusza Sendzimira. Realizuje projekty dotyczące substancji biologicznie czynnych, profilowania aktywności biologicznej procesami biotechnologicznymi, izolowania składników o aktywności kosmetycznej i farmaceutycznej. Skutecznie łączy wyniki badań naukowych z praktyką przemysłową. Uczestniczy w opracowywaniu strategii rozwoju nowych produktów dla sektora life science. W okresie ostatnich 6 lat kierownik 21 projektów z dofinansowaniem unijnym oraz 26 komercyjnych umów z przemysłem. Współautorka 78 skomercjalizowanych produktów chemii gospodarczej, kosmetyków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Z ramienia Ł-IChP aktywnie uczestniczy w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, opiniuje projekty Norm Polskich i Międzynarodowych oraz inne dokumenty Normalizacyjne.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego to instytut badawczy o 100-letniej tradycji, spadkobierca Spółki METAN i Chemicznego Instytutu Badawczego, utworzonych w 1916 r. we Lwowie z inicjatywy profesora Ignacego Mościckiego. W 2020 r. do Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej zostały włączone należące do Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytut Farmaceutyczny oraz Instytut Biotechnologii i Antybiotyków. Połączenie Instytutów wzmocniło kompetencje farmaceutyczno-chemiczne Łukasiewicza, umożliwiając realizację interdyscyplinarnych projektów rozwojowych, strategicznych dla polskiej gospodarki. Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej to wiodący instytut badawczy w Polsce w obszarze badań stosowanych i rozwojowych z zakresu chemii, technologii chemicznej oraz farmacji i biotechnologii. Dorobek instytutu obejmuje ponad 2000 patentów, setki oryginalnych opracowań technologicznych i aparaturowych zastosowanych na skalę przemysłową w kraju i za granicą.

dr hab. Iwona Szwach

Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia". Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Ukończyła wiele szkoleń i kursów w zakresie zarządzania procesowego i systemów zarządzania jakością. Doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania działalnością badawczą i naukową oraz w zarządzaniu zdobywała w instytucie, przechodząc kolejne szczeble kariery od kierownika: zespołu badawczego, laboratorium akredytowanego, zakładu analitycznego, zastępcy dyrektora ds. badawczych a następnie naukowych. W latach 2011 – 2019 była członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Członkiem Zespołu Specjalistycznego ds. Oceny Wniosków o finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą oraz inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych. Była członkiem Rad Naukowych: ICSO „Blachownia” i Instytutu Włókiennictwa. Aktualnie jest v-ce przewodniczącą Rady Naukowej Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Członkiem Europejskiego Komitetu ds. Normalizacji CEN/TC19/WG33, ekspertem NOT. Jest współautorem 27 publikacji, 51 referatów, 6 wdrożeń i 69 sprawozdań.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" (Łukasiewicz - ICSO "Blachownia") jest jednostką badawczą sektora chemii organicznej. Od 1952r. Instytut jest sprawdzonym partnerem krajowych i zagranicznych kontrahentów w zakresie opracowywania, wdrażania i doskonalenia technologii chemicznych, produkcji oraz sprzedaży produktów branżowych. Prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych. Wdraża wyniki badań do praktyki przemysłowej oraz wykonuje badania i analizy chemiczne. Potwierdzeniem kompetencji Instytutu są liczne publikacje, patenty i wdrożenia, a także posiadany Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej nr 29/2021/DPL. Osiągnięcia Instytutu obejmują: 895 technologii wdrożonych do przemysłu, 1741 uzyskanych patentów, w tym 59 za granicą, 2178 prac opublikowanych w kraju i za granicą, 1877 zaprezentowanych referatów, komunikatów i posterów, 14 zawartych kontraktów na sprzedaż technologii za granicę. Instytut dysponuje nowoczesną aparaturą pomiarowo-badawczą, co pozwala kompleksowo świadczyć usługi: badawcze, analityczne, doradcze i projektowe oraz wykonywać usługi z zakresu informacji naukowo-technicznej. Łukasiewicz - ICSO „Blachownia" współpracuje z organizacjami krajowymi i zagranicznymi. Współdziała w konsorcjach naukowo-przemysłowych, w sieciach naukowych i platformach technologicznych.

dr Katarzyna Tyśkiewicz

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Kierownik Grupy Badawczej Ekstrakcja Nadkrytyczna, Absolwentka Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunku Chemia Środków Bioaktywnych i Kosmetycznych. Realizowała pracę doktorską na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w naukach farmaceutycznych w obszarze separacji związków biologicznie aktywnych. Autor i współautor wielu artykułów naukowych oraz wystąpień na konferencjach naukowych, a także zgłoszeń patentowych. Odbywała staże naukowe w Niemczech oraz Belgii. Jest przedstawicielem Instytutu w Grupie Badawczej Zdrowie w Sieci Badawczej Łukasiewicz. Realizuje projekty badawcze krajowe i zagraniczne bazujące na ekstraktach roślinnych pozyskiwanych ditlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym w zakresie opracowywania nowych lub/i modyfikacji obecnych technologii żywności, kosmetyków oraz suplementów diety we współpracy z parterami biznesowymi.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych (Łukasiewicz – INS)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych (Łukasiewicz – INS) jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz, która jest trzecią co do wielkości Siecią Badawczą w Europie. Łukasiewicz – INS jest jednym z wiodących polskich instytutów badawczych o bogatym doświadczeniu w dziedzinie ekstrakcji płynami w stanie nadkrytycznym. Łukasiewicz – INS prowadzi m. in. prace B+R w zakresie nauk chemicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień inżynierii chemicznej. Zakres działalności Łukasiewicz – INS dotyczy bezpośrednio badań naukowych w obszarze ekstrakcji nadkrytycznej, nawozów, materiałów biodegradowalnych, katalizatorów oraz technologii azotowych. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych to największy i najstarszy ośrodek w Polsce w obszarze ekstrakcji surowców roślinnych nadkrytycznym ditlenkiem węgla w skali przemysłowej.

Aleksander Zuchowski

Od 11 lat związany z branżą farmaceutyczną, a od 6 lat prowadzi własną firmę time4Progress. Manager projektów, Redaktor naczelny czasopism branżowych: LIFE SCIENCE i Czas na Farmację. Przez 4 lata realizował własne prace badawcze oraz zajęcia dydaktyczne. W latach 2013-2015 Broker Innowacji w wyniku postępowania konkursowego MNiSW zakończonego 2. pozycją w kraju. Ukończył biotechnologię, zarządzanie i inżynierię produkcji, studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie uczelnią, farmacja przemysłowa, badania kliniczne produktów leczniczych. Działa projektowo i jest nastawiony na ciągły rozwój.

Time4Progress

Agencja B+R poszerza zasięg produktów i usług dla branż Bio&Pharma&Med poprzez dobrej jakości content marketing, realizuje projekty B+R, inwestycyjne, startupowe (przygotowanie wniosku, realizacjaprojektu), analizuje rynek tworzy hub kooperacji. Firma dysponuje własnymi czasopismami realizowanymi w partnerstwie ze znaczącymi firmami. LIFE SCIENCE - społeczność ok. 6000 odbiorców: m. in. technolodzy, managerowie projektów, członkowie zarządów i właściciele, Czas na Farmację -- innowacyjne produkty, potencjał farmaceutów i lekarzy (ok. 15 000 odbiorców).

Do pobrania:

Regulamin Rady Pracodawców