Relacja z mobilności szkoleniowej do Medical University of Sofia, Bułgaria w ramach programu Erasmus +

Nasze mobilności
Nasze mobilnościRelacje z wyjazdów pracowników administracji

Relacja z mobilności szkoleniowej do Medical University of Sofia, Bułgaria w ramach programu Erasmus +

„Program Erasmus to wspaniała szansa rozwoju nie tylko dla studentów, ale również dla wykładowców i pracowników Uczelni.”

Katarzyna Mikulska

Erasmus+ Staff Mobility: Katarzyna Mikulska, Медицински университет – София – Medical University of Sofia, Bułgaria, Sofia

 

W dniach 4-6 sierpnia 2022 r.  pracownik WSIiZ – Katarzyna Mikulska, brała udział w szkoleniu dotyczącym nowych możliwości w ramach programu Erasmus+ na Uniwersytecie Medycznym w Sofii. Uniwersytet Medyczny w Sofii to nowy partner Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Szkolenie dotyczyło sposobu organizacji programów typu Blended Intensive Programme. Jest to nowa opcja mobilności wprowadzona przez Komisję Europejską krótkich intensywnych programów łączących mobilność fizyczną i wirtualną. Udział w takim programie ma na celu pracę zespołową i wymianę doświadczeń. Bardziej elastyczny, intensywny format mobilności wirtualno-fizycznej pozwala dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

W trakcie programów BIP grupy studentów i/lub pracowników będą realizować krótką mobilność fizyczną za granicą połączoną z obowiązkowym komponentem wirtualnym. Podczas zajęć wirtualnych uczestnicy muszą jednocześnie i wspólnie pracować nad zleconymi zadaniami, które stanowią część mieszanego programu intensywnego i przyczyniają się do osiągnięcia ogólnych efektów uczenia się.

W szkoleniu brali udział przedstawiciele uczelni polskich i zagranicznych. Serdecznie dziękujemy Pani Prof. Antoniyi Yanakievej (Medical University of Sofia) i Panu Ernestowi Nowakowi za zaproszenie i wspaniałe zorganizowanie wydarzenia!

Wszystkie kategorie

Popular tags