Relacja z mobilności wykładowej do Klaipėdos Valstybinė Kolegija w Kłajpedzie, Litwa w ramach programu Erasmus+

Nasze mobilności
Nasze mobilnościRelacje z wyjazdów wykładowców

Relacja z mobilności wykładowej do Klaipėdos Valstybinė Kolegija w Kłajpedzie, Litwa w ramach programu Erasmus+

„Wyjazd został odebrany bardzo pozytywnie zarówno przez studentów, jak i przez wykładowców, którzy chętnie i aktywnie uczestniczyli w prelekcjach.”

Krzysztof Mizera

 

Erasmus+ Staff Mobility: Krzysztof Mizera, Klaipėdos Valstybinė Kolegija – Klaipeda State University of Applied Sciences, Kłajpeda, Litwa

W dniach 20-25 listopada 2022 dr Krzysztof Mizera, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie oraz Koordynator na Kierunku Dietetyka I i II stopnia przebywał w Kłajpedzie – Klaipeda State University of Applied Sciences, na Litwie.

Tam w ramach wymiany pracowników akademickich i mobilności wykładowej w programie Erasmus prowadził wykłady dla studentów na uczelni wyższej – Klaipėdos Valstybinė Kolegija. Wykłady dotyczyły żywienia sportowców oraz fizjologii sportu i były prowadzone w języku angielskim.

Pierwszy cykl traktował o najnowszych doniesieniach i rekomendacjach w zakresie bilansowania posiłków okołotreningowych oraz podaży substratów energetycznych, drugi zaś dotyczył aspektów wydolnościowych oraz treningowych w kontekście poprawy funkcjonowania układu krążeniowo-oddechowego.

Wyjazd został odebrany bardzo pozytywnie zarówno przez studentów, jak i przez wykładowców, którzy chętnie i aktywnie uczestniczyli w prelekcjach prowadzonych przez dr Mizerę.

Wszystkie kategorie

Popular tags