Wydarzenia

Forum Jakości Kształcenia

event-12

O wydarzeniu

Jakość kształcenia to jeden z najważniejszych obszarów szeroko rozumianego systemu jakości funkcjonującego w uczelni wyższej i kluczowy dla sprawnego funkcjonowania uczelni element. Wewnętrzny system zapewniania i zarządzania jakością kształcenia, właściwe organy i gremia, dedykowane polityki, procedury, to elementy, które są nieodzowne, aby kształcenie, mogło być prowadzone na najwyższym poziomie. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, uwzględniając powyższe, ale idąc krok naprzód oraz chcąc zainicjować, ważną z punktu widzenia poziomu i jakości kształcenia dyskusję, organizuje Forum Jakości Kształcenia. Elementy systemu jakości, kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich, innowacyjne metody dydaktyczne, monitorowanie i nadzór nad procesem kształcenia, czy kultura jakości kształcenia to zagadnienia, które zostaną poruszone podczas Forum. Chcemy rozmawiać na temat tego, co dla dydaktyki akademickiej jest najistotniejsze, zapraszając do udziału w dyskusji najważniejsze, liczące się i mające wpływ na jakość kształcenia osoby, instytucje, podmioty, nauczycieli akademickich oraz studentów. Dedykowane panele dyskusyjne, specjalnie dobrani goście, różnorodna, i zarazem wyselekcjonowana tematyka, innowacyjne rozwiązania, wyzwania, kierunki rozwoju, to nowe spojrzenie na jakość kształcenia, które proponuje, poprzez Forum Jakości Kształcenia, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Zapraszamy do udziału!

Dzień I
 1. Akademicki system zapewnienia jakości kształcenia.
 2. Polityka zarządzania procesem dydaktycznym – wyniki Naszego projektu:
  1. kompetencje i rola kształcenia ustawicznego kadry dydaktycznej w zapewnieniu jakości kształcenia;
  2. innowacyjne metody dydaktyczne w procesie dydaktycznym.
 3. Doskonalenie procesu kształcenia w świetle obowiązujących standardów:
  1. praktyczność kształcenia – znaczenie dla programu studiów i czynniki ją kształtujące;
  2. efekty uczenia się a ich realizacja, weryfikacja i ocena;
  3. wykorzystanie cyfryzacji w procesie realizacji kształcenia i jego analizie.
 4. Jakość kształcenia w procesie internacjonalizacji uczelni:
  1. znaczenie udziału obcokrajowców w procesie internacjonalizacji uczelni – program Erasmus +;
  2. aktywność studentów w wyjazdach na uczelnie zagraniczne;
  3. oferta kursów do wyboru oraz kierunków studiów prowadzonych w języku obcym.
 5. Kultura jakości kształcenia, jako element budowy przewagi konkurencyjnej uczelni:
  1. kultura organizacyjna uczelni a kultura jakości – uczelnia jako “gra nieskończona”;
  2. definiowanie jakości kształcenia w uczelni;
  3. wartości, postawy i zachowania – sposoby wdrażania zmian w kulturze jakości;
  4. kluczowe wyzwania w budowaniu rzeczywistej kultury jakości w uczelni.
 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym jako element kształtowania jakości kształcenia na kierunkach o profilu praktycznym:
  1. rola współpracy z przedsiębiorcami, władzami, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, w zapewnieniu jakości kształcenia oraz możliwości praktycznej nauki;
  2. praktyki i staże;
  3. działania promujące uczelnie i jakość kształcenia.
Dzień II
 1. Rola studentów w procesie zapewniania jakości kształcenia w uczelni:
  1. rola monitorowania karier zawodowych absolwentów i budowania relacji z absolwentami uczelni;
  2. rola studentów w procesie tworzenia programów studiów oraz znaczenie włączania ich w życie Uczelni;
  3. rola wsparcia studenckiej działalności naukowej i jej wpływ na podnoszenie jakości kształcenia;
  4. rola okresowych przeglądów zajęć i ankiet, jako podstawowego źródła badania opinii studentów.
 2. Dostosowanie procesu kształcenia do zróżnicowanych potrzeb studentów:
  1. racjonalizacja kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami;
  2. modyfikacja studiów dla osób uzdolnionych naukowo;
  3. Indywidualna Organizacja Studiów jako wsparcie sportowców, artystów i zaangażowanych społecznie;
  4. wsparcie zorientowane na inne grupy studentów: studenci anglojęzyczni, pracujący, rodzice itp.
 3. Standardy wsparcia studentów jako wytyczne do zapewniania jakości kształcenia:
  1. rola wsparcia psychologicznego;
  2. rola reagowania na sytuacje i działania niepożądane;
  3. rola wsparcia ze strony administracji uczelni;
  4. jakość przez jawność, czyli rola dostępu do informacji dotyczącej studiów.
 4. Przyszłość studenckiej działalności projakościowej w Polsce. Szanse i zagrożenia na drodze jakości kształcenia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Forum Jakości Kształcenia, szczególnie osoby, instytucje i podmioty związane z jakością kształcenia, oraz nauczycieli akademickich i studentów.

 

W celu rejestracji na wydarzenie należy wypełnić formularz znajdujący się pod poniższym linkiem:

https://forms.gle/TC5qVg7Tu4BNMheL6

 

Rejestracja trwa do 10 lutego 2024 r.

 

Odpłatność za udział w konferencji:

Uczestnictwo czynne (prelegent):

 • 150 zł – nauczyciele akademiccy i osoby inne
 • 75 zł – studenci

Uczestnictwo bierne (słuchacz):

 • 45 zł – nauczyciele akademiccy i osoby inne/studenci

 

Miejsce wydarzenia: informacja wkrótce.

 

Numer konta bankowego do wpłat za uczestnictwo:

05 2490 0005 0000 4530 6050 7331 (tytuł przelewu: Forum Jakości Kształcenia WSIiZ – Imię i Nazwisko)

Po uiszczeniu opłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia jej wykonania na adres jakosc@wsiiz.pl

Szkolenia dla pracowników

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby aktywnie działające na rzecz doskonalenia jakości kształcenia oraz szczerze zainteresowanych tematyką, do pogłębiania już posiadanych kompetencji w ramach szkoleń prowadzonych przez czołowych specjalistów Fundacji Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego: Piotra Pokornego (ekspert IRSW ds. prawnych i strategicznych) oraz Grzegorza Laskowskiego (ekspert IRSW ds. prawnych i formalnych aspektów kształcenia).

 

Tematy szkoleń:

 • Tworzenie kierunku studiów w szkole wyższej
 • Skuteczne zarządzanie obszarem współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym

 

Termin: 14 marca 2024 r.

 

Miejsce: informacja wkrótce.

Koszt udziału w pojedynczym szkoleniu: 400 zł (w cenę wliczone są materiały szkoleniowe i certyfikat)

 

Opis szkoleń

 

Rejestracja na szkolenia dla pracowników: https://forms.gle/ZDrCxaxxQ42tPyts6

Szkolenia dla studentów

Informacja już wkrótce.

Patronat honorowy

Patronat merytoryczny

Patronat medialny

Lokalizacja

Warszawa

Al. Jerozolimskie 195 A 02-222
Numer kontaktowy +48 786 454 458
Email jakosc@wsiiz.pl