WIZYTY W DZIAŁACH ADMINISTRACYJNYCH UCZELNI
Szanowni Państwo, w związku ze wzrostem zachorowań na terenie województwa mazowieckiego, Rektor Uczelni podjął decyzję o zawieszeniu wizyt w działach administracyjnych Uczelni od dnia 12 października 2020 r. do odwołania.
Wyjątek od powyższej reguły stanowią:
- studenci składający prace dyplomowe,
- absolwenci studiów I i II stopnia odbierający dyplomy ukończenia studiów,
- absolwenci studiów podyplomowych odbierający świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
- studenci rozpoczynający naukę w Uczelni, do których obowiązku należy odbiór ELS, złożenie ślubowania i zawarcie umowy o warunkach odpłatności.
Wcześniejsze wizyty powinny być ustalone mailowo.

 

UWAGA! Zmiana organizacji pracy w weekendy!

W okresie wakacyjnym (VII – VIII) dział pracuje w sobotę: 03 i 10 lipca. Pozostałe dni weekendowe są wolne.

 PONIEDZIAŁEK  08:00 - 17:00
 WTOREK  08:00 - 17:00
 ŚRODA  08:00 - 17:00 
 CZWARTEK  08:00 - 17:00 
 PIĄTEK  08:00 - 17:00 
 SOBOTA  08:00 - 16:00 [1. i 2. sobota w miesiącu]
 NIEDZIELA  08:00 - 16:00 [3., 4. i 5. niedziela w miesiącu]

 

FAQ - NAJCZĘSCIEJ ZADAWANE PYTANIA