WIZYTY W DZIAŁACH ADMINISTRACYJNYCH UCZELNI
Szanowni Państwo, w związku ze wzrostem zachorowań na terenie województwa mazowieckiego, Rektor Uczelni podjął decyzję o zawieszeniu wizyt w działach administracyjnych Uczelni od dnia 12 października 2020 r. do odwołania.
Wyjątek od powyższej reguły stanowią:
- studenci składający prace dyplomowe,
- absolwenci studiów I i II stopnia odbierający dyplomy ukończenia studiów,
- absolwenci studiów podyplomowych odbierający świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
- studenci rozpoczynający naukę w Uczelni, do których obowiązku należy odbiór ELS, złożenie ślubowania i zawarcie umowy o warunkach odpłatności.
Wcześniejsze wizyty powinny być ustalone mailowo.

 

 PONIEDZIAŁEK  07:00 - 15:00
 WTOREK  07:00 - 15:00
 ŚRODA  07:00 - 15:00
 CZWARTEK  07:00 - 15:00
 PIĄTEK  07:00 - 15:00
 SOBOTA  nieczynne
 NIEDZIELA  nieczynne