Kontakt

Kontakt

Monika Gałązka WSIiZ

Osoba odpowiedzialna za działalność organizacji studenckich:

Oktawia Romanowska
Młodszy specjalista ds. nauki
tel.: +48 22 856 70 77

oktawia.romanowska@wsiiz.pl

 

Monika Gałązka WSIiZ

Nadzór merytoryczny nad działalnością organizacji studenkich:  

dr n. społ. Joanna Klonowska
Prorektor ds. organizacyjnych i studenckich

joanna.klonowska@wsiiz.pl