Organizacje studenckie

Organizacje studenckie

BROMATOLOGIA STOSOWANA Z MIKROBIOLOGIĄ W DIETETYCE

Opiekunowie koła naukowego:

mgr inż. Mateusz Gemba, dr n. med. Monika Gętek-Paszek, Arkadiusz Sadura

Kierunek: Dietetyka

Forma spotkań: stacjonarna/on-line

 

Cele Koła Naukowego:

 • Rozwijanie i pogłębianie szeroko pojętej wiedzy dotyczącej zagadnień z bromatologii, chemii i mikrobiologii żywności.
 • Rozwijanie i pogłębianie szeroko pojętej wiedzy dotyczącej zagadnień z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz technik analiz mikrobiologicznych.
 • Doskonalenie wiedzy teoretycznej zdobytej w ramach uczestnictwa w Kole poprzez analizę badań i publikacji naukowych dotyczących składu i składników żywności.
 • Doskonalenie poprawnych umiejętności praktycznych związanych z pracownią mikrobiologiczną oraz technik laboratoryjnych w zakresie mikrobiologii żywności.
 • Organizowanie, współorganizowanie oraz udział m. in. w konferencjach, sympozjach, wizytach studyjnych czy seminariach naukowych.
 • Wdrażanie członków Koła do pracy naukowej.
 • Prezentowanie osiągnięć własnych Koła i Uczelni.

 

Czym zajmuje się Koło (obszary zainteresowań)?

 • Uczestnictwem w pracach naukowo-badawczych z obszaru bromatologii, chemii i mikrobiologii żywności.
 • Analizą bieżącej literatury naukowej i naukowych baz danych obejmujących tematyczne publikacje z zakresu dietetyki i składu żywności.
 • Organizacją cyklicznych seminariów naukowych.
 • Przygotowaniem przez członków publikacji naukowych oraz popularnonaukowych związanych z działalnością Koła.
 • Przygotowywaniem prac dyplomowych przy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Współpracą z innymi Kołami Naukowymi w obszarze badawczym.

 

Terminarz spotkań:

 • semestr zimowy 2023/2024
  • 23 listopada 2023 r., g. 17.00-20.00, BW18 s. 0.14,
  • 07 grudnia 2023 r., g. 17.00-20.00, BW18 s. 0.14,
  • 11 stycznia 2024 r., g. 19.00-20.00, on-line,
  • 25 stycznia 2024 r., g. 19.00-21.00, on-line,
  • 31 stycznia 2024 r., g. 17.00-20.00, BW18 s. 0.14.
  • 07 lutego 2024 r., g. 17:00-20:00, BW18, s. 0.14,
  • 08 lutego 2024 r., g. 19:00-20:00, on-line,
  • 08 lutego 2024 r., g. 20:00-21:00, on-line,
  • 15 lutego 2024 r., g. 18:00-21:00, poza Uczelnią,
  • 22 lutego 2024 r., g. 19:00-20:00, on-line,
  • 22 lutego 2024 r., g. 20:00-21:00, on-line,
 • semestr letni 2023/2024
  • 13.03.2024 r., g. 17:00-20:00, BW18, s. 0.10,
  • 10.04.2024 r., g. 17:00-20:00, BW18, s. 0.14,
  • 08.05.2024 r., g. 17:00-20:00, BW18, s. 0.14,
  • 12.06.2024 r., g. 17:00-20:00, BW18, s. 0.14;

 

Patronat otoczenia społeczno-gospodarczego:

 • i2 Analytical Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce

CHEMIA ANALITYCZNA I APARATUROWA

Opiekunowie koła naukowego:

dr n. chem. Sebastian Grzyb, dr hab. inż. Jacek Michalski, Arkadiusz Sadura

Kierunek: Chemia ogólna

Forma spotkań: stacjonarna

Cele Koła Naukowego:

 • Rozwijanie i pogłębianie szeroko pojętej wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z budową, funkcjonowaniem i zastosowaniem wybranej aparatury kontrolno-pomiarowej wykorzystywanej w analizie chemicznej.
 • Rozwijanie i pogłębianie szeroko pojętej wiedzy dotyczącej zagadnień z zakresu metod analitycznych i pomiarowych mających zastosowanie w projektowaniu i prowadzeniu procesów w branży chemicznej.
 • Doskonalenie wiedzy teoretycznej  zdobytej w ramach uczestnictwa w Kole poprzez analizę badań i publikacji naukowych dotyczących zastosowania aparatury kontrolno-pomiarowej wykorzystywanej w branży chemicznej oraz metodologii analitycznej i pomiarowej mających zastosowanie w projektowaniu i prowadzeniu procesów tej branży.
 • Doskonalenie poprawnych umiejętności praktycznych związanych z opracowywaniem danych w celu opracowania wyników danych pomiarowych oraz wykorzystania wiedzy do identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania mało złożonych i typowych problemów związanych z przemysłem chemicznym.
 • Organizowanie, współorganizowanie oraz udział m. in. w konferencjach, sympozjach, wizytach studyjnych czy seminariach naukowych.
 • Wdrażanie członków Koła do pracy naukowej.
 • Prezentowanie osiągnięć własnych Koła i Uczelni. 

 

Czym zajmuje się Koło (obszary zainteresowań)?

 • Uczestnictwem w pracach naukowo-badawczych z obszaru planowania, prowadzenia i zasady organizacji badań na poszczególnych etapach, z wykorzystaniem podstawowych metod i technik badawczych, wraz z wykorzystaniem narzędzi wykorzystywanych do konstruowania wyników badań.
 • Analizą bieżącej literatury naukowej i naukowych baz danych obejmujących tematycznie publikacje z zakresu planowania, prowadzenia i zasad organizacji badań na poszczególnych etapach, z wykorzystaniem podstawowych metod i technik badawczych, wraz z wykorzystaniem narzędzi wykorzystywanych do konstruowania wyników badań.
 • Organizacją cyklicznych seminariów naukowych.
 • Przygotowaniem przez członków publikacji naukowych oraz popularnonaukowych związanych z działalnością Koła.
 • Przygotowywaniem prac dyplomowych przy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Współpracą z innymi Kołami Naukowymi w obszarze badawczym.

 

Terminarz spotkań:

 • Planowane uruchomienie w semestrze letnim r/a 2023/2024.

 

Patronat otoczenia społeczno-gospodarczego:

 • i2 Analytical Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce

 • Alchem Grupa Sp. z o.o.

CHEMIA I RECEPTURA KOSMETYKÓW

Opiekunowie koła naukowego:

dr n. med. inz. Katarzyna Pytkowska, dr inż. Agnieszka Sobiecka, Arkadiusz Sadura

Kierunek: Chemia kosmetyczna

Forma spotkań: stacjonarna

 

Cele Koła Naukowego:

 • Rozwijanie i pogłębianie szeroko pojętej wiedzy dotyczącej zagadnień surowcowych znajdujących zastosowanie w produkcji kosmetyków oraz produktów chemii gospodarczej.
 • Rozwijanie i pogłębianie szeroko pojętej wiedzy dotyczącej zagadnień z zakresu bezpieczeństwa kosmetyków, mikrobiologii i reologii.
 • Doskonalenie wiedzy teoretycznej zdobytej w ramach uczestnictwa w Kole poprzez analizę badań i publikacji naukowych dotyczących składu i składników kosmetyków i produktów chemii gospodarczej.
 • Doskonalenie poprawnych umiejętności praktycznych związanych z:
  1. pracownią badania tożsamości surowców wykorzystywanych w kosmetyce i chemii gospodarczej,
  2. pracownią mikrobiologiczną oraz technik laboratoryjnych w zakresie mikrobiologii kosmetyków,
  3. opracowywaniem danych do stworzenia raportu bezpieczeństwa kosmetyku na wzorze zgodnym z literalnymi przepisami prawa,
  4. wykorzystywaniem technik laboratoryjnych oraz klasycznej aparatury chemicznej,
  5. pracownią receptury kosmetycznej.
 • Organizowanie, współorganizowanie oraz udział m. in. w konferencjach, sympozjach, wizytach studyjnych czy seminariach naukowych.
 • Wdrażanie członków Koła do pracy naukowej.
 • Prezentowanie osiągnięć własnych Koła i Uczelni.

 

Czym zajmuje się Koło (obszary zainteresowań)?

 • Uczestnictwem w pracach naukowo-badawczych z obszaru surowców stosowanych w kosmetyce i kosmetologii, chemii kosmetycznej oraz reologii i mikrobiologii kosmetyku.
 • Analizą bieżącej literatury naukowej i naukowych baz danych obejmujących tematycznie publikacje z zakresu surowców stosowanych w kosmetyce i kosmetologii oraz receptariuszy.
 • Organizacją cyklicznych seminariów naukowych.
 • Przygotowaniem przez członków publikacji naukowych oraz popularnonaukowych związanych z działalnością Koła.
 • Przygotowywaniem prac dyplomowych przy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Współpracą z innymi Kołami Naukowymi w obszarze badawczym.

 

Terminarz spotkań:

 • semestr zimowy 2023/2024
  • 28 listopada 2023 r., g. 17.00-18.00, BW18 s. 0.2,
  • 11 stycznia 2024 r., g. 16.00-20.00, BW18 s. 0.10.
  • 31 stycznia 2024 r., g. 17.00-18.00, BW18 s. 0.2,”
 • semestr letni 2023/2024
  • 09.04.2024 r., g. 17.00-20.15, BW18 s. 0.2,
  • 10.04.2024 r., BW18, s. 0.2 i 0.10,
  • 14.05.2024 r., g. 17.00-20.15, BW18 s. 0.2,
  • 11.06.2024 r., g. 17.00-20.15, BW18 s. 0.2, 

 

Patronat otoczenia społeczno-gospodarczego:

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej

 • Provital Polska Sp. z o.o.

 • NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu

 • Laboratorium Kosmetyczne AVA

 • Eprus Sp. z o.o.

KOSMETOLOGIA PRAKTYCZNA I PROFILAKTYKA CHORÓB SKÓRY

Opiekunowie koła naukowego:

mgr Patrycja Marciniak, mgr Katarzyna Gnap, lek. med. Michał Szczerba, mgr Agnieszka Bukowska

Kierunek: Kosmetologia

Forma spotkań: stacjonarna

 

Cele Koła Naukowego:

 • Rozwijanie i pogłębianie szeroko pojętej wiedzy kosmetologiczno-dermatologicznej.
 • Doskonalenie wiedzy teoretycznej zdobytej w ramach uczestnictwa w Kole poprzez uczestnictwo w wykładach, dyskusjach, szkoleniach i specjalistycznych kursach.
 • Wizyty studyjne w specjalistycznych gabinetach kosmetologicznych oraz klinikach dermatologicznych.
 • Organizowanie, współorganizowanie oraz udział m. in. w konferencjach, sympozjach, seminariach naukowych czy też sesjach posterowych i branżowych targach.
 • Wdrażanie członków Koła do pracy badawczo-naukowej.
 • Organizowanie spotkań i współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnych celach działania.
 • Prezentowanie osiągnięć własnych Koła i Uczelni.

 

Czym zajmuje się Koło (obszary zainteresowań)?

 • Uczestnictwem w pracach naukowo-badawczych z obszaru kosmetologii i dermatologii.
 • Organizacją cyklicznych seminariów naukowych.
 • Organizacją wizyt studyjnych naukowo-dydaktycznych.
 • Przygotowaniem przez członków publikacji naukowych oraz popularno-naukowych związanych z działalnością Koła.
 • Przygotowywaniem prac dyplomowych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Współpracą z innymi Kołami Naukowymi w obszarze badawczym.

 

Terminarz spotkań:

semestr zimowy 2023/2024

 • 30 listopada 2023 r., g. 15.30-18.30, Klinika Dermatologii PIM MSWiA,
 • 07 grudnia 2023 r., g. 15.30-18.30, Klinika Dermatologii PIM MSWiA,
 • 11 grudnia 2023 r., g. 15.15-20.15, BW18 s. 2.1,
 • 14 grudnia 2023 r., g. 15.30-18.30, Klinika Dermatologii PIM MSWiA,
 • 21 grudnia 2023 r., g. 15.30-18.30, Klinika Dermatologii PIM MSWiA,
 • 04 stycznia 2024 r., g. 15.15-18.30, BW18 s. 1.2,
 • 05 stycznia 2024 r., g. 13.30-15.00, BW18 s. 0.2,
 • 11 stycznia 2024r., g. 15.30-18.30, Klinika Dermatologii PIM MSWiA,
 • 25 stycznia 2024 r., g. 15.30-18.30, Klinika Dermatologii PIM MSWiA,
 • 01 lutego 2024 r., g. 15.30-18.30, Klinika Dermatologii PIM MSWiA,
 • 08 lutego 2024 r., g. 15.30-18.30, Klinika Dermatologii PIM MSWiA,
 • 15 lutego 2024 r., g. 15.30-18.30, Klinika Dermatologii PIM MSWiA,
 • 22 lutego 2024 r., g. 15.30-18.30, Klinika Dermatologii PIM MSWiA,
 • 29 lutego 2024 r., g. 15.30-18.30, Klinika Dermatologii PIM MSWiA,

semestr letni 2023/2024

 • 07.03.2024 r. g. 15.30-18.30, Klinika Dermatologii PIM MSWiA,
 • 13.03.2024 r., g. 18:00 – 20:15, BW18 s. 1.4
 • 14.03.2024 r. g. 15.30-18.30, Klinika Dermatologii PIM MSWiA,
 • 21.03.2024 r. g. 15.30-18.30, Klinika Dermatologii PIM MSWiA,
 • 28.03.2024 r. g. 15.30-18.30, Klinika Dermatologii PIM MSWiA,
 • 04.04.2024 r., g. 15.30-18.30, Klinika Dermatologii PIM MSWiA,
 • 11.04.2024 r., g. 15.30-18.30, Klinika Dermatologii PIM MSWiA,
 • 18.04.2024 r., g. 15.30-18.30, Klinika Dermatologii PIM MSWiA,
 • 25.04.2024 r., g. 15.30-18.30, Klinika Dermatologii PIM MSWiA,
 • 09.05.2024 r., g. 15.30-18.30, Klinika Dermatologii PIM MSWiA,
 • 16.05.2024 r., g. 15.30-18.30, Klinika Dermatologii PIM MSWiA,
 • 23.05.2024 r., g. 15.30-18.30, Klinika Dermatologii PIM MSWiA,
 • 06.06.2024 r., g. 15.30-18.30, Klinika Dermatologii PIM MSWiA,
 • 13.06.2024 r., g. 15.30-18.30, Klinika Dermatologii PIM MSWiA,
 • 20.06.2024 r., g. 15.30-18.30, Klinika Dermatologii PIM MSWiA,
 • 27.06.2024 r., g. 15.30-18.30, Klinika Dermatologii PIM MSWiA,

 

Patronat otoczenia społeczno-gospodarczego:

 • Synergy Medical Company Sp. z o.o. sp.k. 

 • IQNails

 • Courage+Khazaka electronic

PIELĘGNACJA W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ

Opiekunowie koła naukowego:

dr n. o zdr. Grażyna Dykowska

Kierunek: Pielęgniarstwo

Forma spotkań: stacjonarna

Cele Koła Naukowego:

 • Rozwijanie i pogłębianie szeroko pojętej wiedzy dotyczącej regulacji prawnych w zakresie opieki długoterminowej oraz metodyki pracy pielęgniarki z pacjentem w opiece długoterminowej.
 • Doskonalenie wiedzy teoretycznej zdobytej w ramach uczestnictwa w Kole poprzez uczestnictwo w dyskusjach, szkoleniach i specjalistycznych kursach oraz wizytach studyjnych.
 • Wizyty studyjne w specjalistycznych ośrodkach umożliwiających zapoznanie się z charakterystyką pacjentów objętych opieką długoterminową.
 • Organizowanie, współorganizowanie oraz udział m. in. w konferencjach, sympozjach, seminariach naukowych czy też sesjach posterowych i branżowych targach.
 • Wdrażanie członków Koła do pracy badawczo-naukowej.
 • Organizowanie spotkań i współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnych celach działania.
 • Prezentowanie osiągnięć własnych Koła i Uczelni.

 

Czym zajmuje się Koło (obszary zainteresowań)?

 • Uczestnictwem w pracach naukowo-badawczych z obszaru pielęgnacji w opiece długoterminowej opartych o EBM.
 • Organizacją cyklicznych seminariów naukowych.
 • Organizacją wizyt studyjnych naukowo-dydaktycznych.
 • Przygotowaniem przez członków publikacji naukowych oraz popularnonaukowych związanych z działalnością Koła.
 • Przygotowywaniem opracowań we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Współpracą z innymi Kołami Naukowymi w obszarze badawczym.

 

Terminarz spotkań:

 • semestr zimowy 2023/2024
  • 01 grudnia 2023 r., poza uczelnią
 • semestr letni 2023/2024
  • 08 kwietnia 2024 r, AJ195,
  • 06 maja 2024 r., AJ195,
  • 03 czerwca 2024 r., AJ195;

 

Patronat otoczenia społeczno-gospodarczego:

 • Dom Lekarza Seniora im. dr. Kazimierza Fritza w Warszawie

TECHNOLOGIA KLASYCZNYCH POSTACI KOSMETYKÓW

Opiekunowie koła naukowego:

dr n. med. inż. Katarzyna Pytkowska, dr inż. Agnieszka Sobiecka, Arkadiusz Sadura

Kierunek: Technologia kosmetyku

Forma spotkań: stacjonarna

 

Cele Koła Naukowego:

 • Rozwijanie i pogłębianie szeroko pojętej wiedzy dotyczącej zagadnień technologii klasycznych i przemysłowych postaci kosmetyków dla ludzi i zwierząt.
 • Rozwijanie i pogłębianie szeroko pojętej wiedzy dotyczącej zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i mikrobiologii kosmetyków.
 • Doskonalenie wiedzy teoretycznej zdobytej w ramach uczestnictwa w Kole poprzez analizę badań i publikacji naukowych dotyczących składu i składników kosmetyków i  produktów chemii gospodarczej.
 • Doskonalenie poprawnych umiejętności praktycznych związanych z opracowywaniem danych w celu stworzenia raportu bezpieczeństwa kosmetyku na wzorze zgodnym z literalnymi przepisami prawa w oparciu o skład recepturowy, a także opracowania dossier kosmetyku.
 • Organizowanie, współorganizowanie oraz udział m. in. w konferencjach, sympozjach, wizytach studyjnych czy seminariach naukowych.
 • Wdrażanie członków Koła do pracy naukowej.
 • Prezentowanie osiągnięć własnych Koła i Uczelni.
   

Czym zajmuje się Koło (obszary zainteresowań)?

 • Uczestnictwem w pracach naukowo-badawczych z obszaru tworzenia, odtwarzania i wprowadzania innowacji w klasycznych postaciach kosmetyków.
 • Analizą bieżącej literatury naukowej i naukowych baz danych obejmujących tematycznie publikacje z zakresu surowców stosowanych w kosmetyce i kosmetologii oraz receptariuszy.
 • Organizacją cyklicznych seminariów naukowych.
 • Przygotowaniem przez członków publikacji naukowych oraz popularnonaukowych związanych z działalnością Koła.
 • Przygotowywaniem prac dyplomowych przy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Współpracą z innymi Kołami Naukowymi w obszarze badawczym.

 

Terminarz spotkań:

 • semestr zimowy 2023/2024
  • 11 grudnia 2023 r., g. 17.00-18.00, BW18 s. 0.2,
  • 11 stycznia 2024 r., g. 16.00-20.00, BW18 s. 0.10.
  • 31 stycznia 2024 r., g. 17.00-18.00, BW18 s. 0.2,
 • semestr letni 2023/2024
  • 18.03.2024 r., g. 17.00-20.15, BW18 s. 0.2, 
  • 10.04.2024 r., BW18, s. 0.2 i 0.10,
  • 28.04.2024 r., g. 17.00-20.15, BW18 s. 0.5,
  • 27.05.2024 r., g. 17.00-20.15, BW18 s. 0.2,
  • 17.06.2024 r., g. 17.00-20.15, BW18 s. 0.2, 

 

Patronat otoczenia społeczno-gospodarczego:

 • Provital Polska Sp. z o.o.

 • NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu

 • Laboratorium Kosmetyczne AVA

 • Eprus Sp. z o.o.

ANALIZA CHEMICZNA I INSTRUMENTALNA

Opiekunowie klubu:

dr n. chem. Sebastian Grzyb, dr hab. inż. Jacek Michalski, Arkadiusz Sadura

Kierunek: Chemia ogólna

Forma spotkań: stacjonarna

 

Cele Klubu:

 • Ścisła współpraca z Kołem Naukowym “Chemia analityczna i aparaturowa”.
 • Rozwijanie i pogłębianie wiedzy o praktyczne wykorzystanie metod analitycznych i pomiarowych w projektowaniu i prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych o niewielkim stopniu złożoności.
 • Rozwijanie i pogłębianie wiedzy praktycznej związanej z budową, funkcjonowaniem i zastosowaniem wybranej aparatury kontrolno-pomiarowej wykorzystywanej w analizie chemicznej poprzez wizyty studyjne w podmiotach otoczenia społeczno-gospodarczego.

 

Czym zajmuje się Klub (obszary zainteresowań)?:

 • Współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez wizyty studyjne.
 • Rozwiązywaniem zagadnień problematycznych związanych z metodami analitycznymi i wykorzystaniem aparatury pomiarowej.
 • Organizacją zajęć praktycznych z zakresu analizy chemicznej, instrumentalnej i aparaturowej w siedzibie Uczelni oraz u partnerów i przyjaciół Uczelni.

 

Terminarz spotkań:

 • Planowane uruchomienie w semestrze letnim r/a 2023/2024.

 

Patronat otoczenia społeczno-gospodarczego:

 • i2 Analytical Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce

 • Alchem Grupa Sp. z o.o.

CHEMIA SUROWCÓW I OPTYMALIZACJA RECEPTUR KOSMETYCZNYCH

Opiekunowie klubu:

dr n. med. inz. Katarzyna Pytkowska, dr inż. Agnieszka Sobiecka, Arkadiusz Sadura

Kierunek: Chemia kosmetyczna

Forma spotkań: stacjonarna

 

Cele Klubu:

 • Ścisła współpraca z KN “Chemia i receptura kosmetyków”.
 • Rozwijanie i pogłębianie wiedzy o praktyczne wykorzystanie zagadnień surowcowych (ich właściwości fizyko-chemicznych oraz składu związków biologicznie czynnych) znajdujących zastosowanie w produkcji kosmetyków oraz produktów chemii gospodarczej.
 • Rozwijanie i pogłębianie wiedzy praktycznej związanej z czynnościami laboratoryjnymi w odniesieniu do surowców, reologii danej postaci kosmetyku, wykonania bardzo krótkiej serii danej postaci kosmetyku (np. do 3-5 sztuk) w zależności od ilości bazowej prekosmetyku.
 • Tworzenie wybranych informacji do protokołu oceny bezpieczeństwa kosmetyku.
 • Tworzenie wybranych informacji do dossye kosmetyku.
 • Współpraca z innymi kołami naukowymi WSIiZ w Warszawie oraz pozauczelnianymi, w zależności od potrzeb KPPZ (np. ocena mikrobiologiczna).
 • Wizyty studyjne w podmiotach otoczenia społeczno-gospodarczego.

 

Czym zajmuje się Klub (obszary zainteresowań)?:

 • Współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez wizyty studyjne.
 • Rozwiązywaniem zagadnień problematycznych związanych z opracowywaniem i optymalizacją receptur.
 • Organizacją zajęć praktycznych z zakresu chemii surowców, badań tożsamości surowców, recepturowania i optymalizacji receptur w siedzibie Uczelni oraz u partnerów i przyjaciół Uczelni.

 

Terminarz spotkań:

 • semestr zimowy 2023/2024
  • 28 listopada 2023 r., g. 17.00-18.00, BW18 s. 0.2,
  • 11 stycznia 2024 r., g. 16.00-20.00, BW18 s. 0.10.
  • 31 stycznia 2024 r., g. 17.00-18.00, BW18 s. 0.2,
 • semestr letni 2023/2024
  • 09.04.2024 r., g. 17.00-20.15, BW18 s. 0.2,
  • 10.04.2024 r., BW18, s. 0.2 i 0.10,
  • 14.05.2024 r., g. 17.00-20.15, BW18 s. 0.2,
  • 11.06.2024 r., g. 17.00-20.15, BW18 s. 0.2, 

 

Patronat otoczenia społeczno-gospodarczego:

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej

 • Provital Polska Sp. z o.o.

 • NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu

HI-TECH

Opiekunowie Klubu:

mgr Katarzyna Gnap

Kierunek: Kosmetologia

Forma spotkań: stacjonarna

 

Cele Klubu:

 • Ścisła współpraca z Kołem Naukowym “Kosmetologia praktyczna i profilaktyka chorób skóry”.
 • Rozwijanie i pogłębianie wiedzy o praktyczne umiejętności związane z diagnozowaniem i terapią zmian skórnych w tym dłoni i stóp oraz przydatków skórnych.
 • Rozwijanie i pogłębianie wiedzy praktycznej związanej z holistycznym podejściem do problemów, z którymi klienci zgłaszają się do kosmetologa, a których zakres może dotyczyć dermatologii, flebologii, medycyny estetycznej czy mikrochirurgii małoinwazyjnej.
 • Rozwijanie i pogłębianie wiedzy praktycznej związanej z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury wykorzystywanej do medycyny estetycznej, kosmetologii i wellness.

 

Czym zajmuje się Klub (obszary zainteresowań)?:

 • Rozwiązywaniem zagadnień problematycznych związanych z diagnozowaniem i terapią zmian skórnych w tym dłoni i stóp oraz przydatków skórnych.
 • Rozwiązywaniem zagadnień problematycznych związanych z wybranymi aspektami pracy kosmetologa w gabinecie kosmetologicznym, we współpracy z lekarzem w gabinecie medycyny estetycznej oraz w ramach wolnej praktyki w zakresach:
  • diagnostyki aparaturowej z wykorzystaniem urządzeń lumiSCAN, Courage+Khazaka, MPA, dostępnych na Uczelni,
  • zapoznania się ze wskazaniami i przeciwwskazaniami dotyczącymi pracy z aparaturą Hi-Tech w gabinetach kosmetologicznych i medycyny estetycznej,
  • prawidłowej kwalifikacji do zabiegów aparaturowych twarzy i ciała,
  • zapoznania się z możliwościami powikłań z jakimi spotykamy się podczas pracy z urządzeniami Hi-Tech, a w szczególności przy pracy z laserami.
 • Treściami programowymi dotyczącymi zakresu zabiegów aparaturowych twarzy:
  • zabiegi odmładzające – kosmetologia anty-aging (redukcja zmarszczek, poprawa jędrności, elastyczności, nawilżenia itp.),
  • rozwiązywanie problemów skórnych: naczynka, rumień, przebarwienia, blizny,
  • epilacja laserowa,
  • usuwanie tatuażu i makijażu permanentnego,
  • bezpieczne usuwanie zmian skórnych.
 • Treściami programowymi dotyczącymi zakresu zabiegów aparaturowych ciała:
  • modelowanie sylwetki,
  • redukcja cellulitu,
  • zabiegi drenujące,
  • zabiegi ujędrniające,
  • redukcja blizn i rozstępów,
  • epilacja laserowa,
  • usuwanie tatuażu,
  • bezpieczne usuwanie zmian skórnych.
 • Współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez wizyty studyjne.
 • Organizacją zajęć praktycznych z zakresu omawiania przypadków oraz profilaktyki w siedzibie Uczelni oraz u partnerów i przyjaciół Uczelni.

 

Terminarz spotkań:

 • 13.03.2024 r, g. 18:00 – 20:15, BW18, s. 1.4,

 • 28.03.2024 r., g. 13:30 – 15:00, 15:15 – 17:45, 18:00 – 20:30, BW18, s. 2.1,

 • 25.04.2024 r., g. 13:30 – 15:00, 15:15 – 17:45, 18:00 – 20:30, BW18, s. 2.1,

 • 23.05.2024 r., g. 13:30 – 15:00, 15:15 – 17:45, 18:00 – 20:30, BW18, s. 2.1,

 • 27.06.2024 r., g. 13:30 – 15:00, 15:15 – 17:45, 18:00 – 20:30, BW18, s. 2.1,

 

Patronat otoczenia społeczno-gospodarczego:

 • Synergy Medical Company Sp. z o.o. sp.k.

 • Courage+Khazaka electronic

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE I PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Opiekunowie klubu:

mgr inż. Patrycjusz Kurek

Kierunek: Pielęgniarstwo

Forma spotkań: stacjonarna

 

Cele Klubu:

 • Ścisła współpraca z KN “Pielęgnacja w opiece długoterminowej”.
 • Rozwijanie i pogłębianie wiedzy o praktyczne umiejętności związane z określeniem stanów zagrożenia życia i postępowaniem z chorym.
 • Rozwijanie i pogłębianie wiedzy praktycznej związanej z procedurami postępowania w stanach zagrożenia życia i/lub zdrowia.
 • Rozwijanie i pogłębianie wiedzy praktycznej w zakresie International Trauma Life Support (ratownictwa przedszpitalnego w urazach).

Czym zajmuje się Klub (obszary zainteresowań)?:

 • Rozwiązywaniem zagadnień problematycznych odnoszących się do procedur postępowania w stanach zagrożenia życia i/lub zdrowia w warunkach kontrolowanych.
 • Rozwiązywaniem zagadnień problematycznych związanych z wybranymi aspektami pracy pielęgniarki w ratownictwie medycznym oraz zespołach ratownictwa medycznego.
 • Współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez wizyty studyjne.
 • Poszerzaniem wiedzy oraz prawidłowych umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych w zakresie nauczania najszybszych i najskuteczniejszych metod badania i postępowania w ciężkich urazach w pierwszej fazie opieki nad poszkodowanym – opiece przedszpitalnej.
 • Organizacją zajęć praktycznych z zakresu symulacji procedur z postępowania w stanach zagrożenia życia i/lub zdrowia w siedzibie Uczelni oraz u partnerów i przyjaciół Uczelni.

 

Terminarz spotkań:

 • semestr zimowy 2023/2024
  • 20 listopada 2023 r., g. 17.00-20.00, AJ195 s. 10,
  • 04 grudnia 2023 r., g. 17.00-20.00, AJ195 s. 10,
  • 22 stycznia br., g. 17.00-20.00, AJ195 s. 10,
  • 12 lutego br., g. 17.00-20.00, AJ195 s. 10,
  • 26 lutego br., g. 17.00-20.00, AJ195 s. 10,
 • semestr letni 2023/2024
  • 11 marca 2024 r., g. 17.00-20.00, AJ195 s. 10,
  • 25 marca 2024 r., g. 17.00-20.00, AJ195 s. 10,
  • 08 kwietnia 2024 r., g. 17.00-20.00, AJ195 s. 10,
  • 22 kwietnia 2024 r., g. 17.00 -20.00, AJ195 s.10,
  • 13 maja 2024 r., g. 17.00 -20.00, AJ195 s.10,
  • 27 maja 2024 r., g. 17.00 -20.00, AJ195 s.10,
  • 10 czerwca 2024 r., g. 17.00-20.00, AJ195 s. 10,
  • 22 czerwca 2024 r., g. 19.00-23.00, zajęcia terenowe

 

Patronat otoczenia społeczno-gospodarczego:

 • Polska Szkoła Pierwszej Pomocy i BHP

PODOLOGIA

Opiekunowie klubu:

mgr Agnieszka Bukowska

Kierunek: Kosmetologia

Forma spotkań: stacjonarna

 

Cele Klubu:

 • Ścisła współpraca z Kołem Naukowym “Kosmetologia praktyczna i profilaktyka chorób skóry”.
 • Rozwijanie i pogłębianie wiedzy o praktyczne umiejętności związane z diagnozowaniem i terapią zmian skórnych na stopach oraz schorzeń występujących w obrębie płytki paznokciowej.
 • Rozwijanie i pogłębianie wiedzy praktycznej związanej z holistycznym podejściem do problemów, z którymi pacjenci zgłaszają się do podologa, a których zakres może dotyczyć osteologii, ortopedii, miologii, flebologii, angiologii, neurologii, limfologii czy podiatrii.

Czym zajmuje się Klub (obszary zainteresowań)?:

 • Rozwiązywaniem zagadnień problematycznych odnoszących się do procedur związanych z diagnostyką i terapią zmian skórnych na stopach oraz schorzeń występujących w obrębie płytki paznokciowej.
 • Rozwiązywaniem zagadnień problematycznych związanych z wybranymi aspektami pracy podologa w gabinecie kosmetologicznym lub w ramach wolnej praktyki w zakresach:
  • zrogowaceń, odcisków, modzeli, nagniotków,
  • haluksu palucha,
  • pękających pięt,
  • stopy cukrzycowej,
  • grzybic płytki paznokciowej,
  • wspomagania leczenia nadmiernej potliwości stóp,
  • technik i technologii dotyczących rekonstrukcji płytki paznokciowej,
  • terapii onycholizy.
 • Współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez wizyty studyjne.
 • Organizacją zajęć praktycznych z zakresu omawiania przypadków oraz profilaktyki stopy w siedzibie Uczelni oraz u partnerów i przyjaciół Uczelni.

 

Terminarz spotkań:

 • semestr zimowy 2023/2024
  • 20 listopada 2023 r., g. 16.00, BW18 s. 2.1,
  • 03 stycznia 2024 r., g. 08.00-11.00 i g. 15:00-17:15, BW18 s. 2.1,
  • 22 stycznia 2024 r., g. 16.30-19.30, BW18 s. 2.1,
  • 25 lutego 2024 r., g. 09.00-13.30, BW18 s. 2.1,
 • semestr letni 2023/2024
  • 24.03.2024 r., g. 11.30-16.00, BW18 s. 2.1,
  • 14.04.2024 r., g. 11.30-16.00, BW18 s. 2.4,
  • 19.05.2024 r., g. 11:30-16:00, BW18, s. 2.1,
  • 26.05.2024 r., g. 09.00-13.30, BW18 s. 2.1;

 

Patronat otoczenia społeczno-gospodarczego:

 • IQNails

TECHNOLOGIA GALENOWYCH POSTACI KOSMETYKÓW

Opiekunowie klubu:

dr n. med. Katarzyna Pytkowska, dr inż. Agnieszka Sobiecka, Arkadiusz Sadura

Kierunek: Technologia kosmetyku

Forma spotkań: stacjonarna

 

Cele Klubu:

 • Ścisła współpraca z KN “Technologia klasycznych postaci kosmetyków” oraz “Chemia i receptura kosmetyków”.
 • Rozwijanie i pogłębianie wiedzy o praktyczne wykorzystanie zagadnień surowcowych (ich właściwości fizyko-chemicznych oraz składu związków biologicznie czynnych) znajdujących zastosowanie w produkcji kosmetyków oraz produktów chemii gospodarczej.
 • Rozwijanie i pogłębianie wiedzy o praktyczne wykorzystanie zagadnień technologii klasycznych i przemysłowych postaci kosmetyków dla ludzi i zwierząt.
 • Rozwijanie i pogłębianie wiedzy praktycznej związanej z czynnościami laboratoryjnymi w odniesieniu do surowców, reologii danej postaci kosmetyku, wykonania bardzo krótkiej serii danej postaci kosmetyku (np. do 3-5 sztuk) w zależności od ilości bazowej prekosmetyku.
 • Tworzenie wybranych informacji do protokołu oceny bezpieczeństwa kosmetyku.
 • Tworzenie wybranych informacji do dossye kosmetyku.
 • Współpraca z innymi kołami naukowymi WSIiZ w Warszawie oraz pozauczelnianymi, w zależności od potrzeb KPPZ.
 • Wizyty studyjne w podmiotach otoczenia społeczno-gospodarczego.

Czym zajmuje się Klub (obszary zainteresowań)?:

 • Współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez wizyty studyjne.
 • Rozwiązywaniem zagadnień problematycznych związanych z opracowywaniem, optymalizacją receptur oraz technologią galenową w oparciu o historyczne receptariusze oraz doniesienia naukowe.
 • Organizacją zajęć praktycznych z zakresu chemii surowców, badań tożsamości surowców, recepturowania i optymalizacji receptur w siedzibie Uczelni oraz u partnerów i przyjaciół Uczelni.

 

Terminarz spotkań:

 • Semestr zimowy 2023/2024
  • 08 stycznia 2024r., g. 18.00-20.00, BW18 s. 0.2,
  • 31 stycznia 2024 r., g. 18.00-20.00, BW18 s. 0.2.
 • semestr letni 2023/2024
  • 18.03.2024 r., g. 17.00-20.15, BW18 s. 0.2,
  • 10.04.2024 r., BW18, s. 0.2 i 0.10,
  • 28.04.2024 r., g. 17.00-20.15, BW18 s. 0.5,
  • 27.05.2024 r., g. 17.00-20.15, BW18 s. 0.2,
  • 17.06.2024 r., g. 17.00-20.15, BW18 s. 0.2, 

 

Patronat otoczenia społeczno-gospodarczego:

 • Provital Polska Sp. z o.o.

 •  Laboratorium Kosmetyczne AVA

ŻYWIENIE ZBIOROWE I CATERINGOWE

Opiekunowie klubu:

mgr inż. Mateusz Gemba, dr n. med. Monika Gętek-Paszek, Arkadiusz Sadura

Kierunek: Dietetyka

Forma spotkań: stacjonarna

 

Cele Klubu:

 • Ścisła współpraca z Kołem Naukowym “Bromatologia stosowana i mikrobiologia w dietetyce”.
 • Rozwijanie i pogłębianie wiedzy o praktyczne umiejętności związane z zaspokajaniem potrzeb żywieniowych niemowląt, dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych w odniesieniu do funkcji edukacyjnych i doradczych na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi.
 • Rozwijanie i pogłębianie wiedzy praktycznej związanej z holistycznym podejściem do problemów żywienia różnych grup ludzi w odniesieniu do potrzeb i możliwości danej grupy żywieniowej.

 

Czym zajmuje się Klub (obszary zainteresowań)?:

 • Rozwiązywaniem zagadnień problematycznych odnoszących się do procedur żywienia osób w różnym wieku z różnymi potrzebami w odniesieniu do klasyfikacji diet/modyfikacji diety podstawowej, w tym, o ile będzie to konieczne, zastosowania ONS.
 • Rozwiązywaniem zagadnień problematycznych związanych z wybranymi aspektami systemu przygotowania posiłków w zakresach:
  • kosztorysowania zbilansowanych posiłków w zależności od grupy docelowej,
  • określania dostawców wraz z oceną jakości “surowców żywnościowych”,
  • określania, kontrolowania i zarządzania stanami magazynowymi, gdzie przechowywane są “surowce” do celów sporządzania posiłków,
  • określania konieczności stosowania obróbki wstępnej “surowców żywnościowych”,
  • określania kolejności stosowania procedur obróbki zasadniczej “surowców żywnościowych”,
  • controlingu jadłospisów pod względem wartości odżywczych i energetycznych wraz z oceną jakości sensorycznej,
  • określania procesu porcjowania, konfekcjonowania oraz logistyki związanej z podziałem i dystrybucją przygotowanych posiłków w odniesieniu do standardów żywieniowych oraz potrzeb transportowych,
  • poradnictwa dietetycznego w odniesieniu do grupy, dla której ma być przygotowywany posiłek z uwzględnieniem potrzeb grupowych i indywidualnych danej grupy.
 • Współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez wizyty studyjne.
 • Organizacją zajęć praktycznych z zakresu omawiania przypadków oraz profilaktyki żywieniowej w siedzibie Uczelni oraz u partnerów i przyjaciół Uczelni.

 

Terminarz spotkań:

 • semestr letni 2023/2024
  • terminarz zostanie opublikowany do dnia 8 marca 2024 r.

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDENCKICH

Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

 

Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie stwierdza zgodność Regulaminu organizacji studenckich z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) oraz Senatem Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

 

Postanowienia ogólne

 1. W Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie funkcjonują oficjalnie dwa typy organizacji studenckich, zrzeszające studentów Uczelni, a mianowicie:
  1. koło naukowe – jednostka, której celem jest działalność naukowa i samokształcenie jej członków;
  2. klub praktycznego przygotowania zawodowego – jednostka, której celem jest działalność skupiająca się na rozwoju umiejętności praktycznych jej członków, jak również rozwoju ich kompetencji społecznych właściwych dla studiowanego kierunku.
 2. Dopuszcza się powołanie innych podmiotów, zrzeszających studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, na wniosek złożony przez, co najmniej 25 studentów. Stosowny wniosek przedkładany jest do zaopiniowania przez Samorząd Studentów, a w dalszej kolejności do wiadomości Rektora.
 3. Nad każdą z organizacji studenckich nadzór sprawuje Opiekun.
 4. Organizacje studenckie Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie mogą podejmować współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o takich samych celach i obszarach działalności.
 5. Działalność organizacji studenckich Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie jest całkowicie finansowana z pozyskanych przez nich środków własnych. Opiekunowie organizacji studenckich mają prawo do wnioskowania o przyznanie dodatkowych środków pieniężnych na swoją działalność do Władz Uczelni.

 

 

Cele i zadania organizacji studenckich

 1. Celem działalności organizacji studenckich jest:
  1. zainteresowanie studentów problematyką związaną ze studiowanym kierunkiem studiów lub ścieżką kształcenia,
  2. zastosowanie zdobytej w procesie uczenia się wiedzy w rozwijaniu zainteresowań naukowo – badawczych studentów,
  3. rozwijanie umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych właściwych dla studiowanego kierunku studiów,
  4. propagowanie indywidualnych i grupowych osiągnięć studentów Uczelni, zarówno w obszarze badań empirycznych, jak i pracach rozwojowych,
  5. międzykierunkowej integracji studentów oraz pracowników Uczelni,
  6. rozwijanie osobowości swoich członków i pobudzanie w nich postaw sprzyjających do rozwoju zawodowego.
 2. Do zadań organizacji studenckich należy:
  1. organizowanie różnych form kształcenia pozaformalnego, zgodnych z ofertą edukacyjną Uczelni,
  2. organizowanie wspólnych inicjatyw o charakterze szkoleniowym, naukowym, kulturalnym i towarzyskim z organizacjami studenckimi reprezentującymi inne uczelnie wyższe,
  3. organizowanie wspólnych inicjatyw o charakterze naukowym i kulturalnym z ośrodkami i laboratoriami badawczymi, których działalność jest zbieżna z ofertą edukacyjną Uczelni,
  4. nawiązywanie, dbanie i umacnianie kontaktów z przedstawicielami środowiska społeczno – gospodarczego, poprzez zaangażowanie w swoje działania całej społeczności akademickiej WSIiZ w Warszawie.

 

Zasady członkostwa oraz prawa i obowiązki członków organizacji studenckich

 1. Podstawą członkostwa w organizacji studenckiej jest złożenie deklaracji członkowskiej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Członkiem organizacji studenckiej może być tylko osoba posiadająca status studenta Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, która w chwili składania deklaracji członkowskiej nie jest zawieszona w prawach studenta oraz nie jest wobec niej prowadzone postępowanie dyscyplinarne.
 3. Członkowie danej organizacji studenckiej powinni wykazywać się determinacją w dążeniu do zdobywania wiedzy, umiejętności praktycznych oraz rozwijania kompetencji społecznych w obszarze zgodnym z jej działalnością.
 4. Każdy członek ma prawo do:
  1. swobodnego wyrażania swoich opinii w zakresie prowadzonej działalności i podejmowanych inicjatyw,
  2. udziału w wydarzeniach organizowanych na terenie Uczelni oraz w siedzibie podmiotów wspierających działalność organizacji studenckiej,
  3. rezygnacji z dalszego członkostwa bez podawania przyczyny.
 5. Każdy członek organizacji studenckiej jest zobowiązany do:
  1. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. aktywnego uczestnictwa w pracach wybranej organizacji studenckiej, a co za tym idzie sumiennego wypełniania swoich obowiązków wyznaczonych przez Opiekuna,
  3. dbania o wizerunek organizacji studenckiej oraz nieposzlakowaną opinię swoją oraz pozostałych członków, a także dobre imię Opiekuna,
  4. natychmiastowego poinformowania Opiekuna o podjęciu decyzji o rezygnacji z dalszego udziału w strukturach organizacji studenckiej. Ponadto do przekazania wszystkich informacji, które są w posiadaniu tylko i wyłącznie studenta, a które mogą mieć wpływ na dalsze sprawne działanie reprezentowanej dotychczas organizacji studenckiej.
 6. Członkostwo w wybranej organizacji studenckiej wygasa wskutek:
  1. dobrowolnego złożenia rezygnacji do wiadomości Opiekuna,
  2. skreślenia z listy studentów WSIiZ w Warszawie,
  3. ukończenia studiów.
 7. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa w pracach organizacji studenckich absolwentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, ale tylko i wyłącznie jako przedstawicieli środowiska społeczno – gospodarczego. Pełniąc tym samym rolę doradcy i obserwatora zewnętrznego.

 

Opiekun organizacji studenckiej

 1. Opiekunem organizacji studenckiej może być nauczyciel akademicki, którego wykształcenie, dorobek naukowy lub doświadczenie zawodowe jest zbieżne z podstawą działalności danej organizacji studenckiej.
 2. Rektor dopuszcza możliwość powołania na Opiekuna klubu praktycznego przygotowania zawodowego przedstawiciela ze środowiska społeczno – gospodarczego, którego działalność zawodowa skupia się na obszarze działania klubu.
 3. Do obowiązków Opiekuna organizacji studenckiej należy:
  1. wyznaczenie jej podstawowego celu działalności,
  2. kierowanie jej działalnością poprzez samodzielne podejmowanie bieżących decyzji koniecznych do sprawnego funkcjonowania,
  3. sprawowanie nadzoru, a przede wszystkim kontroli zgodności podejmowanych inicjatyw z postawionym głównym celem działalności i celami szczegółowymi,
  4. reprezentowanie jej interesów wobec Władz WSIiZ w Warszawie i podmiotów zewnętrznych,
  5. ewidencjonowanie jej członków,
  6. dbanie o prawidłowe dysponowanie środkami finansowymi będącymi w jej posiadaniu.
 4. W przypadku czasowej niezdolności do sprawowania opieki nad organizacją studencką, Opiekun wyznacza swojego czasowego zastępcę.
 5. W przypadku całkowitej niezdolności do sprawowania opieki nad organizacją studencką przez Opiekuna, Rektor podejmuje decyzję o jej rozwiązaniu, bądź wyznaczeniu nowego Opiekuna.

 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin organizacji studenckich wchodzi w życie od r/a 2019/2020.
 2. Regulamin organizacji i funkcjonowania uczelnianych organizacji studenckich uchwalony w dniu 1 października 2015 r. traci swoją moc.

Do pobrania

Monika Gałązka WSIiZ

Kontakt w sprawie organizacji studenckich:

organizacje.studenckie@wsiiz.pl

Monika Gałązka WSIiZ

Nadzór merytoryczny nad działalnością organizacji studenckich:  

dr n. chem. Sebastian Grzyb
Rektor WSIiZ

sebastian.grzyb@wsiiz.pl