RELACJA Z WIZYTY STUDYJNEJ W RAMACH PROJEKTU „LIDERZY W ZARZĄDZANIU UCZELNIĄ”

Nasze mobilności
Nasze mobilnościRelacje z wyjazdów wykładowców

RELACJA Z WIZYTY STUDYJNEJ W RAMACH PROJEKTU „LIDERZY W ZARZĄDZANIU UCZELNIĄ”

RELACJA Z WIZYTY STUDYJNEJ W RAMACH PROJEKTU „LIDERZY W ZARZĄDZANIU UCZELNIĄ”

Zorganizowanej przez MNiSW Pan Rektor WSIiZ dr n. chem. Sebastian Grzyb i Pani Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich WSIiZ dr n. społ. Joanna Klonowska.

Wizyta studyjna: Wielka Brytania, Londyn

W dniach 1–7grudnia 2019 r. Władze Uczelni w osobach Pana Rektora dr n. chem. Sebastiana Grzyba i Pani Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich dr n. społ. Joanny Klonowskiej przebywali na wizycie studyjnej w University College London w Wielkiej Brytanii. Wyjazd został zorganizowany przez MNiSW w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” realizowanym w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Warto zaznaczyć, że projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wielu innych uczelni, a przedstawiciele WSIiZ zostali wybrani z grona wielu chętnych ze wszystkich uczelni w Polsce.

Intensywne szkolenia, wykłady i warsztaty pozwoliły Władzom WSIiZ poznać metody skutecznego zarządzania i udoskonalić kluczowe dla kadry uczelni wyższych kompetencje i umiejętności, w szczególności w zakresie zarządzania zespołem, zarządzania finansami, zarządzania projektami, skutecznego pozyskiwania i właściwego wydatkowania środków publicznych, komunikacji naukowej i kształtowania postaw proinnowacyjnych, aktualnych przepisów z zakresu szkolnictwa wyższego oraz nauki, komercjalizacji wyników badań naukowych i podnoszenia jakości kształcenia.

University College London jest według QS World University Rankings siódmym najlepszym uniwersytetem świata i trzecim w Europie (po Uniwersytecie w Cambridge i Uniwersytecie Oksfordzkim), dodatkowo UCL należy do elitarnej grupy uniwersytetów Russell Group, a możliwość bezpośredniego kontaktu z kadrą tej uczelni, uczestniczenia w zajęciach, wymiany poglądów i śledzenia dobrych praktyk jest dużym zaszczytem i daje ogromne możliwości.

 Wizyta i jej efekty zapewne przełożą się na jeszcze lepsze wykorzystanie nabytych umiejętności w codziennym zarządzaniu i sprawnym funkcjonowaniu WSIiZ, co będzie skutkować zarówno dalszym podnoszeniem jakości kształcenia, jak i rangi i znaczenia WSIiZ wśród innych uczelni w Polsce.

 

 

Wszystkie kategorie

Popular tags