Dyplom uznania od Prezydenta Miasta Lublin

Dyplom od Prezydenta Lublina
Aktualności

Dyplom uznania od Prezydenta Miasta Lublin

W dowód uznania za aktywne zaangażowanie w rozwój sektora edukacji zawodowej, twórczą współpracę z lokalną społecznością w doskonaleniu umiejętności praktycznych uczniów i nauczycieli oraz kreatywne działania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.
🔝Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia otrzymała Dyplom od Prezydenta Miasta Lublina Pana dr Krzysztof Żuk
➡Jestem ogromnie zadowolony, że zostaliśmy docenieni przez Prezydenta Miasta Lublin. Otrzymany dyplom to tylko potwierdzenie słuszności naszych działań. Dziękujemy za docenienie naszych wysiłków i okazane uznanie. Pozdrawiam naszą szkołę Patronacką w Lublinie  Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie –  Powiedział Rektor dr n. chem Sebastian Grzyb